Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Is immigratie wel het taboe?

Over demofobie, verre kranen en 'Dood aan het Westen'

Dossiers
Immigratie
Redactiebijdragen
RECENSIE

Gepubliceerd op 11-07-2012. Weer op voorpagina met het oog op EU-immigratiedebat.
Zie ook: Hoort A.J.Boekestijn tot de allerdomsten onder politici of wetenschappers?
Als het aan de PVV ligt wor­den de ver­kie­zingen van 12 sep­tember een soort refe­rendum over de EU.
Een goed plan. Het zit­tende kabinet en parle­ment kunnen de uitkomst van dit 'referendum' niet verwerpen: zij worden immers gewijzigd op basis van de zelfde uitspraak van de bevolking.
Voor wie in de aanloop naar 12 september goede achtergrondinformatie wil over de zaken waar het bij dit 'referendum' over gaat, is Het immigratie­taboe beslist een aanrader. Al was het alleen maar omdat het ook ingaat op de relatie tussen 'Europa' enerzijds en immigratie en (in wat mindere mate) moham­medanisme anderzijds. Alleen Europa wankelt verdient nog meer aanbeveling, wat mij betreft.
Behalve veel lof heb ik ook een kanttekening. Die heeft te maken met de titel en de subtitel: 10 weten­schappers over de feiten.

(4) | Frans Groenendijk | 04-04-2014
Erdogan en de Armeniërs

Of: de gematigdheid van onthoofdingen en kannibalisme

Dossiers
Europa/Euro
De bloedige grenzen

Het hoogtepunt van de genocidale deportaties *) van de Armeniërs ligt al bijna 100 jaar achter ons.
Het aantal slachtoffers lag waarschijnlijk ver boven de miljoen. Toen de nazi's plannen smeedden voor de uitroeiing van de Joden in Europa vormde de Ottomaanse 'behandeling' van de Armeniërs een bron van inspiratie. Over de vraag of Hitler ook zou hebben uitgesproken dat "niemand zich de uitroeiing van de Armeniërs herinnerde" is meer discussie; maar die is ook minder belangrijk.
Wanneer het om dode moham­medanen gaat, staat de Turkse premier Erdogan vooraan om de 'genocide'-kaart te trekken. Bijvoorbeeld over de Oeigoeren in China, u weet wel die van die recente terreuraanval met messen op een station op duizenden kilometers van hun woongebied. Omgekeerd acht Erdogan slachtpartijen door moham­medanen per definitie nooit genocidaal. Dat liet hij weten in een commentaar op de wens van het Internationaal Strafhof om de Soedanese leider van de Darfur-genocide, Omar Hassan al-Bashir, aan te pakken.

(0) | Frans Groenendijk | 30-03-2014
Dossiers
Integriteit
Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Update: het is nog erger. Zie einde.
Hoor en wederhoor. Check en contra-check. In de tekst hieronder, die nogal negatief was over de rol die de PVV lijkt te willen spelen, schreef ik ook over de noodzaak van het 'herevalueren' van de media-met-agenda.
Een eufemisme, dat had u al begrepen: veel journalisten zijn niet integer en hebben niets met objectiviteit.
Dit is een heel klein stukje invulling daarvan. Meneer Meeus van de NRC benaderde Daniel Pipes, van het Middle East Forum Education Fund om een reactie op de minder-minder-minder-kwestie. Hij verdraaide zijn woorden, liet belangrijke nuances weg en de krant zette er nog een leugenachtige kop boven.
Maar Pipes kwam erachter en reageerde.

