Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
Is immigratie wel het taboe?

Over demofobie, verre kranen en 'Dood aan het Westen'

Gepubliceerd op 11-07-2012. Weer op voorpagina met het oog op EU-immigratiedebat.
Zie ook: Hoort A.J.Boekestijn tot de allerdomsten onder politici of wetenschappers?
Als het aan de PVV ligt wor­den de ver­kie­zingen van 12 sep­tember een soort refe­rendum over de EU.
Een goed plan. Het zit­tende kabinet en parle­ment kunnen de uitkomst van dit 'referendum' niet verwerpen: zij worden immers gewijzigd op basis van de zelfde uitspraak van de bevolking.
Voor wie in de aanloop naar 12 september goede achtergrondinformatie wil over de zaken waar het bij dit 'referendum' over gaat, is Het immigratie­taboe beslist een aanrader. Al was het alleen maar omdat het ook ingaat op de relatie tussen 'Europa' enerzijds en immigratie en (in wat mindere mate) moham­medanisme anderzijds. Alleen Europa wankelt verdient nog meer aanbeveling, wat mij betreft.
Behalve veel lof heb ik ook een kanttekening. Die heeft te maken met de titel en de subtitel: 10 weten­schappers over de feiten.

    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 04-04-2014
. .
De schipholbrand

"Ik kwam als gelukszoeker, maar ik vond geen geluk"

De Schipholbrand is geschreven door de onderzoeksjournalisten Willem de Haan en Bart Zuider­vaart.
“Reconstructie van een tragedie” luidt de ondertitel en dat is wat het boek is, een reconstructie van wat er in oktober 2005 gebeurd is in het cellencomplex op Schiphol-Oost waar op dat moment uitge­proce­deerde illegalen zaten.
11 mensen kwamen die nacht om ten gevolge van de brand.
Nu zou ik normaal gesproken niet zo snel dit boek kiezen om te lezen. Dit soort boeken wordt over het algemeen geschreven door mensen met politieke opvattingen die niet de mijne zijn en hun taalgebruik vind ik vaak onuitstaanbaar.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Marielle Bos | 05-09-2013
. .
The sad history of the Kurds, people with no nation or country

Only two stars at Amazon, but a recommended read if combined with the right choice of other books

One and a half year ago I compared Kurds and Palestinians in an article; in Dutch. Here is the English translation of it by Google. You'll get an idea, but the trans­lation is far from perfect. Differen­tiating between the con­cepts 'people', 'nation' and 'country' turns out to be really tough for Google Translate, apart from their problem with negatives.
Recently I read some books about the history of the Kurds. The reason why I read them right now is the lecture I will be giving May 12 about The Ottoman Empire, Muhammedanism, Turkey and Israel (more here, incl subscription). In my lecture I will focus much more on the Kurds than one would probably expect with this title. It turns out, however, that some misconceptions about muhammedanism, the Ottoman Empire as well as (the birth of) modern-day Turkey, can be tackled fruitfully by taking good notice of the unique history of the Kurds.
Below the fold you will find the review I wrote for Amazon of the book by McDowall *) A Modern History of the Kurds.
In his 'Afterword' McDowall too, relates the Kurdish and Palestinian cases. The difference between his comparison and mine could not be greater.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 28-04-2013
. .
De Syrië-gangers en de kruisvaarders

Een perfect cadeau voor uw atheïstische academische vrienden

De schrijfstijl van Hans Jansen is uniek. Het hier aanbevolen boek, Op, op ten strijde, Jeruzalem bevrijden. Het ware verhaal van de kruisvaarders, is om die reden wat minder geschikt als presentje voor uw niet-academische vrienden. Het is weer wel een zeer geschikt geschenk voor gelovige academici, maar daar zijn er steeds minder van. Vanwege de bijzondere ontwikkelingen rond Syrië wijd ik hier een stuk aan dit boek, ondanks dat het al bijna twee jaar geleden verschenen is.
Toen ik twee weken geleden de hooggeleerde auteur zelf vertelde dat ik dit boek had aangeschaft, reageerde hij op een voor hem karakteristieke wijze: door het belang ervan te relativeren. Ik geloof dat hij zelfs het woord 'grap' gebruikte. Nu heb ik inderdaad bij het lezen van tientallen passages geglim- en bij enkele zelfs geschaterlacht, maar het boek is in wezen wezenloos serieus.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 13-04-2013
. .
De mohammedaanse wet: niet echt een boekbespreking

