Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Is immigratie wel het taboe?
Over demofobie, verre kranen en 'Dood aan het Westen'

Gepubliceerd op 11-07-2012. Weer op voorpagina met het oog op EU-immigratiedebat.
Zie ook: Hoort A.J.Boekestijn tot de allerdomsten onder politici of wetenschappers?
Als het aan de PVV ligt wor­den de ver­kie­zingen van 12 sep­tember een soort refe­rendum over de EU.
Een goed plan. Het zit­tende kabinet en parle­ment kunnen de uitkomst van dit 'referendum' niet verwerpen: zij worden immers gewijzigd op basis van de zelfde uitspraak van de bevolking.
Voor wie in de aanloop naar 12 september goede achtergrondinformatie wil over de zaken waar het bij dit 'referendum' over gaat, is Het immigratie­taboe beslist een aanrader. Al was het alleen maar omdat het ook ingaat op de relatie tussen 'Europa' enerzijds en immigratie en (in wat mindere mate) moham­medanisme anderzijds. Alleen Europa wankelt verdient nog meer aanbeveling, wat mij betreft.
Behalve veel lof heb ik ook een kanttekening. Die heeft te maken met de titel en de subtitel: 10 weten­schappers over de feiten.

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 04-04-2014     LEES VERDER
»
Erdogan en de Armeniërs
Of: de gematigdheid van onthoofdingen en kannibalisme

Het hoogtepunt van de genocidale deportaties *) van de Armeniërs ligt al bijna 100 jaar achter ons.
Het aantal slachtoffers lag waarschijnlijk ver boven de miljoen. Toen de nazi's plannen smeedden voor de uitroeiing van de Joden in Europa vormde de Ottomaanse 'behandeling' van de Armeniërs een bron van inspiratie. Over de vraag of Hitler ook zou hebben uitgesproken dat "niemand zich de uitroeiing van de Armeniërs herinnerde" is meer discussie; maar die is ook minder belangrijk.
Wanneer het om dode moham­medanen gaat, staat de Turkse premier Erdogan vooraan om de 'genocide'-kaart te trekken. Bijvoorbeeld over de Oeigoeren in China, u weet wel die van die recente terreuraanval met messen op een station op duizenden kilometers van hun woongebied. Omgekeerd acht Erdogan slachtpartijen door moham­medanen per definitie nooit genocidaal. Dat liet hij weten in een commentaar op de wens van het Internationaal Strafhof om de Soedanese leider van de Darfur-genocide, Omar Hassan al-Bashir, aan te pakken.

(nog geen reacties) | Frans Groenendijk | 30-03-2014     LEES VERDER
»

Update: het is nog erger. Zie einde.
Hoor en wederhoor. Check en contra-check. In de tekst hieronder, die nogal negatief was over de rol die de PVV lijkt te willen spelen, schreef ik ook over de noodzaak van het 'herevalueren' van de media-met-agenda.
Een eufemisme, dat had u al begrepen: veel journalisten zijn niet integer en hebben niets met objectiviteit.
Dit is een heel klein stukje invulling daarvan. Meneer Meeus van de NRC benaderde Daniel Pipes, van het Middle East Forum Education Fund om een reactie op de minder-minder-minder-kwestie. Hij verdraaide zijn woorden, liet belangrijke nuances weg en de krant zette er nog een leugenachtige kop boven.
Maar Pipes kwam erachter en reageerde.

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 24-03-2014     LEES VERDER
»
Spreekwoordelijke messen zijn niet lang
PVV-afvalligen zijn geen gekke Henkies

imageGeert Wilders demonstreerde zaterdagmiddag op zijn persconferentie over de 'Minder, minder, minder'-kwestie weer eens zijn talent voor het omgaan met de media. Het kan, zal en moet de aandacht niet afleiden van de problemen van zijn partij.
Een van de positieve zaken die Geert Wilders met zijn partij in gang heeft gezet, is wat mij betreft dat hij onontkoombaar de schijnwerper heeft gezet op wat de eigenlijke functie van politieke partijen is. Zou moeten zijn, moet ik eigenlijk schrijven.
Dat heeft hij helaas niet gedaan door een voorbeeld neer te zetten van hoe een partij in onze tijd moet functioneren. Hij heeft de aandacht gevestigd op nadelen die kleven aan het organisatiemodel van andere partijen dan die van hem. Daarnaast heeft hij echter vooral laten zien wat er mis gaat wanneer je categorisch weigert na te denken over het wezen van politieke partijen. Wanneer je doet alsof partijen niet meer van deze tijd zouden zijn.

