Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
Ten halve gekeerd

Waarom ik donderdag toch maar PVV stem

Een paar weken geleden kondigde ik hier op K&K aan dat ik de 22e UKIP zou gaan stemmen.
Nu mogen Nederlanders helemaal niet op Nigel Farage stemmen, dus ik schreef er al bij: "Dat wil zeggen op hetgeen daar het dichtst bij in de buurt komt: een stem op Artikel50 en meer in het bijzonder op de nummer twee van die lijst, Alex Sassen van Elsloo. "
Bij nader inzien doe ik dat niet. Ik maak het hokje rood bij nummer 4 van lijst 2: naast de naam van de onvolprezen professor Hans Jansen.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 18-05-2014
. .
Spreekwoordelijke messen zijn niet lang

PVV-afvalligen zijn geen gekke Henkies

imageGeert Wilders demonstreerde zaterdagmiddag op zijn persconferentie over de 'Minder, minder, minder'-kwestie weer eens zijn talent voor het omgaan met de media. Het kan, zal en moet de aandacht niet afleiden van de problemen van zijn partij.
Een van de positieve zaken die Geert Wilders met zijn partij in gang heeft gezet, is wat mij betreft dat hij onontkoombaar de schijnwerper heeft gezet op wat de eigenlijke functie van politieke partijen is. Zou moeten zijn, moet ik eigenlijk schrijven.
Dat heeft hij helaas niet gedaan door een voorbeeld neer te zetten van hoe een partij in onze tijd moet functioneren. Hij heeft de aandacht gevestigd op nadelen die kleven aan het organisatiemodel van andere partijen dan die van hem. Daarnaast heeft hij echter vooral laten zien wat er mis gaat wanneer je categorisch weigert na te denken over het wezen van politieke partijen. Wanneer je doet alsof partijen niet meer van deze tijd zouden zijn.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 23-03-2014
. .
In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen

Caroline Vonhoff heeft gezond verstand, hersens en relevante ervaring

Peilingen zijn maar peilingen. Je moet er niet te veel waarde aan hechten. Wel kunnen opvallende uitkomsten van peilingen af en toe een aardige aanleiding en/of invalshoek opleveren voor stukken die hout snijden. Syp Wynia liet bijvoorbeeld twee weken geleden in Elsevier zijn ongenadige licht schijnen over de volstrekte dominantie van de Amsterdamse politiek door de PvdA. Hij hing zijn artikel op aan een peiling die voorspelde dat in Amsterdam straks D66 groter zal zijn dan de PvdA. Natuurlijk levert het voor de gevoerde politieke koers niets en voor het eigenlijke beleid weinig op wanneer niet langer de Partij van de Arrogantie maar Dedain66 de grootste wordt in Amsterdam. Voor het klimaat binnen de PvdA zou het echter heilzaam kunnen werken. Zeker wanneer de media straks de verkiezingsresultaten gaan presenteren alsof er landelijke verkiezingen gehouden waren en melden dat de PvdA niet meer de eerste, tweede of derde maar de vierde of vijfde partij van het land geworden is.     LEES VERDER
»

(8 reacties) | Frans Groenendijk | 11-03-2014
. .
Hoe Obama impeachment kan ontlopen

17 februari: onthoud die naam

De VS is geen parlementaire democratie maar een presidentiële, net als Frankrijk. Zo leerden wij dat op de middelbare school. Veel later kwam ik te weten dat er mensen zijn die zelfs stellen dat de VS 'geen democratie maar een republiek' is. En ze hebben daar best goede argumenten voor. Hoe dan ook, de positie van de President Of The United States werd destijds zo wezenlijk geacht voor de staatsinrichting dat het afzetten van de POTUS een tamelijk prominente plaats inneemt in de Amerikaanse grondwet. De hele grondwet beslaat slechts enkele A-viertjes en daarin komt impeachment op vijf plaatsen voor. Meest direct in sectie 4 van artikel II:
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
Let op het 13e woordje: er staat niet 'can' of 'should' of zoiets, nee hij zal uit zijn functie gezet worden. (nalezen)     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 07-02-2014
. .
Betere politici?

