Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 

It has been hard to seriously and ethically debate the mortal threat posed by the ideology of Mohammed. After 2014 this might change.
Those who are of the opinion that fundamentalism and (violent) extremism are on the rise among the followers of Mohammed in the last decades, feel a great sense of urgency to defeat the terrorists everywhere and to defuse the 'not yet fully moderated' ideology. Our opponents have been eager to focus on the 'good muslims they know personally'. Many of them were – and some still are – more worried about a possible 'backlash' of a confrontation: a backlash not just from fighting terrorists but also from the 'criticizing islam' part. They liked to believe that things are not that bad and were of the opinion that Muhammedan inspired terrorism should be interpreted primarily as a reaction to the way the Ottoman Empire ended after 1918 and the toppling of the regimes of the Taliban in Afghanistan and of Saddam Houssein in Iraq. Did they notice that "not one of the US, UK and French leaders who have invaded Muslim countries the last 20 years was a critic of Islam"? 1)
After 2014 it will be almost impossible to remain adamant on that 'root causes' paradigm.
How bad was it? Very bad indeed. The two charts below, about the rise in the number of people murdered in attacks inspired by the Muhammedan ideology, suffice to boggle the mind.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 02-01-2015
. .

Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer.
De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik – initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl – me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 29-10-2014
. .

Gisteren, 26 juli 2014, reisde ik met het openbaar vervoer naar Den Haag om mijn atheïstische *) solidariteit te betuigen met de assyrische christenen in Irak. In en rond Mosul.
Ze worden door ISIS in het gunstigste geval, in lijn met het maffia-vers uit de Koran, gedwongen om onderdanig boete te betalen voor het niet-mohammedaan zijn. Vaak is de keuze gewoon: wordt volgeling (ahum) van Mohammed of sterf.
Bij het vredespaleis klonk het krachtigste, expliciete anti-ISIS geluid dat tot nu in de straten van Nederland te horen is geweest. Met enkele honderden allochtonen -waaronder vier jonge meiden met islamitische hoofddoeken, sjiietisch blijkbaar- en enkele tientallen autochtonen scandeerden we "Nee tegen ISIS" en "We zijn niet bang".
Onderweg erheen had ik in de trein een aanvaring met de oemma, de stam der Mohammed-volgelingen dus, waarbij mijn onbevreesdheid werd getest. Eerst verbaal, toen fysiek.     LEES VERDER
»

(9 reacties) | Frans Groenendijk | 27-07-2014
. .
Ten halve gekeerd

Waarom ik donderdag toch maar PVV stem

Een paar weken geleden kondigde ik hier op K&K aan dat ik de 22e UKIP zou gaan stemmen.
Nu mogen Nederlanders helemaal niet op Nigel Farage stemmen, dus ik schreef er al bij: "Dat wil zeggen op hetgeen daar het dichtst bij in de buurt komt: een stem op Artikel50 en meer in het bijzonder op de nummer twee van die lijst, Alex Sassen van Elsloo. "
Bij nader inzien doe ik dat niet. Ik maak het hokje rood bij nummer 4 van lijst 2: naast de naam van de onvolprezen professor Hans Jansen.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 18-05-2014
. .
Zomaar een Eurodebat ‘in het land’

D66: meest trots op bijdrage aan de strijd tegen Assad in Syrië

De VVD-burgemeester van de kleine gemeente waarin ik woon leidde het debat. Hij legde uit dat er drie rondes zouden zijn. De derde daarvan op basis van inbreng van ons, de bezoekers. Wij mochten een vraag op papier zetten en in de pauze op een prikbord hangen. Ik vroeg om nadere toelichting: "Mag de vraag ook kritisch zijn en gericht aan slechts één van de 7 kandidaten". Zijn antwoord was voorspelbaar: de vragen móesten zelfs kritisch zijn. De zaal en de kandidaten glimlachten hardop. Wel vertelde meneer Gerritsen nog dat ik er rekening mee moest houden dat de andere kandidaten ook de gelegenheid zouden krijgen om op het antwoord op mijn kritische vraag in te springen.
Het organiserende clubje selecteerde de vragen van de bezoekers.
Ik hing twee vragen op het prikbord. In de rechterbovenhoek van het ene papiertje zette ik 'Scherp'. Het betrof een vraag aan alle kandidaten. Boven de vraag aan meneer Van Baalen van de VVD zette ik het woordje 'Scherper'. Na de pauze werd één vraag van mij als eerste opgelezen.
Kunt u raden welke?     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 13-05-2014
. .
De zebibah galerij, het vervolg

En iets over de onmisbare rol van immigranten uit de wereld van het mohammedanisme

Mustafa Abdul Jalil. Foto: AP, Magid El FerfganyAnderhalf jaar geleden schreef ik een stuk, getiteld Galerij van zebibahs. Tijd voor een deel 2 over dit bijzondere verschijnsel.
Voor wie nog helemaal onbekend is met het begrip 'zebibah': de Nederlandse term is 'bideelt'. Eelt van het bidden. Op je voorhoofd. Het komt voor bij een klein deel van de volgelingen van Moham­med. Je krijgt het door, bij het aannemen van de houding van onder­worpenheid aan Allah/ Moham­med, met je kop hard op de grond te bonzen of schuren. Het is een soort wedstrijd. Ik begin met een soort update: meer informatie over enkele zebibah-dragers die ik in deel 1 noemde. Ik voer ook wat nieuwe exem­plaren toe met enige toelichting. Daarna beschrijf ik nog de aanleiding om juist nu met de update te komen. Daarmee licht ik ook de misschien raadsel­achtig overkomende ondertitel toe. Ik besluit met een conclusie over hoe naar mijn mening omgegaan moet worden met mensen die dit merkteken dragen.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 07-05-2014
. .
Is immigratie wel het taboe?

Over demofobie, verre kranen en 'Dood aan het Westen'

Gepubliceerd op 11-07-2012. Weer op voorpagina met het oog op EU-immigratiedebat.
Zie ook: Hoort A.J.Boekestijn tot de allerdomsten onder politici of wetenschappers?
Als het aan de PVV ligt wor­den de ver­kie­zingen van 12 sep­tember een soort refe­rendum over de EU.
Een goed plan. Het zit­tende kabinet en parle­ment kunnen de uitkomst van dit 'referendum' niet verwerpen: zij worden immers gewijzigd op basis van de zelfde uitspraak van de bevolking.
Voor wie in de aanloop naar 12 september goede achtergrondinformatie wil over de zaken waar het bij dit 'referendum' over gaat, is Het immigratie­taboe beslist een aanrader. Al was het alleen maar omdat het ook ingaat op de relatie tussen 'Europa' enerzijds en immigratie en (in wat mindere mate) moham­medanisme anderzijds. Alleen Europa wankelt verdient nog meer aanbeveling, wat mij betreft.
Behalve veel lof heb ik ook een kanttekening. Die heeft te maken met de titel en de subtitel: 10 weten­schappers over de feiten.

    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 04-04-2014
. .
Erdogan en de Armeniërs

Of: de gematigdheid van onthoofdingen en kannibalisme

Het hoogtepunt van de genocidale deportaties *) van de Armeniërs ligt al bijna 100 jaar achter ons.
Het aantal slachtoffers lag waarschijnlijk ver boven de miljoen. Toen de nazi's plannen smeedden voor de uitroeiing van de Joden in Europa vormde de Ottomaanse 'behandeling' van de Armeniërs een bron van inspiratie. Over de vraag of Hitler ook zou hebben uitgesproken dat "niemand zich de uitroeiing van de Armeniërs herinnerde" is meer discussie; maar die is ook minder belangrijk.
Wanneer het om dode moham­medanen gaat, staat de Turkse premier Erdogan vooraan om de 'genocide'-kaart te trekken. Bijvoorbeeld over de Oeigoeren in China, u weet wel die van die recente terreuraanval met messen op een station op duizenden kilometers van hun woongebied. Omgekeerd acht Erdogan slachtpartijen door moham­medanen per definitie nooit genocidaal. Dat liet hij weten in een commentaar op de wens van het Internationaal Strafhof om de Soedanese leider van de Darfur-genocide, Omar Hassan al-Bashir, aan te pakken.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 30-03-2014
. .

Update: het is nog erger. Zie einde.
Hoor en wederhoor. Check en contra-check. In de tekst hieronder, die nogal negatief was over de rol die de PVV lijkt te willen spelen, schreef ik ook over de noodzaak van het 'herevalueren' van de media-met-agenda.
Een eufemisme, dat had u al begrepen: veel journalisten zijn niet integer en hebben niets met objectiviteit.
Dit is een heel klein stukje invulling daarvan. Meneer Meeus van de NRC benaderde Daniel Pipes, van het Middle East Forum Education Fund om een reactie op de minder-minder-minder-kwestie. Hij verdraaide zijn woorden, liet belangrijke nuances weg en de krant zette er nog een leugenachtige kop boven.
Maar Pipes kwam erachter en reageerde.
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 24-03-2014
. .
Spreekwoordelijke messen zijn niet lang

PVV-afvalligen zijn geen gekke Henkies

imageGeert Wilders demonstreerde zaterdagmiddag op zijn persconferentie over de 'Minder, minder, minder'-kwestie weer eens zijn talent voor het omgaan met de media. Het kan, zal en moet de aandacht niet afleiden van de problemen van zijn partij.
Een van de positieve zaken die Geert Wilders met zijn partij in gang heeft gezet, is wat mij betreft dat hij onontkoombaar de schijnwerper heeft gezet op wat de eigenlijke functie van politieke partijen is. Zou moeten zijn, moet ik eigenlijk schrijven.
Dat heeft hij helaas niet gedaan door een voorbeeld neer te zetten van hoe een partij in onze tijd moet functioneren. Hij heeft de aandacht gevestigd op nadelen die kleven aan het organisatiemodel van andere partijen dan die van hem. Daarnaast heeft hij echter vooral laten zien wat er mis gaat wanneer je categorisch weigert na te denken over het wezen van politieke partijen. Wanneer je doet alsof partijen niet meer van deze tijd zouden zijn.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 23-03-2014
. .
In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen

Caroline Vonhoff heeft gezond verstand, hersens en relevante ervaring

Peilingen zijn maar peilingen. Je moet er niet te veel waarde aan hechten. Wel kunnen opvallende uitkomsten van peilingen af en toe een aardige aanleiding en/of invalshoek opleveren voor stukken die hout snijden. Syp Wynia liet bijvoorbeeld twee weken geleden in Elsevier zijn ongenadige licht schijnen over de volstrekte dominantie van de Amsterdamse politiek door de PvdA. Hij hing zijn artikel op aan een peiling die voorspelde dat in Amsterdam straks D66 groter zal zijn dan de PvdA. Natuurlijk levert het voor de gevoerde politieke koers niets en voor het eigenlijke beleid weinig op wanneer niet langer de Partij van de Arrogantie maar Dedain66 de grootste wordt in Amsterdam. Voor het klimaat binnen de PvdA zou het echter heilzaam kunnen werken. Zeker wanneer de media straks de verkiezingsresultaten gaan presenteren alsof er landelijke verkiezingen gehouden waren en melden dat de PvdA niet meer de eerste, tweede of derde maar de vierde of vijfde partij van het land geworden is.     LEES VERDER
»

(8 reacties) | Frans Groenendijk | 11-03-2014
. .
Hoe Obama impeachment kan ontlopen

17 februari: onthoud die naam

De VS is geen parlementaire democratie maar een presidentiële, net als Frankrijk. Zo leerden wij dat op de middelbare school. Veel later kwam ik te weten dat er mensen zijn die zelfs stellen dat de VS 'geen democratie maar een republiek' is. En ze hebben daar best goede argumenten voor. Hoe dan ook, de positie van de President Of The United States werd destijds zo wezenlijk geacht voor de staatsinrichting dat het afzetten van de POTUS een tamelijk prominente plaats inneemt in de Amerikaanse grondwet. De hele grondwet beslaat slechts enkele A-viertjes en daarin komt impeachment op vijf plaatsen voor. Meest direct in sectie 4 van artikel II:
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
Let op het 13e woordje: er staat niet 'can' of 'should' of zoiets, nee hij zal uit zijn functie gezet worden. (nalezen)     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 07-02-2014
. .
Betere politici?