India en het beleefde terugdringen van het mohammedanisme

Het lezen van het hier afge­beelde boek doet me goed en ik heb het nog niet eens hele­maal uit! 99,9% van de Ne­der­landers zou dit boek 'niet om dóór te komen' vinden. Schat ik.
Ik heb dus niet de illusie dat ik met dit stukje iemand zal overhalen ook een exemplaar ervan te gaan bemachtigen, laat staan om het te lezen. Het boek telt bijna 500 bladzijden, het stond gisteren op plaats 3.229.440 van de bestsellerslijst (ahum) van Amazon en is daar door niemand ge'reviewed' sinds deze tweede editie zeven jaar geleden uitkwam; 40 jaar na de eerste. Een nieuw exemplaar kost trouwens 47 dollar, terwijl voor tweedehands exemplaren op dit moment tussen de 73 en 244 dollar wordt gevraagd! Ik had mazzel: ik betaalde slechts 35 dollar. Bij het bestuderen ervan schiet ik af en toe in de lach maar dat heeft met die prijs of die (on)leesbaarheid niets te maken: allerlei zaken vallen prachtig op hun plaats, ik leer tegelijkertijd aardig wat bij en bovenal reikt India ons via dit boek een heel andere invalshoek aan voor het omgaan met de uitdagingen die het mohammedanisme aan andere beschavingen stelt. Vandaag de dag is dat heel welkom (link voert naar filmpje met mohammedanen in Parijs die 'vreedzaam oproepen tot het vermoorden van joden').     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 08-10-2012
. .
De Oeigoeren in China: Taliban noch Marokkaan

Mei Ban Fa (uit: 'Under the Heel of the Dragon', van Blaine Kaltman)

Hoewel in Xian­jang min­der dan de helft van de bevol­king behoort tot de Oeigoeren, heet het gebied offi­cieel: 'Xianjang Oeigoer Auto­nome Regio'. De meeste Oei­goeren zijn volge­ling van Moham­med. Maar niet allemaal. De organisatie Open Doors, die zich bekommert om de vervol­ging van christenen in onchris­telijke landen, meldt in haar verslag over 2011 dat de situatie voor christenen in China gunstiger is geworden, maar ook: "Eén groep in China heeft in het bijzonder te maken met christen­vervolging: de Oeigoerse christenen in de regio Xinjang. De Oeigoeren vormen een minder­heid in China en zijn over­wegend moslim."
Dit stuk is opgehangen aan een bespreking van het boek Under the Heel of the Dragon. Het valt in de categorie 'bloedige grenzen' (van de moham­medaanse beschaving), maar ik schreef het ook omdat ik me afvraag wat er te leren valt van de manier waarop niet-westerse landen omgaan met hun moham­­medaanse minderheid.

    LEES VERDER
»

(7 reacties) | Frans Groenendijk | 29-06-2012
. .
Het christendom, de christenen en ik

De moeder van Samira Bouchibti-Abbos

Toen ik dit boek aanschafte, had ik al gelezen wat de onvermoeibare, integere doch linkse journalist Carel Bren­del ervan vond. Hij deed in zijn recensie een soort voor­spelling over hoe "gehar­naste islam­critici", -waar ik toe behoor-, over Samira Bouchibti zouden oordelen. Een raar begin. Toen ik het boek uit had, was ik het direct en hart­grondig met Carel Brendel eens dat de houding van voormalig PvdA-kamerlid Bouchibti veel lovens­waardiger is dan die van bijvoorbeeld de doodsbange Tofik Dibi. Ik had echter niet gelijk op een rijtje wat nu het rare is aan dit boek. Dat drong pas goed door toen ik er een weekje later voor ging zitten om deze recensie te schrijven en ik nog eens opnieuw naar de omslag van het boek keek: van opmer­kelijk veel van de vreemde aspecten zijn 'illustraties' te vinden op de buiten­kant ervan!
    LEES VERDER
»

