Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 

It has been hard to seriously and ethically debate the mortal threat posed by the ideology of Mohammed. After 2014 this might change.
Those who are of the opinion that fundamentalism and (violent) extremism are on the rise among the followers of Mohammed in the last decades, feel a great sense of urgency to defeat the terrorists everywhere and to defuse the 'not yet fully moderated' ideology. Our opponents have been eager to focus on the 'good muslims they know personally'. Many of them were – and some still are – more worried about a possible 'backlash' of a confrontation: a backlash not just from fighting terrorists but also from the 'criticizing islam' part. They liked to believe that things are not that bad and were of the opinion that Muhammedan inspired terrorism should be interpreted primarily as a reaction to the way the Ottoman Empire ended after 1918 and the toppling of the regimes of the Taliban in Afghanistan and of Saddam Houssein in Iraq. Did they notice that "not one of the US, UK and French leaders who have invaded Muslim countries the last 20 years was a critic of Islam"? 1)
After 2014 it will be almost impossible to remain adamant on that 'root causes' paradigm.
How bad was it? Very bad indeed. The two charts below, about the rise in the number of people murdered in attacks inspired by the Muhammedan ideology, suffice to boggle the mind.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 02-01-2015
. .
Zomaar een Eurodebat ‘in het land’

D66: meest trots op bijdrage aan de strijd tegen Assad in Syrië

De VVD-burgemeester van de kleine gemeente waarin ik woon leidde het debat. Hij legde uit dat er drie rondes zouden zijn. De derde daarvan op basis van inbreng van ons, de bezoekers. Wij mochten een vraag op papier zetten en in de pauze op een prikbord hangen. Ik vroeg om nadere toelichting: "Mag de vraag ook kritisch zijn en gericht aan slechts één van de 7 kandidaten". Zijn antwoord was voorspelbaar: de vragen móesten zelfs kritisch zijn. De zaal en de kandidaten glimlachten hardop. Wel vertelde meneer Gerritsen nog dat ik er rekening mee moest houden dat de andere kandidaten ook de gelegenheid zouden krijgen om op het antwoord op mijn kritische vraag in te springen.
Het organiserende clubje selecteerde de vragen van de bezoekers.
Ik hing twee vragen op het prikbord. In de rechterbovenhoek van het ene papiertje zette ik 'Scherp'. Het betrof een vraag aan alle kandidaten. Boven de vraag aan meneer Van Baalen van de VVD zette ik het woordje 'Scherper'. Na de pauze werd één vraag van mij als eerste opgelezen.
Kunt u raden welke?     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 13-05-2014
. .
De zebibah galerij, het vervolg

En iets over de onmisbare rol van immigranten uit de wereld van het mohammedanisme

Mustafa Abdul Jalil. Foto: AP, Magid El FerfganyAnderhalf jaar geleden schreef ik een stuk, getiteld Galerij van zebibahs. Tijd voor een deel 2 over dit bijzondere verschijnsel.
Voor wie nog helemaal onbekend is met het begrip 'zebibah': de Nederlandse term is 'bideelt'. Eelt van het bidden. Op je voorhoofd. Het komt voor bij een klein deel van de volgelingen van Moham­med. Je krijgt het door, bij het aannemen van de houding van onder­worpenheid aan Allah/ Moham­med, met je kop hard op de grond te bonzen of schuren. Het is een soort wedstrijd. Ik begin met een soort update: meer informatie over enkele zebibah-dragers die ik in deel 1 noemde. Ik voer ook wat nieuwe exem­plaren toe met enige toelichting. Daarna beschrijf ik nog de aanleiding om juist nu met de update te komen. Daarmee licht ik ook de misschien raadsel­achtig overkomende ondertitel toe. Ik besluit met een conclusie over hoe naar mijn mening omgegaan moet worden met mensen die dit merkteken dragen.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 07-05-2014
. .
Erdogan en de Armeniërs

Of: de gematigdheid van onthoofdingen en kannibalisme

Het hoogtepunt van de genocidale deportaties *) van de Armeniërs ligt al bijna 100 jaar achter ons.
Het aantal slachtoffers lag waarschijnlijk ver boven de miljoen. Toen de nazi's plannen smeedden voor de uitroeiing van de Joden in Europa vormde de Ottomaanse 'behandeling' van de Armeniërs een bron van inspiratie. Over de vraag of Hitler ook zou hebben uitgesproken dat "niemand zich de uitroeiing van de Armeniërs herinnerde" is meer discussie; maar die is ook minder belangrijk.
Wanneer het om dode moham­medanen gaat, staat de Turkse premier Erdogan vooraan om de 'genocide'-kaart te trekken. Bijvoorbeeld over de Oeigoeren in China, u weet wel die van die recente terreuraanval met messen op een station op duizenden kilometers van hun woongebied. Omgekeerd acht Erdogan slachtpartijen door moham­medanen per definitie nooit genocidaal. Dat liet hij weten in een commentaar op de wens van het Internationaal Strafhof om de Soedanese leider van de Darfur-genocide, Omar Hassan al-Bashir, aan te pakken.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 30-03-2014
. .

Met toegift: De zitplaatsen voor gentlemen.
Afgelopen zondag was er in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst over 'De toekomst van de islam in Nederland'. Ondertitel: 'Islam vs. Westerse Waarden'. Dankzij uitgever René van Praag en Balie-directeur Yoeri Albrecht, beleefde ik een werkelijk buiten­gewoon leerzame avond met optredens van Okay Pala, voorman van de Nederlandse afdeling van de HUT, Abdul Jabbar van der Ven en Hans Jansen. Er waren nog zo'n 150 mensen in de zaal, die veel hebben kunnen leren van de voorstelling. Die voorstelling beperkte zich overigens niet tot het officiële programma in de grote zaal, daarover misschien een andere keer.
In de zaal zelf was er vooral veel te leren over de manier waarop en de reden waarom de beide volgelingen van Mohammed niet ingingen op de vragen van Van Praag. Zelden zag ik de clash of civilizations zo helder in beeld. Wel jammer: dat 'in beeld' mag hier niet gelezen worden als 'gefilmd'. Yoeri Albrecht begon de avond namelijk met te vertellen dat filmen niet mocht. (Update: zie de noot onderaan)Normaliter zorgt De Balie zelfs zelf voor een live-stream van de debatten die bij hen gevoerd worden: een soort service aan de Nederlandse bevolking. Voor deze keer leverde men deze service niet! Gelukkig is niet iedereen ervan overtuigd dat Yoeri Albrechts' wil wet is. Ik ving in ieder geval op dat iemand integrale geluidsopnames gemaakt heeft van het complete, onthullende gebeuren. Ik hoop dat de kwaliteit van dat geluid goed is. Als dat het geval is, probeer ik het zo snel mogelijk hier op deze webstek 'ten gehore' te krijgen. Enerzijds ter lering ende vermaak, anderzijds als mijn service aan de AIVD en politici met gevoel voor verantwoordelijkheid.     LEES VERDER
»

(12 reacties) | Frans Groenendijk | 14-10-2013
. .

imageVandaag is het precies 12 jaar na de aanslagen.
Twee jaar geleden haalde ik op 11 september alleen een stuk aan dat ik in 2005 schreef over de complottheorieën.
Vorig jaar schreef ik natuurlijk over de aanslagen die dat jaar gepleegd werden op 9/11, met name in Benghazi.
Dit jaar hier iets over het succes van de jihadisten in de VS en over Guantanamo.
De AMPAC is de aanzet voor een mohammedaanse politieke partij in de VS. De club heeft het initiatief genomen voor een 'Million Muslim March' in Washington.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 11-09-2013
. .
Hiep hiep hoeraai voor de Führer van Dubai

En snoer die kaffir-hoeren de mond

Nooit eerder was ik op een bij­een­komst met een zo gevari­eerd programma als afgelopen zater­dag in 't Oude Tolhuys in Utrecht.
Het Von Mises Instituut had een conferentie belegd in deze fraaie vergader­­locatie in Rhijnauwen. Vier mannen gaven een voor­dracht. De eerste stak de loftrompet over de dictator van Dubai; we hoorden niet of hij daarvoor betaald werd of niet. Daarna kwam een grossier in oneliners en stroman­redenaties aan het woord. Tenslotte spraken twee wijze oude mannen. De voordrachten van die laatste twee, Hans Jansen en Theodore Dalrymple, hadden een minpunt gemeen: er klonk werkelijk geen greintje optimisme in door. Aan de voordrachten van Ad Struijk en Frank Karsten, en vooral aan hun beantwoording van vragen uit de zaal, zat omgekeerd ook wel één groot pluspunt.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 09-09-2013
. .
Niet alles wat als belediging van een groep over kan komen, is strafbaar

Amsterdamse rechtbank draagt bij aan herstel van vertrouwen in de rechtspraak

Eergisteren beschreef ik hier 9 redenen voor optimisme. Ik sloot af met de opmerking dat ik niet kon kiezen wat ik als tiende zou noemen. Vandaag kan ik dat wel. Het betreft het gerechtelijk vonnis van gisteren in de zaak tegen de man die de onsmakelijke maar briljante, aandachttrekkende woordvondst 'kontebonker' op de kaart zette. In vergelijking met twee weken geleden, toen de zaak diende (hier het verslag daarvan) was er weinig publiek in de zaal. En dat terwijl het nu eigenlijk veel spannender was dan twee weken geleden: het was nu de dag van de uitspraak.
De uitspraak had niet beter kunnen zijn.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 16-08-2013
. .
De professor-dominee en de Gandhi-gekte

VU-theoloog/projectleider islam: christenen moeten leren leven met onderdrukking en moord

Ik begin maar gelijk met de belofte dat mijn volgende stukje over redenen tot optimisme gaat. Niet dat onderstaande heel pessi­mistisch is hoor, alleen nogal hard. Het krantenbericht waar ik hier aandacht aan besteed, is ge­schre­ven door de niet zo heel erg beroemde professor Reitsma en het verscheen in een periodiek met een niet zo hoge oplage, Het Refor­mato­rische Dagblad.
Boven zijn stuk, dat niet eens zo heel idioot begint, stond als kop: "Arabische lente testcase waar diepste loyaliteit van christen ligt".
Eigenlijk past die best aardig bij de inhoud. Reitsma betoogt namelijk dat christenen niet op de verkeerde manier loyaal moeten zijn. Voor je het weet ben je daders aan het demoniseren! God zorgt wel voor de slachtoffers, dat is niet de taak van christenen, zeker niet van christenen in het Westen. Bidden is voldoende.
Ik vind het zeer betreurenswaardig dat mensen op basis van een vergelijkbare redenatie hun kinderen niet laten inenten, maar Reitsma's oproep vind ik duizend keer fouter. Hij verscheen ruim anderhalf jaar geleden. Waarom er nu nog aandacht aan besteden? Het is wel een verschrikkelijk geluid, maar is het wel zo bijzonder?     LEES VERDER
»

(12 reacties) | Frans Groenendijk | 08-08-2013
. .