Een snufje jodenhaat als middel tegen populisme

Hoe komen we in het Westen aan betere en meer integere politici? Heeft u een idee? De laatste tijd denk ik vaker over het antwoord op deze vraag, maar daarover hier en nu (nog) niets. Hier schrijf ik alleen kort over drie zaken die mij afgelopen week weer eens herinnerden aan het belang van die vraag. Twee uit Nederland en een uit de VS.
Ik begin met een clip uit de VS. Hij gaat over Benghazigate: de cover up van de gebeurtenissen op 11 september 2012, waarbij de gevaarlijk naïeve Amerikaanse ambassadeur Stevens en drie andere Amerikanen vermoord werden.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 09-01-2014
. .
One day the law will be applied

Over het succes van de Britse Law and Freedom Foundation

Gavin Boby. Met zijn Law and Freedom Foundation, bijge­naamd de 'mosquebusters', verdient die man minstens zo veel bewondering als Nigel Farage en Pat Condell.
In Frankrijk schijnen socialisten nu weer met een of ander rapport te zijn gekomen over 'integratie' waarin wordt voor­gesteld om de boel helemaal om te gooien. Immigranten hoeven zich niet aan te passen aan de Franse cultuur maar de Franse burgers moet geleerd worden dat het land eigenlijk een Orientaals-Arabische identiteit heeft. Soms lijkt er een wedstrijd gaande: 'wie is het meest erop gebrand om vrij baan te geven aan een vijandig gedachtengoed'? Zou de Franse elite het niet kunnen verkroppen dat de Britten al zo lang voor lijken te liggen? Onwaarschijnlijk. Volgens Ayrault van het UMP, is het rapport niets anders dan een poging van de socialisten om Marine Le Pen een steuntje in de rug te geven om zo de UMP dwars te zitten. Ook niet heel waarschijnlijk, maar met socialisten aan de macht kunnen weinig scenario's worden uitgesloten.
In Frankrijk zijn imiddels de eerste expliciet anti-moham­medaanse demonstraties gesignaleerd.
En in Groot Brittannië hebben ze dus naast Nigel Farage en Pat Condell ook nog Gavin Boby.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 17-12-2013
. .
Het verschil tussen onthoofden en onthoofden en nog een taalkwestie

De leer van Mohammed: een geloof voor 7e eeuwse Arabieren

Hieronder geef ik de Nederlandse vertaling van een belangwekkend artikel van de hand van Dawn Perlmutter, in het Engels gepubliceerd door het Middle East Forum. Alleen de titel heb ik veranderd. Onder de vertaling leg ik uit waarom ik dat gedaan heb en kom ik terug op de kleine aanvaring die ik persoonlijk had met Abdul Jabber van der Ven op 13 oktober. Die ging over het strikt Arabische karakter van de leer van Mohammed. (Van de grote lijn van die bijeenkomst deed ik al eerder vrij uitgebreid verslag).     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 12-12-2013
. .
Een rauwe werkelijkheid

Een lezing in buurthuis Het Klokhuis Amersfoort, 3-11-2013

Het stuk hieronder is van de hand van Jack Terrible. Hij geeft een bijzonder verslag van de lezing die Hans Jansen vorige week zondag gaf. Speciaal eraan is dat Jack een droge opsomming geeft van de boodschap, waarin geen plaats is voor het mengsel van ironie, eufemismen en hints naar het menselijk falen in allerlei vormen, waardoor bijdragen van Hans Jansen een feest zijn om te beluisteren. Wat overblijft is een beschrijving van de rauwe werkelijkheid van de leer van Mohammed.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 09-11-2013
. .
Het vakantiegeld van Professor Hans Jansen

Bij een lezing van Tolereer geen intolerantie

image3 november bezocht ik een lezing, gegeven door Professor Hans Jansen, georganiseerd door de werk­groep Tole­reer geen intole­rantie.
Daar kreeg ik geen spijt van want de lezing was erg interessant, leerzaam, gaf stof tot nadenken en was ook nog eens doorspekt met veel humor.
Onbedoeld kregen de bezoekers ook nog een inkijkje in de parallelle samenleving. Mensen die in een stad wonen zijn er denk ik aan gewend geraakt, maar ik kijk er nog steeds vreemd van op hoe we, allochtonen en autochtonen, naast elkaar iets kunnen ondernemen en tegelijkertijd volslagen langs elkaar heen leven.
Toen ik met de vriend waar ik mee was bij het wijkgebouw arriveerde waar de lezing gehouden zou worden, stonden buiten onder de luifel een stuk of 15 allochtone/islamitische kansenjongeren te roken. Als ik zou moeten raden zou ik zeggen: Marokkanen.     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Marielle Bos | 04-11-2013
. .

Met toegift: De zitplaatsen voor gentlemen.
Afgelopen zondag was er in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst over 'De toekomst van de islam in Nederland'. Ondertitel: 'Islam vs. Westerse Waarden'. Dankzij uitgever René van Praag en Balie-directeur Yoeri Albrecht, beleefde ik een werkelijk buiten­gewoon leerzame avond met optredens van Okay Pala, voorman van de Nederlandse afdeling van de HUT, Abdul Jabbar van der Ven en Hans Jansen. Er waren nog zo'n 150 mensen in de zaal, die veel hebben kunnen leren van de voorstelling. Die voorstelling beperkte zich overigens niet tot het officiële programma in de grote zaal, daarover misschien een andere keer.
In de zaal zelf was er vooral veel te leren over de manier waarop en de reden waarom de beide volgelingen van Mohammed niet ingingen op de vragen van Van Praag. Zelden zag ik de clash of civilizations zo helder in beeld. Wel jammer: dat 'in beeld' mag hier niet gelezen worden als 'gefilmd'. Yoeri Albrecht begon de avond namelijk met te vertellen dat filmen niet mocht. (Update: zie de noot onderaan)Normaliter zorgt De Balie zelfs zelf voor een live-stream van de debatten die bij hen gevoerd worden: een soort service aan de Nederlandse bevolking. Voor deze keer leverde men deze service niet! Gelukkig is niet iedereen ervan overtuigd dat Yoeri Albrechts' wil wet is. Ik ving in ieder geval op dat iemand integrale geluidsopnames gemaakt heeft van het complete, onthullende gebeuren. Ik hoop dat de kwaliteit van dat geluid goed is. Als dat het geval is, probeer ik het zo snel mogelijk hier op deze webstek 'ten gehore' te krijgen. Enerzijds ter lering ende vermaak, anderzijds als mijn service aan de AIVD en politici met gevoel voor verantwoordelijkheid.     LEES VERDER
»

(12 reacties) | Frans Groenendijk | 14-10-2013
. .
Het 40 punten plan

Een antwoord op de islamofobie beschuldiging

Een getalen­teerde, idealis­tische, hoog­zwangere Neder­landse: afge­slacht omdat ze de naam van de moeder van Moham­med niet paraat heeft *). Haar even idealis­tische partner die tever­geefs probeert moeder en kind te beschermen met zijn eigen lichaam. Kan het nog pijnlijker? Kan het nog duidelijker?
De succesvolle aanslagen in Pakistan en Kenia hebben afgelopen week veel mensen op andere gedachten gebracht over het moham­­medanisme. Veel lieden die achter 'de agenda van Moham­med' staan, achter onderwerping (= 'islam' in het Arabisch), voelen zich gesterkt: ze zien hoe kwetsbaar hun tegen­standers zijn. Maar aan de andere kant is er ook effect. Mensen die dat tot nu toe niet deden, gaan nu toch wel een beetje twijfelen of de 'islamofoben' geen gelijk hebben. Eigenlijk. Heel misschien. Ik hoop dat mijn eigen variant op de beroemdste uitspraak van Carl von Clausewitz, die ik in de kop van het weblog heb gezet, helpt om hen verder aan te moedigen. Klikken erop leidt naar een (lang) essay dat ook daarvoor bedoeld is.
Mensen die niet verbaasd zijn door de gebeurtenissen in Pakistan en Kenia (en vele andere landen), voelen nu nog sterker de drang om 'iets te doen'.
Een goed tijdstip dus om nog maar eens de aandacht te vestigen op deel IV van mijn boek, Islamofobie? Een nuchter antwoord: een soort 40 punten plan **). Voor een viertal beleids­terreinen noem ik voorstellen voor (overheids)­maatregelen, punten van actie en onder­werpen van nood­zakelijk onder­zoek. Per terrein en per punt geef ik ook enige toelichting.     LEES VERDER
»

(15 reacties) | Frans Groenendijk | 27-09-2013
. .

imageVandaag is het precies 12 jaar na de aanslagen.
Twee jaar geleden haalde ik op 11 september alleen een stuk aan dat ik in 2005 schreef over de complottheorieën.
Vorig jaar schreef ik natuurlijk over de aanslagen die dat jaar gepleegd werden op 9/11, met name in Benghazi.
Dit jaar hier iets over het succes van de jihadisten in de VS en over Guantanamo.
De AMPAC is de aanzet voor een mohammedaanse politieke partij in de VS. De club heeft het initiatief genomen voor een 'Million Muslim March' in Washington.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 11-09-2013
. .
Hiep hiep hoeraai voor de Führer van Dubai

En snoer die kaffir-hoeren de mond

Nooit eerder was ik op een bij­een­komst met een zo gevari­eerd programma als afgelopen zater­dag in 't Oude Tolhuys in Utrecht.
Het Von Mises Instituut had een conferentie belegd in deze fraaie vergader­­locatie in Rhijnauwen. Vier mannen gaven een voor­dracht. De eerste stak de loftrompet over de dictator van Dubai; we hoorden niet of hij daarvoor betaald werd of niet. Daarna kwam een grossier in oneliners en stroman­redenaties aan het woord. Tenslotte spraken twee wijze oude mannen. De voordrachten van die laatste twee, Hans Jansen en Theodore Dalrymple, hadden een minpunt gemeen: er klonk werkelijk geen greintje optimisme in door. Aan de voordrachten van Ad Struijk en Frank Karsten, en vooral aan hun beantwoording van vragen uit de zaal, zat omgekeerd ook wel één groot pluspunt.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 09-09-2013
. .
De schipholbrand

"Ik kwam als gelukszoeker, maar ik vond geen geluk"

De Schipholbrand is geschreven door de onderzoeksjournalisten Willem de Haan en Bart Zuider­vaart.
“Reconstructie van een tragedie” luidt de ondertitel en dat is wat het boek is, een reconstructie van wat er in oktober 2005 gebeurd is in het cellencomplex op Schiphol-Oost waar op dat moment uitge­proce­deerde illegalen zaten.
11 mensen kwamen die nacht om ten gevolge van de brand.
Nu zou ik normaal gesproken niet zo snel dit boek kiezen om te lezen. Dit soort boeken wordt over het algemeen geschreven door mensen met politieke opvattingen die niet de mijne zijn en hun taalgebruik vind ik vaak onuitstaanbaar.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Marielle Bos | 05-09-2013
. .
Overijssel; laatste CDA-bastion?

EUregio en stille oorlog

Ik woon in Overijssel. Wanneer islamcritici het hebben over het verdedigen van “het Westen” en haar verworvenheden, dan gaat dat over Europa en Noord-Amerika.
In Overijssel denkt men dan aan alles westelijk van Deventer. Daar begint de Randstad. Daar begint de ellende. Dat is een extra moeilijkheid als je mensen in Overijssel wilt wijzen op de situatie waarin we verkeren in “het Westen”. Alle gekheid op een stokje: veel mensen stemmen hier nog keurig op het CDA (uit gewoonte), al wordt dat ook steeds minder. In 2010 kleurde de hele provincie nog groen (van het CDA), in 2012 waren er nog maar twee gemeentes waarin het CDA de grootste werd. Het gaat dus de goede kant op, al is de PvdA of VVD moeilijk een verbetering te noemen. Al deze partijen zien tenslotte immigranten -en moslims in het bijzonder- als nieuw electoraat. Problemen benoemen komt dan niet zo goed uit. Je zal dus van politici in Overijssel horen dat het hier “best goed gaat” en dat problemen zoals in de Randstad hier niet voor komen. Het tegendeel is waar. Al die problemen (met de islam, immigratie of de EU) bestaan hier vanzelfsprekend ook, alleen in mindere mate.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Jos Arends | 03-09-2013
. .
Waarom halal eten niet koosjer is

Gekken niet tegenspreken is wat anders dan ze de baas laten spelen

Vorige week zaterdag was ik in Antwerpen. Terwijl ik door de regen terugliep naar het station, kwam ik meer orthodoxe joodse mannen tegen dan vrouwen met mohammedaanse hoofddoek. Die mannen hadden allemaal een plastic kapje over hun hoed, hun sjtreimel. Ik word een beetje kriegel van dat plastic. Je bent eigenlijk gek wanneer je je mooie hoed niet beschermt tegen de regen, maar juist omdat iedereen dat doet, gaat er iets krampachtigs vanuit.
Ik moest denken aan de joodse spijswetten. Daar zitten praktische, historisch-folkloristische en mooie aspecten aan. Dat verhaal van dat geitje dat niet gekookt mag worden in de melk van zijn moeder: dat heeft toch eigenlijk wel iets liefs?
De moedergeit melken nadat het jong weggenomen is, is al een soort van onaardig. En dan wordt dat jong vervolgens geslacht: nog onaardiger. Dat beest dan ook nog eens in de melk van zijn moeder koken: ja, dat zou bij wijze van spreken toch wel een toppunt van wreedheid zijn.
De manier waarop met dat gebod wordt omgegaan, staat me echter vreselijk tegen. Dat is echt niks voor mij. Maar waarom moet ik dit zonodig laten weten? Geen mens vraagt mij immers om koosjer te gaan eten, laat staan dat iemand me dat opdringt.     LEES VERDER
»

(12 reacties) | Frans Groenendijk | 03-09-2013
. .

