Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
One day the law will be applied

Over het succes van de Britse Law and Freedom Foundation

Gavin Boby. Met zijn Law and Freedom Foundation, bijge­naamd de 'mosquebusters', verdient die man minstens zo veel bewondering als Nigel Farage en Pat Condell.
In Frankrijk schijnen socialisten nu weer met een of ander rapport te zijn gekomen over 'integratie' waarin wordt voor­gesteld om de boel helemaal om te gooien. Immigranten hoeven zich niet aan te passen aan de Franse cultuur maar de Franse burgers moet geleerd worden dat het land eigenlijk een Orientaals-Arabische identiteit heeft. Soms lijkt er een wedstrijd gaande: 'wie is het meest erop gebrand om vrij baan te geven aan een vijandig gedachtengoed'? Zou de Franse elite het niet kunnen verkroppen dat de Britten al zo lang voor lijken te liggen? Onwaarschijnlijk. Volgens Ayrault van het UMP, is het rapport niets anders dan een poging van de socialisten om Marine Le Pen een steuntje in de rug te geven om zo de UMP dwars te zitten. Ook niet heel waarschijnlijk, maar met socialisten aan de macht kunnen weinig scenario's worden uitgesloten.
In Frankrijk zijn imiddels de eerste expliciet anti-moham­medaanse demonstraties gesignaleerd.
En in Groot Brittannië hebben ze dus naast Nigel Farage en Pat Condell ook nog Gavin Boby.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 17-12-2013
. .

Regelmatig neem ik me voor om kortere stukken te schrijven, maar het lukt me zelden.
Een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden zeggen ze wel eens.
Dat helpt om met een korte tekst toch een indringende boodschap over te brengen.
De bovenste foto heb ik genoemd: mensen die naar Lampedusa vluchten.
De onderste: mensen die naar asielzoekers zwaaien.
Na het 'lees meer' grotere versies van de foto's en de 'oplossing'.

Waarschuwing: dat stukje tekst kan tot ernstige misselijkheid leiden.     LEES VERDER
»

(10 reacties) | Frans Groenendijk | 15-08-2013
. .
9 redenen voor optimisme over de islamisering

"De Joden waren hier eerder!"

'De vlag van Al Qaeda wappert boven christelijke kerken', was afgelopen week de kop boven een stuk van het onvol­prezen Gate­stone Institute.
Begin deze maand werd de priester Dall'Oglio's, die in Syrië ging onder­handelen over de vrij­lating van ont­voerden, zelf gekid­napt.
De Grieks Orthodoxe en Syrisch Orthodoxe aarts­bis­schoppen van Aleppo worden ook nog steeds gevangen gehouden. Als ze nog niet vermoord zijn.
'Is the West doomed?' vraagt iemand zich af in reactie op een artikel, getiteld: Dood terroristen in Yemen, laat ze vrij in Israël.
Ja, als het gaat om de ellende die de leer en praktijk van Moham­med veroorzaken, zijn er beslist redenen voor grote ongerustheid. Maar geen voor pessimisme. Wanneer je streeft naar het wereldwijd onschadelijk maken van de leer van Moham­med in de komende 25 jaar en je kijkt goed om je heen, zijn er redenen voor optimisme. Met onderstaande voorbeelden hoop ik duidelijk te maken dat je optimisme kunt ontlenen aan heel verschillende gebeurtenissen en overwegingen.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 13-08-2013
. .

Dit woord –femlamisme- is een samenvoeging van feminisme en islam. Men zou denken dat deze twee ideologieën elkaar bijten en feitelijk is dat ook zo. Het feminisme claimt op te komen voor vrouwenrechten en dat botst met de islam. Denk aan de sharia-wet die stelt dat er 4 mannelijke getuigen moeten zijn, om een verkrachting te bewijzen. Barbaars en vrouwvijandig, dat spreekt voor zich. Toch lijken weinig westerse feministen zich hier druk over te maken. Gek, tenzij het feminisme om iets anders gaat dan de rechten van vrouwen. Het was Femke Halsema die tegen Ayaan Hirsi Ali zei dat ze “wat minder tegen de islam moest zijn en wat méér tegen de man”. (Zie Wikiquote: NRC, maart 2005)     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Jos Arends | 11-08-2013
. .