Afgelopen donderdag, 1 augustus, diende voor de rechtbank in Am­sterdam een zaak tegen Robert de Jonge. Hij heeft ruim twee jaar geleden het woord 'kleuterneuker' gebruikt voor Mohammed: die mythische figuur die in de 7e eeuw in Arabië gewoond zou hebben en wereldberoemd is geworden door de Koran, de Hadith *), zijn levensverhaal (de Sira) en door de militaire successen van zijn Arabische, -later ook Turkse en Mongoolse-, volgelingen. De verdachte had zelfs niet geprobeerd om zich subtiel uit te drukken: op kalme wijze deed hij harde, grof geformuleerde, politieke uitspraken over Allah, Mohammed en 'Arabieren'.
Formeel was de aanklacht gebaseerd op artikel 137c van het wetboek van het strafrecht. Dat artikel gaat over 'belediging'. Let op: dat is heel wat anders dan laster of smaad. Bij laster of smaad is aan de orde of iemand persoonlijk schade heeft ondervonden door negatieve uitspraken over hem of haar. Artikel 137c gaat uitsluitend over beledigen van groepen mensen.
Dit artikel heeft ook helemaal niets te maken met discriminatie. Evengoed was het begrip discriminatie een van de hoekstenen van het politieke deel van het betoog van de Officier van Justitie (OvJ).     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 03-08-2013
. .
Trayvon, Zimmerman, Obama en de racisme kaart

Verstandige zwarte republikeinen enige hoop voor de VS

Gepubliceerd april 2012. Nu vanwege de actualiteit weer bovenaan gezet. Alleen de eerste zes regels zijn achter­haald. Zie ook GeenStijl over de NOS-leugens over deze zaak.
Nooit eerder had de VS een presi­dent met een zo Euro­pees, zo 'post-Ameri­kaans' gedachte­goed. Eelco Bosch van Rosen­thal, NOS correspindent voor de VS, beweerde afgelopen dinsdag tegenover P&W dat intussen het politieke klimaat in de VS nooit eerder zo rechts was. In dezelfde uitzending voorspelde hij evengoed dat Obama de verkiezingen zal winnen! Toch wekte hij niet de indruk dat hij Obama zelf een rechtse man vind. Wonderlijk.
De nasleep van de dood van de jongeman op de foto zou beslist een grote rol spelen bij de presidents­verkiezingen indien ze al snel zouden worden gehouden. De jongeman is Trayvon Martin. Hier afgebeeld samen met zijn vader. In de massamedia in de VS en Nederland en in het pro-Trayvonkamp worden foto's van hem gebruikt van een paar jaar geleden, suggererend dat het om een schattige middel­bare scholier gaat, kaliber Mauro zeg maar.     LEES VERDER
»

(15 reacties) | Frans Groenendijk | 15-07-2013
. .
Bij een academisch ‘sharia-debat’: eurocommunisme, achilleshielen en hoogverraad

Als een boek over godslastering zonder het Ezelsproces

Afgelopen dinsdag woonde ik een debat bij tussen Afshin Ellian en Maurits Berger. Aanleiding was het uitkomen van een boek van de laatste, maar de discussie ging niet over de inhoud van dat boek zelf.
Het had best interessant kunnen worden, gezien de eruditie, wijsheid en betrokken­heid van professor Ellian en de charme van zijn opponent. Ik schreef hier op K&K zelfs een stuk ter voorbereiding.
Het viel erg tegen.
Het werd een door en door academische vertoning, in de negatieve betekenis van dat bijvoeglijke naamwoord. Ter plekke maakte ik me er niet alleen nogal boos over, maar liet dat ook duidelijk merken. Zo vanachter mijn toetsenbordje druk ik me hieronder wat anders uit, maar geloof me: mijn adrenaline niveau is wel gezakt maar mijn woede niet. Integendeel.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 06-06-2013
. .
Polio is geen specifiek mohammedaanse ziekte

Ibrahim Datti Ahmed, de 'arts' die in zijn eentje polio in leven hield

De introductie voor nieuwe bezoekers van dit weblog sluit af met: "We hoeven ‘islamgeleerden’ niet belachelijk te maken: dat doen ze zelf wel. We moeten aan hun gekkigheid wel aandacht besteden. Wanneer ze niet hartelijk uitge­lachen worden zijn ze in hun immoraliteit en gekte namelijk niet ongevaarlijk."
Dat gevaar kan zelfs de vorm aannemen van het weer oplaaien van een bijna uitgeroeide ziekte. Hieronder de vertaling van een artikel hierover van de hand van Daniel Pipes.
Een onwaarschijnlijk afschuwelijk maar helaas niet onwaar­schijnlijk verhaal. Ik heb nog wel gecheckt bij de WHO. Klik op de foto: daar vind je de bevestiging van de Global Polio Eradication Initiative. Inderdaad: polio komt uitsluitend voor in gebieden met veel moham­medanen. Pipes beschrijft hoe smeerlap Ahmed daarvoor gezorgd heeft.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 02-06-2013
. .
Door übermenschen gemaakte wetten

Eindelijk serieus debat in Nederland over sharia?

De Leidse Universiteit kent sinds vier jaar het Islaminstituut Lucis. De directeur heet Leon Buskes.
Deze hoogleraar 'Recht en cultuur in islamitische samenlevingen' vindt het acceptabel dat mensen die in Nederland wonen het Nederlandse recht afwijzen. Dat kun je opmaken uit zijn bijdrage aan het laatste nummer van 2011 van het tijdschrift Rechtstreeks. (Hier de onderbouwing van mijn oordeel).
Het instituut van Buskes organiseert 4 juni een discussiebijeenkomst naar aanleiding van het uitkomen van een nieuwe pennevrucht van Maurits Berger: Applying Sharia in the West: Facts, Fears and the Future of Islamic Rules on Family Relations in the West. Voor lezers van dit weblog is deze wetenschapper, die zijn aanstelling dankt aan een financiële bijdrage van de sultan van Oman, geen onbekende.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 01-06-2013
. .
Professioneel en zwaar gesubsidieerd bezig voor het goede doel

Bezoek aan een IKV/Pax Christi bijeenkomst: een surrealistische ervaring

Een medewerker van de vredes­organisatie IKV/Pax Christi schreef in dagblad Trouw een oproep tot militair ingrijpen in Syrië. Hij redeneerde daarin vanuit de absurde opvatting alsof er zoiets zou bestaan als een "inter­natio­nale gemeen­schap" die verplicht is om "vuile handen te maken". Alsof niet juist allerlei internationale verhoudingen en bemoeie­nissen een zeer groot deel van de ellende daar veroorzaken en aanjagen.
Natuurlijk, IKV/Pax Christi is al heel lang geïnfecteerd door foute politieke stromingen, maar een oproep om je als christelijke vredesorganisatie te scharen in het kamp van Saoedi-Arabië, Qatar, Al Qaeda achtige groepen en de VS, zonder enige verwijzing naar de ellende die christenen daar nu al meemaken of nog dreigen te zullen gaan beleven?
Aanleiding genoeg om maar eens de 'ambassadeursdag' van IKV/Pax Christi te bezoeken die georganiseerd was als voorbereiding op de zogenaamde vredesweek in september waarin men gaat 'collecteren voor Syrië'. Ik had me van te voren ingeprent dat het wel eens heel erg kon zijn wat ik daar zou aantreffen, maar het was nog erger dan ik gevreesd had. Veel erger.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 24-05-2013
. .
Obama: verregend of verward?

De stotterpresident en de functie van Erdogan

Dat ene Barack Houssein Obama een veelbelovend talent was, las ik destijds als eerste op het weblog van Brad DeLong, econoom en voormalig medewerker van Bill Clinton. Het was 2004 of 2005 en DeLong verwachtte dat Obama in 2012 wel eens de presidents­kandidaat voor de Democraten zou kunnen worden; 2008 leek hem nog wat vroeg. Hij gaf vooral hoog op van 's mans oratorische kwaliteiten. Intussen weten we in meerdere opzichten beter. Klikken op het filmbeeldje leidt naar een artikel met videoclip over een optreden van Obama. Hij gaf een persconferentie in de tuin van het Witte Huis waarbij de journalisten in de regen (bleven) staan en de president zorgde voor paraplu's boven hem en een machtige gast uit Turkije. Journalisten, bloggers en andere twitteraars besteedden vooral aandacht aan die regen, die paraplu's en aan het feit dat Obama niet zelf zijn paraplu vasthield. Googlen op afbeeldingen met "Obama Umbrella" levert zodoende een stortvloed van al dan niet bewerkte foto's op (Hier een paar onbewerkte foto's met bijtende bijschriften).
Ik wil hier de aandacht vestigen op iets anders: het gestotter van de machtigste man van de wereld.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 22-05-2013
. .
Integreren kun je leren

Parallelle christelijke samenlevingen tegengaan in het Westen

De Romeike-familie is afkomstig uit Stuttgart en woont nu in Amerika.
Ze hebben in 2010 politiek asiel aangevraagd en in eerste instantie ook gekregen. Het was ze in Duitsland namelijk niet toegestaan om hun kinderen thuisonderwijs te geven. De Duitse overheid gaf de familie boetes en dreigde met vervolging als ze niet zouden gehoorzamen.
Nu wil de Amerikaanse minister van Justitie, Eric Holder, de familie echter toch deporteren naar Duitsland.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Jos Arends | 19-05-2013
. .
Tegengas voor een trotzkist *)

Hoed u voor politicologen

Gisteren bezocht ik, dankzij een tip van KeesjeMaduraatje, een seminar, georganiseerd door de Atlantische Commissie. Kost een paar centen (60 euro) maar dan krijg je ook wat. Op basis van de sprekerslijst en het gebruik van de term 'Arabische Lente' **) in de aankondiging, had ik van te voren bedacht dat het wel eens een uphill battle zou kunnen worden, wanneer ik mijn inbreng zou leveren aan het onderdeel 'discussie en vragen'. Maar het viel mee.
Behalve de politici/politicologen Paul Aarts en Peyman Jafari waren er gelukkig nog drie andere sprekers. Twee historici met een grote staat van dienst, toevallig allebei vrouw, en een letterkundige/arabist/islamoloog van Marokkaanse afkomst. Blijkens zijn twitterberichten is hij een bewonderaar van Ahmed Marcouch, maar wel iemand met realiteitszin. Hij waarschuwde voor de groeiende invloed van de Gülenbeweging in Marokko.
Bovendien had ik ook een voordeel: universitaire docenten zoals Aarts wanen zich op een bijeenkomst als deze, met een publiek van bijna uitsluitend docenten van middelbare scholen, onbespied en ze kennen me niet (op het bijzondere karakter van het publiek kom ik aan het einde van dit verslagje terug).     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 19-04-2013
. .
Vijand van de elite

extreme anti-islam sentimenten onderzoeken...

Op De Dagelijkse Standaard lees ik vandaag het artikel van Joost Niemöller, over de uitnodiging van debatcentrum de Balie aan een wetenschapper van de Teesside University. Deze universiteit heeft onlangs een studiecentrum geopend, genaamd: "Onderzoek naar Fascisme, Antifascisme en Postfascisme". Dit centrum is opgericht met het doel om “extreme anti-islam sentimenten” te onderzoeken. Het mag dus geen verrassing heten dat deze wetenschapper zijn pijlen mede heeft gericht op Geert Wilders en Nederland. Wij zijn hier namelijk ontzettend fascistisch, zoals iedereen wel weet. De Balie vindt dit dan weer interessant, want: controversieel. Afijn.     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Jos Arends | 08-04-2013
. .
De broodprijs in Egypte en in Singapore

Tegen de taboes op grote lijnen en cijfers

Met generalisaties moet je uitkijken, dat is waar. Politici en media in het Westen spannen zich tegenwoordig echter in om weg te kijken van sommige grote lijnen en verbanden. Tot in het absurde. Dat is een groter probleem.
Geweld in mohammedaanse landen begint onevenredig vaak na het vrijdagse moskeebezoek. Extremistische volgelingen in landen ver van elkaar, tonen grote overeenkomst in hun manier van 'verkeerd begrijpen' van de leer van Mohammed. Sinds de verdrijving van Mubarak worden de banden tussen Cairo en Teheran beter. Een van de eerste maatregelen van Khomeini na de revolutie van 1979 was het verlagen van de huwbare leeftijd voor meisjes. In Egypte wil men nu ook die kant op: de grote Aïsha-lijn zeg maar.
Sommige 'generalisaties' verdienen het om nadrukkelijk onder de aandacht gebracht te worden.
In het stuk hieronder ga ik nog een stap verder. Ik introduceer een indicator voor groeiend onheil (IVGO). Er valt veel op aan te merken, maar niet op de politieke relevantie ervan.
Het stuk past even zeer in de categorie 'islamofobiefobie' als in 'demografie'.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 02-04-2013
. .
Erdogan is beslist geen freak

Yunus, een Turkse Mauro

De Turkse premier Erdogan is de laatste tijd weer vaak, en steeds ongunstig, in het nieuws en vandaag komt hij op bezoek. Over begin van een lente gesproken!
De afbeelding hiernaast is van wat langer geleden: hij is afkomstig van een webstek van de moslimbroeders. Erdogan poseert hier naast een van de gewonden die ongeveer twee en een half jaar geleden vielen op het Turkse schip Mavi Marmara in het kader van de zeer geslaagde provocatie van de Israëlische strijdkrachten.
Voor wat betreft de houding van de Turken tegenover buurland Armenië en tegenover de Koerden is af en toe iets positiefs te zeggen over het huidige bewind. Op heel veel andere gebieden is het echter provoceren en drammen wat de klok slaat. De zaak Yunus is er een uit vele.
    LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 21-03-2013
. .
De vrije ondernemingsgewijze productie beschermt niet

Verraderlijker dan de baggerbedrijven met hun niet-joodverklaringen

Het kapitalisme, of liever: de vrije onder­nemings­gewijze productie, behoort tot de (westerse) verworven­heden die het alles­zins waard zijn om te verdedigen. De zegeningen ervan kunnen echter alleen tot ont­plooi­ing komen onder voor­waarden en het zijn niet de indivi­duele onder­nemers zelf die die voor­waarden verdedigen. De onder­nemings­gewijze productie zorgt al helemaal niet voor bescherming van andere westerse verworven­heden zoals vrijheid van menings­uiting en wetenschaps­beoefening die die naam waardig is. Een buitengewoon heldere en pijnlijke illustratie van dit laatste werd enkele jaren geleden gegeven door een internationaal, weten­schappelijk, peer-reviewed, tijdschrift; een uitgave van Elsevier.     LEES VERDER
»

(10 reacties) | Frans Groenendijk | 12-03-2013
. .
Islamofobiefobie: in Vlaanderen erger dan in Nederland?