Bij een oudere dame waar ik geregeld kom hangt een leuk schilderijtje aan de muur, ouder­wets, niet van een Rembrandt of zo maar ik vind dat het zijn charmes heeft. Niet alleen omdat het leuk is eens iets anders aan de muur te zien hangen dan IKEA massa productie maar ook van­wege het geschil­derde tafereeltje.
Je ziet een oude vrouw op een stoel die met een bak op schoot aard­appelen zit te schillen, ten­minste, ik denk dat het aard­appelen zijn. Naast haar staat een kleuter te kijken wat zij doet. Ze praten samen, niet echt natuurlijk maar aan hun houding kun je zien dat er een conver­satie tussen die twee gaande is.
Ik heb bedacht dat het een oma is met haar kleinkind. De vrouw is te oud om de moeder te zijn en ze heeft ook dat rustige ongehaaste van een oudere vrouw die wel weet dat het niet zoveel uitmaakt hoe snel die aardappelen geschild zijn.
Dat tafereeltje van een oma die blijk­baar in hetzelfde huis woont als haar kleinkind en als dank wat hand- en spandiensten verricht als aardappelen schillen en een oogje houden op de klein­kinderen, dat is het soort mantelzorg wat Rutte II ons voor ogen spiegelt.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Marielle Bos | 29-08-2013
. .
Towards a realistic Peace Plan for Syria

(See note * about the timing of this article)

Resume
The conflict in Syria is vicious. Like in several North African countries in 2011 and 2012, fundamentalist Sunnis combat a relatively modern but oppressive state power.
Both Arab and Western regimes support the rebels. Their main objective seems to be weakening Iran's position. Meanwhile the people of Syria suffer and there is no prospect of a solution as long as Western countries continue their policy.
Peace is achievable if the alliance of the Syrian regime with Iran ends, and if in return it receives guarantees for its survival. Western citizens would do well to pressure their governments to start negotiations along this line.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | beheer | 27-08-2013
. .

Op het eerste gezicht komt de titel van het stuk misschien belachelijk over, veel mannen lijkt het ideaal, meerdere vrouwen hebben zodat je degene met PMS in het schuurtje kan zetten en onder­tussen lekker met de op dat moment gezellige vrouwen uit je verzameling optrekt.
Welke jongen heeft niet op zijn minst in zijn fantasie weleens een harem bezeten met allerlei exotische vrouwen tot zijn beschikking?
Helaas is het haremsprookje een sprookje, juist voor mannen.
Als het om individuen gaat zijn wij geneigd polygamie zielig te vinden voor vrouwen.     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Marielle Bos | 25-08-2013
. .

Via Twitter stuitte ik op een brief die kennelijk aan gasten van Landal GreenParks in Hoog Vaals wordt uitgedeeld. Daarin wordt verteld dat er bezoekers komen met verschillende nationaliteiten, die allemaal hun eigen gewoonten met zich meebrengen.
Nederlandse mensen, Belgische mensen en ook “Arabische” mensen. Er wordt in het bijzonder gevraagd om begrip te hebben voor de gewoonten van deze “Arabische mensen”.
Mijn interesse was gewekt. Ik vind dit een opmerkelijke welkomstbrief aan gasten van een vakantiepark. Waarom zo uitdrukkelijk vragen om begrip voor de gewoonten van een specifieke groep mensen, in dit geval “Arabische mensen”?
    LEES VERDER
»

(9 reacties) | Jos Arends | 22-08-2013
. .
De haat tussen soennieten en sjiieten in Egypte

Of: de vanzelfsprekendheid van totalitarisme in de mohammedaanse wereld

Ruim twee jaar geleden schreef ik hier op K&K een nogal lang en diepgravend stuk getiteld Ara­bische lente of moham­me­daanse herfst? Dat was ruim voordat Morsi, als kandidaat president voor de Moslim­Broeder­schap, in de eerste ronde van de verkiezingen maar liefst 25% van de stemmen had verzameld. Dus ook voordat in de tweede ronde meer dan de helft van de Egyptische kiezers thuis bleef, omdat ze slechts de keuze hadden tussen Morsi en iemand van het oude regime.
Zoals veel anderen schreef ik twee jaar geleden natuurlijk ook iets over de dreiging die in dat over­bevolkte land toen al van de Broederschap en de salafisten uitging in de richting van vrouwen en van christenen (Kopten). Zoals weinig anderen wees ik toen terloops op de aanslagen die daarnaast al gepleegd waren op heiligdommen van de soefi's: de groep die je heel kort door de bocht zou kunnen aanduiden als 'katholieke' mohammedanen. Terugkijkend had ik daar eigenlijk meer nadruk op moeten leggen. Zo'n zelfde soort fout wil ik niet nog eens maken. Daarom nu de schijnwerper vol op de gewelddadige dood, enige weken geleden, van sjeik Shehata en enkele andere sjiieten.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 21-08-2013
. .
Jongeren en bijstand

Graties geld, aflevering 5

Ik ben inmiddels al een tijdje weg bij de sociale dienst. Niet echt iets voor mij. Niet voor mij omdat ik het immoreel vind om andermans geld weg te geven aan allerlei nietsnutten. Als er werkelijk behoeftigen zijn dan kunnen zij die dat wensen één en ander net zo goed privé organiseren. Daar val je anderen helemaal niet mee lastig. Kwestie van fatsoen.
Op een zeker moment moest ik invallen op de jongeren afdeling. En wat ik daar aantrof tart elke beschrijving.     LEES VERDER
»

(7 reacties) | Willem Boersma | 17-08-2013
. .
Niet alles wat als belediging van een groep over kan komen, is strafbaar

Amsterdamse rechtbank draagt bij aan herstel van vertrouwen in de rechtspraak

Eergisteren beschreef ik hier 9 redenen voor optimisme. Ik sloot af met de opmerking dat ik niet kon kiezen wat ik als tiende zou noemen. Vandaag kan ik dat wel. Het betreft het gerechtelijk vonnis van gisteren in de zaak tegen de man die de onsmakelijke maar briljante, aandachttrekkende woordvondst 'kontebonker' op de kaart zette. In vergelijking met twee weken geleden, toen de zaak diende (hier het verslag daarvan) was er weinig publiek in de zaal. En dat terwijl het nu eigenlijk veel spannender was dan twee weken geleden: het was nu de dag van de uitspraak.
De uitspraak had niet beter kunnen zijn.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 16-08-2013
. .

Regelmatig neem ik me voor om kortere stukken te schrijven, maar het lukt me zelden.
Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden zeggen ze wel eens.
Dat helpt om met een korte tekst toch een indringende boodschap over te brengen.
De bovenste foto heb ik genoemd: mensen die naar Lampedusa vluchten.
De onderste: mensen die naar asielzoekers zwaaien.
Na het 'lees meer' grotere versies van de foto's en de 'oplossing'.

Waarschuwing: dat stukje tekst kan tot ernstige misselijkheid leiden.     LEES VERDER
»

(10 reacties) | Frans Groenendijk | 15-08-2013
. .
9 redenen voor optimisme over de islamisering

"De Joden waren hier eerder!"

'De vlag van Al Qaeda wappert boven christelijke kerken', was afgelopen week de kop boven een stuk van het onvol­prezen Gate­stone Institute.
Begin deze maand werd de priester Dall'Oglio's, die in Syrië ging onder­handelen over de vrij­lating van ont­voerden, zelf gekid­napt.
De Grieks Orthodoxe en Syrisch Orthodoxe aarts­bis­schoppen van Aleppo worden ook nog steeds gevangen gehouden. Als ze nog niet vermoord zijn.
'Is the West doomed?' vraagt iemand zich af in reactie op een artikel, getiteld: Dood terroristen in Yemen, laat ze vrij in Israël.
Ja, als het gaat om de ellende die de leer en praktijk van Moham­med veroorzaken, zijn er beslist redenen voor grote ongerustheid. Maar geen voor pessimisme. Wanneer je streeft naar het wereldwijd onschadelijk maken van de leer van Moham­med in de komende 25 jaar en je kijkt goed om je heen, zijn er redenen voor optimisme. Met onderstaande voorbeelden hoop ik duidelijk te maken dat je optimisme kunt ontlenen aan heel verschillende gebeurtenissen en overwegingen.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 13-08-2013
. .

Dit woord –femlamisme- is een samenvoeging van feminisme en islam. Men zou denken dat deze twee ideologieën elkaar bijten en feitelijk is dat ook zo. Het feminisme claimt op te komen voor vrouwenrechten en dat botst met de islam. Denk aan de sharia-wet die stelt dat er 4 mannelijke getuigen moeten zijn, om een verkrachting te bewijzen. Barbaars en vrouwvijandig, dat spreekt voor zich. Toch lijken weinig westerse feministen zich hier druk over te maken. Gek, tenzij het feminisme om iets anders gaat dan de rechten van vrouwen. Het was Femke Halsema die tegen Ayaan Hirsi Ali zei dat ze “wat minder tegen de islam moest zijn en wat méér tegen de man”. (Zie Wikiquote: NRC, maart 2005)     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Jos Arends | 11-08-2013
. .
Nog een dure kostganger

"Maar ik gebruik geen geweld"

Sijpelde in mijn vorige stukjes nog wel een beetje hoop op verbetering door, dit keer is dat totaal niet aan de orde.
Ik zie bijzonder weinig mensen afkicken van wat voor verslaving dan ook.
Misschien is dat een onderwerp voor de volgende columnist. Er worden bakken met geld in de verslavingszorg gestoken. Het rendement is nihil. Misschien moeten we daar dan ook maar gewoon mee stoppen. Mao Zedong kreeg het wel voor elkaar. Die schoot op een zeker moment gewoon een miljoen opium verslaafden dood en dat hielp wél! Enigszins dan. Er waren na die zuivering weinig opium kitten meer over in Mao’s China. Calculeren en burgers. Dat gaat nog eens héél groot worden.
Ik mijn spreekkamer zit een man van middelbare leeftijd. Op zijn achtste geïmporteerd uit de Berberijse contreien. Wij allen hebben tot nog toe weinig plezier aan zijn komst beleefd. Hij zelf vindt het hier ook helemaal niets.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Willem Boersma | 10-08-2013
. .
De professor-dominee en de Gandhi-gekte

VU-theoloog/projectleider islam: christenen moeten leren leven met onderdrukking en moord

Ik begin maar gelijk met de belofte dat mijn volgende stukje over redenen tot optimisme gaat. Niet dat onderstaande heel pessi­mistisch is hoor, alleen nogal hard. Het krantenbericht waar ik hier aandacht aan besteed, is ge­schre­ven door de niet zo heel erg beroemde professor Reitsma en het verscheen in een periodiek met een niet zo hoge oplage, Het Refor­mato­rische Dagblad.
Boven zijn stuk, dat niet eens zo heel idioot begint, stond als kop: "Arabische lente testcase waar diepste loyaliteit van christen ligt".
Eigenlijk past die best aardig bij de inhoud. Reitsma betoogt namelijk dat christenen niet op de verkeerde manier loyaal moeten zijn. Voor je het weet ben je daders aan het demoniseren! God zorgt wel voor de slachtoffers, dat is niet de taak van christenen, zeker niet van christenen in het Westen. Bidden is voldoende.
Ik vind het zeer betreurenswaardig dat mensen op basis van een vergelijkbare redenatie hun kinderen niet laten inenten, maar Reitsma's oproep vind ik duizend keer fouter. Hij verscheen ruim anderhalf jaar geleden. Waarom er nu nog aandacht aan besteden? Het is wel een verschrikkelijk geluid, maar is het wel zo bijzonder?     LEES VERDER
»

(12 reacties) | Frans Groenendijk | 08-08-2013
. .
Lachen met de “Hoge Raad”

Deel 3 van de serie Graties Geld *)

Opeens ben ik gedagvaard.
Door een advocaat!
Een advocaat?
Of ik zo vriendelijk wil zijn om mij op die en die dag te melden bij de Centrale Raad voor Beroep. De hoogste Nederlandse rechter in het sociale zekerheidsrecht. Op straffe van me dit en me dat en me zus en me zo.
Mijn eerste gedachte is: snapt deze dwaas wel dat ik nu direct naar de Deken kan stappen met een serieuze klacht? Een advocaat kán burgers helemaal niet dagvaarden om te verschijnen voor een rechtbank. Een dienaar van de staat der Nederlanden? Ondenkbaar! Dát kan alleen de rechtbank zelf. En als je zoiets dan toch per sé wilt doen? Kopieer dan niet simpelweg de tekst die de hoge raad in dergelijke gevallen gebruikt. Maar goed. Ik ben de rotste niet. En ik heb er zin an! Een dagje op reis en eens zien hoe en wat.
Een week of wat later volgt daadwerkelijk de formele oproep van de Centrale Raad van Beroep én die is natuurlijk wel echt bindend.
    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Willem Boersma | 07-08-2013
. .
De “vluchteling” en de zegeningen van google-maps

Deel 2 van de serie over graties geld

Een jaar geleden behandelde ik een aanvraag van een kerel uit Egypte. Zomaar na 19 jaar uit de Egyptische lucht komen vallen. In gebroken Nederlands legt hij mij uit dat hij een aanhanger is van Mubarak. “Mubarak ies goed, revolusie ies slegt”. Of iets dergelijks.
Ibrahim- laten we hem zo noemen- heeft een Nederlands paspoort en een Egyptische verblijfs­vergunning. Opmerkelijk voor een geboren Egyptenaar! De Nederlandse nationaliteit krijg je blijkbaar een stukje makkelijker dan de Egyptische. Of de Nederlandse pas is een stuk gewilder. Dat kan natuurlijk ook.
19 jaar geleden ontving hij ooit een WAO uitkering. Dat weet ik omdat ik toegang heb tot al dit soort informatie. Hij is dus op de vlucht voor de revolutie in Egypte. Ik kan de man daarin geen ongelijk geven. Of hij als Nederlands staatsburger een uitkering kan krijgen? In principe wél natuurlijk maar ik moet nog wel het één en ander van hem weten.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Willem Boersma | 04-08-2013
. .