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 23-03-2014     LEES VERDER
»
In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen
Caroline Vonhoff heeft gezond verstand, hersens en relevante ervaring

Peilingen zijn maar peilingen. Je moet er niet te veel waarde aan hechten. Wel kunnen opvallende uitkomsten van peilingen af en toe een aardige aanleiding en/of invalshoek opleveren voor stukken die hout snijden. Syp Wynia liet bijvoorbeeld twee weken geleden in Elsevier zijn ongenadige licht schijnen over de volstrekte dominantie van de Amsterdamse politiek door de PvdA. Hij hing zijn artikel op aan een peiling die voorspelde dat in Amsterdam straks D66 groter zal zijn dan de PvdA. Natuurlijk levert het voor de gevoerde politieke koers niets en voor het eigenlijke beleid weinig op wanneer niet langer de Partij van de Arrogantie maar Dedain66 de grootste wordt in Amsterdam. Voor het klimaat binnen de PvdA zou het echter heilzaam kunnen werken. Zeker wanneer de media straks de verkiezingsresultaten gaan presenteren alsof er landelijke verkiezingen gehouden waren en melden dat de PvdA niet meer de eerste, tweede of derde maar de vierde of vijfde partij van het land geworden is.

(8 reacties) | Frans Groenendijk | 11-03-2014     LEES VERDER
»
Hoe Obama impeachment kan ontlopen
17 februari: onthoud die naam

De VS is geen parlementaire democratie maar een presidentiële, net als Frankrijk. Zo leerden wij dat op de middelbare school. Veel later kwam ik te weten dat er mensen zijn die zelfs stellen dat de VS 'geen democratie maar een republiek' is. En ze hebben daar best goede argumenten voor. Hoe dan ook, de positie van de President Of The United States werd destijds zo wezenlijk geacht voor de staatsinrichting dat het afzetten van de POTUS een tamelijk prominente plaats inneemt in de Amerikaanse grondwet. De hele grondwet beslaat slechts enkele A-viertjes en daarin komt impeachment op vijf plaatsen voor. Meest direct in sectie 4 van artikel II:
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
Let op het 13e woordje: er staat niet 'can' of 'should' of zoiets, nee hij zal uit zijn functie gezet worden. (nalezen)

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 07-02-2014     LEES VERDER
»
Betere politici?
Een snufje jodenhaat als middel tegen populisme

Hoe komen we in het Westen aan betere en meer integere politici? Heeft u een idee? De laatste tijd denk ik vaker over het antwoord op deze vraag, maar daarover hier en nu (nog) niets. Hier schrijf ik alleen kort over drie zaken die mij afgelopen week weer eens herinnerden aan het belang van die vraag. Twee uit Nederland en een uit de VS.
Ik begin met een clip uit de VS. Hij gaat over Benghazigate: de cover up van de gebeurtenissen op 11 september 2012, waarbij de gevaarlijk naïeve Amerikaanse ambassadeur Stevens en drie andere Amerikanen vermoord werden.

