Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
Een Amazon verkenning

En iets over het ondoorgrondelijke prijsbeleid van een bijna-monopolie

De afgelopen tijd heb ik me, in het kader van de zon­dagse serie stuk­ken met 'updates' van mijn boek, wat verder verdiept in het onderwerp genitale verminking. Dat is behalve moeilijk en con­fron­terend ook misselijk­makend. Letterlijk. Ik heb dus bewust even mijn beschikbare tijd ergens anders aan besteed: zie de afbeelding of hier. De inhoud van dit e-book is geba­seerd op mijn essay Islamo­fobie, een strijd­term in de bun­del onder redac­tie van vader en zoon Van Rooy: De Islam. Kritische essays over een pol­itieke religie. De Neder­landse versie van het essay staat ook hier op K&K. De tekst is behalve vertaald ook wat opge­poetst en voorzien van een 'introductory summary'. Die is ook te lezen in het gratis sample dat Amazon gemaakt heeft. De prijs voor de hele tekst is te hoog naar mijn zin.
    LEES VERDER
»

(1 reacties) | Frans Groenendijk | 16-02-2012
. .

Ik heb goede hoop dat voor mijn dood, of in ieder geval toch binnen 30 jaar, de leer van Moham­med wereld­wijd on­scha­de­lijk gemaakt zal zijn. Mensen die zo kritisch staan tegen­over deze leer, krijgen de meest uiteen­lopende ver­wijten naar hun hoofd. Meestal ten onrechte, soms pure laster maar een enkele keer ook wel eens terecht. Een zo'n verwijt is dat de (vele) onaccep­tabele kanten van deze leer en de toe­name van de in­vloed ervan, worden over­dreven.     LEES VERDER
»

(2 reacties) | Frans Groenendijk | 11-12-2011
. .
Arabische lente of mohammedaanse herfst?

Of: De blunder van Samuel Huntington

Twee maanden geleden zette NRC-redacteur Hubert Smeets een uitdagende boodschap op het sociale medium Twitter. Zo’n berichtje heet daar een ‘tweet’ en het kan niet meer dan 140 tekens bevatten. Vanwege die bespottelijk geringe omvang van de berichtjes sec, heeft dit grappige medium natuurlijk alleen betekenis voor serieus debat in de mate waarin er verbanden zijn met andere stukken tekst; in het algemeen via het opnemen van hyperlinks in die berichtjes dus. Smeets doet daar niet aan. “Maak ik nog mee dat kritische islamkenners zich gaan bekommeren om de actualiteit in de Arabische wereld en niet meer alleen om die in Gouda?” spotte hij.     LEES VERDER
»

(3 reacties) | Frans Groenendijk | 17-05-2011
. .