Een snufje jodenhaat als middel tegen populisme

Hoe komen we in het Westen aan betere en meer integere politici? Heeft u een idee? De laatste tijd denk ik vaker over het antwoord op deze vraag, maar daarover hier en nu (nog) niets. Hier schrijf ik alleen kort over drie zaken die mij afgelopen week weer eens herinnerden aan het belang van die vraag. Twee uit Nederland en een uit de VS.
Ik begin met een clip uit de VS. Hij gaat over Benghazigate: de cover up van de gebeurtenissen op 11 september 2012, waarbij de gevaarlijk naïeve Amerikaanse ambassadeur Stevens en drie andere Amerikanen vermoord werden.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 09-01-2014
. .
Lachen met kiesdrempels

Straks slechts drie coalitiemogelijkheden?

Peilingen zijn maar peilingen. Ik kijk er niet vaak naar. Ze worden naar mijn smaak veel te serieus genomen. Ze geven aanleiding tot veel onzinnige en onoprechte uitspraken.
Toppunt van idiotie in 2012: beginnen over het verhogen van de kiesdrempel naar aanleiding van voorspelde uitslagen.
Destijds legde ik uit waarom het volstrekte onzin is om te doen alsof kleine partijen in Nederland ervoor zorgen dat meerderheidscoalities nogal eens lastig te vormen zijn. Ik kom nu op die kiesdrempeldiscussie terug omdat de voorspelde zetelverdelingen al enige tijd suggereren dat na de volgende verkiezingen er letterlijk geen enkele meerder­heids­coalitie te vormen zou zijn met minder dan vier partijen.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 26-07-2013
. .
Respect is niet het goede woord

Over samenwerking tussen atheïsten en gelovigen

Respect is bijna nooit het goede woord. Zeker de laatste decennia niet meer.
De eerbied waar dit woord naar verwijst kan volgens VanDale gebaseerd zijn op angst of hoogachting. Wanneer je bij dit woord aan natuurverschijnselen denkt, horen angst en hoogachting wel op een bepaalde manier bij elkaar, maar heb je het over mensen dan staan die beiden ver van elkaar. Respect gebaseerd op angst is geveinsde (hoog)achting voor wie men eigenlijk haat.
Er zit nog een lastige kant aan dat woord. Ter illustratie daarvan hier eerst nog een anekdote uit mijn onderwijspraktijk van een aantal jaren geleden, voordat ik kom op de aanleiding voor en kern van dit stukje. Dat verhaaltje gaat erover dat pervertering van 'respect' ook kan leiden tot gedrag dat in wezen juist minachting uitdrukt. Zo moeten we niet met elkaar omgaan.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 14-06-2013
. .


Nou ja, ze gebruikt haar gezonde verstand. Aan het woord is 'judge Jeanine Pirro'. Ze was rechter en ook "tv-rechter". In dit verband verder best interessant: "She is a Catholic of Lebanese descent"     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 29-04-2013
. .
Het Fortuyn-moment

I want my country back

In de video (onderaan) ziet u de toespraak van Nigel Farage, op een partijconferentie van de UK Independence Party (UKIP) in Exeter. De man die jarenlang heeft gewaarschuwd dat de Europese Unie wordt geleid door “gevaarlijke mensen” die Europa in crisis zouden onderdompelen. Niet alleen een financiële crisis, maar een politieke crisis. Voortdurend heeft hij gewezen op het feit dat de Europese Unie een antidemocratisch moloch is en elke keer werd hij in het Europese Parlement voor ‘populist’ en ‘anti-Europees’ versleten. Maar hij heeft gelijk gekregen, in alles wat hij zei.
Het is zelfs nog erger dan hij dacht.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Jos Arends | 26-03-2013
. .