Afgelopen donderdag, 1 augustus, diende voor de rechtbank in Am­sterdam een zaak tegen Robert de Jonge. Hij heeft ruim twee jaar geleden het woord 'kleuterneuker' gebruikt voor Mohammed: die mythische figuur die in de 7e eeuw in Arabië gewoond zou hebben en wereldberoemd is geworden door de Koran, de Hadith *), zijn levensverhaal (de Sira) en door de militaire successen van zijn Arabische, -later ook Turkse en Mongoolse-, volgelingen. De verdachte had zelfs niet geprobeerd om zich subtiel uit te drukken: op kalme wijze deed hij harde, grof geformuleerde, politieke uitspraken over Allah, Mohammed en 'Arabieren'.
Formeel was de aanklacht gebaseerd op artikel 137c van het wetboek van het strafrecht. Dat artikel gaat over 'belediging'. Let op: dat is heel wat anders dan laster of smaad. Bij laster of smaad is aan de orde of iemand persoonlijk schade heeft ondervonden door negatieve uitspraken over hem of haar. Artikel 137c gaat uitsluitend over beledigen van groepen mensen.
Dit artikel heeft ook helemaal niets te maken met discriminatie. Evengoed was het begrip discriminatie een van de hoekstenen van het politieke deel van het betoog van de Officier van Justitie (OvJ).     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 03-08-2013
. .
De wereld van het graties geld

Deel 1 van een serie kijkjes achter de schermen

Enige tijd geleden las ik hier een mooie serie artikelen van Roos Friesland, werkzaam in de 'inburgering'. Heel informatief, grappig en goed geschreven! Die serie inspireerde mij om ook eens wat te produceren.
U moet weten dat ik eigenlijk ook van de inburgering ben.
'Inburgering' met centjes dan. De klanten van Roos zijn namelijk ook mijn klanten. Niet letterlijk natuurlijk maar ze zouden het zomaar kunnen zijn. Ik geef ze steun, een uitkering, gratis geld. En dat doe ik niet zelf. Dat doe ik namens de kiezer. Eigenlijk uit de zak van de netto belastingbetaler maar die worden de laatste tijd schaarser en schaarser maar dat is weer een ander verhaal. Maar goed ik dwaal af. U begrijpt het wel.
Ik heb dus contact gelegd met uw aller webmaster. En die vond het een uitstekend idee. Een aantal artikelen over graties geld. Het resultaat van mijn inspanningen vindt u hier.     LEES VERDER
»

(11 reacties) | Willem Boersma | 31-07-2013
. .
Lachen met kiesdrempels

Straks slechts drie coalitiemogelijkheden?

Peilingen zijn maar peilingen. Ik kijk er niet vaak naar. Ze worden naar mijn smaak veel te serieus genomen. Ze geven aanleiding tot veel onzinnige en onoprechte uitspraken.
Toppunt van idiotie in 2012: beginnen over het verhogen van de kiesdrempel naar aanleiding van voorspelde uitslagen.
Destijds legde ik uit waarom het volstrekte onzin is om te doen alsof kleine partijen in Nederland ervoor zorgen dat meerderheidscoalities nogal eens lastig te vormen zijn. Ik kom nu op die kiesdrempeldiscussie terug omdat de voorspelde zetelverdelingen al enige tijd suggereren dat na de volgende verkiezingen er letterlijk geen enkele meerder­heids­coalitie te vormen zou zijn met minder dan vier partijen.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 26-07-2013
. .
Een goede Ramadan gewenst. En ook alvast een geslaagde Ashura en een bloederig Slachtfeest!

Het zou om te lachen zijn wanneer het niet om te janken was

Een medewerkster van het Cidi schreef op haar Facebook-pagina: "Beste moslim Facebook vrienden, goede Ramadan en sterkte met de lange dagen!" Niet echt verras­send: van die 'moslim Facebook vrienden' die ze aan­sprak, rea­geerde er geen enkele. Een aantal andere FB-vrienden reageerde wel.
Met lovende en met afkeurende reacties.
Vanuit de hoogte reageerde ze op die laatste: "(...) dit riekt naar discriminatie mensen! Net als ik mijn christelijke volgers ook een fijne Kerst wens, mag ik zeker ook niet doen, komen jullie zeker met de kruisvaarders aan...".
Discriminatie: ja die ergste misdaad die een mens zich maar voor kan stellen. Erger dan het mishandelen van een zwangere vrouw, mensenhandel, verkrachten van kinderen of moord. Een van de problemen die ik heb met dit soort opmerkingen en activiteiten is de ziekelijke angst voor volgelingen van Mohammed, die er uit spreekt: laten we proberen 'ze' vriendelijk te stemmen door ze naar de mond te praten.
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 17-07-2013
. .
Trayvon, Zimmerman, Obama en de racisme kaart

Verstandige zwarte republikeinen enige hoop voor de VS

Gepubliceerd april 2012. Nu vanwege de actualiteit weer bovenaan gezet. Alleen de eerste zes regels zijn achter­haald. Zie ook GeenStijl over de NOS-leugens over deze zaak.
Nooit eerder had de VS een presi­dent met een zo Euro­pees, zo 'post-Ameri­kaans' gedachte­goed. Eelco Bosch van Rosen­thal, NOS correspindent voor de VS, beweerde afgelopen dinsdag tegenover P&W dat intussen het politieke klimaat in de VS nooit eerder zo rechts was. In dezelfde uitzending voorspelde hij evengoed dat Obama de verkiezingen zal winnen! Toch wekte hij niet de indruk dat hij Obama zelf een rechtse man vind. Wonderlijk.
De nasleep van de dood van de jongeman op de foto zou beslist een grote rol spelen bij de presidents­verkiezingen indien ze al snel zouden worden gehouden. De jongeman is Trayvon Martin. Hier afgebeeld samen met zijn vader. In de massamedia in de VS en Nederland en in het pro-Trayvonkamp worden foto's van hem gebruikt van een paar jaar geleden, suggererend dat het om een schattige middel­bare scholier gaat, kaliber Mauro zeg maar.     LEES VERDER
»

(15 reacties) | Frans Groenendijk | 15-07-2013
. .

Allow Pamela Geller and Robert Spencer to Speak in UK Petition | GoPetition
Op 22 mei werd Lee Rigby op klaarlichte dag eerst zwaar gewond door hem aan te rijden met een auto. Vervolgens werd hij door zijn aan­vallers zodanig bewerkt met hak­messen dat gegevens van zijn tandarts nodig waren om met zekerheid zijn stoffelijke resten te kunnen identificeren.
Premier Cameron liet de dag erna in een officiële reactie weten: "There is nothing in Islam that justifies this truly dreadful act."
Islamgeleerde Cameron sloot zijn walgelijke leugenpraatje af met de woorden "That is why there is absolutely no justification for these acts and the fault for them lies solely and purely with the sickening individuals who carried out this appalling attack."
Het is moeilijk te zeggen of Cameron toen al op de hoogte was van de link tussen de hoofddader en de bekendste haatprediker van Groot-Brittannië: Ajam Choudary. In ieder geval dook korte tijd later de hieronder afgebeelde foto op met de moordenaar en Choudary. De man die dus goed beschouwd al werd vrijgepleit door Cameron, de dag na de gruweldaad. Immers: alleen de uitvoerders zijn verantwoordelijk.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 30-06-2013
. .
Politici, ambtenaren en nimby’s met een onderbuik

Een welgemeende ad hominem *) als Memorie van Toelichting

Op de foto staat Nelson Verheul van Groen Links.
Hij zit in de Provinciale Staten voor die partij en hij is ambtenaar. Dat is eigenlijk tegen de wet.
Dat wil zeggen: het mag niet volgens de geest van de wet, maar de letter van de wet zegt alleen dat iemand die in de PS zit niet tege­lijker­tijd ambte­naar mag zijn bij de provincie en dat gemeente­ambtenaren niet in de gemeente­raad mogen zitten. Al heel lang maken politieke partijen gebruik van deze maas in de wet: veel gemeente­­ambtenaren zijn lid van provinciale staten en andersom. Mijn indruk is dat dit vooral voorkomt bij PvdA en GroenLinks.
Verheul is vanzelfsprekend geen provincie­ambtenaar. Hij is ook geen gemeente­ambtenaar: hij werkt bij het Mini­sterie van Infra­structuur en Milieu. Voor de verkiezingen sprak hij zich al uit over zijn toekomstige 'portefeuilles' die hij wilde bekleden als lid van de provinciale staten: “Het ligt voor de hand dat ik me vooral richt op milieu- en duur­zaam­heids­onder­werpen, maar de meer sociale thema’s spreken mij ook erg aan”.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 26-06-2013
. .
De ultieme jodenstreek van Israël: menslievendheid

"…the horrible acts of violence the Jews committed to the German speaking people outside of Germany"

Een Arabisch meisje uit Ramallah zit achterin een auto, haar vader en moeder voorin. De auto wordt onderdeel van een klassiek inti­fada-tafereeltje: stenen gooien naar auto's.
De vijfjarige wordt vol geraakt door een grote kei. Ze raakt zwaar gewond en verliest het bewustzijn. Pas tien dagen later komt ze weer bij in een Israëlisch ziekenhuis, aanvankelijk groten­deels verlamd. Ze dankt haar leven met name aan het optreden van Erez Kachel: een Israëlische militair die in het dagelijks leven hartchirurg is.
Likoed Nederland zette een videoclip over deze gebeurtenissen deze week op haar webstek. Hieronder is de clip ook opgenomen, inclusief dramatische muziek, huilende moeder en onbeholpen formulerende, en daardoor extra op de gevoelens werkende, vader. Twee dingen vermeldt Likoed Nederland er niet bij: het wanneer van de gebeurtenissen in het clipje en het waarom. Ik begin met het laatste: waarom doen de Israëli's menslievend?     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 24-06-2013
. .
Arnoud van Doorn: disoriented, not unobserved

We don't have to ridicule the ulema; they take care of that themselves

A pitiable local councillor from the Netherlands is finally making headlines worldwide. Arnoud van Doorn owes his seat to the PVV, an organization that occupies 15 (out of 150) seats in the parliament of The Netherlands. Its fame stems from its courageous, astute and uncontested leader: mr. Geert Wilders.
Neither Van Doorn's achievements as local councillor nor his astonishing roles as seller of drugs to minors and leaker of classified information, are worth being mentioned here. Or anywhere.
However, the way muhammedans rejoice over his acknowledging of Muhammed as messenger of the god Allah, most certainly is and for more than one reason. Hence the photo and some more information about him below the fold. Van Doorn owes his international fame to the Canadian Dawah Association that on its website, I kid you not, compares him with Omar, the second caliph of the muhammedans. This CDA runs a celebrity relations program, managed by a Shazaad Mohammed. An important part of the program is to organize trips to Saudi-Arabia. The modern day Mohammed, according to his own website also ..     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 18-06-2013
. .
De grafsteen van de moslimcultuur

In de categorie één plaatje, 1000 woorden

Met update. Hier op Keizers & Kleren is de bijzondere 'moslim'-stroming der ahmadiyya al vaker langs­gekomen.
De laatste keer ter­loops, toen ik aan de orga­nisa­toren van het Natio­naal Is­lam Congres voor­stelde om bij een debat over het feno­meen 'islamo­fobie' ook de vraag te betrekken of er zoiets als 'ahmadiyya-fobie' bestaat.
Ahmadiyya of ahmadi, zijn mensen die zichzelf moslim noemen, maar door bijna alle andere volge­lingen van Moham­med als ketters beschouwd worden omdat ze ook meneer Ahmed als profeet beschouwen. Alexander Pechtold maakte zich ooit onsterfelijk belachelijk door te verklaren dat hij zich nu eens inhoudelijk ging verdiepen in 'de islam' door het lezen van een boek van juist deze stroming [1]. In Nederland heeft een van televisie bekende autochtone bekeerling al eens laten weten dat alle ahmadiyya eigenlijk vermoord zouden moeten worden. In Indonesië en vooral in Pakistan maken de aanhangers van de 'religie van de wrede' er wat meer werk van om hun haat tegen deze 'ketters' tot uitdrukking te brengen. Tot en met het censureren van de grafsteen van nobel-prijswinnaar Salam toe.
Hieronder de vertaling van een stuk over die schande door Farooq Sulehria, zelf van Pakistaanse afkomst.     LEES VERDER
»

(7 reacties) | Frans Groenendijk | 17-06-2013
. .
Jan Roegiers (SP.A): Belgische islamstrijders niet in een kwaad daglicht stellen

Maakt Israëlische regering intussen dezelfde fout als de Amerikaanse?