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 09-01-2014     LEES VERDER
»
One day the law will be applied
Over het succes van de Britse Law and Freedom Foundation

Gavin Boby. Met zijn Law and Freedom Foundation, bijge­naamd de 'mosquebusters', verdient die man minstens zo veel bewondering als Nigel Farage en Pat Condell.
In Frankrijk schijnen socialisten nu weer met een of ander rapport te zijn gekomen over 'integratie' waarin wordt voor­gesteld om de boel helemaal om te gooien. Immigranten hoeven zich niet aan te passen aan de Franse cultuur maar de Franse burgers moet geleerd worden dat het land eigenlijk een Orientaals-Arabische identiteit heeft. Soms lijkt er een wedstrijd gaande: 'wie is het meest erop gebrand om vrij baan te geven aan een vijandig gedachtengoed'? Zou de Franse elite het niet kunnen verkroppen dat de Britten al zo lang voor lijken te liggen? Onwaarschijnlijk. Volgens Ayrault van het UMP, is het rapport niets anders dan een poging van de socialisten om Marine Le Pen een steuntje in de rug te geven om zo de UMP dwars te zitten. Ook niet heel waarschijnlijk, maar met socialisten aan de macht kunnen weinig scenario's worden uitgesloten.
In Frankrijk zijn imiddels de eerste expliciet anti-moham­medaanse demonstraties gesignaleerd.
En in Groot Brittannië hebben ze dus naast Nigel Farage en Pat Condell ook nog Gavin Boby.

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 17-12-2013     LEES VERDER
»
Het verschil tussen onthoofden en onthoofden en nog een taalkwestie
De leer van Mohammed: een geloof voor 7e eeuwse Arabieren

Hieronder geef ik de Nederlandse vertaling van een belangwekkend artikel van de hand van Dawn Perlmutter, in het Engels gepubliceerd door het Middle East Forum. Alleen de titel heb ik veranderd. Onder de vertaling leg ik uit waarom ik dat gedaan heb en kom ik terug op de kleine aanvaring die ik persoonlijk had met Abdul Jabber van der Ven op 13 oktober. Die ging over het strikt Arabische karakter van de leer van Mohammed. (Van de grote lijn van die bijeenkomst deed ik al eerder vrij uitgebreid verslag).

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 12-12-2013     LEES VERDER
»
Een rauwe werkelijkheid
Een lezing in buurthuis Het Klokhuis Amersfoort, 3-11-2013

Het stuk hieronder is van de hand van Jack Terrible. Hij geeft een bijzonder verslag van de lezing die Hans Jansen vorige week zondag gaf. Speciaal eraan is dat Jack een droge opsomming geeft van de boodschap, waarin geen plaats is voor het mengsel van ironie, eufemismen en hints naar het menselijk falen in allerlei vormen, waardoor bijdragen van Hans Jansen een feest zijn om te beluisteren. Wat overblijft is een beschrijving van de rauwe werkelijkheid van de leer van Mohammed.

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 09-11-2013     LEES VERDER
»
Het vakantiegeld van Professor Hans Jansen
Bij een lezing van Tolereer geen intolerantie

image3 november bezocht ik een lezing, gegeven door Professor Hans Jansen, georganiseerd door de werk­groep Tole­reer geen intole­rantie.
Daar kreeg ik geen spijt van want de lezing was erg interessant, leerzaam, gaf stof tot nadenken en was ook nog eens doorspekt met veel humor.
Onbedoeld kregen de bezoekers ook nog een inkijkje in de parallelle samenleving. Mensen die in een stad wonen zijn er denk ik aan gewend geraakt, maar ik kijk er nog steeds vreemd van op hoe we, allochtonen en autochtonen, naast elkaar iets kunnen ondernemen en tegelijkertijd volslagen langs elkaar heen leven.
Toen ik met de vriend waar ik mee was bij het wijkgebouw arriveerde waar de lezing gehouden zou worden, stonden buiten onder de luifel een stuk of 15 allochtone/islamitische kansenjongeren te roken. Als ik zou moeten raden zou ik zeggen: Marokkanen.