Bij de tussentijdse verkiezingen in Eastleigh boekte de UK Independence party (UKIP) grote winst. Het ging om de plaats in het parlement die vrij was gekomen omdat de man op de zetel, Chris Huhne van de liberaal democraten, de rechtbank misleid had. Na veel gedraai gaf hij toe en stapte op. Zijn partij, de zusterpartij van d66, ging op 28 februari van 46 naar 32%. Ze behielden de zetel nog wel. De UKIP haalde bijna acht keer zoveel stemmen als bij de vorige landelijke verkiezingen en kwam op ruim 27%. Ze passeerde daarmee de Tories; Labour bleef onder de 10%!
Bij de verkiezingen voor het Europarlement van 2009 werd de UKIP ook tweede, en bezetten in Brussel/Straatsburg 11 zetels, maar als gevolg van het kiesstelsel hebben ze nog steeds geen zetel in het parlement (wel 3 in de 'eerste kamer'). Evengoed een klinkend verkiezingsresultaat in Eastleigh, maar dat is niet waarom ik zo opgewekt werd van de BBC-uitzending over deze verkiezingen en ook niet de reden voor de titel van dit stukje.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 02-03-2013
. .

De webstek van Burgerforum-EU, -u heeft toch al getekend, he?- stuitte op technische problemen. Sommige mensen vermoedden dat daar een gerichte actie uit Brussel achter zat. Niet zo'n heel gekke veronderstelling gezien dit opmerkelijke bericht over EU-medewerkers die worden ingezet om op internetfora in te gaan tegen euro-kritische geluiden. Ik houd het er voorlopig toch maar op dat het Burgerforum last heeft van een loslopende, Nederlandse bestrijder van de vrijheid van meningsuiting in combinatie met niet zo goede beveiliging.
Een heel andere zaak is de recente cyberaanval op JihadWatch. In mijn boek noem ik JihadWatch de "belangrijkste webstek met kritiek op mohammedaanse theorie en praktijk". Deze webstek onder leiding van de onvermoeibare en onovertroffen Robert Spencer, maakt gebruik van Movable Type. 'Movable Type' is een vinding die ten grondslag lag aan de boekdrukkunst. 'Movable Type' is ook de naam, niet toevallig natuurlijk, van een zogenaamd Content Management Systeem, een CMS. Deze aanval lijkt niet het werk van een zolderkameractivist, zo valt op te maken uit opmerkingen van de technici:     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 18-02-2013
. .
Het akelige van aardig of de leegheid van leuk

"My name is Ann Barnhardt, and by the grace of God, I am not a nice person"

Dit stuk gaat over weten­schaps­beoefe­ning, al zou je dat op het eerste gezicht niet zeggen.
Ann Barnhardt is, na uitge­breide studie, katho­liek gewor­den en ik ben een atheïst uit een door en door katho­liek nest. En ik ben een bewon­deraar van Ann. En niet in het geheim. Nadat ik haar via e-mail liet weten dat ik, als atheïst van de onom­keerbare soort nota bene, een neiging voelde opkomen om voor haar veiligheid te bidden, liet ze me weten dat Jezus toch van mij houdt. Ann combineert beauty, brains and balls. Dat is nogal bedreigend voor een bepaald soort mannen: zie de afbeelding. Ik heb een sterk vermoeden over de reden waarom deze heldhaftige 'Celtic rebel' op haar voorhoofd 'Israëlische hoer' kraste.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 11-02-2013
. .
Goede sociaal democraten?