(11 reacties) | Frans Groenendijk | 17-06-2012
. .
Wilders en Churchill

Bespreking 'Marked for Death'

Geert Wilders lijkt maar weinig op Winston Chur­chill. Types als Fouad Bel­ka­cem van Sharia-­Vier-­België lijken nog veel minder op Adolf Hitler. Ali Khame­nei, de op­volger van Khomeini, toont wat meer over­een­komsten met de Führer -zijn titel is ook "De Leider"-, maar de verschillen zijn toch wel groot. Indien die verschillen maar goed in de gaten gehouden worden, heeft het echter wel degelijk zin om stil te staan bij de overeenkom­sten tussen de ontwik­kelingen rond 1930 en die van vandaag de dag.
Een jaartje geleden vergeleek ik het proces tegen Wilders met dat van de kampioenen van de appeasement tegen de schoonzoon van Churchill, in 1938. Dat bleek best leerzaam.
Deze week las ik het voor­treffelijke Marked for Death. Wilders richt zich met dit boek op politiek betrokkenen in de hele wereld. Het is dus vanzelf­sprekend in het Engels geschreven en even vanzelf­sprekend komt de politieke en economische betekenis van euro-obligaties er niet in voor…
Het boek graaft diep, gaat over veel verschillende en moeilijke onderwerpen, bevat een stortvloed aan argumenten, noten en citaten -waaronder veel van Amerikaanse presidenten en van mensen die het moham­medanisme van binnenuit hebben leren kennen- en is genuan­ceerd geformuleerd. Hier en daar zelfs diplomatiek. En toch is het goed leesbaar, zeker voor wie al enigszins is ingewerkt in het onderwerp.
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 09-06-2012
. .
Europa wankelt, maar het boek staat als een huis

Meer Hankels, minder Sarrazins

Gisteren werd in de 'hoofd­stad' van Eu­ro­pa de bun­del Euro­pa Wan­kelt ge­pre­sen­teerd. 9 mei is de 'Dag van Euro­pa'. Qua symbo­liek was de datum dus goed ge­kozen. Gezien de actu­ele poli­tieke ontwik­kelingen in Europa is de maand eerder perfect dan aardig gekozen. De verkiezingen van afgelopen zondag in Frankrijk en Griekenland leverden heel verschillende resultaten op maar die kennen tegelijkertijd een grote overeenkomst: beide zullen eraan bijdragen dat Euro en EU in hoog tempo onder verdere druk komen te staan. EU en Euro zullen ook centrale thema's zijn bij de komende parlementsverkiezingen in Nederland, op 12 september.
Vanwege het grote belang van het boek en omdat het wel wat heeft om er snel bij te zijn, wilde ik deze recensie graag vandaag al publiceren. Ook omdat 10 mei een datum is met nog meer symboliek. Precies 72 jaar geleden vielen immers de nazi-troepen de Benelux landen binnen: het moment waarop echt voor iedereen duidelijk was dat de Wereldoorlog een feit was. Op dezelfde dag werd Churchill eindelijk premier van Groot-Brittannië. De manier waarop in Europa werd en wordt omgegaan met de erfenis van de Tweede Wereldoorlog klinkt door in verschillende bijdragen in de bundel. Dat was onvermijdelijk.

    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 10-05-2012
. .

Jaap Mont­frooij is een van de au­teurs in de essay­bundel Bezorgde Vaders, die door Frans Groenen­dijk is gere­di­geerd en in de eigen Durf­uitge­verij uitge­geven. Bezorgde vaders is een bundel brieven die door vaders aan hun kinderen werden geschreven om te vertellen over hun verleden en hun zorgen voor de toekomst. Zorgen vooral die te maken heb­ben met de snel veran­derende samenstelling van de bevolking.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Toon Kasdorp | 01-02-2012
. .
Pamflet van een bezorgde tekstwetenschapper *)