"Talhaoui wil strengere aanpak van islamofobie"

Het citaat in de subtitel vormde afgelopen donderdag de kop van een artikel in de Gazet van Antwerpen. Mij viel deze passage onmiddellijk op:
"Ze sommen acht criteria op om islamofobie te herkennen"
Acht criteria. Dan gaat het dus om de criteria die zijn bedacht door de Britse instelling Runnymede. Die criteria zijn inhoudelijk opmerkelijk, maar nog veel opmerkelijker is de manier waarop ze enerzijds door de EU en anderzijds door de politiek georganiseerde mohammedanen van de Organization of Islamic Coperation (OIC) worden aangehaald. Daartussen zit namelijk een zeer wezenlijk verschil. Bij de OIC weten ze dat dondersgoed want ze liegen zelfs in hun rapporten in de verwijzing naar die Runnymede-criteria. Ze beweren glashard dat die stichting het had over zeven criteria. De politiek georganiseerde mohammedanen laten er een weg.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 02-03-2013
. .
Qatar en de gastarbeiders: inspiratie uit de wereld van Mohammed

Voor mevrouw Van Oranje en voor studenten journalistiek

De aanleiding voor dit stuk was een item bij Al Jazeera over Singapore: de bevolking protes­teert tegen de immigratie-plannen van de regering. Ik hoop er binnenkort op terug te komen; nu eerst Qatar. Opgehangen aan twee rare plaatjes gecombineerd tot een héél rare. Dat vreemde ding tegen het hoofd van mevrouw Van Oranje is geen onhandig gestileerde afbeelding van een handwapen, maar een zwart-wit versie van de bevolkings'piramide' van het land dat ze bezocht met die rare lap over die potsierlijke hoed.
Het portret is van Robin Utrecht/ANP. Ik trof hem op de webstek van het haatblaadje Vrij Nederland (zie ook het P.S.).
De bezoekjes van mevrouw Van Oranje aan dictators in het Midden-Oosten, af en toe zelfs tegen de expliciete wens van de politiek in, deed destijds heel wat stof opwaaien. De schoffering van vrouwen wereldwijd, door het provocatief paraderen met een soort van hoofddoek, trok terecht veel aandacht. Een relatie met de bevolkingsopbouw van Qatar (en andere landen in die regio) werd minder gelegd.
Afbeeldingen van bevolkings'piramides' geven per vierkante millimeter erg veel informatie; vooral in de vorm van aanknopingspunten voor nader onderzoek. Dat fenomeen gebruik ik hier dan maar om alsnog op dat verband te wijzen.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 21-02-2013
. .
Een pseudorechtbank spreekt pseudorecht

Het 'tonen van respect' als grondslag voor een bijzondere school

7 december jl was ik, met ruim tien andere mensen, getuige van een zitting van het College voor de rechten van de mens, de opvolger van de Com­missie Gelijke Behan­deling (CGB). Mijn verslag van dat gebeuren droeg de titel: "Een pseudo­recht­bank doet haar best". Ik sloot af met: "Overigens stemt het mij opti­mis­tisch dat die school­leiding zich zo slecht had voorbereid, zowel over de uitspraak die het college op 21 januari zal doen als over de politieke ontwik­kelingen in ons land".
Nu ik het pseudoprocesverbaal en het pseudovonnis gelezen heb, is voor wat dat eerste betreft mijn optimisme gesmoord.
Geen misverstand: het gebruik van de term 'pseudoprocesverbaal' is geen grapje. Na wat kleinere foutjes gesignaleerd te hebben, zag ik dat in het 'verbaal' de complete tekst van een getuige werd toegeschreven aan de verzoeker. Toen heb ik deze tekst maar terzijde geschoven. De getuige wees me een dag later uit eigen beweging ook op die fout in het verbaal.
De zaak die hier aan de orde is, is die van de twitterende docent maatschappijleraar die als gemeenteraadslid twee negatieve uitspraken, -vanwege het medium in lengte beperkt tot 140 tekens-, had gedaan over het mohammedanisme en vervolgens geschorst werd tot het einde van zijn tijdelijke contract (dat ook niet verlengd werd). Hier zijn eigen verhaal.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 13-02-2013
. .
Nederlanders over misdaad: domste of fanatiekste voorgelogen?

Af en toe moet je naar grote lijnen kijken

Afgelopen weken deed ik wat onder­zoek ten behoeve van een arti­kel dat ik samen met André van Delft schrijf voor een tijd­schrift dat publi­ceert over crimi­nologie. We hadden dat tijdschrift gevraagd een artikel dat ze in 2011 gepubliceerd hadden terug te trekken. De redactie zei daarop geen ja of nee maar vroeg ons een artikel te schrijven dat door het standaard peer-reviewing proces zal gaan. In het kader van de voorbereiding struikelde ik over de tabel waarvan het grootste deel hier is afgebeeld. Die afbeelding gaat over grote lijnen. Het gaat hier om een internationale vergelijking van een trend in criminaliteit: de toe- of afname van het aantal slachtoffers per misdaadsoort. Nederland komt er daarin op het eerste gezicht bijzonder slecht vanaf.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 09-02-2013
. .
Vragen aan de PvdA-leden in het europarlement

Een S&D-persbericht deed me aan de rijksdagbrand denken

Vanwege actualiteit en update weer bovenaan gezet
Geachte heer Ber­man, mevrouw Boz­kurt, mevrouw Mer­kies,
12 sep­tem­ber jongst­leden plaatste de S&D groep een pers­bericht op de eigen web­stek onder de kop Swoboda: 'No more EU money to political parties against EU values'.
Graag vernam ik van u op welke wijze u, als Nederlands smaldeel in deze groep, inmiddels afstand heeft genomen van de uitlatingen van de heer Swoboda. Heeft u dat als delegatie gedaan, in samenspraak met andere democraten in de S&D-fractie, op welke wijze heeft u uw afkeuring naar buiten gebracht?     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 08-02-2013
. .
D66-meneer: “Ik kijk uit naar een nieuwe Arafat”

De Joodse staat niet vergelijken met nazi's maar met communisten!

Mevrouw Desiree Bonis was van 2006 tot 2010 Nederlands ambassadeur in Syrië en is sinds november vorig jaar Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ik weet niet wat schandaliger is. Ik ben niet heel erg verbaasd te lezen dat haar echtgenoot arabist is. Ze legde uit wat zij onder internationaal recht verstaat: iedereen moet zich aan VN-resoluties houden. Dat deed ze op een bijeenkomst in verband met, -niet over-, de Israëlische verkiezingen van 22 januari.
Het kan dus nog erger dan Roemer. Ik kon een hardop "sakkerloot" niet onderdrukken. Later kreeg ik ook nog even de microfoon en stelde ik haar twee korte vragen, die helaas te moeilijk voor haar waren.
Tot twee keer toe benadrukte ze dat ze helemaal achter Barack Houssein Obama staat. Die heeft duidelijk gezegd dat wanneer de Israeli's op rechtse partijen stemmen dat niet goed is voor de toekomst van Israël. En Obama, zo zei ze er nog maar even bij,     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 22-01-2013
. .
De VVD, de rechters en de sociale wetenschap

Leugens, verdomde leugens, statistiek en criminologie

Op de weten­schap­pe­lijke zuster­web­stek Keizers & Kleren staat nu een tweede non-peer review.
Het artikel Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken, van drie medewerkers van de afdeling criminologie van de Universiteit Leiden, is het lijdend voorwerp. Het verscheen in het weekblad Nederlands JuristenBlad dat een reputatie te verliezen heeft. Voor publicatie was het artikel gepeerreviewed voor het NJB. Bovendien hebben voor een later nummer van dat tijdschrift twee rechters en de directeur en een onderzoeker van het WODC -het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie- een kritische blik op het artikel geworpen. Hun kritiek die het NJB publiceerde in nummer 17, was niet mals maar miste toch nog heel belangrijke punten.
Anders dan deze reviewers heb ik ook kritisch gekeken naar de theorie waarnaar de auteurs oppervlakkig verwijzen en die door hen wordt aangeduid als "een gezaghebbende sociaalwetenschappelijke benadering". Zodoende heeft het paradigma van de hedendaagse criminologie -"daders zijn slachtoffers"- de aandacht gekregen die het verdient. Zie daarvoor met name de laatste paragraaf van de bespreking: Twee focal concerns theorieën.
De non-peer review telt circa 7000 worden. Daarom hier een korte samenvatting en iets over hoe de Nederlandse politiek omgaat met de sociale wetenschap.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 18-01-2013
. .
Verkrachtingen voorkomen door verbod op buitenechtelijke seks

Mohammedanen moeten weer de baas worden in India

De gekke goeroe Asaram Bapu heeft in Nederland de pers gehaald met zijn walgelijke opmer­kingen over de afgrijse­lijke groepsver­krachting en moord in New Delhi. Het slachtoffer had volgens hem vriendelijker moeten doen tegen het tuig, dat van te voren het plan had opgevat om een vrouw te verkrachten en vermoorden.
Ook dorpsoudste Sarpanch Shamsher Singh uit een piepklein stadje op 180 km afstand van New Delhi haalde het Algemeen Dagblad van Nederland met zijn iets minder idiote opmerkingen.
Over het advies uit de titel, dat voorkomt in officiële uitlatingen van de Jamaat-e-islami Hind over het structureel aanpakken van de oorzaak van verkrachtingen, heb ik echter nog niets gelezen of gehoord in de westerse media.
Ik betwijfel of het bericht van vandaag over stenen gooien naar de politie in Hyderabad (zie afbeelding) hier wel het nieuws zal halen. Aandacht voor de aanleiding daarvoor, het arresteren van een radicale politicus van de mohammedaanse partij All India Majlis-e-Ittehad-ul Muslimeen (MIM), was er ook niet en over de aanleiding voor die toename van extreme uitlatingen hebben we het helemaal niet. Alleen bij de BBC vond ik een bericht over het haatzaaien van die politicus. Daarin zetten ze 'hate speech' tussen aanhalingsteken…     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 11-01-2013
. .
Twee adviezen van de politie

Mohammedanen zijn gevaarlijk, prikkel ze niet

Mohammedanen zijn onzeker over Mohammed en diens leer. Wanneer ze zien dat andere volgelingen hun twijfels zelf­bewust onder ogen zien en die leer achter zich laten, wordt een aantal van hen daar niet zo zeer verdrietig van maar vooral nog onzekerder.
De angst die daarmee gepaard gaat, zetten ze om in haat. Haat tegen mensen die ze 'afvallig' noemen.
Wanneer ze de moeite nemen om die haat toe te lichten gaan ze spreken in termen van hoogverraad: een term die verwijst naar oorlog. Het bedreigen van die 'afvalligen' en af en toe er een vermoorden, werkt heel goed om ze het zwijgen op te leggen. Elk jaar houden miljoenen mensen het mohammedanisme voor gezien, maar slechts een handjevol spreekt zich erover uit.
Afgelopen vrijdag schreef ik hier dat ik drie ex-moslima's ken. Ik beschreef ze als moedige vrouwen die zich regelmatig helder uitspreken, maar bij wie af en toe ook de reële angst voor die 'haat tegen afvalligen' doorschemert. Vandaag verneem ik via Twitter dat een van hen van de politie het advies kreeg om uit haar 'bio', de omschrijving van zichzelf dus, weg te halen dat ze ex-moslima is.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 07-01-2013
. .
Rare sociaal democraten

De scheiding tussen 'islam' en 'moslims' en de grenzeloze leugenachtigheid van Marcouch

Het vorige stukje heette Goede sociaal-democraten?, maar ik wilde hier, om meerdere reden, niet Slechte sociaal-democraten! boven zetten. Ik zoom met name in op één sociaal-democraat, Ahmed Marcouch, aangespoord door deze discussiebijdrage op De Dagelijkse Standaard. Dat stuk is geschreven door 'Esther' en de titel -Moslims zijn ook islam- lijkt vreemder dan hij is. Dat komt omdat het een feite een soort reactie betreft op een bijdrage van meneer Jan Jaap de Ruiter op DDS, dezelfde Jan Jaap die hier op deze webstek een prominente plaats verwierf dankzij een linkje van GeenStijl: hij is de hoofdpersoon van het meest gelezen stuk hier.     LEES VERDER
»

(21 reacties) | Frans Groenendijk | 17-12-2012
. .
Goede sociaal democraten?

