Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dossiers
Integratie

Gisteren, 26 juli 2014, reisde ik met het openbaar vervoer naar Den Haag om mijn atheïstische *) solidariteit te betuigen met de assyrische christenen in Irak. In en rond Mosul.
Ze worden door ISIS in het gunstigste geval, in lijn met het maffia-vers uit de Koran, gedwongen om onderdanig boete te betalen voor het niet-mohammedaan zijn. Vaak is de keuze gewoon: wordt volgeling (ahum) van Mohammed of sterf.
Bij het vredespaleis klonk het krachtigste, expliciete anti-ISIS geluid dat tot nu in de straten van Nederland te horen is geweest. Met enkele honderden allochtonen -waaronder vier jonge meiden met islamitische hoofddoeken, sjiietisch blijkbaar- en enkele tientallen autochtonen scandeerden we "Nee tegen ISIS" en "We zijn niet bang".
Onderweg erheen had ik in de trein een aanvaring met de oemma, de stam der Mohammed-volgelingen dus, waarbij mijn onbevreesdheid werd getest. Eerst verbaal, toen fysiek.

(9) | Frans Groenendijk | 27-07-2014
Ten halve gekeerd

Waarom ik donderdag toch maar PVV stem

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Europa/Euro

Een paar weken geleden kondigde ik hier op K&K aan dat ik de 22e UKIP zou gaan stemmen.
Nu mogen Nederlanders helemaal niet op Nigel Farage stemmen, dus ik schreef er al bij: "Dat wil zeggen op hetgeen daar het dichtst bij in de buurt komt: een stem op Artikel50 en meer in het bijzonder op de nummer twee van die lijst, Alex Sassen van Elsloo. "
Bij nader inzien doe ik dat niet. Ik maak het hokje rood bij nummer 4 van lijst 2: naast de naam van de onvolprezen professor Hans Jansen.

(0) | Frans Groenendijk | 18-05-2014
Zomaar een Eurodebat ‘in het land’

D66: meest trots op bijdrage aan de strijd tegen Assad in Syrië

Dossiers
Europa/Euro
Integriteit

De VVD-burgemeester van de kleine gemeente waarin ik woon leidde het debat. Hij legde uit dat er drie rondes zouden zijn. De derde daarvan op basis van inbreng van ons, de bezoekers. Wij mochten een vraag op papier zetten en in de pauze op een prikbord hangen. Ik vroeg om nadere toelichting: "Mag de vraag ook kritisch zijn en gericht aan slechts één van de 7 kandidaten". Zijn antwoord was voorspelbaar: de vragen móesten zelfs kritisch zijn. De zaal en de kandidaten glimlachten hardop. Wel vertelde meneer Gerritsen nog dat ik er rekening mee moest houden dat de andere kandidaten ook de gelegenheid zouden krijgen om op het antwoord op mijn kritische vraag in te springen.
Het organiserende clubje selecteerde de vragen van de bezoekers.
Ik hing twee vragen op het prikbord. In de rechterbovenhoek van het ene papiertje zette ik 'Scherp'. Het betrof een vraag aan alle kandidaten. Boven de vraag aan meneer Van Baalen van de VVD zette ik het woordje 'Scherper'. Na de pauze werd één vraag van mij als eerste opgelezen.
Kunt u raden welke?

(0) | Frans Groenendijk | 13-05-2014
De zebibah galerij, het vervolg

En iets over de onmisbare rol van immigranten uit de wereld van het mohammedanisme