De islamofobiefobie is in Vlaanderen nog wat groter dan in Nederland.
Zou het komen omdat Vlaams Belang door de andere partijen en hun vrienden in de media ervaren wordt als een grotere bedreiging dan de PVV hier?
Dat zou goed kunnen.
VB is een politieke partij, de PVV niet.
Filip Dewinter is naar Syrië gegaan en half Vlaanderen vindt dat schandalig. De stukken erover in De Standaard, De Morgen en Het Laatste Nieuws lijken op elkaar. De meest walgelijke reactie komt van de homoseksuele Israël-hater Jan Roegiers, parlementslid voor de SP.A..
Wie denkt dat de vermelding van 's mans seksuele geaardheid hier niet op zijn plaats is bekijke de video onderaan dit stuk over The Yellow Man van Aleppo (Hat tip Geenstijl).     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 14-06-2013
. .
Respect is niet het goede woord

Over samenwerking tussen atheïsten en gelovigen

Respect is bijna nooit het goede woord. Zeker de laatste decennia niet meer.
De eerbied waar dit woord naar verwijst kan volgens VanDale gebaseerd zijn op angst of hoogachting. Wanneer je bij dit woord aan natuurverschijnselen denkt, horen angst en hoogachting wel op een bepaalde manier bij elkaar, maar heb je het over mensen dan staan die beiden ver van elkaar. Respect gebaseerd op angst is geveinsde (hoog)achting voor wie men eigenlijk haat.
Er zit nog een lastige kant aan dat woord. Ter illustratie daarvan hier eerst nog een anekdote uit mijn onderwijspraktijk van een aantal jaren geleden, voordat ik kom op de aanleiding voor en kern van dit stukje. Dat verhaaltje gaat erover dat pervertering van 'respect' ook kan leiden tot gedrag dat in wezen juist minachting uitdrukt. Zo moeten we niet met elkaar omgaan.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 14-06-2013
. .
Voor hen is het ingrijpend geweest dat Diederik Samsom vermoord werd

De taak- en zelfopvatting van journalisten en programmamakers

Vorig jaar ondertekende ik de petitie van Hans Smolders en Corina van Weert tegen straf­ver­mindering voor de moordenaar van Pim Fortuyn.
Zodoende meldde zich in de avond van 21 mei jl, via het contact­formulier van dit weblog, ene W. W staat volgens mij, voor wat betreft taak- en zelfopvatting, voor de meerderheid van journa­listen en programma­makers uit Het Gooi en daarbuiten en daarom laat ik W's naam achterwege. Ik citeer bovendien uit de e-mailwisseling en wil geen gedoe krijgen over de privacy daarvan.
W beweerde bezig te zijn met "een documentaire over het gedachtengoed van Pim Fortuyn".
Wanneer ik een individuele journalist of programmamaker tegenkom, ga ik er altijd van uit dat ik te maken heb met iemand uit de grote minderheid binnen die beroepsgroep, die mogelijk slachtoffer is van generalisaties. Ik bedoel: hij of zij wordt wellicht ten onrechte aangekeken op wangedrag van de kleine meerderheid. Net zoals ik individuele Marokkaanse jongens en sociale wetenschappers tegemoet treed eigenlijk.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 07-06-2013
. .
Bij een academisch ‘sharia-debat’: eurocommunisme, achilleshielen en hoogverraad

Als een boek over godslastering zonder het Ezelsproces

Afgelopen dinsdag woonde ik een debat bij tussen Afshin Ellian en Maurits Berger. Aanleiding was het uitkomen van een boek van de laatste, maar de discussie ging niet over de inhoud van dat boek zelf.
Het had best interessant kunnen worden, gezien de eruditie, wijsheid en betrokken­heid van professor Ellian en de charme van zijn opponent. Ik schreef hier op K&K zelfs een stuk ter voorbereiding.
Het viel erg tegen.
Het werd een door en door academische vertoning, in de negatieve betekenis van dat bijvoeglijke naamwoord. Ter plekke maakte ik me er niet alleen nogal boos over, maar liet dat ook duidelijk merken. Zo vanachter mijn toetsenbordje druk ik me hieronder wat anders uit, maar geloof me: mijn adrenaline niveau is wel gezakt maar mijn woede niet. Integendeel.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 06-06-2013
. .
Polio is geen specifiek mohammedaanse ziekte

Ibrahim Datti Ahmed, de 'arts' die in zijn eentje polio in leven hield

De introductie voor nieuwe bezoekers van dit weblog sluit af met: "We hoeven ‘islamgeleerden’ niet belachelijk te maken: dat doen ze zelf wel. We moeten aan hun gekkigheid wel aandacht besteden. Wanneer ze niet hartelijk uitge­lachen worden zijn ze in hun immoraliteit en gekte namelijk niet ongevaarlijk."
Dat gevaar kan zelfs de vorm aannemen van het weer oplaaien van een bijna uitgeroeide ziekte. Hieronder de vertaling van een artikel hierover van de hand van Daniel Pipes.
Een onwaarschijnlijk afschuwelijk maar helaas niet onwaar­schijnlijk verhaal. Ik heb nog wel gecheckt bij de WHO. Klik op de foto: daar vind je de bevestiging van de Global Polio Eradication Initiative. Inderdaad: polio komt uitsluitend voor in gebieden met veel moham­medanen. Pipes beschrijft hoe smeerlap Ahmed daarvoor gezorgd heeft.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 02-06-2013
. .
Door übermenschen gemaakte wetten

Eindelijk serieus debat in Nederland over sharia?

De Leidse Universiteit kent sinds vier jaar het Islaminstituut Lucis. De directeur heet Leon Buskes.
Deze hoogleraar 'Recht en cultuur in islamitische samenlevingen' vindt het acceptabel dat mensen die in Nederland wonen het Nederlandse recht afwijzen. Dat kun je opmaken uit zijn bijdrage aan het laatste nummer van 2011 van het tijdschrift Rechtstreeks. (Hier de onderbouwing van mijn oordeel).
Het instituut van Buskes organiseert 4 juni een discussiebijeenkomst naar aanleiding van het uitkomen van een nieuwe pennevrucht van Maurits Berger: Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of Islamic Rules on Family Relations in the West. Voor lezers van dit weblog is deze wetenschapper, die zijn aanstelling dankt aan een financiële bijdrage van de sultan van Oman, geen onbekende.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 01-06-2013
. .
Professioneel en zwaar gesubsidieerd bezig voor het goede doel

Bezoek aan een IKV/Pax Christi bijeenkomst: een surrealistische ervaring

Een medewerker van de vredes­organisatie IKV/Pax Christi schreef in dagblad Trouw een oproep tot militair ingrijpen in Syrië. Hij redeneerde daarin vanuit de absurde opvatting alsof er zoiets zou bestaan als een "inter­natio­nale gemeen­schap" die verplicht is om "vuile handen te maken". Alsof niet juist allerlei internationale verhoudingen en bemoeie­nissen een zeer groot deel van de ellende daar veroorzaken en aanjagen.
Natuurlijk, IKV/Pax Christi is al heel lang geïnfecteerd door foute politieke stromingen, maar een oproep om je als christelijke vredesorganisatie te scharen in het kamp van Saoedi-Arabië, Qatar, Al Qaeda achtige groepen en de VS, zonder enige verwijzing naar de ellende die christenen daar nu al meemaken of nog dreigen te zullen gaan beleven?
Aanleiding genoeg om maar eens de 'ambassadeursdag' van IKV/Pax Christi te bezoeken die georganiseerd was als voorbereiding op de zogenaamde vredesweek in september waarin men gaat 'collecteren voor Syrië'. Ik had me van te voren ingeprent dat het wel eens heel erg kon zijn wat ik daar zou aantreffen, maar het was nog erger dan ik gevreesd had. Veel erger.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 24-05-2013
. .
Obama: verregend of verward?

De stotterpresident en de functie van Erdogan

Dat ene Barack Houssein Obama een veelbelovend talent was, las ik destijds als eerste op het weblog van Brad DeLong, econoom en voormalig medewerker van Bill Clinton. Het was 2004 of 2005 en DeLong verwachtte dat Obama in 2012 wel eens de presidents­kandidaat voor de Democraten zou kunnen worden; 2008 leek hem nog wat vroeg. Hij gaf vooral hoog op van 's mans oratorische kwaliteiten. Intussen weten we in meerdere opzichten beter. Klikken op het filmbeeldje leidt naar een artikel met videoclip over een optreden van Obama. Hij gaf een persconferentie in de tuin van het Witte Huis waarbij de journalisten in de regen (bleven) staan en de president zorgde voor paraplu's boven hem en een machtige gast uit Turkije. Journalisten, bloggers en andere twitteraars besteedden vooral aandacht aan die regen, die paraplu's en aan het feit dat Obama niet zelf zijn paraplu vasthield. Googlen op afbeeldingen met "Obama Umbrella" levert zodoende een stortvloed van al dan niet bewerkte foto's op (Hier een paar onbewerkte foto's met bijtende bijschriften).
Ik wil hier de aandacht vestigen op iets anders: het gestotter van de machtigste man van de wereld.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 22-05-2013
. .
Integreren kun je leren

Parallelle christelijke samenlevingen tegengaan in het Westen

De Romeike-familie is afkomstig uit Stuttgart en woont nu in Amerika.
Ze hebben in 2010 politiek asiel aangevraagd en in eerste instantie ook gekregen. Het was ze in Duitsland namelijk niet toegestaan om hun kinderen thuisonderwijs te geven. De Duitse overheid gaf de familie boetes en dreigde met vervolging als ze niet zouden gehoorzamen.
Nu wil de Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder, de familie echter toch deporteren naar Duitsland.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Jos Arends | 19-05-2013
. .

Afgelopen zondag gaf ik in Amersfoort een lezing over "Het Ottomaanse Rijk, het moham­medanisme, Turkije en Israël". In de trein sprak ik met mijn broer nog wat na over de inhoud van mijn betoog. In zulke gesprekken gebruiken wij relativeringen, eufemismen en spottende imi­taties van wat politieke tegen­standers naar voren zouden kunnen brengen. Bijvoorbeeld: "Er valt heel wat aan te merken op mohammedanen, maar ze doen nooit aan kannibalisme". Ik dacht voor de zekerheid er even serieus over na, maar toen dacht ik mijn broer toch gelijk te moeten geven.
De volgende dag kregen we ongelijk.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 15-05-2013
. .
De onthoofden van Otranto en de kruistochten in zes kaarten

De paus en de gewelddadige expansie van de mohammedaanse imperia

De katholieke kerk heeft -zeker in Europa- niet zo veel macht meer. Het is ook goed dat katholieken hard aangesproken worden op wangedrag van dienaren van de kerk, met name dat uit de twin­tig­ste eeuw. Het is goed dat foute, soms heel erg foute stand­punten van de kerk worden bekritiseerd. Wanneer echter, voor wat betreft media-aandacht, ergens de term "disproportioneel" van toepassing is, dan is dat het geval voor de misdrijven van die uitvoerders en de lieden die de schurken buiten schot hielden. Ook in mijn ogen heeft de katholieke kerk in het verleden foute standpunten ingenomen en doet ze dat nog steeds. Aan het innemen van de standpunten van de kerk zit echter één positief aspect: door de eeuwen werd en wordt nog steeds uitgebreid nagedacht over de eigen standpunten. Er werd en wordt gewikt en gewogen en niet alleen over morele aspecten maar ook wel over de praktische betekenis. Er werd ook op eerdere standpunten teruggekomen, soms na eeuwen. Geen misverstand: dit is héél wat anders dan zeggen dat er steeds goede standpunten werden ingenomen. Ik ben blij dat de (politieke) macht van het Vaticaan nog maar een schaduw is van wat die ooit was.
Maar ik ben ook blij dat het Vaticaan soms een vleugje moed toont. Een zo'n vleugje is de heiligverklaring van de 800 martelaren van Otranto.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 13-05-2013
. .
Timoer Lenk in Boston

Onwetendheid over het mohammedanisme toen en nu

De moeder van de twee Boston-terroristen noemde haar eerste naar Timoer Lenk. 'De half verlamde veroveraar van Azië' noemde R. Bruggeman deze beruchte massamoordenaar vorig jaar in een stukje op de webstek IS geschiedenis. Die webstek is gewijd aan het populariseren van het vak geschiedenis. Daarom was dat stukje ook opgehangen aan de actualiteit, ahum, van een Britse Disability History Month. Apart.
Het stukje vermeldt niet alleen dat 'volgens geleerden' Timoer zo'n 17 miljoen slachtoffers maakte, maar ook dat hij "..zijn wreedheid nog een keer liet zien bij het neerslaan van een opstand in het door hem veroverde Isfahan in Perzië, waar hij 70.000 inwoners liet onthoofden en van hun schedels grote torens liet bouwen."
Inderdaad spectaculair, maar een ander aspect van die oude Timoer Lenk en de geschiedenis is veel interessanter: de verwarring die destijds in Europa bestond over hoe Timoer te beoordelen.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 08-05-2013
. .


Nou ja, ze gebruikt haar gezonde verstand. Aan het woord is 'judge Jeanine Pirro'. Ze was rechter en ook "tv-rechter". In dit verband verder best interessant: "She is a Catholic of Lebanese descent"     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 29-04-2013
. .
The sad history of the Kurds, people with no nation or country

Only two stars at Amazon, but a recommended read if combined with the right choice of other books

One and a half year ago I compared Kurds and Palestinians in an article; in Dutch. Here is the English translation of it by Google. You'll get an idea, but the trans­lation is far from perfect. Differen­tiating between the con­cepts 'people', 'nation' and 'country' turns out to be really tough for Google Translate, apart from their problem with negatives.
Recently I read some books about the history of the Kurds. The reason why I read them right now is the lecture I will be giving May 12 about The Ottoman Empire, Muhammedanism, Turkey and Israel (more here, incl subscription). In my lecture I will focus much more on the Kurds than one would probably expect with this title. It turns out, however, that some misconceptions about muhammedanism, the Ottoman Empire as well as (the birth of) modern-day Turkey, can be tackled fruitfully by taking good notice of the unique history of the Kurds.
Below the fold you will find the review I wrote for Amazon of the book by McDowall *) A Modern History of the Kurds.
In his 'Afterword' McDowall too, relates the Kurdish and Palestinian cases. The difference between his comparison and mine could not be greater.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 28-04-2013
. .