Het verschil tussen academisch en academisch

Het idee voor de titel kwam bij me op vanwege de brief die PvdA-oudgediende Arie van der Hek samen met VVD-oudge­diende Frits Bolkestein schreef aan Rutte. Er staan verstan­dige vragen in over de EU en zonder er om heen te draaien worden er enige verstan­dige en krachtige uitspraken in gedaan.
Maar dat was niet de aanleiding voor het stukje zelf: dat was het debat in De Balie van afgelopen maandag met twee andere sociaal-democraten: Paul Scheffer en Thilo Sarrazin. Van héél verschillend kaliber. Uit hun bijdragen op de avond en meer in het bijzonder uit hun reacties op vragen werd het grote verschil duidelijk; beter dan op basis van hun geschriften.
Kort door de bocht geformuleerd: beide tonen zich academicus, de ene in de goede zin van het woord de ander in de slechte.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 13-12-2012
. .
Focus on Benghazi

Defeating nazism as a piece of cake

'Focus' should be read with lower case 'f' as well as with a capital letter: it was also the name of a group existing in the thirties of last century, which had Winston Churchill as its most prominent member.
Recently I wrote a review (in Dutch) of Geert Wilders' splendid book Marked for Death (in English). In it I gave some arguments to the effect that in a way defeating nazism was a piece of cake compared to the challenge we face nowadays to diffuse muhammedanism throughout the world.
In our time there are Christians who consider muhammedanism as an ally in the struggle against 'secularization'. Lots of people consider 'capitalism', 'global warming' or even the survival of the democratic state of Israel as a greater threat. As a country, the Netherlands (with Israel) still lead the Western world, when it comes to the share of the people understanding the nature of muhammedanism. And yet in our country the tendency prevails to look away. Among the majority of the population and an overwhelming majority of academics, politicians and journalists this tendency is so strong that they simply refuse to contemplate the crucial question, let alone to answer it.
That question being:     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 22-11-2012
. .
Stemverklaring

Waarom ik op nummer 15 van lijst 3 stem

Ik bewonder meneer Wilders vanwege zijn inzicht, inzet, uithoudingsvermogen en politieke intuïtie. Dat ik in vergelijking met 2010 er nog minder gerust op ben dat de PVV op middellange termijn voor een serieus politiek alternatief wil en kan zorgen, heeft te maken met het feit dat de PVV teveel het karakter heeft van een fanclub van Wilders en de partij geen aanstalten maakt om daar verandering in te brengen. Het grappige is dat Geert Wilders zelf een keer erop gezinspeeld heeft dat Machiel de Graaf -dat is de man die op nummer 15 staat van lijst 3- zijn opvolger zou kunnen worden. Steun ik Wilders nu, of val ik hem af?
Ik heb meer redenen om juist op Machiel te stemmen.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 10-09-2012
. .
De pacifisten van de Gouden Dageraad

Bij het verkiezingsprogramma van de Libertarische Partij

De lijst­trekker van de Liber­tarische Partij, hier­naast op een oude foto, heb ik één keer persoon­lijk ont­moet: een man met een ont­span­nen, om niet te zeggen: ietwat sullige uit­straling. Verderop ga ik in op waarom juist voor een liber­tariër dat relevant is. Zijn inleiding over het liber­tarisme stond bol van de oneliners en vooral van te lang volge­houden metaforen. Onder de toehoorders bevonden zich verschillende mensen die al lang veel interesse in de politiek hebben en op platforms discussieren waar niet tegen Toine Manders opgekeken wordt. Ze gingen met hem in discussie en na afloop was de sympathie voor het libertaire gedachtegoed sterk verminderd.
Nu ik aandachtig het verkiezings­programma van de LP bekeken heb, is mijn achting voor die partij verder gedaald. Zo ver dat ik twijfelde of ik er wel aandacht aan moest besteden. Ik begin met een passage uit het programma die gaat over het vrijgeven van de handel in menselijke organen.
    LEES VERDER
»

(14 reacties) | Frans Groenendijk | 27-07-2012
. .