Het verschil tussen academisch en academisch

Het idee voor de titel kwam bij me op vanwege de brief die PvdA-oudgediende Arie van der Hek samen met VVD-oudge­diende Frits Bolkestein schreef aan Rutte. Er staan verstan­dige vragen in over de EU en zonder er om heen te draaien worden er enige verstan­dige en krachtige uitspraken in gedaan.
Maar dat was niet de aanleiding voor het stukje zelf: dat was het debat in De Balie van afgelopen maandag met twee andere sociaal-democraten: Paul Scheffer en Thilo Sarrazin. Van héél verschillend kaliber. Uit hun bijdragen op de avond en meer in het bijzonder uit hun reacties op vragen werd het grote verschil duidelijk; beter dan op basis van hun geschriften.
Kort door de bocht geformuleerd: beide tonen zich academicus, de ene in de goede zin van het woord de ander in de slechte.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Frans Groenendijk | 13-12-2012
. .
Een pseudorechtbank doet haar best

Waarom had de school zich niet voorbereid?

Vrijdagmiddag was ik bij een zitting van het College voor de rechten van de mens, de opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Docent maatschappijleer Anand Soekhoe (link naar zijn eigen verhaal) had dit College om een uitspraak gevraagd over het gedrag van het bestuur van de Fioretti scholengemeenschap. Vanwege twee, door hen als heftig ervaren, twitterberichten schorsten ze hem met onmiddellijke ingang en werd hem alvast verteld dat zijn tijdelijke dienstverband niet verlengd zou worden.
De schoolleiding, met drie mensen vertegenwoordigd, bleek zich in het geheel niet voorbereid te hebben op de zitting.
In het verleden heeft die CGB nogal wat rare, overigens op geen enkele manier bindende, uitspraken gedaan. Door verschillende nuchtere mensen werd er in het verleden voor gepleit om de commissie af te schaffen.
De omzetting van de commissie in het college hield meer in dan alleen een naamsverandering. Het college heeft meer functies gekregen dan de commissie en de wet op dat college is internationaal geharmoniseerd: democratische landen overlegden daarover met mensenrechtenschenders van over de hele wereld (in de VN dus).
Bovendien, belangrijker nog, zijn er enkele leden toegevoegd. Volgens Jacob Hoekman van het Reformatorisch Dagblad is daarbij enigszins rekening gehouden met de kritiek op de uitgesproken politieke kleur van de commissie.
Waarom hadden de schoolbestuurders zich niet voorbereid?     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 10-12-2012
. .
Terrorism, terror and some statistics

Is defusing an ideology impossible?

I stumbled upon this post on FrontPageMagazine about the number of terrorist-attacks being quadrupled since 2001. Because I also write on a sister website of this blog Emperors and clothes about science (in Dutch, but Google Translate gives a good impression of what is going on there) I felt compelled to mention it here and to add some reflections of my own.
The FPM-article does not include this picture or the one you find below. I made this Excel-graph, based on the list of 'The Religion Of Peace' (TROP). The above picture needs some elucidation. I will provide this but first I make some remarks about the data to which the FPM-article refers.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 08-12-2012
. .
Rutte, Turkije en het einde van het christendom in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Het CDA moet zich volgens Ben Bot mede op de Koran gaan baseren

Rutte was deze week in Turkije. Volgens de Turkse pers noemde hij daar toetreden van Turkije tot de EU zeker. Hij had een bijzondere dag uitgekozen voor zijn bezoek. In de VS werd een man die opgeroepen had wraak te nemen via de stembus opnieuw gekozen tot president. Dezelfde man die partij koos voor de Iraanse dictatuur toen de bevolking daartegen in opstand kwam, dezelfde man die niet wenst toe te laten dat er iets lelijk gezegd wordt over Mohammed of diens gedachtegoed.
Maar in Turkije zelf gebeurde ook nog iets bijzonders tijdens het bezoek van Rutte, die in de google-vertaling van het onderschrift bij de foto lid van de PvdA schijnt te zijn: er werd een begin gemaakt met een showproces tegen een viertal Israëlische militairen vanwege hun betrokkenheid bij het optreden tegen de flottilja-provocatie, het 'hulp'konvooi dat geen vracht bij zich had maar lieden die het 'martelaarschap' zochten.     LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 08-11-2012
. .

Hier het vervolg. Uitsluitend mannelijke volge­lingen van Mohammed hebben er een. Osama Bin Laden en Arafat hadden er geen en Tariq Ramadan en 'De Leider' van Iran, Khamenei, hebben er geen. Slechts een enkele van de 9-11 terroristen had er een en in Nederland zijn ze echt zeldzaam: zelfs Jneid Fawaz, Mohammed Cheppih, Abdul Jabber van der Ven of Ahmed Marcouch *) hebben er geen: een zebibah of krentje, de eeltplek die je krijgt op je voorhoofd van het bonken of schuren op de grond bij het bidden.
Welke volgelingen er wel of niet een hebben is niet helemaal willekeurig: enkele groepen zijn oververtegenwoordigd onder de dragers: terroristen, 'islamgeleerden', tot het moham­medanisme bekeerde westerlingen en vooral: leden van het Egyp­tische parlement.
Op de afbeelding hier linksboven staan -met de klok mee- de hoofden van Basem Kamel (parlementslid in Egypte. Voor de sociaal-democraten), Charles Manson (sekteleider en moordenaar), Al Zawahiri, leider van Al Qaeda en ene Robert Kennedy.
Hieronder eerst de galerij. Daaronder licht ik toe waarom ik van dit gevarieerde viertal hier één plaatje heb gemaakt.     LEES VERDER
»

(6 reacties) | Frans Groenendijk | 01-11-2012
. .

Mensen die vaker Keizers & Kleren bezochten zal het al zijn opgevallen: de 'banner' is veran­derd. Tot vorige week stond rechts bovenaan een foto van een scene uit het anti-Wilders proces.
De afbeeldingen die er nu staan zijn van de AFDI, American Freedom Defense Initiative en van de actie van een door het mohammedanisme verwarde femi­niste: de uit Egypte af­kom­stige Mona Elthahawy. (hier de beelden)
In tegenstelling tot de tamelijk geschifte Al Hibri, die hier eerder langs kwam, is deze verwarde feministe geen fundamentaliste: ze is bijvoorbeeld positief over het anti boerka-beleid in het Westen en om die reden wordt ze vanzelfsprekend veracht en bedreigd door de jihadisten. Van het begrip vrijheid van meningsuiting snapt ze evengoed weinig of niets. Dat is erg jammer. Ernstiger is het dat steeds meer invloedrijke personen in het Westen even verward of nog verwarder blijken.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 15-10-2012
. .
She makes me feel like there is still hope for America

Eindelijk een politica die wijst naar de OIC

Met enige regelmaat bezoek ik de web­stek van de onver­moei­bare en onvol­prezen Robert Spencer: het Ameri­kaanse Jihadwatch. Dat doe ik al vele jaren [1]. In de pre-Obama tijd over­heerste in de reacties op Jihadwatch een sentiment van minachting voor Europa vanwege de naïviteit met betrekking tot het moham­medanisme aan onze kant van de grote plas. Dat is intussen wel over. De situatie in de VS is misschien nog wel ernstiger dan in Europa, in ieder geval ernstiger dan in Nederland.
Een paar illustraties daarvan:
In Oklahamo werd een politie-officier zwaar gestraft voor zijn weigering op bezoek te gaan in een moskee. Hier over de onstellende ruimte die de islamapologeten kregen op de conferentie van de democraten: "The Democrats are playing host to an unsavory gang of Islamic supremacists with numerous ties to jihad groups." [2]
Senator Michelle Bachman is een van de weinige politici die het door hebben. Hier een recente toespraak van haar. Let vooral op hetgeen ze zegt op ongeveer 9 minuten vanaf het begin.
    LEES VERDER
»

(8 reacties) | Frans Groenendijk | 18-09-2012
. .
Amerikaanse ambassades bestormd op 11 september, 11 jaar later

De krokodillen aten Stevens niet als laatste

Hieronder de vertaling van een stuk over Egypte van de onvermoeibare Barry Rubin. Origineel.
De foto is van de vermoorde Amerikaanse ambassadeur. Zie Jihadwatch voor het daarbij horende verhaal. In Jemen zijn ook al gewonden gevallen bij bestorming van de ambassade. Indonesië lift ook mee op deze welkome aanleiding om in razernij te ontsteken en censuur te eisen. In Benghazi is er daadwerkelijk protest geweest van gematigde krachten. In Egypte hebben de moslimbroeders opgeroepen om morgen, de dag van de wekelijks preken immers, te protesteren tegen het filmpje.

De vertaling
Egypte vertelt ons alles wat we moeten weten over de horror van Obama's Midden-Oosten beleid. De laatste ontwikkeling was een groep van enkele salafistische en jihadistische groepen -waaronder de lokale afdeling van Al-Qaida- die een demonstratie buiten de Amerikaanse ambassade aankondigde. Dit werd uitgelegd als een protest tegen een obscure anti-islamfilm, gemaakt in Amerika door een of andere dwaas, een film die nooit echt gedraaid heeft in bioscoop of op tv en wat waarschijnlijk ook nooit zal gebeuren [1].
    LEES VERDER
»

(3 reacties) | beheer | 13-09-2012
. .
Neemt de VVD haar eigen programma serieus?

VVD-fractieleider in EP: militair ingrijpen in Syrië? Ja. Euro-obligaties? Het is ingewikkeld.

Een mens is nooit te oud om te leren.
Bij de verkiezingen van 2010 twijfelde ik nog tussen PVV en VVD. Intussen ben ik er nog minder gerust op dat de PVV op middellange termijn voor een serieus alternatief wil en kan zorgen. Na het lezen van het verkiezingsprogramma van de VVD, en vooral nu ik nog eens het een en ander gelezen heb over het optreden van de VVD-fractie in het Europarlement, is er echter geen haar op mijn hoofd meer, die eraan denkt VVD te stemmen.
Parmantig meldt het verkiezingsprogramma "De VVD ziet niets in euro-obligaties, omdat dit de belangrijkste prikkel wegneemt bij probleemlanden om hun begroting op orde te brengen en te houden." Hun eigen vertegenwoordigers in het Europarlement denken daar niet alleen anders over: ze handelen daar ook naar! (op de onderstreping kom ik verderop nog terug).
Manders en Mulder van de VVD-fractie stemden 1 december 2011 gezellig mee met resolutie A7-0361/2011 van het EP waarin deze blootste aller keizers, er bij de Europese Commissie op aandrong om met voorstellen in de richting van Euro-obligaties te komen (punt 46).
Van Baalen maakte het in zekere zin nog bonter: hij onthield zich van stemming!
    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 05-09-2012
. .