Gisteren had ik er weer eens zin in: een twittergesprekje onder de hashtag #MyJihad. Een paar maanden geleden deed ik voor het eerst verslag van zo'n uitwisseling. Dat was met 
@Nasreen_Vr, "IslamicFeminist". Daar ook wat meer over de achtergrond van die #hashtag. Er is een direct verband met de afbeelding in de banner van dit weblog.
Dit keer tweette ik met @_Le_aa_, "Someone". Deze conversatie verliep heel anders. Vooral het einde was nogal abrupt. Ze daagde me uit met "Noem me één plaats, ik wacht". En ik antwoordde.
Het begon met een opmerking van @_Le_aa_ in de richting van een andere twitteraar, @The__Chauvinist
"You know just the false things about islam .. If you know the real islam .. You will be a Muslim #myjihad" (de hele conversatie is hier bij 'Between Tweets' te bekijken in een mooiere lay-out).     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 23-04-2013
. .
Tegengas voor een trotzkist *)

Hoed u voor politicologen

Gisteren bezocht ik, dankzij een tip van KeesjeMaduraatje, een seminar, georganiseerd door de Atlantische Commissie. Kost een paar centen (60 euro) maar dan krijg je ook wat. Op basis van de sprekerslijst en het gebruik van de term 'Arabische Lente' **) in de aankondiging, had ik van te voren bedacht dat het wel eens een uphill battle zou kunnen worden, wanneer ik mijn inbreng zou leveren aan het onderdeel 'discussie en vragen'. Maar het viel mee.
Behalve de politici/politicologen Paul Aarts en Peyman Jafari waren er gelukkig nog drie andere sprekers. Twee historici met een grote staat van dienst, toevallig allebei vrouw, en een letterkundige/arabist/islamoloog van Marokkaanse afkomst. Blijkens zijn twitterberichten is hij een bewonderaar van Ahmed Marcouch, maar wel iemand met realiteitszin. Hij waarschuwde voor de groeiende invloed van de Gülenbeweging in Marokko.
Bovendien had ik ook een voordeel: universitaire docenten zoals Aarts wanen zich op een bijeenkomst als deze, met een publiek van bijna uitsluitend docenten van middelbare scholen, onbespied en ze kennen me niet (op het bijzondere karakter van het publiek kom ik aan het einde van dit verslagje terug).     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 19-04-2013
. .
Arabische Lente? Meer druk op Israël dus

Is Korthals Altes al lid van de partij van Voorhoeve?

Gisteren had de NRC.nl een stuk onder de kop Nederland moet banden met Israël bevriezen of beperken. Het gaat over een rapport van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken dat werd opgesteld op verzoek van de Eerste Kamer. Die AIV kwam hier op het weblog eerder langs. Dat was toen naar aanleiding van een verzoek uit de Tweede Kamer.
Hoewel de vragen uit verschillende kamers kwamen en anders van toon en inhoud waren, lijken de antwoorden op elkaar: de druk op Israël moet worden vergroot. Ik ga hier en nu niet uitgebreid in op dat rapport aan de Eerste Kamer. Ik schrijf er nu wat over vanwege een lezing die ik 12 mei geef in Amersfoort.
Uitgangspunt is daarbij het belang van het schadelijke 'misverstand' over het ontstaan van de Joodse staat. Dit wordt veel te vaak direct in verband gebracht met Tweede Wereldoorlog, lees: de Holocaust.
En precies met dat 'misverstand' begint het voorwoord van het rapport.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 18-04-2013
. .
De Syrië-gangers en de kruisvaarders

Een perfect cadeau voor uw atheïstische academische vrienden

De schrijfstijl van Hans Jansen is uniek. Het hier aanbevolen boek, Op, op ten strijde, Jeruzalem bevrijden. Het ware verhaal van de kruisvaarders, is om die reden wat minder geschikt als presentje voor uw niet-academische vrienden. Het is weer wel een zeer geschikt geschenk voor gelovige academici, maar daar zijn er steeds minder van. Vanwege de bijzondere ontwikkelingen rond Syrië wijd ik hier een stuk aan dit boek, ondanks dat het al bijna twee jaar geleden verschenen is.
Toen ik twee weken geleden de hooggeleerde auteur zelf vertelde dat ik dit boek had aangeschaft, reageerde hij op een voor hem karakteristieke wijze: door het belang ervan te relativeren. Ik geloof dat hij zelfs het woord 'grap' gebruikte. Nu heb ik inderdaad bij het lezen van tientallen passages geglim- en bij enkele zelfs geschaterlacht, maar het boek is in wezen wezenloos serieus.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 13-04-2013
. .
Hindoes, mohammedanen en sikhs: eeuwenoude verhalen?

Er is iets grondig mis in de sociale wetenschap

De ontdekking van een nieuwe Facebook-pagina, over wreedheden van mohammedanen tegen Sikhs en Hindoes bij de opdeling van India (1947), herinnerde me eraan dat ik nog iets wilde schrijven over twee gebeurtenissen die daarmee samenhangen: een uit 1675 en een uit 2012.
Ik begin met de gebeurtenis uit 1675 omdat die te maken heeft met de bijzondere relatie tussen Sikhs en Hindoes, maar eerst nog een terzijde.
Ik ben atheïst, maar ik gooi niet alle spiritualiteit, religie, bijgelovigheid en pseudo-religie op een hoop. Mensen die dat doen beschouw ik als denklui en/of kortzichtig.     LEES VERDER
»

(19 reacties) | Frans Groenendijk | 10-04-2013
. .
Vijand van de elite

extreme anti-islam sentimenten onderzoeken...

Op De Dagelijkse Standaard lees ik vandaag het artikel van Joost Niemöller, over de uitnodiging van debatcentrum de Balie aan een wetenschapper van de Teesside University. Deze universiteit heeft onlangs een studiecentrum geopend, genaamd: "Onderzoek naar Fascisme, Antifascisme en Postfascisme". Dit centrum is opgericht met het doel om “extreme anti-islam sentimenten” te onderzoeken. Het mag dus geen verrassing heten dat deze wetenschapper zijn pijlen mede heeft gericht op Geert Wilders en Nederland. Wij zijn hier namelijk ontzettend fascistisch, zoals iedereen wel weet. De Balie vindt dit dan weer interessant, want: controversieel. Afijn.     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Jos Arends | 08-04-2013
. .

In Israël is het van 7 op 8 april herdenking van de Holocaust.
Voor anonieme hackers een goede dag voor een grootscheepse cyberaanval op alles wat Israëlisch is.
Er wordt ontzettend veel over getwitterd (hashtag #opisrael) maar volgens dit bericht bij Al Arabiya is het grotendeels mislukt. De kop vind ik opvallend: Botched mission? #OpIsrael cyberattack fails to frustrate Israeli govt (wanneer je de link volgt: let ook op de kromzwaarden in de banner van de hackers).
Tsja, die Israëli's zijn gemiddeld gelukkig wat beter thuis in ICT etcetera.
Israël verdedigt zich niet alleen maar individuele Israëli's plegen ook tegenaanvallen. Andre Oboler schrijft daarover in in de Jerusalem Post en wijst erop dat enkelen daarbij in de fout zijn gegaan. Heel typisch.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 07-04-2013
. .
De broodprijs in Egypte en in Singapore

Tegen de taboes op grote lijnen en cijfers

Met generalisaties moet je uitkijken, dat is waar. Politici en media in het Westen spannen zich tegenwoordig echter in om weg te kijken van sommige grote lijnen en verbanden. Tot in het absurde. Dat is een groter probleem.
Geweld in mohammedaanse landen begint onevenredig vaak na het vrijdagse moskeebezoek. Extremistische volgelingen in landen ver van elkaar, tonen grote overeenkomst in hun manier van 'verkeerd begrijpen' van de leer van Mohammed. Sinds de verdrijving van Mubarak worden de banden tussen Cairo en Teheran beter. Een van de eerste maatregelen van Khomeini na de revolutie van 1979 was het verlagen van de huwbare leeftijd voor meisjes. In Egypte wil men nu ook die kant op: de grote Aïsha-lijn zeg maar.
Sommige 'generalisaties' verdienen het om nadrukkelijk onder de aandacht gebracht te worden.
In het stuk hieronder ga ik nog een stap verder. Ik introduceer een indicator voor groeiend onheil (IVGO). Er valt veel op aan te merken, maar niet op de politieke relevantie ervan.
Het stuk past even zeer in de categorie 'islamofobiefobie' als in 'demografie'.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 02-04-2013
. .
Op, op ten strijde

Lezing 12 mei

Voor mijn eerder aangekondigde lezing over Het Ottomaanse Rijk, het mohammedanisme, Turkije en Israël is nu de plaats en datum vastgelegd: Amersfoort 12 mei. In het kader van de voorbereiding ervan heb ik net 'the best single narrative of the Kurds' van David McDowall gelezen.
Ik begin nu aan het hier getoonde boek van Hans Jansen over de kruistochten.
Pasen is daar toch een mooie dag voor!
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 31-03-2013
. .
Een dawah-drol door de brievenbus

"Innerlijke militaire expedities"

Hier op Keizers & Kleren hebben we nauwe­lijks last van ze. Van lieden als de 'bekeerling' Danny, 'slaaf van Allah' (=Abdullah), die met een tang in de hand op zoek zijn naar varkens. Die onder een stuk over ahmadiyya­fobie komen melden: "In de toekomst moet ik naar Mekka".
Op andere fora zie je hoeveel gekker het kan.
Er zijn er die zo weinig op de context letten dat ze hun stukjes standaard­propaganda voor het moham­medanisme dumpen op plaatsen waar die, dankzij de context, een héél andere betekenis krijgen. Ze herinneren me aan communisten die in 1977 stickers met de leuze "Van Agt eruit, de CPN erin" ook op vuilnis­bakken plakten. Dat was trouwens in Delft. Lang voordat die stad een broeinest was voor jihadisten. Timon Dias schreef op De Dagelijkse Standaard al over Delft, D66, kansenjongeren en jihad.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 27-03-2013
. .
Het Fortuyn-moment

I want my country back

In de video (onderaan) ziet u de toespraak van Nigel Farage, op een partijconferentie van de UK Independence Party (UKIP) in Exeter. De man die jarenlang heeft gewaarschuwd dat de Europese Unie wordt geleid door “gevaarlijke mensen” die Europa in crisis zouden onderdompelen. Niet alleen een financiële crisis, maar een politieke crisis. Voortdurend heeft hij gewezen op het feit dat de Europese Unie een antidemocratisch moloch is en elke keer werd hij in het Europese Parlement voor ‘populist’ en ‘anti-Europees’ versleten. Maar hij heeft gelijk gekregen, in alles wat hij zei.
Het is zelfs nog erger dan hij dacht.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Jos Arends | 26-03-2013
. .

Een bijdrage van Peter Calluy, auteur van het hiernaast afgebeelde boek (klikken leidt naar bestelpagina).
Aanleiding is de commotie over jongeren uit Nederland en België die in Syrië mee gaan doen met de heilige oorlog. Calluy werd gefilmd voor het Nederlandse televisieprogramma Eenvandaag, maar kreeg op de dag van de uitzending kreeg een e-mail met: "...u zit vanavond niet in de reportage. Uw verhaal past toch niet helemaal bij de insteek: waarom gaan de jonge moslims vechten in Syrië". Het verhaal van Peter Calluy past hier goed in en hij waarschuwt al jaren. De Belgische politiek en de Nederlandse media hebben echter een andere insteek: die van de 'enkele misunderstanders'.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | beheer | 25-03-2013
. .
Erdogan is beslist geen freak

Yunus, een Turkse Mauro

De Turkse premier Erdogan is de laatste tijd weer vaak, en steeds ongunstig, in het nieuws en vandaag komt hij op bezoek. Over begin van een lente gesproken!
De afbeelding hiernaast is van wat langer geleden: hij is afkomstig van een webstek van de moslimbroeders. Erdogan poseert hier naast een van de gewonden die ongeveer twee en een half jaar geleden vielen op het Turkse schip Mavi Marmara in het kader van de zeer geslaagde provocatie van de Israëlische strijdkrachten.
Voor wat betreft de houding van de Turken tegenover buurland Armenië en tegenover de Koerden is af en toe iets positiefs te zeggen over het huidige bewind. Op heel veel andere gebieden is het echter provoceren en drammen wat de klok slaat. De zaak Yunus is er een uit vele.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 21-03-2013
. .
“Nederland heeft een flinke terreuraanslag nodig”

De HUT vergadert weer in Amsterdam

Update: AP gehackt Anderhalf jaar geleden organiseerde de Hizb Ut-Tahrir (HUT) een bijeenkomst in Amsterdam. Ik werd daarover getipt door 'Professor Dr' Van Frikschoten van het weblog Amsterdam Post en ik ging kijken. In dit stuk over 'de oemma' meldde ik wat ik daar zag. De titel hierboven komt uit dat stuk; ik licht hem hier verder niet toe. Bernadette de Wit ging ook naar binnen. Via de aparte vrouweningang: zoiets is standaard bij deze mensen, zelfs bij demonstraties staan mannen en vrouwen in aparte vakken. De Wit deed gedetailleerd en ingetogen verslag van haar belevenissen. En nu is er dus morgen weer zo'n toogdag van deze, niet overal zo vreedzame, organisatie. De sympathieke, volhardende professor roept ook nu weer op tot een soort demonstratie. Ondanks dat ik weet om wat voor club het hier gaat en ondanks het feit dat dit gedachtegoed, hier en wereldwijd, eerder sterker dan zwakker aan het worden is, blijf ik dit keer thuis.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 17-03-2013
. .