Ongeveer tien weken gele­den stuurde ik met Maarten Vonk en Tommie Hendriks een e-mail aan alle Tweede Kamer­leden van CDA, CU en SGP. 28 e-mails dus. Op 30 april hadden we vier reacties ont­vangen en ik schreef over die vier het stukje "Chris­tenen als bond­genoten van Moham­med? Als lief­hebber van under­statements schreef ik: "Ze stemden niet tot optimisme of zelfs maar geruststelling, wel tot overpeinzing."
Van een van de andere CDA-kamerleden ontving ik deze week alsnog een reactie. Blijkbaar onder het motto "Elke reactie is beter dan helemaal geen reactie". Een verkeerd motto.
Onze e-mail bevatte 13 vragen. De aanleiding was een tweet van CDA-europarlementariër Wim van de Camp. Aan de kamerleden schreven we daarover: "Van de Camp heeft nog niet geantwoord maar intussen zijn we ook heel erg benieuwd naar antwoorden op deze vragen door andere christenen, naar uw antwoorden dus."
En wat is nu twee maanden later het antwoord?

    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 08-07-2012
. .
De PVV is geen ongewone partij

Kortenoeven is eigenlijk nog aardig voor Wilders

De dag nadat ik de afwij­zing ont­ving op mijn solli­citatie naar een plaats op de kandi­daten­lijst van de PVV, plaatste ik hier op Keizers & Kleren een lovende bespreking van het boek Marked for Death van Geert Wilders, onder de kop Wilders en Churchill. Ik sta nog steeds helemaal achter hetgeen ik daarin schreef. Ik bewonder Wilders zo ongeveer als Wim Kortenoeven hem bewondert. De PVV-was die Marcial Hernandez en Kortenoeven nu hebben buiten gehangen is echter wel erg vuil. Naar aanleiding daarvan schrijf ik hier toch ook nog iets over die afwijzing (onderaan dit stuk treft u een deel van mijn sollicitatiebrief). Iets politiek inhoudelijks.
Ik weet na de berichten van de twee kamerleden intussen niet zo zeker meer of ik op 12 september nog op de PVV zal stemmen. Maar is er wel een alternatief?     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 05-07-2012
. .

Vijftig dagen ge­le­den stond hier een stukje over een raad­sel waar het Natio­naal Islam Con­gres mij mee op­zadelde. Omdat dat Congres, toog­dag van moham­medaanse funda­menta­listen in Neder­land, dit jaar op Eerste Paasdag gehouden werd, maakte ik van dat raadsel een 'Paas­puzzel­opdracht' en nodigde ik de lezers van Keizers & Kleren uit om met oplossingen te komen. Vandaag de 'uitslag'.
De puzzel ging over mijn wel of niet deel­nemen aan het zogenaamde Grote Islamdebat, dat dit jaar het thema 'islamofobie' had. Ik behoor in Neder­land tot de meest uitge­sproken tegen­standers van de leer van Mohammed. Niemand in Nederland heeft de valsheid van het begrip 'islamofobie' zo intensief bestudeerd en uitgebreid beschreven als ik *). Dat ik niet welkom was in het panel dat op het NIC over 'islamofobie' zou debatteren is dus helemaal niet verrassend. Het grote raadsel was dat men mij aanvankelijk daar wel voor uitnodigde en, pas nadat ik enkele zeer bescheiden voorwaarden had geformuleerd voor mijn deelname en -op hun verzoek- suggesties had gedaan voor stellingen, daar vervolgens weer van afzag. Dat ze me dat niet eens lieten weten was onbeschoft, maar verder niet interessant.
Het raadsel werd nog groter..
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 28-05-2012
. .

De campagne­stra­teeg van Rutte, of mis­schien hij­zelf wel, dat zou nog pijn­lijker zijn, schijnt te denken dat de ver­hou­ding tussen VVD en PVV ver­gelijk­baar is met die tussen de PvdA en de 'kleine' linkse partijen.
Decennialang gebruikt de PvdA een soort sen­timent als Rutte nu lijkt te willen te bespelen, met zijn uit­spraak dat een stem op de PVV een weg­gegooide stem is.
De PvdA heeft daar niet altijd maar regel­matig wel groot succes mee geboekt. Vaak met de variant 'een stem op een partij links van de PvdA is een stem op een partij rechts van de PvdA' of 'de belang­rijkste vraag is: welke partij wordt de grootste'.