Als het aan de Pakistaanse funda­men­talisten van Jamaat-e-Islami ligt, is het voor­taan elk jaar op 4 september inter­nationale hijab dag. Dat plan kwam naar buiten in het kader van hun voorstel om in de grondwet vast te leggen dat de hijab verplichte kleder­dracht voor vrouwen is.
Om deze voornemens goed voor het voetlicht te brengen demon­streerde een groep vrouwen: zie de afbeelding. Hun leus: de hijab is mijn trots, geen verplichting.
Die twee zaken lijken misschien tegen­strijdig, maar zijn dat strikt genomen niet en dat is wat telt voor de ijveraars voor sharia en hun westerse vrienden.
Ga maar na.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 04-09-2012
. .

Afgelopen woens­dag was er in debat­centrum De Balie in Amster­dam een merk­waardige bijeen­komst met een merk­waardige titel: 'Immi-gratis' *). Aanleiding was het door Joost Niemöller geschreven boek Het immi­gratie­taboe. Volgens presentator Yoeri Albrecht maakte de voorstelling deel uit van een serie bijeen­komsten in verband met de naderende verkiezingen voor het Nederlandse parlement. Er kwam heel veel langs dat ik inhoudelijk de moeite waard vond, maar politiek enigszins interessant werd het pas in het laatste kwartier toen Paul Scheffer eindelijk aan het woord kwam. Meestal spreekt Scheffer op de, voor politici zo kenmerkende, ergerniswekkende, wollige manier. Op twee momenten sprak hij zich wel vrij duidelijk uit. Op mijn voorzet drukte hij zich zelfs sarcastisch uit over lieden die suggereren dat we immigratie nodig hebben als antwoord op de uitdagingen die de vergrijzing ons stelt. Hij verwees naar VN-berekeningen die opleverden dat we in Nederland een migratiesaldo nodig hebben van 300000 mensen per jaar om de ui-vorm van de bevolkingspiramide in stand te houden. In 2050 zitten we dan met 39 en in 2100 met 105 miljoen mensen in Nederland. Waanzin. Letterlijk voegde hij eraan toe: "Maar het wordt wel voortdurend gebruikt".
    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 31-08-2012
. .

Op 29 au­gus­tus is er in De Balie in Am­ster­dam een debat naar aan­lei­ding van het ver­schijnen van het boek Het immi­gratieta­boe van Joost Niemöller.
Ter 'begeleiding' daarvan hier een paar grafieken over de grote lijnen van de ontwik­kelingen die de achter­grond vormen voor boek en debat.
De broers Lucassen hebben een boek geschreven waarin ze de immigratie van de afgelopen decennia vergelijken met die uit de 17e eeuw.
Anderen kijken bijvoorkeur alleen naar de laatste twee, drie, acht of 17 jaar. Het deel van de nieuwe immigranten dat door velen als problematisch wordt ervaren komt hier ongeveer sinds 1972. Hun aantal is in de afgelopen decennia geëxplodeerd.     LEES VERDER
»

(10 reacties) | Frans Groenendijk | 29-08-2012
. .
Demografische ontwikkelingen? Het is de cultuur, suffie (2 *)

De onderzoeksjournalist en de spinnende euro'wetenschapper'

Huwelijken tussen part­ners die niet in zelfde land geboren zijn: ze komen wereld­wijd steeds vaker voor en ze hebben zeer, zeer verschil­lende achter­gronden, bete­kenissen en effec­ten voor de direct betrok­kenen en voor de samen­leving. In Neder­land daalde het aantal overigens licht in de periode van 2006-2009.
Vorig jaar schreef een niet met naam genoemde journa­list van The Economist een artikel over verschil­lende aspecten van het verschijnsel. Het stuk verwijst naar onderzoek van professor Doo-Sub Kim van de Hanyang Universiteit in Seoul, naar medewerkers van de Nationale Universiteit van Singapore, de Autonome Universiteit van Barcelona, de Vrije Universiteit van Brussel, de Ajou Universiteit in Korea, de Universiteit van Western Ontario en de Universiteit van Maastricht.
Het artikel noemt ook bereke­ningen van EU-statistiscus Giampaolo Lanzieri die recent zelf een stukje getiteld Merging populations (pdf) publiceerde in de uitgave Eurostat, statistics in Focus.
Het verschil tussen beide teksten is schokkend: het ene is product van goede onderzoeks­journalis­tiek, het andere een absurde multiculti-reclame­folder van verbijsterende opper­vlakkig­heid en daarbij passende verdraaiingen. Maar wel met een grafiek en twee tabellen, dat wel. Je krijgt de indruk dat Lanzieri er actief aan wil bijdragen dat de uitdrukking 'je hebt leugens, verdomde leugens en statistiek' nog wat meer bekendheid krijgt.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 20-08-2012
. .
Met de kennis van toen…

Was Zalms Italofobie verkiezingsretoriek?

"Met de kennis van nu …". Wanneer een politi­cus een zin daar­mee begint dan weet je al waar het heen gaat: duiken voor verant­woorde­lijk­heid, Een Cohennetje doen. 'Niemand wist dat toen', 'niemand kan dat, dus waarom mij erop aankijken', 'iedereen (even) schuldig', 'over­schrijding van het budget voor een metrolijn loopt altijd in de miljarden'.
Het is dankbaar werk om eraan te herinneren dat 'kennis van nu' ook 'toen' al bestond. Voor wat betreft de naderende climax voor het ESM-schandaal -de uitspraak van het const­itutionele hof van Duitsland- hoef je daarvoor maar heel opper­vlakkig terug te kijken naar de discussie die werd gevoerd in de aanloop tot de invoering van de euro.
6 februari 1998 schreef redacteur Ruyter van Steveninck (pdf link) van 'het economenblad' ESB (Economisch Statistische Berichten) in dit verband een interessant stukje onder de kop Zalm's Italofobie [*]. Hij 'ontmaskerde' Zalms bezwaar, geinig aangeduid als 'italofobie', als verkiezingsretoriek. Vooral de argumenten die hij gebruikte zijn in het licht van de actuele situatie heel bijzonder. Hilarisch wanneer het niet om zo gruwelijk belangrijke zaken ging. Hij sloeg als het ware tegelijkertijd de plank helemaal mis en de spijker op de kop. Best knap.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 16-08-2012
. .
Demografische ontwikkelingen? Het is de cultuur, suffie (1*)

Nederland is Italië niet ("in the age of the parasite single")

Hans Roodenburg was hoofd­onder­zoeker van het Cen­traal Plan Bureau toen hij in 2003 samen met Euwals en Ter Rele onder­zoek deed naar econo­mische gevol­gen van de immi­gratie. Klip en klaar luidde de eerste conclusie: "Arbeids­migratie op grote schaal is geen effectief middel om de financiële gevolgen van de vergrijzing te verlichten." [1]
In het debat in de Tweede Kamer over de kosten van de immigratie, in 2009, werd en passant door de meerder­heid van de Kamer expliciet uitge­sproken dat er geen actuali­sering van dit CPB-onder­zoek zou mogen komen. Besluiten dat je iets niet wilt weten: een soort taboe uitspreken eigenlijk. Dat was de aanleiding voor het boek Het immigratie­taboe van Joost Niemöller. (Recensie)
De directe aanleiding om nu dit stuk te schrijven, is een uitspraak van Roodenburg in dat boek. Hij stelt even klip en klaar dat het in de wetenschap onomstreden is dat immigratie geen oplossing biedt voor de uitdagingen waar de vergrijzing ons voor stelt. Inmiddels zal hij begrepen hebben dat niet alleen politici even goed net doen alsof dat wel zo is, maar ook politiek gemotiveerde wetenschappers zoals Engelen (Zie ook). Ik ben blij dat Roodenburg 29 augustus aanstaande zodoende meedoet met het debat in De Balie over het boek van Niemöller.
De afbeelding gaat over een fenomeen dat door de Japanse professor Masahiro Yamada The age of the parasite single is gedoopt.     LEES VERDER
»

(7 reacties) | Frans Groenendijk | 12-08-2012
. .
Een Koerdische lente?

Mohammedanisme en imperialisme

Hieronder volgt de vertaling van een lang overzichtsstuk dat hint naar een 'Koerdische Lente'. Claire Berlinski van het Gatestone Instituut presenteert een aantal Turkse opinies over de ontwikkelingen in en rond Syrië, die al die auteurs in verband brengen met de houding van en tegenover de Koerden. Voor wie erg weinig tijd heeft: mijn concluderende kant­teke­ningen zijn in grote rode letters toegevoegd en na de vertaling leg ik uit hoe ik tot die ondertitel kwam.
Eerst nog wat context. Zie daarvoor ook mijn eerdere tekst Koerden en Palestijnen, overeenkomsten en verschillen.
Masoud Barzani, president van de Koerdische Autonome Regio en leider van de KDP, draagt soms westerse kleding, soms traditioneel Koerdische. Wanneer hij de neo-ottomaanse minister van buitenlandse zaken van Turkije op visite krijgt, kiest hij voor de traditionele kledij: zie bijgaande foto van een paar dagen geleden. Geen twijfel mogelijk: dit is een bewuste keuze.
Barzani is een fatsoenlijk mens. Die indruk krijg je tenminste wanneer je kijkt naar dit zeer informatieve interview [1] dat Al-Jazeera recent met hem had. Die indruk wordt versterkt wanneer je dit stuk leest over de vlucht van honderdduizenden Joden uit Irak, ten tijde van het ontstaan van Israël en later onder Saddam Hoessein. Vanuit Iraaks Koerdistan zijn die Joden uitgenodigd terug te keren en een aantal heeft daaraan gehoor gegeven. Het verhaal van de link gaat met name over ene Edwin Shuker. Bij diens bezoek aan Noord-Irak, eind 2009, omhelsde hij Barzani die zijn familie 38 jaar eerder hielp om het land te ontvluchten.
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 09-08-2012
. .
Wodka en het moederfonds

Demografische ontwikkelingen

Beslist een van de zwak­ke kanten van mijn teksten is dat ze vaak te lang worden. Met dit korte stukje wil ik eigen­lijk vooral aan­dacht vragen voor het zeer grote belang van demo­grafische gegevens en ontwik­kelingen, de com­plexiteit van die gegevens en ontwik­kelingen zelf, en de betekenis ervan voor de eco­nomische vooruit­zichten.
Dat doe ik via enkele linkjes en een enkele opmerking over de context ervan. De afbeelding is de aandachtstrekker van een stuk op de webstek Global Economy Matters. Die webstek is een van de vele projecten van de zeer goed geïnformeerde, zeer actieve, linkse macro-econoom Edward Hughes. Tot voor enkele jaren geleden zag het er naar uit dat Rusland voor wat betreft demografische ontwikkelingen stervend was. Het stuk gaat over de verrassende ombuiging van de zeer negatieve trend in de 'vruchtbaarheid' van de Russen.

    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 30-07-2012
. .
Ewald Engelen, blijmoedig en schaamteloos

Over "de mondiale wedren om Afrikaanse en Arabische geboorteoverschotten"

In de kritische bespre­king van Het immi­gratie­taboe van twee weken geleden kondigde ik aan dat ik ook nog een of meerdere posi­tieve stukken zou schrijven over het boek, niet hier op het weblog Keizers & Kleren maar op de net opgestarte webstek Keizers & Kleren.
Dit is nog een opstapje daarnaartoe. Joost Niemöller gaf zijn boek als ondertitel '10 wetenschappers over de feiten', maar hij schreef ook over vreemde trends en types in de weten­schap­pelijke wereld. Een ervan is de hoogleraar annex anti-Wilders activist annex GeenStijl-stijl-imitator Ewald Engelen. Hij kwam hier op het weblog K&K een keer eerder langs, naar aanleiding van een bizarre oprisping die hij voor Me Judice had geschreven.
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 24-07-2012
. .
Israël: zondebok onder een vergrootglas

Wat is er aan de hand in Eritrea?