(2) | Frans Groenendijk | 24-03-2014
Spreekwoordelijke messen zijn niet lang

PVV-afvalligen zijn geen gekke Henkies

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Europa/Euro
Integriteit

imageGeert Wilders demonstreerde zaterdagmiddag op zijn persconferentie over de 'Minder, minder, minder'-kwestie weer eens zijn talent voor het omgaan met de media. Het kan, zal en moet de aandacht niet afleiden van de problemen van zijn partij.
Een van de positieve zaken die Geert Wilders met zijn partij in gang heeft gezet, is wat mij betreft dat hij onontkoombaar de schijnwerper heeft gezet op wat de eigenlijke functie van politieke partijen is. Zou moeten zijn, moet ik eigenlijk schrijven.
Dat heeft hij helaas niet gedaan door een voorbeeld neer te zetten van hoe een partij in onze tijd moet functioneren. Hij heeft de aandacht gevestigd op nadelen die kleven aan het organisatiemodel van andere partijen dan die van hem. Daarnaast heeft hij echter vooral laten zien wat er mis gaat wanneer je categorisch weigert na te denken over het wezen van politieke partijen. Wanneer je doet alsof partijen niet meer van deze tijd zouden zijn.

(1) | Frans Groenendijk | 23-03-2014
In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen

Caroline Vonhoff heeft gezond verstand, hersens en relevante ervaring

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie

Peilingen zijn maar peilingen. Je moet er niet te veel waarde aan hechten. Wel kunnen opvallende uitkomsten van peilingen af en toe een aardige aanleiding en/of invalshoek opleveren voor stukken die hout snijden. Syp Wynia liet bijvoorbeeld twee weken geleden in Elsevier zijn ongenadige licht schijnen over de volstrekte dominantie van de Amsterdamse politiek door de PvdA. Hij hing zijn artikel op aan een peiling die voorspelde dat in Amsterdam straks D66 groter zal zijn dan de PvdA. Natuurlijk levert het voor de gevoerde politieke koers niets en voor het eigenlijke beleid weinig op wanneer niet langer de Partij van de Arrogantie maar Dedain66 de grootste wordt in Amsterdam. Voor het klimaat binnen de PvdA zou het echter heilzaam kunnen werken. Zeker wanneer de media straks de verkiezingsresultaten gaan presenteren alsof er landelijke verkiezingen gehouden waren en melden dat de PvdA niet meer de eerste, tweede of derde maar de vierde of vijfde partij van het land geworden is.

(8) | Frans Groenendijk | 11-03-2014
Hoe Obama impeachment kan ontlopen

17 februari: onthoud die naam

Dossiers
De bloedige grenzen
Tegengif
Appeasement

De VS is geen parlementaire democratie maar een presidentiële, net als Frankrijk. Zo leerden wij dat op de middelbare school. Veel later kwam ik te weten dat er mensen zijn die zelfs stellen dat de VS 'geen democratie maar een republiek' is. En ze hebben daar best goede argumenten voor. Hoe dan ook, de positie van de President Of The United States werd destijds zo wezenlijk geacht voor de staatsinrichting dat het afzetten van de POTUS een tamelijk prominente plaats inneemt in de Amerikaanse grondwet. De hele grondwet beslaat slechts enkele A-viertjes en daarin komt impeachment op vijf plaatsen voor. Meest direct in sectie 4 van artikel II:
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
Let op het 13e woordje: er staat niet 'can' of 'should' of zoiets, nee hij zal uit zijn functie gezet worden. (nalezen)

(4) | Frans Groenendijk | 07-02-2014
Betere politici?

Een snufje jodenhaat als middel tegen populisme

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Integriteit

Hoe komen we in het Westen aan betere en meer integere politici? Heeft u een idee? De laatste tijd denk ik vaker over het antwoord op deze vraag, maar daarover hier en nu (nog) niets. Hier schrijf ik alleen kort over drie zaken die mij afgelopen week weer eens herinnerden aan het belang van die vraag. Twee uit Nederland en een uit de VS.
Ik begin met een clip uit de VS. Hij gaat over Benghazigate: de cover up van de gebeurtenissen op 11 september 2012, waarbij de gevaarlijk naïeve Amerikaanse ambassadeur Stevens en drie andere Amerikanen vermoord werden.