    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 12-05-2012
. .
Geachte heer Van de Camp,

Open brief naar aanleiding van een verontrustend twitterbericht

Twitter is een merkwaardig me­dium. Mevrouw San, die opereert onder de twitternaam @blonde­mevrouw, ontlokte u een tweet over de verhouding tussen christendom, islam en deconfessionalisering. Daar wijdde ze vervolgens een uitgebreid stuk aan, dat ze publiceerde op het weblog AP. Geen vriendelijke maar ook weer niet zo'n heel grove bespreking, waarin ze ook ruiterlijke toegaf dat de tweets zonder verdere context waren. Het is echter geschreven als een soort eindoordeel, beslist geen uitnodiging om wel die context aan te geven, geen uitnodiging tot debat. De rest van dit stuk is nadrukkelijk wel bedoeld als zo'n uitnodiging.

    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 17-04-2012
. .
Tussenbalans

Roemer ging níet af

imageTot acht maan­den gele­den was Keizers & Kleren de blog­afde­ling van de web­stek bij het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord. Daarna is het uitge­bouwd: meer stukken, meer auteurs, meer lezers, meer reacties. Door tien verschil­lende auteurs werden sinds­dien in totaal circa 300 stukken geschreven waarop ongeveer 50 mensen in totaal zo'n 1500 reacties plaatsten. Het aantal bezoekers schommelt tussen de 100 en 500 per dag. 200 mensen bezoeken minstens een keer per week de webstek. Daarnaast brengen nog zo'n 800 mensen een of enkele keren per maand een bezoek. Dat aantal bezoekers is niet het belangrijkste. Tegenover dat bescheiden aantal staat bijvoorbeeld dat (volgens Google Analytics) de gemiddelde bezoeker van een artikel pas na zes minuten verder surft. Dat suggereert dat het aantal lezers bijna even groot is als het aantal bezoekers: per artikel zo'n 600 gemiddeld. Dat is niet niks. Omdat Keizers & Kleren uitgesproken politiek-incorrect is maar tegelijkertijd een weinig popu­listische insteek heeft, is dit misschien al een flink deel van de potentiële doelgroep. De webstek slurpt echter (te) veel van mijn tijd op.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 08-03-2012
. .

imageIn de statu­ten van de PVV, de bewe­ging van de Ven­lose poli­ticus Wil­ders, staat dat deze dient om de ideeën die hij nu heeft en die hij in de toe­komst nog mocht krijgen in de poli­tiek te onder­steunen. Duide­lijk. Ook de lijst Pim Fortuijn was zo’n bewe­ging en de gebeur­tenis­sen na zijn dood onder­strepen wat een onzin het is om de bewe­ging voort te zetten als de man van wie de ideeën onder­steund moeten worden er niet meer is. Een bak zonder duwboot. Ook vind ik als ik er aan terug denk nog steeds dat Kok de verkie­zingen had behoren uit te stellen om die mensen van de Lijst Pim Fortuyn gelegen­heid te geven zich te bezinnen. Een beweging moet een partij worden of hij is zonder zijn beweger tot mislukken gedoemd.
    LEES VERDER
»

(5 reacties) | Toon Kasdorp | 05-03-2012
. .
De pijnlijke afgang van A.A.M. Kinneging

Moet dit een conservatief voorstellen?