Allow Pamela Geller and Robert Spencer to Speak in UK Petition | GoPetition
Op 22 mei werd Lee Rigby op klaarlichte dag eerst zwaar gewond door hem aan te rijden met een auto. Vervolgens werd hij door zijn aan­vallers zodanig bewerkt met hak­messen dat gegevens van zijn tandarts nodig waren om met zekerheid zijn stoffelijke resten te kunnen identificeren.
Premier Cameron liet de dag erna in een officiële reactie weten: "There is nothing in Islam that justifies this truly dreadful act."
Islamgeleerde Cameron sloot zijn walgelijke leugenpraatje af met de woorden "That is why there is absolutely no justification for these acts and the fault for them lies solely and purely with the sickening individuals who carried out this appalling attack."
Het is moeilijk te zeggen of Cameron toen al op de hoogte was van de link tussen de hoofddader en de bekendste haatprediker van Groot-Brittannië: Ajam Choudary. In ieder geval dook korte tijd later de hieronder afgebeelde foto op met de moordenaar en Choudary. De man die dus goed beschouwd al werd vrijgepleit door Cameron, de dag na de gruweldaad. Immers: alleen de uitvoerders zijn verantwoordelijk.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 30-06-2013
. .

Anti-semieten en andere Israël-haters hebben morgen, zaterdag 9 februari, bestempeld tot Israël boycotdag. Op hun webstek heb ik gezocht naar een lijst met artikelen of leveranciers die zij geboycot willen zien. Zo'n lijstje kan immers ook heel goed gebruikt worden om juist morgen, en eigenlijk het hele jaar door, je verbondenheid met Israël tot uitdrukking te brengen door het aanschaffen van die artikelen. Ik was tegelijkertijd verheugd en teleurgesteld dat mijn politieke tegenstanders geen lijstje verschaften. Verheugd te constateren dat ze zo aggenebbisj georganiseerd zijn dat ze niet met zo'n lijst kunnen of durven komen. Teleurgesteld dat ik nu er meer werk in moet steken om mee te doen met de 'buycot' actie.
Maar dit is natuurlijk een handige tip: de eerste cijfers van de barcode.
    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 08-02-2013
. .
Van Agt en de dode Joden

Wat zou mevrouw Anneke Goudsmit hier eigenlijk van vinden?

In maart 1946 kwam de NSB-er Max Blokzijl voor het vuur­peloton. De doodstraf was reeds in september 1945 uitgesproken. Hij was propagan­dist van de NSB en van de Duitse bezetting. Evenmin als Mussert, die ook de doodstraf kreeg, was hij direct betrokken geweest bij het vermoorden van verzetstrijders of bij de Holocaust. Dat lag heel anders met de Duitsers Aus der Fünten, Fischer en Kotälla. Mede dankzij het optreden van Juliana, de Nederlandse voorloopster van het hippiedenken, werd hun doodstraf eerst omgezet in levenslang. In 1972 nam Dries Van Agt, toen minister van justitie, het op voor de nazi's: hij suggereerde dat de Drie van Breda vrijgelaten moesten worden. Hij kreeg de Tweede Kamer echter niet mee.
Tegenwoordig sympathiseert de bejaarde ex-premier veel nadruk­kelijker met de modernere vijand van het hedendaagse, modernere jodendom: het palestinisme. Vastbesloten om niet nogmaals een derde van de totale Joodse wereldbevolking te laten vernietigen, verdedigt Israël haar burgers met alle middelen die ze tot haar beschikking heeft, terwijl de Israel Defence Force bijna bovenmenselijke inspanningen pleegt om daarbij zo weinig mogelijk burgerslachtoffers te maken aan de kant van hun aanvallers. De Iron Dome is daarvan het summum en een doorn in het oog van mensen die vinden dat de oorlog oneerlijk, 'disproportioneel', is met zo weinig dode Joden.     LEES VERDER
»

(15 reacties) | Frans Groenendijk | 23-12-2012
. .
Waarom Israël niet MAG verliezen en Israël ook niet ZAL verliezen

In any war between the civilized man and the savage...