Mevrouw van der Valk is geen getallenwetenschapper

Verschil­lende men­sen wezen me op het naderende ver­schijnen van Islam­ofobie en discri­mi­natie. Iemand vroeg me zelfs – twee dagen na het ver­schijnen – of ik al met een recen­sie bezig was.
Ik was het al wel van plan. Mevrouw van der Valk is namelijk de tweede persoon in Neder­land die een boek schreef met het woord 'islamofobie' in de titel en ik was de eerste. In mijn berichtje aan haar, waarin ik vroeg of ze een recensie-exemplaar voor me had, verwees ik ook naar deze 'band' tussen ons beiden.
Ik herhaalde een week later mijn vraag en kreeg antwoord van de organisatie achter haar boek: Emcemo. Ik moest het aan de uitgever vragen: Amsterdam University Press, die van "twenty years of excellence". Maandag belde ik. "We hebben een beperkt aantal boeken beschikbaar waardoor het helaas niet mogelijk is u een exemplaar te doen toekomen". Als ik het gewoon bestelde, ontving ik het echter wel gewoon de volgende dag… Voor € 23,35 kreeg ik dan een boek van een 'onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en tekstwetenschappen, gespecialiseerd in etnische diversiteit, racisme en extremisme' van 160 blz en dat was dan inclusief verzendkosten.     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 21-01-2012
. .
Vrouwen te koop

De tijd is rijp voor de Zweedse aanpak: focus op de hoerenlopers

Dit stuk is eigenlijk meer een poli­tieke reac­tie òp, dan een recen­sie vàn het boek Vrouwen te koop van Maria Genova. Het is ondoen­lijk, maar eigen­lijk ook niet echt nodig, om te probe­ren een 'gewone' recen­sie te schri­jven van dit gewel­dige betoog. Geen misver­stand: het boek is niet opge­zet als een betoog. Het is vooral een ver­slag van ontmoe­tingen met slacht­offers en beroeps­matig betrokkenen, gelardeerd met wat kantte­keningen, verbanden met andere gruwelijke misstanden en cijfers. Het effect op de lezer is echter vele malen overtuigender dan om het even wat voor soort doorwrochte verhandeling had kunnen hebben.
Esther Kaper schrijft dat ze tijdens het lezen ervan letterlijk misselijk werd. Ik kan me dat goed voorstellen.
    LEES VERDER
»

(22 reacties) | Frans Groenendijk | 23-12-2011
. .

Vorige week kwam het boek Geert Wilders. De Tove­naars­leerling van Meindert Fennema, dat ruim een jaar geleden het licht zag, weer in de aandacht van de media dankzij een column van Kustaw Bessems in De Pers.
Omdat het NCRV-radio­programma Lunch! interesse toonde in mijn mening over de ontstane ophef, schafte ik het boek aan, tegen gereduceerde prijs(!), en belandde het in een klap bovenop een stapeltje te lezen boeken.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 04-12-2011
. .

Er verschijnen regelmatig boeken over de bijdrage van de islamitische beschaving aan Europa. Sommige van deze publicaties kijken vooral naar hetgeen Europa zelf heeft gedaan en onder welke omstandigheden Europa zich ontwikkelde, zonder zich al te zeer af te vragen hoe het beginmateriaal werd aangeleverd.
Een andere groep publicaties zoekt de oorzaak van de latere ontplooiing van Europa juist in het beginmateriaal. Eén van deze publicaties is Aladdin’s Lamp van John Freely (2009).
    LEES VERDER
»

(22 reacties) | Ester Losita | 24-10-2011
. .

Er loopt een rechte lijn van de Bloomsbury group naar de Britse krant The Guardian.
Virginia Woolf en Lytton Strachey luidden de nadagen in van the British empire en The Guardian is met de New York Times de spreektrompet van de weg-met-ons-beweging.
Ga van die kranten terug in de geschiedenis en je komt in Bloomsbury uit.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Toon Kasdorp | 12-09-2011
. .

Als Notker Wolf, abtprimaat van de benedictijner orde, een boek schrijft over de heersende malaise in Europa dan is het verstandig even te luisteren. We spreken immers over een leider uit één van de oudste bewegingen van ons continent, de benedictijnen, 14 eeuwen oud, mede de architecten van wat we nu Europa noemen. De man is eigenlijk één van de grote CEO’s aangezien hij 8000 benedictijnen en 17.000 benedictinessen onder zich heeft. Hijzelf vergelijkt zijn 800 kloosters soms met solvabele bedrijven die in de loop van 1400 jaar hebben geleerd om zich aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden van het economische leven. De belangrijkste spirituele erfenis van de Benedictijnen zit volgens hem vervat in het devies van hun stichter ORA ET LABORA (Bid en Werk):     LEES VERDER
»

(8 reacties) | Eduard Ciuba | 18-08-2011
. .