Rutger Castricum is een one-trick pony. Maar wel een die verschil maakt. Hij ontlokt idioot gedrag bij nogal wat mensen.
Hij beweert dat meneer Kinneging hem twee keer bij de keel greep tijdens hun treffen bij de voordeur van de laatste. We weten niet of dat waar is. Voor iemand die op allerlei manieren uitstraalt dat mensen zich niet zo snel moeten aanstellen, deed hij achteraf zelf wat aanstel­lerig over de confron­tatie. Ik zag het televisie­fragment niet tijdens de uitzen­ding zelf. Ik ging ernaar kijken omdat ik begreep dat de reacties erop zéér verschillend waren. Mensen namen het voor Kinne­ging op: hij zou Castricum gewaar­schuwd hebben zijn erf te verlaten, en die zou daar geen gevolg aan gegeven hebben. Hij zou zijn zwangere vrouw in bescherming genomen hebben, iets wat elke fatsoen­lijke man hoort te doen. Ik werd nieuwsgierig.
    LEES VERDER
»

(9 reacties) | Frans Groenendijk | 29-02-2012
. .

imageWanneer gespro­ken wordt over alter­natieve ener­gie dan gaat het in de regel over wind­energie. De afge­lopen decen­nia zijn – met name in Noord-Europa – tien­duizenden wind­molens gebouwd in de heilige over­tuiging dat het hierbij om een eco­nomisch verant­woorde en vooral duur­zame oplossing zou gaan. Dit is helaas onjuist.
    LEES VERDER
»

(13 reacties) | Jaap | 27-02-2012
. .

Radoslav Sikor­ski, de Pools­e minis­ter van buiten­landse zaken merkte in een fraaie rede [1] in Ber­lijn op dat het niet de uit­brei­ding van de EU is geweest die als oor­zaak moet worden aange­merkt van de huidige crisis. Hij gaf ter onder­steuning van zijn betoog wat cijfers over de export uit de oude EU landen naar de nieuwe lidstaten. Die zijn inder­daad indruk­wekkend. Maar dat neemt niet weg dat het bestaande bestuurs­apparaat van de EU niet geschikt is voor de coördinatie van 27 lidstaten met zulke uiteen­lopende economieën en een zo verschillende culturele achtergrond.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Toon Kasdorp | 08-02-2012
. .

Ron van Zeeland, staten­lid voor de SP in Bra­bant wordt ter­wijl hij slaapt uit par­tij gezet!
"Terwijl ik lag te slapen heeft Nico Heijmans bekend gemaakt dat ik stop. Was niet de bedoeling maar klopt wel
twit­terde vertrek­kende Van Zeeland, duide­lijk pis­nijdig op SP fractie­voorzitter Nico Heijmans die ern­stig voor zijn beurt heeft gesproken terwijl de wegge­stuurde SP-er de slaap der onschuldigen sliep.
Van Zeeland gaat morgen (dinsdag 24 jan) een verklaring geven over de reden van zijn vertrek.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Marielle Bos | 23-01-2012
. .

Wanneer we het hebben over ideologieën vormt het mohammedanisme wereldwijd de grootste bedreiging voor landen, volkeren en individuen.
In het Westen moeten we het dan hebben over het geheel van denkbeelden dat wel wordt aangeduid als 'cultureel marxisme'. Ik associeer dat met zaken als cultuurrelativisme, nulsomeconomie, de omwisseling van de rollen van slachtoffers en daders bij misdaad, oorlog en corruptie, het afwijzen van gezond verstand, het cultiveren van onvolwassenheid en het ombouwen van universiteiten tot propaganda-instituten. Hippiedenken is eigenlijk wel beter als containerbegrip hiervoor.
Het mohammedanisme vormt ín het Westen zelf, vóór het Westen zelf, een zegen omdat in haar manier van omgaan daarmee het hippiedenken en meer in het bijzonder het cultuurrelativisme, zich toont in haar meest perverse vorm: de relativering van de aard, de totalitair-politieke aard, van de mohammedaanse ideologie. Met als summum het demoniseren van Israël en als ultieme uiting daar weer van de 'Bocycot Israel'-actie. Zinsbegoochelend: het volk en de natie van nobelprijswinnaars, boycotten op universiteiten!     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 08-09-2011
. .