Het bovenste beeld is uit Ofakim, Israël, circa 15 km van de grens met Gaza. De sirene is gegaan maar de vrouw (de moeder?) is te laat om de schuilkelders te bereiken. Hoewel de vrouw en de peuter niets is overkomen vind ik het beeld indringender dan foto's met veel bloed en zichtbaar lijden.
Het andere beeld is uit de Gaza: zes mannen zijn beschuldigd van spionage voor Israël en zonder noemenswaardig proces veroor­deeld en geëxecuteerd. Een van hen wordt achter een motor gebonden en feestelijk door de straten gesleept.
Een betere illustratie bij de campagne van AFDI is moeilijk samen te stellen.
Doet de vraag of de vermoorde Gazanen inderdaad spionneerden voor Israël er toe? In mijn ogen wel.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 22-11-2012
. .
De kolonisatie van Europa

Naar aanleiding van het maken van een bloemlezing van K & K

Op dit weblog staan inmiddels ongeveer 500 stukken. De lengte ervan varieert tussen de 500 en 2500 woorden met uitschieters naar boven en naar beneden. Op papier zou die hoeveelheid tekst vier of vijf flinke boeken beslaan. Voor een geïnteresseerd Tweede Kamerlid maakte ik daarom een soort leeswijzer: een lijst met ruim 30 'speciaal aanbevolen' stukken (zie verderop). Hier een overzicht van de 100 meest gelezen stukken opgesomd: een ander soort van aanbeveling. Alleen het essay Islamofobie, een strijdterm, dat ook op papier verscheen als onderdeel van de bundel *) De islam. Kritische essays over een politieke religie, komt in beide lijstjes voor.
Het stuk over Tilburggate staat stijf bovenaan voor wat betreft aantal lezers. Dat is grotendeels te danken aan een prominente link op GeenStijl. Inhoudelijk steekt het niet boven de meeste andere stukken uit maar de afbeelding, die ik ook boven dit stukje heb gezet, is het beslist waard om door nog veel meer mensen gezien te worden.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 30-09-2012
. .

imageHet Natio­naal Comi­té 4/5 mei heeft be­sloten dat bij de natio­nale herdenking dit jaar ook aandacht besteed moet worden aan land­verraders en moor­de­naars. Niet om te waar­schuwen tegen zulke mensen maar om te bena­drukken dat landverraders en moordenaars ook maar slacht­offer zijn van de omstan­dig­heden. Een 15-jarig achter­neefje van deze man -Auke Siebe Dirk- wil men op 4 mei op de Dam een gedicht laten voor­lezen over Dirk Siebe. De jongen is vernoemd naar die oostfrontstrijder.

    LEES VERDER
»

(15 reacties) | Frans Groenendijk | 26-04-2012
. .

De laatste keer dat ik Ties Prakken zag, was toen ze aan een tafel naast me zat in een restaurant in de Jodenbreestraat, dat intussen failliet is gegaan.
Ze zat daar in gezelschap van twee middelbare kinderen, van haar ex en van de vader van die kinderen: Ulli d’Oliviera. Ulli is een van de belang­rijkste Nederlandse inter­nationale rechts­geleerden van mijn generatie. Hij zou haar beter hebben kunnen uitleggen dan wie ook dat het pleidooi van drie liberalen om verdragen niet langer directe werking te geven geen aantasting is van de mensenrechten. Ik denk overigens dat de liberalen wel degelijk kritiek hadden op het fungeren van het Straatsburger Hof, al zeiden ze dat niet met zoveel woorden; maar in wezen is een pleidooi voor de afschaffing van de directe werking van verdragen toch iets anders.
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Toon Kasdorp | 26-02-2012
. .

Het belang­rijkste dat een samen­leving haar leden bieden kan is in­terne vrij­heid en vrede. Demo­cratie lijkt door de bank geno­men de beste rege­rings­vorm om de in­terne vrede op lange duur te verze­keren. Maar voor het goed functio­neren van een democratie moet aan nogal wat voor­waarden zijn voldaan. Demo­cratisering is bovendien een dynamisch proces. Men kan het niet invoeren “at a stroke”. Het eist aanpassing en gewenning.     LEES VERDER
»

(17 reacties) | Toon Kasdorp | 14-02-2012
. .

Het is een wonder­lijk ver­schijn­sel dat er in een land als Neder­land niet meer com­passie bestaat met de gewone mensen in Grieken­land. Hier dreigen rege­ringen te vallen als er getornd wordt aan de ontwik­kelings­hulp. Het land komt in opstand als een jong vol­wassen illegaal, die hier een behoorlijke opleiding heeft gehad, wordt terug­gestuurd naar zijn vader­land. Een land trouwens waar het veel beter gaat dan in Portugal. Maar de reële ellende in Griekenland laat die zelfde mensen koud.
    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Toon Kasdorp | 12-02-2012
. .

