Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 

Politiek en macro-economie mag je niet als natuurwetenschap benaderen: uitspraken van mensen over politiek en economie, ook, of misschien wel júist wanneer ze in 'analyserende' termen geformuleerd worden, spelen een belangrijke rol in dezelfde wereld: de onderzoeker beïnvloedt datgene wat hij onderzoekt. Dat geldt extra sterk in de monetaire wereld. Vandaar die vaak onnavolgbare uitspraken van centrale bankiers: Greenspan van de Amerikaanse Federale bank werd er beroemd mee.
Het verbaasde dan ook niet dat Zalm maandagavond een half-formeel optreden voor de Haagse VVD-jongeren begon met wat hijzelf een 'disclaimer' noemde: hij zou over verschillende onderwerpen beslist niet het achterste van zijn tong laten zien.

(nog geen reacties) | Frans Groenendijk | 13-07-2011     LEES VERDER
»
 

In de aanloop naar het eenzijdig uitroepen van een eigen staat door de Palestijnen, -in een gebied dat onder Israëlische jurisdictie valt- is het leerzaam een vergelijking te maken met de Koerden en hùn eigen staat.
Er zijn overeenkomsten en verschillen. De verschillen zijn groot en er zijn er meer van. Je zou ze, wanneer je houdt van understatements, pikant kunnen noemen.
Eerst de overeenkomsten maar. Daar zijn er ook meerdere van.
1) Beide volken hebben geen eigen staat.
2) Beide zijn verspreid over meerdere landen.
3) Beide kennen gebieden die een zekere vorm van autonomie kennen.
4) Een aanzienlijk deel van beide volken zou een eigen staat willen. (noot 1)
5) Er bestaat grote onduidelijkheid en onenigheid over de vraag waar nu eigenlijk de grenzen liggen van die gewenste staat.
6) Over tal van andere zaken bestaat onderling ook grote onenigheid (noot 1A) die in het verleden ook tot bloedige conflicten hebben geleid, bij de Palestijnen recenter dan bij de Koerden.
7) De meerderheid van beide volken noemt zichzelf moslim.
8) De meerderheid van alle landen waar de volken over verspreid zijn, noemt zichzelf ook moslim. Hoewel, alle landen?
image
Gebieden waar de Koerden de meerderheid van de bevolking vormen. Zie noot 2

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 11-09-2011     LEES VERDER
»
 
Het lijmen van gebarsten kruiken
Over de waarnemingen van Dalrymple

Op tweede kerst­dag zond de VPRO de eerste afle­vering uit van het pro­gramma Winter­gasten. Raoul Heertje sprak met Theo­dore Dalrymple.
Die laatste weet als geen ander de rotte plekken in onze samen­leving bloot te leggen. Diep onder de indruk mailde ik een vriend, waarna de volgende con­ver­satie ont­stond (voor u een beetje gecom­primeerd):
Dat Interview van Dalrymple ken ik niet. Moet zeggen dat ik niet zo'n geweldige pet van die man op heb voor zover ik zijn idee ken. Dat mensen hun verantwoordelijkheid voor hun bestaan moeten nemen en niet a priori de welvaartsstaat voor hun sores laten opdraaien kan ik allen maar beamen. Maar trekt hij dat beroep op eigen verantwoordelijkheid niet wat erg ver door ook als het gaat om psychische problemen en ernstig gestoord gedrag? Heb jij van hem wel iets vernomen van de giftige en nauwelijks herstelbare invloed van ouders op hun kind? En dat ouders in dat opzicht ook eens bij zichzelf te rade zouden moeten gaan?


(2 reacties) | MJ | 03-01-2012     LEES VERDER
»
 
Pamflet van een bezorgde tekstwetenschapper *)
Mevrouw van der Valk is geen getallenwetenschapper

Verschil­lende men­sen wezen me op het naderende ver­schijnen van Islam­ofobie en discri­mi­natie. Iemand vroeg me zelfs – twee dagen na het ver­schijnen – of ik al met een recen­sie bezig was.
Ik was het al wel van plan. Mevrouw van der Valk is namelijk de tweede persoon in Neder­land die een boek schreef met het woord 'islamofobie' in de titel en ik was de eerste. In mijn berichtje aan haar, waarin ik vroeg of ze een recensie-exemplaar voor me had, verwees ik ook naar deze 'band' tussen ons beiden.
Ik herhaalde een week later mijn vraag en kreeg antwoord van de organisatie achter haar boek: Emcemo. Ik moest het aan de uitgever vragen: Amsterdam University Press, die van "twenty years of excellence". Maandag belde ik. "We hebben een beperkt aantal boeken beschikbaar waardoor het helaas niet mogelijk is u een exemplaar te doen toekomen". Als ik het gewoon bestelde, ontving ik het echter wel gewoon de volgende dag… Voor € 23,35 kreeg ik dan een boek van een 'onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en tekstwetenschappen, gespecialiseerd in etnische diversiteit, racisme en extremisme' van 160 blz en dat was dan inclusief verzendkosten.

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 21-01-2012     LEES VERDER
»