Mensen die 'wan­trouwig' staan tegen­over de wes­terse be­schaving, eco­nomische voor­uit­gang en/of Israël, kunnen elk nieuws uit of over dat land gebruiken als munitie. Het maakt daarbij niet uit of dat nieuws zelf negatief of positief is.
Dit stukje sluit aan op het belang­rijkste thema uit mijn bespreking, een paar dagen geleden, van het boek Het immi­gratie­taboe van Joost Niemöller.
Het gaat over de worsteling van Israël met illegale immigratie, meer in het bijzonder door mensen afkomstig uit Eritrea.

    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 16-07-2012
. .

Op De Dage­lijkse Stan­daard zag ik er weer eens een langs­komen: een plei­dooi voor invoe­ring van een kies­drempel. In de reacties volgen dan gelijk ook oproepen tot afschaffen van de demo­cratie en 'invoering' van een twee­partijen­stelsel… Onge­twijfeld zal dit thema nog heel wat keren naar voren komen in de periode tot 12 september en waar­schijnlijk ook nog wel een tijdje daarna.
Ik moet altijd een beetje lachen over die verhalen, vooral omdat ik daarbij terugdenk aan de verkiezingen van 2002 in Turkije. Ik kom daar nog op terug, maar eerst iets over de reden waarom die verhalen over kiesdrempels steeds terugkomen. Ze hebben als achter­grond dat het in de praktijk nogal eens heel moeilijk blijkt om na de verkiezingen een stabiele regerings­coalitie te vormen. Ze worden extra aange­wakkerd door prognoses die lijken te voor­spellen dat het na de eerst­komende verkiezingen nog weer moeilijker zal worden. Wanneer je de tabel bekijkt (klik voor groter..     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 13-07-2012
. .

Ongeveer tien weken gele­den stuurde ik met Maarten Vonk en Tommie Hendriks een e-mail aan alle Tweede Kamer­leden van CDA, CU en SGP. 28 e-mails dus. Op 30 april hadden we vier reacties ont­vangen en ik schreef over die vier het stukje "Chris­tenen als bond­genoten van Moham­med? Als lief­hebber van under­statements schreef ik: "Ze stemden niet tot optimisme of zelfs maar geruststelling, wel tot overpeinzing."
Van een van de andere CDA-kamerleden ontving ik deze week alsnog een reactie. Blijkbaar onder het motto "Elke reactie is beter dan helemaal geen reactie". Een verkeerd motto.
Onze e-mail bevatte 13 vragen. De aanleiding was een tweet van CDA-europarlementariër Wim van de Camp. Aan de kamerleden schreven we daarover: "Van de Camp heeft nog niet geantwoord maar intussen zijn we ook heel erg benieuwd naar antwoorden op deze vragen door andere christenen, naar uw antwoorden dus."
En wat is nu twee maanden later het antwoord?

    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 08-07-2012
. .
Snus: gaat Zweden de EU als eerste verlaten?

Met Brussel tegen de vrije markt

imageDe anti-rook hys­te­rie ergert heel wat mensen. In Zweden is de erger­nis over het 'Secret EU Snus Ban Plan' nog veel groter. En terecht. Snus is een zoge­naamd "smoke­less tobacco product": niet gezond, maar echt véél minder ongezond dan roken.
Brussel gaat echter feller tekeer tegen snus dan tegen sigaretten. Een flink deel van de bevolking van Zweden en Noorwegen is snus­gebruiker. Onder Zweedse mannen zijn er meer snusgebruikers dan rokers. Van alle eurolanden telt Zweden het laagste percentage rokers. Bij de onderhandelingen over de toetreding van Zweden tot de EU vormde snus al een serieuze hobbel. De niet-Zweedse onder­handelaars wensten de burgers van hun landen te beschermen tegen het verschrikkelijke snus en Zweden kreeg ontheffing (sic) van het snus-verbod dat geldt in de rest van de EU. Als voorwaarde werd gesteld dat het land alle noodzakelijke maatregelen zou nemen om te voorkomen dat snus op de markt zou komen in de rest van de EU. Zo kwam snus terecht in annex XV van het toetredings­verdrag (zeer lange pdf). Het 'beschermen' van de gezondheid van volwassen Europeanen tegen hun eigen keuzes woog toen duidelijk al zwaarder dan de vrije marktwerking. Intussen is het Europese anti-snus-verhaal nog idioter geworden.

    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 01-07-2012
. .
De Oeigoeren in China: Taliban noch Marokkaan

Mei Ban Fa (uit: 'Under the Heel of the Dragon', van Blaine Kaltman)

Hoewel in Xian­jang min­der dan de helft van de bevol­king behoort tot de Oeigoeren, heet het gebied offi­cieel: 'Xianjang Oeigoer Auto­nome Regio'. De meeste Oei­goeren zijn volge­ling van Moham­med. Maar niet allemaal. De organisatie Open Doors, die zich bekommert om de vervol­ging van christenen in onchris­telijke landen, meldt in haar verslag over 2011 dat de situatie voor christenen in China gunstiger is geworden, maar ook: "Eén groep in China heeft in het bijzonder te maken met christen­vervolging: de Oeigoerse christenen in de regio Xinjang. De Oeigoeren vormen een minder­heid in China en zijn over­wegend moslim."
Dit stuk is opgehangen aan een bespreking van het boek Under the Heel of the Dragon. Het valt in de categorie 'bloedige grenzen' (van de moham­medaanse beschaving), maar ik schreef het ook omdat ik me afvraag wat er te leren valt van de manier waarop niet-westerse landen omgaan met hun moham­­medaanse minderheid.

    LEES VERDER
»

(7 reacties) | Frans Groenendijk | 29-06-2012
. .
Van Agt en de buitenlandstandpunten van de VVD

Of: de eindeloze schuld van het Westen

De VVD-afdeling Utrecht had maandag­avond een bijeenkomst georganiseerd met drie mensen van buiten de VVD die hun visie kwamen geven over onderwerpen uit de buitenlandse politiek.
Dries van Agt mocht zijn anti-Israël praatje komen houden. Voor een beschouwing over de verkiezingen in de VS was James Kennedy uitgenodigd en over de 'Arabische Lente' mocht Monique Samuel, van NRC-next, wat vertellen. Haar verhaal was doortrokken van het anti-westerse sentiment dat in de Nederlandse journalistiek zo wijdverspreid is. Uri Rosenthal had zich volgens haar veel te weinig verheugd getoond over de val van Mubarak en dat kwam door de PVV: dat werk. Op Kennedy's verhaal was eigenlijk niet zo veel aan te merken maar ook hij had het over de Teaparty als kracht die de Republikeinen "nog verder naar rechts" wilde hebben. Wat zijn ze toch rechts die Amerikanen!
Ik toog naar stadskasteel Oudaen om wat tegenwicht te bieden tegen het geluid van Van Agt.

    LEES VERDER
»

(7 reacties) | Frans Groenendijk | 23-06-2012
. .

Drs. Marianne van den Heuvel besluit haar aan­prij­zing van het boek 'Henk, Ingrid en Alex­ander' met de vast­stelling: "De eerst­volgende verkiezings­strijd is vroeg begonnen."
En het is duidelijk aan welke kant zij staat: "De verbaal begaafde politicus Pechtold kreeg het briljante idee voor dit boek, samen met Bart Snels geschreven, en maait hiermee het gras voor de voeten van Wilders weg." Maar wie is deze drs. Van den Heuvel, deze woordkunstenares? Is het de zelfde Marianne van den Heuvel die deze prachtige en zeer creatieve sculptuur maakte voor de winnaar van de Gouden Strop?
Ik weet het niet en het interesseert me niet. Wat ik wel weet is waar de hier geciteerde Pechtold-fan werkt: bij Biblion, de koepelorganisatie van de Openbare Bibliotheken. Daar doet ze haar ding tegen Wilders. En ze is daar niet alleen.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 14-06-2012
. .
Het CDA-programma en het euro-avontuur

'Iedereen': een oefening in surrealisme

imageHet zal u niet ont­gaan zijn: 12 sep­tember aan­staande zijn er ver­kie­zingen voor de Tweede Kamer.
De verkiezingen zullen deels het karak­ter van een refe­rendum over de EU hebben.
Aan elk type refe­rendum zitten voor­delen en nadelen. Het 'referendum' over de EU is er een met wat minder nadelen: het is namelijk niet adviserend of besluit­vormend maar corrigerend.
Het verkiezingsprogramma van het Christen Democratisch Appel, dat de wonderlijke titel Iedereen heeft meegekregen, bevat tenen­krommend proza. Qua stijl doet het een beetje denken aan de aan­prijzingen van Olie B.B. te R. op de achter­flap van de boeken van Marten Toonder: "Wie wereldwijde problemen wil aanpakken (…) zal over grenzen heen moeten samenwerken". Ook op de inhoud is nogal wat aan te merken.
Maar er zitten ook goede kanten aan het programma. Een daarvan [1] is dat er duidelijk uit spreekt dat men ook bij het CDA onderkent dat 'Europa' centraal staat op 12 september. Mooi. Laten we eens gedetailleerd kijken naar 'Europa' in hun programma. Ik haal er wat opmerkingen uit eerdere verkiezingsprogramma's van het CDA bij.
Bij wijze van service heb ik het 'Iedereen'-hoofdstuk Via Europa in de wereld verderop integraal opgenomen. Voordat ik inga op het aspect 'euro/EU/Europa' in het programma licht ik nog even de meest tenhemelschreiende alinea uit dat hoofdstuk.

    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 04-06-2012
. .

Paul Meijer, fractie­voor­zitter van Forza Haarlemmermeer, had op de her­den­king van Pim For­tuyn dit jaar naast Fleur Age­ma en Gerard van As, voor de grap ook de Amster­damse PvdA-er Duyve­stein uitgenodigd. Deze las een column voor: een vreemde tekst die begon met het belache­lijk maken van Ad Melkert en besloot met het projec­teren van zijn eigen haat op Fleur Agema. Zelfs een puberaal-ranzige verwijzing naar de seksuele relatie die ze wel zou hebben met Geert Wilders ontbrak niet.
Vorig jaar kwam ik hem voor het eerst in levende lijve tegen als spreker op een JOVD-bijeen­komst in een cafe in Den Haag. Het onderwerp van die bijeen­komst was het moham­medanisme, maar Marcel the selfkicker sprak over zichzelf. Die bijeen­komst vond plaats, kort nadat hij zichzelf had opgeworpen en vervolgens -zonder duidelijke aanleiding- weer had terug­getrokken als kandidaat-voorzitter van de PvdA. Moet je zo iemand serieus nemen?

    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 30-05-2012
. .
Christenen als bondgenoten van Mohammed?

'Antwoorden' van christelijke parlementsleden

CDA-euro­parle­men­tariër Wim van de Camp twit­terde dat hij in de hui­dige, sterk decon­fessio­nalise­rende wereld, de islam beschouwt als bond­genoot van het Christen­dom. Hij vond het niet nodig om op eniger­lei wijze te rea­geren op de aan­vullende vragen die ik hem twee weken geleden recht­streeks en via een open brief op Keizers & Kleren stelde.
Samen met Tommie Hendriks en Maarten Vonk stuurde ik een week geleden een brief met dezelfde dertien vragen (zie onderaan dit stuk voor de tekst) aan alle Tweede Kamer­leden van CDA, CU en SGP. Een slechter tijd­stip voor onze brief hadden we niet kunnen kiezen: op de dag van versturen eindigde de gedoog­constructie. We kregen nog wel een viertal reacties. Ze stemden niet tot optimisme of zelfs maar gerust­stelling, wel tot overpeinzing.

    LEES VERDER
»

(10 reacties) | Frans Groenendijk | 30-04-2012
. .