Channa Sam­kalden is een mensen­rechten­advocaat van het kan­toor Böhler in Amster­dam. Ze pleit in de Volks­krant van 3/2/12 voor de vrij­heid van vereni­ging van Mar­tijn, de club van pedo­fielen. Als advocaat mag je zoiets doen, vind ik.
Verenigingen en natuurlijke personen mogen zich in rechte laten vertegen­woordigen en advocaten zijn weliswaar niet verplicht om iedereen als klant te accepteren, het hoort toch tot ons ethos om mensen en ook rechts­personen niet in de kou te laten staan.
    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Toon Kasdorp | 05-02-2012
. .

Honderd jaar geleden verging de Titanic en toen­tertijd was het nog “vrouwen en kinderen eerst”, er vielen de afge­lopen weken dan ook heel wat arti­kelen te lezen waarin de ramp met de Titanic verge­leken werd met het vergaan van de Costa Concordia.
Het gaat dan veelal over de nobele mannen van de Titanic die zo dapper hun kans op over­leven opgaven om vrouwen en kinderen te redden.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Marielle Bos | 03-02-2012
. .

De emeritus econoom Van Praag zet in de Volks­krant van 25/1/12 de dis­cussie voort over de bere­kening van pensioen­verplich­tingen. Tegen beter weten in, moet men aannemen.
Ondanks de hem voor­gelegde bewijzen van het tegen­deel houdt hij vol dat het systeem om de verplich­tingen contant te maken en wel met een percen­tage gelijk aan het vermoedelijke rendement, het juiste is. Toch is hem voorgerekend dat dit, als het zou mogen, ten koste zou gaan van de premie­betalers nu. En dat het tegelijk in het voordeel is van de gepensioneerden zoals hij en ik.

    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Toon Kasdorp | 28-01-2012
. .

De Turken zijn veront­waardigd over de Franse geno­cide­wet. Dat is niet omdat er geen Armeniërs om het leven zouden zijn gekomen, nu bijna een eeuw geleden. De Turken vinden dat zij en de Koerden maar 300.000 slacht­offers hebben gemaakt terwijl de rest van de wereld het aantal over het algemeen tussen de miljoen en ander­half miljoen inschat. Dat doet voor ieder normaal mens aan het genocidale karakter van de Armenen­moord niet af, maar voor de Turken wel.
    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Toon Kasdorp | 25-01-2012
. .

Terug­schieten’, zei over­ste Karre­mans, ‘zal altijd esca­lerend werken en moest daarom verme­den worden’. Vervol­gens gaf hij tijdens zijn ver­hoor in de Srbre­nica enquête een voor­beeld uit de peri­ode die hij in de Liba­non had door­gebracht, waarin terug­schieten wel degelijk goed had gewerkt.
In Bosnië had het geen zin vond hij, behalve uit zelfver­dediging als er gericht op een patrouille werd gevuurd. Fransen en Engelsen vond hij trigger happy en de Fransen hadden daarom meer slachtoffers gehad dan wij. Aldus onze commandant ter plaatse.

    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Toon Kasdorp | 09-01-2012
. .
Het lijmen van gebarsten kruiken

Over de waarnemingen van Dalrymple

Op tweede kerst­dag zond de VPRO de eerste afle­vering uit van het pro­gramma Winter­gasten. Raoul Heertje sprak met Theo­dore Dalrymple.
Die laatste weet als geen ander de rotte plekken in onze samen­leving bloot te leggen. Diep onder de indruk mailde ik een vriend, waarna de volgende con­ver­satie ont­stond (voor u een beetje gecom­primeerd):
Dat Interview van Dalrymple ken ik niet. Moet zeggen dat ik niet zo'n geweldige pet van die man op heb voor zover ik zijn idee ken. Dat mensen hun verantwoordelijkheid voor hun bestaan moeten nemen en niet a priori de welvaartsstaat voor hun sores laten opdraaien kan ik allen maar beamen. Maar trekt hij dat beroep op eigen verantwoordelijkheid niet wat erg ver door ook als het gaat om psychische problemen en ernstig gestoord gedrag? Heb jij van hem wel iets vernomen van de giftige en nauwelijks herstelbare invloed van ouders op hun kind? En dat ouders in dat opzicht ook eens bij zichzelf te rade zouden moeten gaan?


    LEES VERDER
»

(2 reacties) | MJ | 03-01-2012
. .