Voor het schrijven van dit recensie-stukje werd ik geïnspireerd door het lezen van de bijdrage van Jaap Montfrooij aan het boek Bezorgde vaders. Die gebundelde brieven van zes vaders aan hun kinderen ligt vanaf 4 april 2011 in de boekwinkel. (Hier de preview). In dezelfde week dat ik begon te lezen in het boek Mekka, geschreven door de legendarische Christiaan Snouck Hurgronje, ontving ik Jaaps definitieve versie van Het pak van mevrouw Hollandt: uitgever zijn heeft zijn voordelen! Eerder had ik wel wat óver Snouck gelezen maar nog nooit iets vàn hem. De eerste bladzijden die ik las, deden me bijna van mijn stoel vallen.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 19-03-2011
. .
Fundamentalisten als veelbelovende hervormers

Een uitgebreide reactie op de kritiek van Alex Voets

Islamofobie? Een nuchter antwoord heeft tot op heden nog niet zo veel inhoudelijke discussie losgemaakt. Via een aantal weblogs die er inhoudelijke aandacht aan besteedden en via mails van enthousiaste lezers bereikte me wel aardig wat lof. Op enkele websteks bleken door mijzelf geschreven aanprijzingen integraal overgenomen.
De kritiek die ik tot nu toe mocht ontvangen was het niet waard om lang bij stil te staan. Op sommige fora werd - zonder enige onderbouwing en zonder verder enige opmerking over de inhoud van het boek - het rare kletspraatje in de wereld gebracht dat ik het boek had geschreven om er rijk van te worden. Elders werd ik vanwege de titel van het boek uitgemaakt voor nazi. Op nog een andere plaats werd ik bekritiseerd omdat de schrijver enkele mensen kende die enthousiast waren over mijn boek en met die mensen had die schrijver ruzie. Dat was de kritiek.
Bij de presentatie van het boek kreeg ik van redacteur Steeph van het weblog Sargasso de belofte dat hij het vóór de verkiezingen zou recenseren: hij heeft dus nog enkele weken om dat waar te maken en ik verwacht dat hij zich aan die belofte houdt. De kamerleden Tofik Dibi van GroenLinks en Paul de Krom van de VVD hebben via Facebook laten doorschemeren dat ze nog iets zullen doen met wat ik naar voren heb gebracht.
En dat was het zo ongeveer.
O nee, ik ben ook nog door enkele bekenden -leuk- en onbekenden -nog leuker- genomineerd voor de “Theodor Award” maar alles bij elkaar genomen viel de aandacht tegen.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 28-05-2010
. .
Bouwvoorschriften versus massamoord: u moest u schamen

Geen betuttelracisme: ook iemand die zichzelf zwart noemt heeft recht op harde kritiek

Dit stukje sluit enigszins aan op het voorgaande over 'Islamsoep en Churchill'. De overeenkomst is dat ook dit een reactie is op een stuk dat ik toegestuurd kreeg dankzij mijn 'bekendheid' als schrijver van Islamofobie? Een nuchter antwoord Codfried Egmond stuurde me een lang essay met de opvallende titel Komt er weer een Holocaust? Meneer Egmond houdt er nogal bijzondere opvattingen op na. Op een of andere manier prikkelde zijn betoog me wel want achter elkaar rolde onderstaande tekst er bij mij uit. En zoals de subtitel aangeeft: ik spaar hem niet. Aan het einde kom ik zelfs met de hypothese dat de schrijver een soort Edward Saïd speelt. Dat is uit mijn mond bepaald geen compliment: ik beschouw Saïd als de grootste intellectuele terrorist die het Palestijnse volk tot nu toe heeft voortgebracht. Op de (tamelijk oude) foto staat de huidige Amerikaanse president afgebeeld die gezellig dineert met deze Edward Saïd.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 08-03-2010
. .
Een top-NSB-er als getuige tegen de jodenstaat