(6 reacties) | Marielle Bos | 04-11-2013     LEES VERDER
»

Met toegift: De zitplaatsen voor gentlemen.
Afgelopen zondag was er in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst over 'De toekomst van de islam in Nederland'. Ondertitel: 'Islam vs. Westerse Waarden'. Dankzij uitgever René van Praag en Balie-directeur Yoeri Albrecht, beleefde ik een werkelijk buiten­gewoon leerzame avond met optredens van Okay Pala, voorman van de Nederlandse afdeling van de HUT, Abdul Jabbar van der Ven en Hans Jansen. Er waren nog zo'n 150 mensen in de zaal, die veel hebben kunnen leren van de voorstelling. Die voorstelling beperkte zich overigens niet tot het officiële programma in de grote zaal, daarover misschien een andere keer.
In de zaal zelf was er vooral veel te leren over de manier waarop en de reden waarom de beide volgelingen van Mohammed niet ingingen op de vragen van Van Praag. Zelden zag ik de clash of civilizations zo helder in beeld. Wel jammer: dat 'in beeld' mag hier niet gelezen worden als 'gefilmd'. Yoeri Albrecht begon de avond namelijk met te vertellen dat filmen niet mocht. Normaliter zorgt De Balie zelfs zelf voor een live-stream van de debatten die bij hen gevoerd worden: een soort service aan de Nederlandse bevolking. Voor deze keer leverde men deze service niet! Gelukkig is niet iedereen ervan overtuigd dat Yoeri Albrechts' wil wet is. Ik ving in ieder geval op dat iemand integrale geluidsopnames gemaakt heeft van het complete, onthullende gebeuren. Ik hoop dat de kwaliteit van dat geluid goed is. Als dat het geval is, probeer ik het zo snel mogelijk hier op deze webstek 'ten gehore' te krijgen. Enerzijds ter lering ende vermaak, anderzijds als mijn service aan de AIVD en politici met gevoel voor verantwoordelijkheid.

(12 reacties) | Frans Groenendijk | 14-10-2013     LEES VERDER
»
Pagina 1 (van 51)       1 2 3 >  Laatste »

Laatste reacties
Arend,
2014 03 24
Wilders is geen slecht mens, maar wel een heel slecht politicus.

Natuurlijk is de PVV niet racistischer dan de door raciaal stemgedrag en cliŽntisme groot geworden PvdA,…
Bij: Spreekwoordelijke messen zijn niet lang
Frans Groenendijk,
2014 03 24
Bedankt Tommie. Slordigheid verwijderd.
Bij: Wilders, Pipes en een kwaliteitskrant waaruit de nuance geweerd wordt *)
Tommie,
2014 03 24
In zijn artikel negeerde Meeus ook (op) mijn opmerking dat Marokkanen ook NIET staan te trappelen om meer Europeanen in hun land.
Bij: Wilders, Pipes en een kwaliteitskrant waaruit de nuance geweerd wordt *)
Ron,
2014 03 16
Dag Frans Groenendijk,

Mooie scherp gesteld, de analogie: naÔef meisje 'en wat er langdurig fout aan het lopen is in de westerse wereld: het weglopen voor verantwoordelijkheid.…
Bij: In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen
Frans Groenendijk,
2014 03 16
@Ron Wat een akelig idee om Caroline met dit nare wicht te vergelijken. Vreselijk filmpje. Eerst was ze hysterisch pro-Obama en nu hysterisch tegen. Ze was toen absoluut zeker van haar…
Bij: In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen
Ron,
2014 03 16
Dag Caroline, zo ongeveer als deze jonge vrouw

President Obama is the Biggest Fraud Ever Perpetrated on US Citizens (Fantastic Carey Wedler Video)
Read more at
Bij: In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen
Caroline Vonhoff,
2014 03 15
Ron, eerlijk gezegd schreef ik op Artikel 7 gaandeweg steeds meer tegen de onbegrensde macht van de staat. LibiŽ was voor mij de druppel, en daar kwamen Kunduz en het ESM toen nog bij.…
Bij: In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen
Bezoekers nu: 15   Meeste tegelijk ooit: 382.  Op: 12/jan/12
Bang voor Cookies?
Deze webstek gebruikt in beperkte mate cookies. De wet schrijft opt-in voor: u moet apart aangeven dat u dat niet erg vindt.
Door deze webstek te bezoeken geeft u aan dat u OF het gevaar niet zo groot acht OF weet hoe u uw browserprogramma('s) instelt en hulpprogramma's inzet om zelf de controle te houden.
De ING heeft op een rijtje gezet hoe je in de verschillende browsers met cookie-instellingen om kunt gaan.
PDF-downloadables