Woensdag­avond was ik in Nij­kerk om een le­zing bij te wonen van kolo­nel Uri Hal­perin, mili­tair atta­chée van Israël voor Neder­land en voor de Navo. De bijeen­komst was georga­ni­seerd door Christenen voor Israël.
De dominee die de bijeen­komst opende, begon stich­telijk door psalm 121 te bidden voor de aanwe­zigen. Hij vond deze psalm vooral van toepassing vanwege de regel:
Hij, Israëls Wachter, sluimert noch slaapt, geen kwaad zal u genaken.
Zo'n zin zou verkeerd kunnen worden opgevat. De dominee leidde de psalm echter in en daarbij benadrukte hij dat vertrouwen op God niet voor mensen de verant­woordelijk­heid weg­neemt om handelend op te treden. Ik was blij om dat te horen.

    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 20-04-2012
. .
Paaspuzzelopdracht van het Nationaal Islam Congres

Onbeleefd zijn ze, maar waarvoor zijn ze precies bang?

MET UPDATE, nieuwe inzen­dingen wor­den toe­ge­juicht, ook wie al eer­der post­te, wordt uitge­nodigd met behulp van de nieuwe infor­matie verder bij te dragen aan het op­lossen van de puzzel.
Verrassend: 'het secre­tari­aat' (zon­der per­soons­naam) van het Natio­naal Is­lam Con­gres zond me op Witte Donder­dag [1] via het contact­formulier van Keizers & Kleren, een uitno­diging.
Dat congres is de jaarlijkse toogdag, dit keer met Pasen, van moham­medaanse fundamen­talisten in Nederland. Trots vermeldt de bijbehorende webstek dat het vermaak uitgevoerd wordt zonder gebruik van muziek­instru­menten en dat halal eten en drinken er in feite verplicht is. Meegenomen eten en drinken mag er namelijk niet genuttigd worden en alle geserveerde etens­waren zijn halal. Onderdeel van het congres is Het Grote Islamdebat, dit jaar met het thema 'Islamofobie'. Het secretariaat polste me of ik interesse had om deel te nemen aan de discussie. Dit was de formulering van het verzoek:     LEES VERDER
»

(16 reacties) | Frans Groenendijk | 08-04-2012
. .

Met update, En nog een. Daarom weer bovenaan Het is geen kom­kom­mer­tijd. We heb­ben Ara­bische herfst en oorlogs­dreiging in het Midden Oosten, en voor­verkie­zingen in de VS. In Europa wordt de finan­ciële luchtbel verder opge­pompt, terwijl de spelden steeds duidelijker in zicht komen. Ook in de Neder­landse politiek hebben we de laatste tijd vol­doende sensa­tionele ontwik­kelingen om alle info­tainment programma's op tv, alle blogs en alle nieuwsbladen tot aan de rand te vullen. Eervorige week hadden we de uitschakeling van Job Cohen en daarna het logische vervolg van de strijd om diens opvolging. Deze week beleefden we de gedenk­waardige afgang van het echtpaar Kinneging.
En volgende week krijgen we dus de nog interes­santere afgang van Emile Roemer. Tenminste, wanneer de media lucht krijgen van zijn uitzon­derlijke optreden in Amsterdam woensdag­avond en het niet in de doofpot verdwijnt. Heel binnen­kort is bij cidi.tv [1] het complete beeldverslag te zien van de wrede, want langzame, ontmas­kering van deze vrede­lievende onder­wijzer. Roemer was door de cidi-jongeren uitgenodigd om zijn visie te geven op het Midden-Oosten.
    LEES VERDER
»

(9 reacties) | Frans Groenendijk | 05-04-2012
. .
De genegeerde powerpoint-presentatie van een Lachende Doder

Was Nidal Hasan een weefjonker of een klokkenluider?

Stukje uit december 2009. Naar boven gehaald in verband met de 'lone-wolf' discussie rondom de Toulouse kinderslachtpartij.
Vriendelijk lachend kijkt de moor­denaar in de lens. Zijn ogen staan mis­schien wat raar, maar wie ziet aan het gezicht van Nidal Hasan dat hij der­tien wille­keurige, ongewa­pende col­lega’s, waar­onder een zwangere vrouw, zal gaan afslachten en daarbij nog tien­tallen anderen zal verwonden? Wie ziet hier een jihadist? Dit is de foto (over­genomen van de Washington Post) van een moham­medaan die niet alleen in dienst is van het Ameri­kaanse leger -kan het meer geïnte­greerd?- maar daar bovendien werkt als psychiater, gespecia­liseerd in verwerking van trauma­tische stress. Hoe stabiel en betrouw­baar kun je het hebben?
In de eerste berichten over zijn daden op 5 november 2009, overheersten dan ook de verbijstering en het ongeloof.     LEES VERDER
»

(15 reacties) | Frans Groenendijk | 27-03-2012
. .

Dit is Khulood Badawi. Klikken op de foto leidt naar een videoclip die gemaakt is om haar in het zonnetje te zetten. Ze heeft aan een universiteit in Israël gestudeerd en heeft het daar, te oordelen naar de beelden in de clip, materieel helemaal niet slecht. Ze lijdt echter wel.
Op 8:40 legt ze uit waarom het veel fijner is om bijvoorbeeld in Amman te zijn: wanneer ze daar iets gaat kopen hoeft ze zich niet steeds af te vragen of het product misschien van een Israëlische leverancier komt...
Badawi werkt bij een VN-instelling en is recent in het nieuws gekomen door via Twitter een bericht de wereld in te sturen met een foto. Een dubbel-vervalste foto om Israël in een kwaad daglicht te plaatsen.

    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 16-03-2012
. .
Tussenbalans

Roemer ging níet af

imageTot acht maan­den gele­den was Keizers & Kleren de blog­afde­ling van de web­stek bij het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord. Daarna is het uitge­bouwd: meer stukken, meer auteurs, meer lezers, meer reacties. Door tien verschil­lende auteurs werden sinds­dien in totaal circa 300 stukken geschreven waarop ongeveer 50 mensen in totaal zo'n 1500 reacties plaatsten. Het aantal bezoekers schommelt tussen de 100 en 500 per dag. 200 mensen bezoeken minstens een keer per week de webstek. Daarnaast brengen nog zo'n 800 mensen een of enkele keren per maand een bezoek. Dat aantal bezoekers is niet het belangrijkste. Tegenover dat bescheiden aantal staat bijvoorbeeld dat (volgens Google Analytics) de gemiddelde bezoeker van een artikel pas na zes minuten verder surft. Dat suggereert dat het aantal lezers bijna even groot is als het aantal bezoekers: per artikel zo'n 600 gemiddeld. Dat is niet niks. Omdat Keizers & Kleren uitgesproken politiek-incorrect is maar tegelijkertijd een weinig popu­listische insteek heeft, is dit misschien al een flink deel van de potentiële doelgroep. De webstek slurpt echter (te) veel van mijn tijd op.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 08-03-2012
. .

Het pro­bleem van de grij­ze prop is een tijde­lijk pro­bleem. Het is ont­staan door een geboorte­golf in de jaren na de tweede wereld­oorlog, en een daarna gestaag afne­mend geboorte­cijfer. Een afnemend sterfte­cijfer verlengt het effect, maar ooit zijn al die mensen die U nu grijs en meestal met zijn tweeën op de campings en de fiets­paden aan kunt treffen, uitge­fietst en uitge­reisd. Uitein­delijk liggen we met zijn allen die nu leven onder de groene zoden. De demo­grafische bult van de geboorte­golf is over veertig jaar helemaal verdwenen en het acute probleem waar we ons nu zo druk over maken is dan voorbij. Het gegeven dat we met zijn allen ouder worden dan vroeger blijft waar­schijn­lijk wel bestaan. Tegen die achter­grond is een permanente verhoging van de aanvangs­leeftijd van de AOW een goed idee. Uit een oogpunt van solidariteit kunnen de jonge 65 plussers best de kar een paar jaar langer mee blijven trekken.
    LEES VERDER
»

(15 reacties) | Toon Kasdorp | 06-03-2012
. .
Politici en twitter: geen gelukkige combinatie

Ahmed Marcouch laat zich kennen

Het was in de Rode Hoed. Een jaar of vijf geleden sprak ik daar in een heel kort persoonlijk onder­houd Ahmed Marcouch aan op zijn lof aan het adres van Al Qaradawi. Deze Qaradawi heeft een boekje geschreven over het vermoorden van mensen die van mening veranderen over het mohammedanisme, door haat­predikers als hij aangeduid als afvalligen. Ik was beleefd tegen hem en Marcouch dacht misschien met een gemiddelde PvdA-stemmer te maken te hebben: hij draaide er dus om heen. Iets in de trant van: "Niet alles wat Qaradawi zegt sta ik achter, maar hij zegt ook heel inspirerende dingen".     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 23-02-2012
. .
Dibi’s Doodsangst

Waarom ik Tofik Dibi op twitter een 'stuk vuilnis' noemde

Woedend was ik over het optre­den van Yoeri Al­brecht, Kus­taw Bes­sems en vooral Groen­Links kamer­lid Tofik Dibi.
Ik heb het natuur­lijk over hun debat (sic) met Al Haddad in De Balie. De man die van een Neder­landse univer­siteit een zaaltje kreeg om de moham­medaanse ideo­logie te komen toe­lichten voor een aantal van zijn volge­lingen, hetgeen die univer­siteit bij nader inzien, -lees: na boze reacties-, net iets te ver ging.
Ik had nog een sprankje hoop op een goede afloop toen Dibi op de avond zelf nog twitterde dat hij niet helemaal tevreden was over de afloop en hij bij de NCRV in gesprek met Gert Jan Segers er op terug zou komen.
Na het bekijken van die aflevering van Schepper & Co werd ik helemaal razend en noemde ik Dibi op Twitter een "stuk vuilnis'. Deze, voor mij niet gebruikelijke, soort uitbar­sting had effect want hij reageerde.

Volgende keer in De Balie:
Een heel warm welkom, Robert M. Waarom verkracht je peuters? Leg ons dat eens uit. Uit hierover eens je mening op een vrije manier. Je mag best weten dat wij daar afwijzend tegenover staan, hoor. Echt heel erg afwijzend. Maar WIJ snoeren niemand de mond. Dan zouden we immers zelf eigenlijk een soort peuterverkrachters zijn. Toch?

"Er was geen nieuwsgierigheid naar het standpunt van Al Haddad", zegt Dibi hierover letterlijk tegen Jacobine Geel.
Kanonnen.
Een beroeps­verkondiger van een 1400 jaar oude leer die decennia­lang zich daarin verdiept heeft: in een gesprek met een paar onin­gevoerden zal blijken dat deze iets vertelt wat we nog niet wisten. Tuurlijk joh.

    LEES VERDER
»

(25 reacties) | Frans Groenendijk | 21-02-2012
. .
Kijken naar een onthoofding of naar een totaal verminkte vagina

Vergeleken met Yusuf Al Qaradawi is Marc Dutroux een koorknaap

Over bei­de onder­werpen uit de titel staan stukken in mijn boek die in omvang elkaar niet veel ontlopen, maar over vrouwe­lijke geni­tale vermin­king (VGV, FGM in het Engels) schreef ik eigen­lijk kal­mer dan over de ont­hoofdingen. Nadat ik een video­clip gezien had van de waar­lijk Furieuze Ann Barnhardt (met drie hoofdletters), beroemd van­wege de uitdruk­king "snot­teren op de mannen­toiletten", drong gelei­delijk tot me door hoe dat kon en wat daar niet aan deugde. In eerste instantie vielen me juist de fouten en de ongenuan­ceerd­heden in haar verhaal op.
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 19-02-2012
. .

Ooit was het CDA de ‘hoek­steen’ van de samen­leving omdat ze voor stabi­liteit en fami­lie waar­den stond. Die tijd lijkt nu toch echt wel achter ons te liggen. Want terwijl de linker en de rechter­vleugel van het CDA elkaar de tent uitvechten, aarzelt Verhagen niet om hervormingen aan te kondigen op gebied van WW, zorg, ontslag­recht en de hypotheek­renteaftrek.     LEES VERDER
»

(1 reacties) | Ester Losita | 12-02-2012
. .
De Sharia-charlatan (5)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel vijf van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten kwam eindelijk het oordeel van de universiteit.
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Andre van Delft | 10-02-2012
. .
Eurabië: geen complottheorie

Voorhoeve: Meer tekeer gaan tegen Israël om de democratie in Arabische landen te bevorderen...