(6) | Frans Groenendijk | 09-01-2014
One day the law will be applied

Over het succes van de Britse Law and Freedom Foundation

Dossiers
Culturele jihad
Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Gavin Boby. Met zijn Law and Freedom Foundation, bijge­naamd de 'mosquebusters', verdient die man minstens zo veel bewondering als Nigel Farage en Pat Condell.
In Frankrijk schijnen socialisten nu weer met een of ander rapport te zijn gekomen over 'integratie' waarin wordt voor­gesteld om de boel helemaal om te gooien. Immigranten hoeven zich niet aan te passen aan de Franse cultuur maar de Franse burgers moet geleerd worden dat het land eigenlijk een Orientaals-Arabische identiteit heeft. Soms lijkt er een wedstrijd gaande: 'wie is het meest erop gebrand om vrij baan te geven aan een vijandig gedachtengoed'? Zou de Franse elite het niet kunnen verkroppen dat de Britten al zo lang voor lijken te liggen? Onwaarschijnlijk. Volgens Ayrault van het UMP, is het rapport niets anders dan een poging van de socialisten om Marine Le Pen een steuntje in de rug te geven om zo de UMP dwars te zitten. Ook niet heel waarschijnlijk, maar met socialisten aan de macht kunnen weinig scenario's worden uitgesloten.
In Frankrijk zijn imiddels de eerste expliciet anti-moham­medaanse demonstraties gesignaleerd.
En in Groot Brittannië hebben ze dus naast Nigel Farage en Pat Condell ook nog Gavin Boby.

(5) | Frans Groenendijk | 17-12-2013
Het verschil tussen onthoofden en onthoofden en nog een taalkwestie

De leer van Mohammed: een geloof voor 7e eeuwse Arabieren

Dossiers
Islamofobiefobie
Tegengif
Dhimmitude

Hieronder geef ik de Nederlandse vertaling van een belangwekkend artikel van de hand van Dawn Perlmutter, in het Engels gepubliceerd door het Middle East Forum. Alleen de titel heb ik veranderd. Onder de vertaling leg ik uit waarom ik dat gedaan heb en kom ik terug op de kleine aanvaring die ik persoonlijk had met Abdul Jabber van der Ven op 13 oktober. Die ging over het strikt Arabische karakter van de leer van Mohammed. (Van de grote lijn van die bijeenkomst deed ik al eerder vrij uitgebreid verslag).

(4) | Frans Groenendijk | 12-12-2013
Het vakantiegeld van Professor Hans Jansen

Bij een lezing van Tolereer geen intolerantie

Dossiers
Integratie
Tegengif
Koran & context

image3 november bezocht ik een lezing, gegeven door Professor Hans Jansen, georganiseerd door de werk­groep Tole­reer geen intole­rantie.
Daar kreeg ik geen spijt van want de lezing was erg interessant, leerzaam, gaf stof tot nadenken en was ook nog eens doorspekt met veel humor.
Onbedoeld kregen de bezoekers ook nog een inkijkje in de parallelle samenleving. Mensen die in een stad wonen zijn er denk ik aan gewend geraakt, maar ik kijk er nog steeds vreemd van op hoe we, allochtonen en autochtonen, naast elkaar iets kunnen ondernemen en tegelijkertijd volslagen langs elkaar heen leven.
Toen ik met de vriend waar ik mee was bij het wijkgebouw arriveerde waar de lezing gehouden zou worden, stonden buiten onder de luifel een stuk of 15 allochtone/islamitische kansenjongeren te roken. Als ik zou moeten raden zou ik zeggen: Marokkanen.