Onder bovenstaande titel geef ik voor de organisatie Tolereer geen intolerantie een lezing in het midden van het land. Volg de link voor de precieze tijd, plaats en om aan te melden.
Een belangrijk en zeer schadelijk 'misverstand' over Israël is dat het ontstaan van de Joodse staat direct samenhangt met de Tweede Wereldoorlog, lees: de Holocaust.
Er staan aanhalingstekens om het woord 'misverstand', omdat het niet om een vergissing gaat, maar om een fout denkbeeld dat door vijanden van de Joden en/of Israël doelbewust uitgedragen wordt.     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 14-03-2013
. .
De vrije ondernemingsgewijze productie beschermt niet

Verraderlijker dan de baggerbedrijven met hun niet-joodverklaringen

Het kapitalisme, of liever: de vrije onder­nemings­gewijze productie, behoort tot de (westerse) verworven­heden die het alles­zins waard zijn om te verdedigen. De zegeningen ervan kunnen echter alleen tot ont­plooi­ing komen onder voor­waarden en het zijn niet de indivi­duele onder­nemers zelf die die voor­waarden verdedigen. De onder­nemings­gewijze productie zorgt al helemaal niet voor bescherming van andere westerse verworven­heden zoals vrijheid van menings­uiting en wetenschaps­beoefening die die naam waardig is. Een buitengewoon heldere en pijnlijke illustratie van dit laatste werd enkele jaren geleden gegeven door een internationaal, weten­schappelijk, peer-reviewed, tijdschrift; een uitgave van Elsevier.     LEES VERDER
»

(10 reacties) | Frans Groenendijk | 12-03-2013
. .

Een aantal burgemeesters treedt hard op tegen de zogenaamde ‘1%-motorclubs’ binnen hun gemeentegrenzen. Voorbeelden van deze clubs zijn de Hell’s Angels en Satudarah. Volgens eigen zeggen gaat het enkel om hobbyisme en gezelligheid, om af en toe een toertocht te kunnen maken op de motor. Er is echter voldoende reden om aan te nemen dat er bij deze motorclubs dingen gebeuren, die het daglicht niet kunnen verdragen. Woensdag viel ik in een uitzending van het EO-programma De vijfde dag, waarin de burgemeesters van Enschede (Den Oudsten) en van Leiden (Lenferink) aan het woord kwamen om te praten over deze problematiek in hun gemeente. Er waren een aantal zaken in het bijzonder die de motorclubs kwalijk wordt genomen, op grond waarvan de burgemeesters zich gerechtvaardigd voelden om tot actie over te gaan. Ironisch genoeg gedragen de burgemeesters zich op een bepaalde manier hetzelfde als de leden van de motorclubs. Dat klinkt absurd, maar ik zal het uitleggen.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Jos Arends | 10-03-2013
. .
Jankverhalen en subsidie

"marcouch snapt zen eige vader niet goed"

Op de ThePost.online schreef de niet zo moedige en niet zo integere Ahmed Marcouch een stukje over zijn vader en over 'integratie-subsidie'. Hij gaf het de ondertitel Welzijnssector verheft niet maar hospitaliseert. Een bizarre tekst. Zijn stuk heeft de invalshoek van een schrijver van een ingezonden brief in de krant. Hij schrijft alsof hij niet al vele jaren met zijn partij zeer nauw betrokken is bij dit gebeuren. Ik plaatste een reactie op de The Post. Toen ik een dag later gewezen werd op het absurde smijten met belastinggeld zoals dat een tijdje geleden gepraktiseerd werd in het Amsterdamse Holendrecht, moest ik er gewoon wel een stukje aan wijden.
Wat u hier ziet afgebeeld...     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 04-03-2013
. .

Bij de tussentijdse verkiezingen in Eastleigh boekte de UK Independence party (UKIP) grote winst. Het ging om de plaats in het parlement die vrij was gekomen omdat de man op de zetel, Chris Huhne van de liberaal democraten, de rechtbank misleid had. Na veel gedraai gaf hij toe en stapte op. Zijn partij, de zusterpartij van d66, ging op 28 februari van 46 naar 32%. Ze behielden de zetel nog wel. De UKIP haalde bijna acht keer zoveel stemmen als bij de vorige landelijke verkiezingen en kwam op ruim 27%. Ze passeerde daarmee de Tories; Labour bleef onder de 10%!
Bij de verkiezingen voor het Europarlement van 2009 werd de UKIP ook tweede, en bezetten in Brussel/Straatsburg 11 zetels, maar als gevolg van het kiesstelsel hebben ze nog steeds geen zetel in het parlement (wel 3 in de 'eerste kamer'). Evengoed een klinkend verkiezingsresultaat in Eastleigh, maar dat is niet waarom ik zo opgewekt werd van de BBC-uitzending over deze verkiezingen en ook niet de reden voor de titel van dit stukje.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 02-03-2013
. .
Islamofobiefobie: in Vlaanderen erger dan in Nederland?

"Talhaoui wil strengere aanpak van islamofobie"

Het citaat in de subtitel vormde afgelopen donderdag de kop van een artikel in de Gazet van Antwerpen. Mij viel deze passage onmiddellijk op:
"Ze sommen acht criteria op om islamofobie te herkennen"
Acht criteria. Dan gaat het dus om de criteria die zijn bedacht door de Britse instelling Runnymede. Die criteria zijn inhoudelijk opmerkelijk, maar nog veel opmerkelijker is de manier waarop ze enerzijds door de EU en anderzijds door de politiek georganiseerde mohammedanen van de Organization of Islamic Coperation (OIC) worden aangehaald. Daartussen zit namelijk een zeer wezenlijk verschil. Bij de OIC weten ze dat dondersgoed want ze liegen zelfs in hun rapporten in de verwijzing naar die Runnymede-criteria. Ze beweren glashard dat die stichting het had over zeven criteria. De politiek georganiseerde mohammedanen laten er een weg.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 02-03-2013
. .

Alle pauskandidaten zijn vreemde snuiters. Helemaal kansloos zou meneer Turkson uit Ghana dus pas zijn wanneer er helemaal geen nieuwe paus werd gekozen. Dat lijkt een nogal onwaar­schijn­lijk scenario. Er zijn echter een paar redenen waarom de brave man toch wat minder kansrijk is dan het even leek. Een van de acties waarmee hij zijn kansen heeft verkleind, werd breed uitgemeten door de Huffington Post, een druk­bezochte webstek van vrienden van het moham­medanisme in de VS en GB. Ze meldden dat Turkson in het Vaticaan -in oktober al- het YouTube clipje Muslim demographics had vertoond voor bisschoppen die vergaderden over het terugwinnen van aanhang in Europa. Het is gemakkelijk te doorzien dat het betoog niet klopt. Je moet alleen tijdens het bekijken van die clip je hoofd koel houden. Het ellendige is dat dankzij de voort­woekerende islamofobiefobie zulke publiciteit een boemerang effect kan hebben.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 26-02-2013
. .
Qatar en de gastarbeiders: inspiratie uit de wereld van Mohammed

Voor mevrouw Van Oranje en voor studenten journalistiek

De aanleiding voor dit stuk was een item bij Al Jazeera over Singapore: de bevolking protes­teert tegen de immigratie-plannen van de regering. Ik hoop er binnenkort op terug te komen; nu eerst Qatar. Opgehangen aan twee rare plaatjes gecombineerd tot een héél rare. Dat vreemde ding tegen het hoofd van mevrouw Van Oranje is geen onhandig gestileerde afbeelding van een handwapen, maar een zwart-wit versie van de bevolkings'piramide' van het land dat ze bezocht met die rare lap over die potsierlijke hoed.
Het portret is van Robin Utrecht/ANP. Ik trof hem op de webstek van het haatblaadje Vrij Nederland (zie ook het P.S.).
De bezoekjes van mevrouw Van Oranje aan dictators in het Midden-Oosten, af en toe zelfs tegen de expliciete wens van de politiek in, deed destijds heel wat stof opwaaien. De schoffering van vrouwen wereldwijd, door het provocatief paraderen met een soort van hoofddoek, trok terecht veel aandacht. Een relatie met de bevolkingsopbouw van Qatar (en andere landen in die regio) werd minder gelegd.
Afbeeldingen van bevolkings'piramides' geven per vierkante millimeter erg veel informatie; vooral in de vorm van aanknopingspunten voor nader onderzoek. Dat fenomeen gebruik ik hier dan maar om alsnog op dat verband te wijzen.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 21-02-2013
. .

De webstek van Burgerforum-EU, -u heeft toch al getekend, he?- stuitte op technische problemen. Sommige mensen vermoedden dat daar een gerichte actie uit Brussel achter zat. Niet zo'n heel gekke veronderstelling gezien dit opmerkelijke bericht over EU-medewerkers die worden ingezet om op internetfora in te gaan tegen euro-kritische geluiden. Ik houd het er voorlopig toch maar op dat het Burgerforum last heeft van een loslopende, Nederlandse bestrijder van de vrijheid van meningsuiting in combinatie met niet zo goede beveiliging.
Een heel andere zaak is de recente cyberaanval op JihadWatch. In mijn boek noem ik JihadWatch de "belangrijkste webstek met kritiek op mohammedaanse theorie en praktijk". Deze webstek onder leiding van de onvermoeibare en onovertroffen Robert Spencer, maakt gebruik van Movable Type. 'Movable Type' is een vinding die ten grondslag lag aan de boekdrukkunst. 'Movable Type' is ook de naam, niet toevallig natuurlijk, van een zogenaamd Content Management Systeem, een CMS. Deze aanval lijkt niet het werk van een zolderkameractivist, zo valt op te maken uit opmerkingen van de technici:     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 18-02-2013
. .

Waarschuwing:
deze post bevat sarcasme.
Deze week keek ik al vier keer naar het NOS-journaal via journaal-24. Elke keer met een hilarische of anderszins pijnlijke blunder. Ik probeer ze maar niet te ordenen naar pijnlijk, pijnlijker, pijnlijkst. Iets voor een poll eigenlijk.
Eerst maar die van de foto. Het commentaar luidde dat de bliksem precies terecht kwam in de top van de Sint Pieter en "we gaan er maar van uit dat het toeval is". Is er niemand bij de redactie die van de middelbare school nog iets onthouden heeft over bliksemafleiders en waar die geplaatst worden? Bliksemafleiders zetten we op hoge punten om de kans zo groot mogelijk te maken dat de bliksem ook daadwerkelijk afgeleid wordt.
Een of twee dagen erna, nog een in dezelfde categorie. Er komt subsidie voor het ontwikkelen van nieuwe anti-biotica.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 14-02-2013
. .
Een pseudorechtbank spreekt pseudorecht

Het 'tonen van respect' als grondslag voor een bijzondere school

7 december jl was ik, met ruim tien andere mensen, getuige van een zitting van het College voor de rechten van de mens, de opvolger van de Com­missie Gelijke Behan­deling (CGB). Mijn verslag van dat gebeuren droeg de titel: "Een pseudo­recht­bank doet haar best". Ik sloot af met: "Overigens stemt het mij opti­mis­tisch dat die school­leiding zich zo slecht had voorbereid, zowel over de uitspraak die het college op 21 januari zal doen als over de politieke ontwik­kelingen in ons land".
Nu ik het pseudoprocesverbaal en het pseudovonnis gelezen heb, is voor wat dat eerste betreft mijn optimisme gesmoord.
Geen misverstand: het gebruik van de term 'pseudoprocesverbaal' is geen grapje. Na wat kleinere foutjes gesignaleerd te hebben, zag ik dat in het 'verbaal' de complete tekst van een getuige werd toegeschreven aan de verzoeker. Toen heb ik deze tekst maar terzijde geschoven. De getuige wees me een dag later uit eigen beweging ook op die fout in het verbaal.
De zaak die hier aan de orde is, is die van de twitterende docent maatschappijleraar die als gemeenteraadslid twee negatieve uitspraken, -vanwege het medium in lengte beperkt tot 140 tekens-, had gedaan over het mohammedanisme en vervolgens geschorst werd tot het einde van zijn tijdelijke contract (dat ook niet verlengd werd). Hier zijn eigen verhaal.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 13-02-2013
. .