Dossiers
Islamofobiefobie
Tegengif
Munitie

Mustafa Abdul Jalil. Foto: AP, Magid El FerfganyAnderhalf jaar geleden schreef ik een stuk, getiteld Galerij van zebibahs. Tijd voor een deel 2 over dit bijzondere verschijnsel.
Voor wie nog helemaal onbekend is met het begrip 'zebibah': de Nederlandse term is 'bideelt'. Eelt van het bidden. Op je voorhoofd. Het komt voor bij een klein deel van de volgelingen van Moham­med. Je krijgt het door, bij het aannemen van de houding van onder­worpenheid aan Allah/ Moham­med, met je kop hard op de grond te bonzen of schuren. Het is een soort wedstrijd. Ik begin met een soort update: meer informatie over enkele zebibah-dragers die ik in deel 1 noemde. Ik voer ook wat nieuwe exem­plaren toe met enige toelichting. Daarna beschrijf ik nog de aanleiding om juist nu met de update te komen. Daarmee licht ik ook de misschien raadsel­achtig overkomende ondertitel toe. Ik besluit met een conclusie over hoe naar mijn mening omgegaan moet worden met mensen die dit merkteken dragen.

(3) | Frans Groenendijk | 07-05-2014
Is immigratie wel het taboe?

Over demofobie, verre kranen en 'Dood aan het Westen'

Dossiers
Immigratie
Redactiebijdragen
RECENSIE

Gepubliceerd op 11-07-2012. Weer op voorpagina met het oog op EU-immigratiedebat.
Zie ook: Hoort A.J.Boekestijn tot de allerdomsten onder politici of wetenschappers?
Als het aan de PVV ligt wor­den de ver­kie­zingen van 12 sep­tember een soort refe­rendum over de EU.
Een goed plan. Het zit­tende kabinet en parle­ment kunnen de uitkomst van dit 'referendum' niet verwerpen: zij worden immers gewijzigd op basis van de zelfde uitspraak van de bevolking.
Voor wie in de aanloop naar 12 september goede achtergrondinformatie wil over de zaken waar het bij dit 'referendum' over gaat, is Het immigratie­taboe beslist een aanrader. Al was het alleen maar omdat het ook ingaat op de relatie tussen 'Europa' enerzijds en immigratie en (in wat mindere mate) moham­medanisme anderzijds. Alleen Europa wankelt verdient nog meer aanbeveling, wat mij betreft.
Behalve veel lof heb ik ook een kanttekening. Die heeft te maken met de titel en de subtitel: 10 weten­schappers over de feiten.

(4) | Frans Groenendijk | 04-04-2014
Erdogan en de Armeniërs

Of: de gematigdheid van onthoofdingen en kannibalisme

Dossiers
Europa/Euro
De bloedige grenzen

Het hoogtepunt van de genocidale deportaties *) van de Armeniërs ligt al bijna 100 jaar achter ons.
Het aantal slachtoffers lag waarschijnlijk ver boven de miljoen. Toen de nazi's plannen smeedden voor de uitroeiing van de Joden in Europa vormde de Ottomaanse 'behandeling' van de Armeniërs een bron van inspiratie. Over de vraag of Hitler ook zou hebben uitgesproken dat "niemand zich de uitroeiing van de Armeniërs herinnerde" is meer discussie; maar die is ook minder belangrijk.
Wanneer het om dode moham­medanen gaat, staat de Turkse premier Erdogan vooraan om de 'genocide'-kaart te trekken. Bijvoorbeeld over de Oeigoeren in China, u weet wel die van die recente terreuraanval met messen op een station op duizenden kilometers van hun woongebied. Omgekeerd acht Erdogan slachtpartijen door moham­medanen per definitie nooit genocidaal. Dat liet hij weten in een commentaar op de wens van het Internationaal Strafhof om de Soedanese leider van de Darfur-genocide, Omar Hassan al-Bashir, aan te pakken.

(0) | Frans Groenendijk | 30-03-2014
Dossiers
Integriteit
Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Update: het is nog erger. Zie einde.
Hoor en wederhoor. Check en contra-check. In de tekst hieronder, die nogal negatief was over de rol die de PVV lijkt te willen spelen, schreef ik ook over de noodzaak van het 'herevalueren' van de media-met-agenda.
Een eufemisme, dat had u al begrepen: veel journalisten zijn niet integer en hebben niets met objectiviteit.
Dit is een heel klein stukje invulling daarvan. Meneer Meeus van de NRC benaderde Daniel Pipes, van het Middle East Forum Education Fund om een reactie op de minder-minder-minder-kwestie. Hij verdraaide zijn woorden, liet belangrijke nuances weg en de krant zette er nog een leugenachtige kop boven.
Maar Pipes kwam erachter en reageerde.