(6) | Marielle Bos | 04-11-2013
Dossiers
Integriteit
Integratie

Met toegift: De zitplaatsen voor gentlemen.
Afgelopen zondag was er in De Balie in Amsterdam een bijeenkomst over 'De toekomst van de islam in Nederland'. Ondertitel: 'Islam vs. Westerse Waarden'. Dankzij uitgever René van Praag en Balie-directeur Yoeri Albrecht, beleefde ik een werkelijk buiten­gewoon leerzame avond met optredens van Okay Pala, voorman van de Nederlandse afdeling van de HUT, Abdul Jabbar van der Ven en Hans Jansen. Er waren nog zo'n 150 mensen in de zaal, die veel hebben kunnen leren van de voorstelling. Die voorstelling beperkte zich overigens niet tot het officiële programma in de grote zaal, daarover misschien een andere keer.
In de zaal zelf was er vooral veel te leren over de manier waarop en de reden waarom de beide volgelingen van Mohammed niet ingingen op de vragen van Van Praag. Zelden zag ik de clash of civilizations zo helder in beeld. Wel jammer: dat 'in beeld' mag hier niet gelezen worden als 'gefilmd'. Yoeri Albrecht begon de avond namelijk met te vertellen dat filmen niet mocht. Normaliter zorgt De Balie zelfs zelf voor een live-stream van de debatten die bij hen gevoerd worden: een soort service aan de Nederlandse bevolking. Voor deze keer leverde men deze service niet! Gelukkig is niet iedereen ervan overtuigd dat Yoeri Albrechts' wil wet is. Ik ving in ieder geval op dat iemand integrale geluidsopnames gemaakt heeft van het complete, onthullende gebeuren. Ik hoop dat de kwaliteit van dat geluid goed is. Als dat het geval is, probeer ik het zo snel mogelijk hier op deze webstek 'ten gehore' te krijgen. Enerzijds ter lering ende vermaak, anderzijds als mijn service aan de AIVD en politici met gevoel voor verantwoordelijkheid.

(12) | Frans Groenendijk | 14-10-2013
Het 40 punten plan

Een antwoord op de islamofobie beschuldiging

Dossiers
Islamofobiefobie
Tegengif
Munitie

Een getalen­teerde, idealis­tische, hoog­zwangere Neder­landse: afge­slacht omdat ze de naam van de moeder van Moham­med niet paraat heeft *). Haar even idealis­tische partner die tever­geefs probeert moeder en kind te beschermen met zijn eigen lichaam. Kan het nog pijnlijker? Kan het nog duidelijker?
De succesvolle aanslagen in Pakistan en Kenia hebben afgelopen week veel mensen op andere gedachten gebracht over het moham­­medanisme. Veel lieden die achter 'de agenda van Moham­med' staan, achter onderwerping (= 'islam' in het Arabisch), voelen zich gesterkt: ze zien hoe kwetsbaar hun tegen­standers zijn. Maar aan de andere kant is er ook effect. Mensen die dat tot nu toe niet deden, gaan nu toch wel een beetje twijfelen of de 'islamofoben' geen gelijk hebben. Eigenlijk. Heel misschien. Ik hoop dat mijn eigen variant op de beroemdste uitspraak van Carl von Clausewitz, die ik in de kop van het weblog heb gezet, helpt om hen verder aan te moedigen. Klikken erop leidt naar een (lang) essay dat ook daarvoor bedoeld is.
Mensen die niet verbaasd zijn door de gebeurtenissen in Pakistan en Kenia (en vele andere landen), voelen nu nog sterker de drang om 'iets te doen'.
Een goed tijdstip dus om nog maar eens de aandacht te vestigen op deel IV van mijn boek, Islamofobie? Een nuchter antwoord: een soort 40 punten plan **). Voor een viertal beleids­terreinen noem ik voorstellen voor (overheids)­maatregelen, punten van actie en onder­werpen van nood­zakelijk onder­zoek. Per terrein en per punt geef ik ook enige toelichting.

(15) | Frans Groenendijk | 27-09-2013
Pagina 1 (van 27)       1 2 3 >  Laatste »
Dossiers
De naam zegt het al. In deze 'afdeling' vindt u de selectie van de bijdragen op de webstek uit de verschillende 'dossiers'. Van alle dossiers samen. Een selectie van de bijdragen per dossier wordt nog gemaakt. Die zullen dan te vinden zijn achter de knop archief.