Nee, deze term heb ik niet zelf bedacht. Zoals Amsterdam wel eens Pyongyang aan de Amstel wordt genoemd om het socialistische karakter te benadrukken, zou je op het eerste oog kunnen denken dat deze term schertsend wordt gebezigd om het Turkse karakter van de stad Almelo (waar de Aa doorheen loopt) te benadrukken. ‘Ankara aan de Aa’ komt echter uit de koker van de Stichting Allochtone Ouderen Almelo en is de naam voor een gepland seniorendorp voor Turks-islamitische ouderen. Het moet een complex worden met onder meer woningen, winkeltjes en een gebedsruimte (zeg maar: moskee).
Commentaren in de regionale krant waren positief. Ze gingen zo ongeveer als volgt:     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Jos Arends | 12-02-2013
. .
Het akelige van aardig of de leegheid van leuk

"My name is Ann Barnhardt, and by the grace of God, I am not a nice person"

Dit stuk gaat over weten­schaps­beoefe­ning, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen.
Ann Barnhardt is, na uitge­breide studie, katho­liek gewor­den en ik ben een atheïst uit een door en door katho­liek nest. En ik ben een bewon­deraar van Ann. En niet in het geheim. Nadat ik haar via e-mail liet weten dat ik, als atheïst van de onom­keerbare soort nota bene, een neiging voelde opkomen om voor haar veiligheid te bidden, liet ze me weten dat Jezus toch van mij houdt. Ann combineert beauty, brains and balls. Dat is nogal bedreigend voor een bepaald soort mannen: zie de afbeelding. Ik heb een sterk vermoeden over de reden waarom deze heldhaftige 'Celtic rebel' op haar voorhoofd 'Israëlische hoer' kraste.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 11-02-2013
. .
Nederlanders over misdaad: domste of fanatiekste voorgelogen?

Af en toe moet je naar grote lijnen kijken

Afgelopen weken deed ik wat onder­zoek ten behoeve van een arti­kel dat ik samen met André van Delft schrijf voor een tijd­schrift dat publi­ceert over crimi­nologie. We hadden dat tijdschrift gevraagd een artikel dat ze in 2011 gepubliceerd hadden terug te trekken. De redactie zei daarop geen ja of nee maar vroeg ons een artikel te schrijven dat door het standaard peer-reviewing proces zal gaan. In het kader van de voorbereiding struikelde ik over de tabel waarvan het grootste deel hier is afgebeeld. Die afbeelding gaat over grote lijnen. Het gaat hier om een internationale vergelijking van een trend in criminaliteit: de toe- of afname van het aantal slachtoffers per misdaadsoort. Nederland komt er daarin op het eerste gezicht bijzonder slecht vanaf.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 09-02-2013
. .

Anti-semieten en andere Israël-haters hebben morgen, zaterdag 9 februari, bestempeld tot Israël boycotdag. Op hun webstek heb ik gezocht naar een lijst met artikelen of leveranciers die zij geboycot willen zien. Zo'n lijstje kan immers ook heel goed gebruikt worden om juist morgen, en eigenlijk het hele jaar door, je verbondenheid met Israël tot uitdrukking te brengen door het aanschaffen van die artikelen. Ik was tegelijkertijd verheugd en teleurgesteld dat mijn politieke tegenstanders geen lijstje verschaften. Verheugd te constateren dat ze zo aggenebbisj georganiseerd zijn dat ze niet met zo'n lijst kunnen of durven komen. Teleurgesteld dat ik nu er meer werk in moet steken om mee te doen met de 'buycot' actie.
Maar dit is natuurlijk een handige tip: de eerste cijfers van de barcode.
    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 08-02-2013
. .
Vragen aan de PvdA-leden in het europarlement

Een S&D-persbericht deed me aan de rijksdagbrand denken

Vanwege actualiteit en update weer bovenaan gezet
Geachte heer Ber­man, mevrouw Boz­kurt, mevrouw Mer­kies,
12 sep­tem­ber jongst­leden plaatste de S&D groep een pers­bericht op de eigen web­stek onder de kop Swoboda: 'No more EU money to political parties against EU values'.
Graag vernam ik van u op welke wijze u, als Nederlands smaldeel in deze groep, inmiddels afstand heeft genomen van de uitlatingen van de heer Swoboda. Heeft u dat als delegatie gedaan, in samenspraak met andere democraten in de S&D-fractie, op welke wijze heeft u uw afkeuring naar buiten gebracht?     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 08-02-2013
. .

Bij NOS, Volkskrant, Trouw of NRC kan ik online niets over haar vinden. Maar ook bij GeenStijl, DeJaap of De Dagelijkse Standaard: niets. Na wat Britse sensatiekranten en de Huffington Post, -zeg maar de Amerikaanse Joop.nl, maar dan groter en professioneler- heeft de BBC een paar dagen geleden wel over haar bericht.
Deze jonge vrouw werkt bij zo'n beetje het bekendste bedrijf in damesondergoed: Victoria's secret. Op weg van haar werk naar huis werd ze met zuur aangevallen door een persoon in niqaab (een soort boerka zonder gaas voor de ogen). Ze heeft geluk gehad: ze is niet blind geworden. Mede dankzij de boerka-vermomming is de dader (m/v) nog niet gepakt.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 06-02-2013
. .

De adver­tentie­cam­pagne van de AFDI, klik op het rechterplaatje van de banner, is een doorslaand succes in de VS. Min of meer in reactie daarop is het sinistere CAIR, Council on American–Islamic Relations, een campagne begonnen met de boodschap dat het begrip 'jihad' *) staat voor elke vorm van inspanning: zie het plaatje hier. In dit kader is er een twitter-hashtag #MyJihad. Dat ding geeft een wonderlijke inkijk in de manier waarop actieve mohammedanen hun gedachtegoed uitdragen. Een jongedame 'Nasreen', kwam met haar interpretatie van dat 'MyJihad'. Ze zond deze boodschap de wereld in: "#MyJihad is for the right of Muslim women to enter through the front door of the mosque". Ik vroeg 'waarom?' en er kwam een nogal aparte uitwisseling tot stand, eindigend met gescheld, "Bemoei je met je eigen zaken" en een freudiaanse vertyping.
Dankzij het alleraardigste twitter-hulpmiddel Between Tweets valt (bijna precies) terug te zien hoe de dialoog zich afspeelde: Hier de link.
Between Tweets kan niet ver terugkijken, daarom heb ik hem hieronder ook nog maar in zijn geheel weergegeven. Ik heb de volgorde iets verbeterd.
    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 24-01-2013
. .
D66-meneer: “Ik kijk uit naar een nieuwe Arafat”

De Joodse staat niet vergelijken met nazi's maar met communisten!

Mevrouw Desiree Bonis was van 2006 tot 2010 Nederlands ambassadeur in Syrië en is sinds november vorig jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ik weet niet wat schandaliger is. Ik ben niet heel erg verbaasd te lezen dat haar echtgenoot arabist is. Ze legde uit wat zij onder internationaal recht verstaat: iedereen moet zich aan VN-resoluties houden. Dat deed ze op een bijeenkomst in verband met, -niet over-, de Israëlische verkiezingen van 22 januari.
Het kan dus nog erger dan Roemer. Ik kon een hardop "sakkerloot" niet onderdrukken. Later kreeg ik ook nog even de microfoon en stelde ik haar twee korte vragen, die helaas te moeilijk voor haar waren.
Tot twee keer toe benadrukte ze dat ze helemaal achter Barack Houssein Obama staat. Die heeft duidelijk gezegd dat wanneer de Israeli's op rechtse partijen stemmen dat niet goed is voor de toekomst van Israël. En Obama, zo zei ze er nog maar even bij,     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 22-01-2013
. .
De VVD, de rechters en de sociale wetenschap

Leugens, verdomde leugens, statistiek en criminologie

Op de weten­schap­pe­lijke zuster­web­stek Keizers & Kleren staat nu een tweede non-peer review.
Het artikel Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken, van drie medewerkers van de afdeling criminologie van de Universiteit Leiden, is het lijdend voorwerp. Het verscheen in het weekblad Nederlands JuristenBlad dat een reputatie te verliezen heeft. Voor publicatie was het artikel gepeerreviewed voor het NJB. Bovendien hebben voor een later nummer van dat tijdschrift twee rechters en de directeur en een onderzoeker van het WODC -het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie- een kritische blik op het artikel geworpen. Hun kritiek die het NJB publiceerde in nummer 17, was niet mals maar miste toch nog heel belangrijke punten.
Anders dan deze reviewers heb ik ook kritisch gekeken naar de theorie waarnaar de auteurs oppervlakkig verwijzen en die door hen wordt aangeduid als "een gezaghebbende sociaalwetenschappelijke benadering". Zodoende heeft het paradigma van de hedendaagse criminologie -"daders zijn slachtoffers"- de aandacht gekregen die het verdient. Zie daarvoor met name de laatste paragraaf van de bespreking: Twee focal concerns theorieën.
De non-peer review telt circa 7000 worden. Daarom hier een korte samenvatting en iets over hoe de Nederlandse politiek omgaat met de sociale wetenschap.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 18-01-2013
. .
Wat speelt de grootste rol: geld of geweten?

De zaak Huisinga in een ander perspectief

Vorige week las ik in de Volkskrant het artikel "Dit is capi­tu­leren voor geweld", over in­bur­gerings­coach Huisinga in Amster­dam die van de gemeente geen cursussen meer mag verzorgen omdat zij tijdens haar lessen niet goed zou zijn omgegaan met een agressieve cursiste en de veiligheid van andere cursisten in gevaar zou hebben gebracht. Een Marokkaanse cursiste gedroeg zich onbeschoft en deed dreigende uitspraken. Nadat zij een medewerkster van Marion Huisinga had aangevallen,sprongen deze twee vrouwen uit een laag raam en lieten de klas achter met de hysterische vrouw.     LEES VERDER
»

(7 reacties) | Roos Friesland | 14-01-2013
. .
Verkrachtingen voorkomen door verbod op buitenechtelijke seks

Mohammedanen moeten weer de baas worden in India

De gekke goeroe Asaram Bapu heeft in Nederland de pers gehaald met zijn walgelijke opmer­kingen over de afgrijse­lijke groepsver­krachting en moord in New Delhi. Het slachtoffer had volgens hem vriendelijker moeten doen tegen het tuig, dat van te voren het plan had opgevat om een vrouw te verkrachten en vermoorden.
Ook dorpsoudste Sarpanch Shamsher Singh uit een piepklein stadje op 180 km afstand van New Delhi haalde het Algemeen Dagblad van Nederland met zijn iets minder idiote opmerkingen.
Over het advies uit de titel, dat voorkomt in officiële uitlatingen van de Jamaat-e-islami Hind over het structureel aanpakken van de oorzaak van verkrachtingen, heb ik echter nog niets gelezen of gehoord in de westerse media.
Ik betwijfel of het bericht van vandaag over stenen gooien naar de politie in Hyderabad (zie afbeelding) hier wel het nieuws zal halen. Aandacht voor de aanleiding daarvoor, het arresteren van een radicale politicus van de mohammedaanse partij All India Majlis-e-Ittehad-ul Muslimeen (MIM), was er ook niet en over de aanleiding voor die toename van extreme uitlatingen hebben we het helemaal niet. Alleen bij de BBC vond ik een bericht over het haatzaaien van die politicus. Daarin zetten ze 'hate speech' tussen aanhalingsteken…     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 11-01-2013
. .
Twee adviezen van de politie

Mohammedanen zijn gevaarlijk, prikkel ze niet

Mohammedanen zijn onzeker over Mohammed en diens leer. Wanneer ze zien dat andere volgelingen hun twijfels zelf­bewust onder ogen zien en die leer achter zich laten, wordt een aantal van hen daar niet zo zeer verdrietig van maar vooral nog onzekerder.
De angst die daarmee gepaard gaat, zetten ze om in haat. Haat tegen mensen die ze 'afvallig' noemen.
Wanneer ze de moeite nemen om die haat toe te lichten gaan ze spreken in termen van hoogverraad: een term die verwijst naar oorlog. Het bedreigen van die 'afvalligen' en af en toe er een vermoorden, werkt heel goed om ze het zwijgen op te leggen. Elk jaar houden miljoenen mensen het mohammedanisme voor gezien, maar slechts een handjevol spreekt zich erover uit.
Afgelopen vrijdag schreef ik hier dat ik drie ex-moslima's ken. Ik beschreef ze als moedige vrouwen die zich regelmatig helder uitspreken, maar bij wie af en toe ook de reële angst voor die 'haat tegen afvalligen' doorschemert. Vandaag verneem ik via Twitter dat een van hen van de politie het advies kreeg om uit haar 'bio', de omschrijving van zichzelf dus, weg te halen dat ze ex-moslima is.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 07-01-2013
. .
Koranstoom en heilig afwaswater

Lieden die gevaar opleveren wanneer ze niet voldoende uitgelachen worden

Het filmpje waar de afbeelding naar linkt moet u beslist hele­maal bekijken.
Inloggen is wel ver­plicht, maar slechts een kleine moeite. Eigenlijk nog absurder dan de inhoud van dit clipje is de vindplaats: het is met Engelse ondertiteling online gezet door het 'Israëlische' Memri *), maar ik vond het dankzij een aanprijzing op een fanatiek pro-mohammedaans forum!
De afgebeelde meneer Sharif Shukran is zo gek als de gemiddelde katholieke priester in de Herfsttij der middeleeuwen was. Op tweederde van het begin van het filmpje stikte ik bijna van het lachen. Meneer laat zien hoe de Koran in water kan worden 'opgelost'. Ik verklap niet hoe hij dat doet, anders bederf ik uw plezier.
Maar kijk uit: verwar het drankje dat hij brouwt niet met 'Koranisch water' dat ook allerlei geneeskrachtige werkingen heeft. Zulk water maakt men door bepaalde verzen uit dat boek met speciale inkt op te schrijven en die inkt dan met water weer van het papier af te wassen. Het water dat je dan krijgt, een soort afwas-water dus eigenlijk, dat is 'Koranisch water'.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 06-01-2013
. .