Recensie van "Israël, een onherstelbare vergissing"

afbeelding afkomstig van Het Open Archief.nlIn 2008 publiceerde Chris van der Heijden een boekje met de provocerende titel: Israël, een onherstelbare vergissing. Om twee redenen wordt hier -nu nog- een uitgebreide bespreking gewijd aan dit essay. Op de eerste plaats omdat dit werkje een schoolvoorbeeld is van de wijze waarop tegenwoordig jodenhaat in de mainstream-media en de landelijke politiek verwoord wordt. Op de tweede plaats omdat de schrijver docent is aan de School voor de Journalistiek in Utrecht. Misschien houden beide redenen ook verband met elkaar.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 14-02-2010
. .
‘De beschavingsmachine’ van Ico Maly

Recensie door Sam van Rooy van: Ico Maly. De beschavingsmachine – Wij en de islam, Epo, 2009

De onzin die KifKif-mediawatcher Ico Maly in zijn boekje De beschavingsmachine – Wij en de islam (Epo, 2009) verkondigt, is afschuwelijk. Ik vond een ‘close reading’ van zijn 164 pagina’s tellende boekje daarom nodig. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Ico Maly is geen islamkenner, wel integendeel. Niet in de eerste plaats omdat zijn boek helemaal niet gaat over de islam, maar omdat hij absoluut niet wist wat ik bedoelde toen ik hem tijdens een islamdebat vroeg of hij het niet gruwelijk vond dat de Organisation of the Islamic Conference (de OIC, bestaande uit 57 islamitische landen) in 1990 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verwierp (de Caïro-verklaring) en de sharia in de plaats stelde: geen gelijkheid van man en vrouw en geen vrijheid van meningsuiting.
Maly viel compleet uit de lucht, maar desalniettemin was zijn ‘antwoord’ op mijn vraag niet moeilijk te raden: “ik moest niet alle moslims over dezelfde kam scheren”. Dit terwijl ik enkel het woord ‘moslim’ had gebruikt om hem duidelijk te maken dat net zij de grootste slachtoffers zijn van op de islam gebaseerde regimes zoals de sharia. Ik bedoelde dus - om het met de woorden van Ayaan Hirsi Ali te zeggen - dat er heel wat gematigde moslims zijn, maar geen gematigde islam.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | SamvR | 15-12-2009
. .
Blinde vlekken in de waarneming van het Midden-Oosten; Lessen uit WOI

Boekbespreking van Fromkins “A peace to end all peace"

Dit boek met de fantastisch gekozen, maar niet echt waargemaakte titel, beschrijft vooral de ondergang van het Ottomaanse rijk en de manier waarop westerse, met name Britse, beslissingen hebben bijgedragen aan de manier waarop het Ottomaanse rijk aan zijn einde kwam en het naoorlogse Midden-Oosten tot op de dag van vandaag beïnvloeden.

Ik wilde een boek over dit onderwerp lezen om iets meer te doorgronden van de spanningen tussen het Westen en door het mohammedanisme gedomineerde landen. Een van de redenen waarom het Nederlandse debat over het mohammedanisme zo weinig zinvols oplevert is in mijn ogen namelijk dat wat de onvolprezen Hans Jansen het provincialisme noemt: velen doen alsof het mohammedanisme een Nederlands fenomeen is dat enkele decennia geleden ontstaan is in plaats van een ideologie die al eeuwen lang een zeer grote invloed uitoefent op de cultuur en politiek in een groot deel van de wereld. De betekenis daarvan wordt al heel lang door zeer velen dramatisch onderschat.
De keuze om juist dit boek te lezen werd ingegeven door de titel van het boek en door diverse lovende verhalen die ik er over gezien had, waarbij opviel dat de lof kwam van mensen met heel verschillende invalshoeken en standpunten. Dat is natuurlijk een krachtige aanbeveling.
David Fromkin, die aan deze New York Times bestseller een jaar of tien gewerkt heeft, is van huis uit geen historicus maar jurist. Dat verklaart mogelijk het uitgebreide gebruik van documenten van Britse overheidsorganen en functionarissen.
Die nadruk vormt zowel de sterkte als de zwakte van het boek.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 12-07-2007
. .