De enigs­zins be­roemd gewor­den uit­spraak van Chuck Colson [1] “If you got them by the balls, the hearts and minds will follow”, zou een goed motto geweest zijn voor het boek Eurabië. Het boek is geschre­ven door Bat Ye’Or, pseudo­niem van een Joodse vrouw die geboren is in Egypte en daaruit weg­vluchtte.
De centrale lijn van Eurabië is helder: de decennia­lange en buiten­gewoon succes­volle inspan­ningen van de Ara­bische landen om de houding van de Europese landen tegenover Israël negatief te beïnvloeden sloten direct, effectief en openlijk aan op de olie­boycot van 1973. Haar boek is een goed gedocu­menteerd verslag met toelichting van dit proces.
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 05-02-2012
. .

In het alge­meen moet de over­heid van een land zich neu­traal uiten naar zijn bur­gers toe. Als er een land is waar­van de over­heid zich verre zou moeten houden van het mis­bruiken van over­heids­voor­lichting als poli­tiek instru­ment – lees: propa­ganda, dan is het wel Duits­land. Als die propa­ganda dan ook nog tot doel heeft het besmeuren van een politicus uit een bevriend buur­land, dan kun je rustig stellen dat aan de drie nood­zakelijke voor­waarden voor een politieke rel is voldaan.
    LEES VERDER
»

(9 reacties) | Ester Losita | 05-02-2012
. .

Dit stuk gaat voor­al over Nige­ria, het land dat afge­lopen maan­den van­wege Boko Haram nogal ongun­stig in het nieuws kwam, maar begint in buur­land Niger. Niger is op het kaar­tje het paars gekleurde land boven Nigeria. Paars betekent hier dat vrouwen er gemid­deld meer dan zeven kinderen krijgen. Niger is het enige land dat op de wereld­kaart van vrucht­baar­heids­cijfers paars is. Daar is geen veran­dering in gekomen na de Sahel­crisis van enkele decen­nia geleden, toen Niger een van de zwaarst getroffen landen was. Niger is (volgens de VN) ook het armste land van de wereld. Nigeriërs zoeken elders emplooi. Bijvoorbeeld in Libië. Bijvoorbeeld als huurling voor Khadaffi. Tien­duizenden mensen zijn in 2011 naar Niger terug­gekeerd uit Libië.
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 04-02-2012
. .
De Sharia-charlatan (4)

"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel vier van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Wat was het oordeel van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit?
    LEES VERDER
»

(8 reacties) | Andre van Delft | 03-02-2012
. .

Onder het motto 'Een plaatje zegt meer dan dui­zend woor­den' plaatste ik hier een paar weken geleden een gra­fiekje met wat toelich­ting om de zoge­naamde 'spread' in beeld te brengen. Een plaatje met praatje verheldert niet alles, maar maakt ont­houden makke­lijker. Om dezelfde reden nu twee afbeel­dingen over schulden­posities van landen.
Maar eerst kort iets over de aanleiding om ze nu te plaatsen: een tweet-uitwisseling met Peter Verhaar.
    LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 17-01-2012
. .
Wil de wereld even wachten op mijn boek?

Aflevering 2 feuilleton op basis van het boek Islamofobie?

Wanneer een snufje femi­nisme ver­mengd wordt met een grote dosis moham­medaans funda­menta­lisme, ont­staat een vreemd mengsel. Dat wordt pijn­lijk duide­lijk geïllu­streerd door de Ameri­kaanse orga­nisatie Karamah en haar initiatief­neemster professor Azizah Al-Hibri. Sinds ik over de organisatie en haar boegbeeld schreef in de eerste editie van mijn boek, zijn beiden 'professioneler' geworden. Hieronder ga ik eerst in op wat oudere teksten, daarna sta ik stil bij de veran­deringen sindsdien. Vanwege die veran­deringen is het stuk over Al-Hibri nu uitgebreid.
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 15-01-2012
. .
Tilburggate: effectieve provocatie of topje van de ijsberg?

MET UPDATE: COLLEGE VAN BESTUUR TiU CENSUREERT HOOGLERAAR VERBON WEGENS KRITIEK OP DE RUITER

Een student aan een onder­wijsin­stelling die nogal eens van naam verandert [1], kreeg een 10 voor een scriptie waarin hij aan de hand van enkele teksten 'aan­toont' dat Wilders een 'proto­fascis­tische partij' leidt. Ik heb het werk­stuk zelf vluchtig bekeken. Anderen hebben er al vanuit heel verschil­lende invals­hoeken kritiek op geleverd [2]. Ik vond het een beetje genant dat teksten van zijn eigen docent in de scriptie een nogal centrale plaats innamen. Ik hoefde niet verder meer te lezen toen ik de passage gezien had die hij wijdde aan het boek van Martin Bosma. Ik leg uit waarom.     LEES VERDER
»

(21 reacties) | Frans Groenendijk | 12-01-2012
. .
Het Europees Parlement: de blootste aller keizers

Het EP stelt een resolutie op over de ECB

Het Euro­pees Parle­ment is in vrijwel niets te verge­lijken met natio­nale parle­menten van demo­cratische landen. Ik maak in dit middel­lange stuk eerst wat alge­mene opmer­kingen over het Euro­pees Parle­ment en haar commis­sies en zoom dan nog wat in op één specifieke resolutie van één EP-commissie: over het jaar­verslag van de Europese Centrale Bank.

    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Frans Groenendijk | 11-01-2012
. .

Vandaag wandelde ik even de Nieuwe Kerk binnen op de Dam in de hoofdstad. Er was een expositie over het Jodendom. Ik had de expositie over de islam van deze stichting al bezocht en was verrast over de propaganda kwaliteiten van onze culturele elite. Zouden ze zichzelf kunnen overtreffen?
    LEES VERDER
»

(7 reacties) | Matthys van Raalten | 10-01-2012
. .

Dankzij een uit­spraak van de Raad van State is het zover: alle snel­wegen tussen Schip­hol en Almere zullen er ten­minste een rij­strook bij krijgen en op som­mige weg­trajecten zelfs twee. Er worden twee tunnels gebouwd, twee bruggen en een aantal aan­pas­singen om het verkeer te laten door­stromen (overzicht van dit project Schiphol-Amsterdam-Almere, kortweg SAA). Dit project gaat duren tot 2020 en gaat volgens de plannen 4,4 miljard euro kosten. Ik ben benieuwd wat in 2020 de werkelijke kosten zullen zijn geworden.
    LEES VERDER
»

(4 reacties) | Ester Losita | 10-01-2012
. .

Vandaag is het pre­cies twee jaar gele­den dat ik de tekst af­rondde van mijn boek Islamo­fobie? Een nuchter ant­woord. Een mooi tijdstip om hier op K&K een serie artikelen te beginnen op basis van de 20 hoofd­stukken eruit die begon­nen met "Angst: ...". Vandaag aflevering een.
Over terreurdreiging maar in verhouding tot latere stukken nog 'luchtig'. Extra luchtig, maar met een serieuze ondertoon, eerst een videoclip van een Vara-programma.


    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 08-01-2012
. .
De conceptie en de adviseurs van presidentskandidaten

Gingrich gooit Hayhoe onder de bus

Al eerder had ik me voor­genomen om hier wat meer aan­dacht te geven aan Climategate.nl, in hun eigen woorden: Neêr­lands meest gelezen en besproken online plat­form over klimaat­verandering. Hajo Smit vestigt nu de aandacht op het feit dat Republi­keins presidents­kandi­daat­kandidaat Newt Gingrich de hier afgebeelde mevrouw Hayhoe de laan heeft uitge­stuurd als adviseur op het gebied van 'klimaat'. Dat is een een goede aanlei­ding om invulling te geven aan dat voornemen. Ik knoop er wel gelijk nog wat opmerkingen aan vast over Ameri­kaanse presidenten.
    LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 04-01-2012
. .
Ik ben vogelvrij verklaard, maar tegelijkertijd optimistischer geworden

Over nietsontziende 'klokkenluiders' en betrouwbare instellingen

Bradley Manning was, net als de hier naast afge­beelde Hugh Thompson militair en kwam, net als hij, ook gruwe­lijke misdra­gingen op het spoor van Ameri­kaanse mili­tairen. Thompson zou je wel de grootste held van de Vietnam-oorlog kunnen noemen: hij greep daad­werke­lijk in om het bloed­bad te stoppen, dat Ameri­kaanse solda­ten aan­richtten onder de burger­bevolking van My Lai. Hij plaatste zijn heli­kopter tussen de daders en de Viet­namese burgers en richtte de boordmitrailleurs op de Amerikanen.
De diep-tragische Manning ging heel anders te werk. Geloof het of niet: zijn reactie leidde er onder andere toe dat recent niet alleen mijn huisadres en telefoonnumer, maar ook mijn credit card gegevens, inclusief alle noodzakelijke codes om mijn rekening te kunnen plunderen, aan de hele wereld bekend werden gemaakt. Op een of andere manier voelt dat alsof iets je gebiedt daarover te schrijven…
    LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 30-12-2011
. .

Al vele jaren vertrek­ken er meer autoch­tone Neder­landers naar het buiten­land dan dat er terug­keren na een emigratie. In de periode 1995-2010 zijn er 235.000 autoch­tone Neder­landers méér vertrok­ken dan er terug­keerden (bron: CBS, Migratie naar land van herkomst). In dezelfde periode kwamen er 1.000.000 vreem­delingen naar Neder­land, zodat het migratie­saldo toch nog een over­schot ver­toonde van 712.000 personen.     LEES VERDER
»

(5 reacties) | Ester Losita | 27-12-2011
. .
Leren van inferieure culturen

De onzichtbaarheid van olifanten in huiskamers

Op de middelbare school waar ik werk, werd gisteren een studiedag gehouden voor het onderwijzend personeel. Een deel van de tijd werd besteed aan ‘het goede doel’. Meer specifiek ging het om de vraag of de mogelijkheid bestond om als school mee te doen met een klein fonds dat zich richt op een gebied in het zuiden van Kenia. Zouden we misschien voelen voor een vorm van samenwerking met de middelbare school die mede dankzij dat fonds gerealiseerd wordt?
Twee inleiders kwamen ons enthousiast maken: een meneer en een mevrouw. Ze hadden een merkwaardige rolverdeling.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 01-04-2010
. .
Het dilemma van een zaalverhuurder

Boekpresentatie geblokkeerd door World Forum

De officiële presentatie van het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord was gepland voor donderdag 18 februari 2010, in een klein zaaltje van het grote World Forum in Den Haag.
Nota bene aan het Churchillplein…
Deze presentatie moet worden uitgesteld omdat de directeur bang is voor geweld. Hij schreef
Naar aanleiding van ons gesprek moet ik u helaas mededelen dat ik uw verzoek om een boekpresentatie te houden in het World Forum niet kan honoreren. Ik kan de veiligheid van mijn collega’s, uw gasten en u zelf niet garanderen en om die rede is het, mijns inziens, niet verantwoordelijk om dit evenement plaats te laten vinden.

Let wel: het betrof een bijeenkomst voor alleen genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de pers.
Ik heb hem indringend gevraagd om toelichting.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 14-02-2010
. .
Een avond met fatsoenlijke Marokkanen

Onder leiding van een kruising van Karen Armstrong en Joanne Rijke

imageOmdat ik bij de officiële presentatie van mijn boek Islamofobie? haar een eerste exemplaar ga overhandigen, wilde ik omgekeerd graag aanwezig zijn op de bijeenkomst waarop Fati Benkaddour het hare presenteerde. Deze presentatie vond plaats in een Marokkaans jongerencentrum in Amsterdam. Het werd een bijzondere avond. Ik bevond me tussen zo’n 150 mensen van Marokkaanse afkomst en circa dertig anderen. Er waren strak gehoofddoekte meisjes maar ook volstrekt seculiere mensen. Als vanzelf gingen mijn gedachten bijna voortdurend ook naar twee andere bijeenkomsten met veel of uitsluitend bezoekers van Marokkaanse achtergrond.     LEES VERDER
»

(0 reacties) | Frans Groenendijk | 07-02-2010
. .