(2) | Frans Groenendijk | 24-03-2014
Spreekwoordelijke messen zijn niet lang

PVV-afvalligen zijn geen gekke Henkies

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Europa/Euro
Integriteit

imageGeert Wilders demonstreerde zaterdagmiddag op zijn persconferentie over de 'Minder, minder, minder'-kwestie weer eens zijn talent voor het omgaan met de media. Het kan, zal en moet de aandacht niet afleiden van de problemen van zijn partij.
Een van de positieve zaken die Geert Wilders met zijn partij in gang heeft gezet, is wat mij betreft dat hij onontkoombaar de schijnwerper heeft gezet op wat de eigenlijke functie van politieke partijen is. Zou moeten zijn, moet ik eigenlijk schrijven.
Dat heeft hij helaas niet gedaan door een voorbeeld neer te zetten van hoe een partij in onze tijd moet functioneren. Hij heeft de aandacht gevestigd op nadelen die kleven aan het organisatiemodel van andere partijen dan die van hem. Daarnaast heeft hij echter vooral laten zien wat er mis gaat wanneer je categorisch weigert na te denken over het wezen van politieke partijen. Wanneer je doet alsof partijen niet meer van deze tijd zouden zijn.

(2) | Frans Groenendijk | 23-03-2014
In Amsterdam valt er deze keer wat te kiezen

Caroline Vonhoff heeft gezond verstand, hersens en relevante ervaring

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie

Peilingen zijn maar peilingen. Je moet er niet te veel waarde aan hechten. Wel kunnen opvallende uitkomsten van peilingen af en toe een aardige aanleiding en/of invalshoek opleveren voor stukken die hout snijden. Syp Wynia liet bijvoorbeeld twee weken geleden in Elsevier zijn ongenadige licht schijnen over de volstrekte dominantie van de Amsterdamse politiek door de PvdA. Hij hing zijn artikel op aan een peiling die voorspelde dat in Amsterdam straks D66 groter zal zijn dan de PvdA. Natuurlijk levert het voor de gevoerde politieke koers niets en voor het eigenlijke beleid weinig op wanneer niet langer de Partij van de Arrogantie maar Dedain66 de grootste wordt in Amsterdam. Voor het klimaat binnen de PvdA zou het echter heilzaam kunnen werken. Zeker wanneer de media straks de verkiezingsresultaten gaan presenteren alsof er landelijke verkiezingen gehouden waren en melden dat de PvdA niet meer de eerste, tweede of derde maar de vierde of vijfde partij van het land geworden is.

(8) | Frans Groenendijk | 11-03-2014
Hoe Obama impeachment kan ontlopen

17 februari: onthoud die naam

Dossiers
De bloedige grenzen
Tegengif
Appeasement

De VS is geen parlementaire democratie maar een presidentiële, net als Frankrijk. Zo leerden wij dat op de middelbare school. Veel later kwam ik te weten dat er mensen zijn die zelfs stellen dat de VS 'geen democratie maar een republiek' is. En ze hebben daar best goede argumenten voor. Hoe dan ook, de positie van de President Of The United States werd destijds zo wezenlijk geacht voor de staatsinrichting dat het afzetten van de POTUS een tamelijk prominente plaats inneemt in de Amerikaanse grondwet. De hele grondwet beslaat slechts enkele A-viertjes en daarin komt impeachment op vijf plaatsen voor. Meest direct in sectie 4 van artikel II:
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
Let op het 13e woordje: er staat niet 'can' of 'should' of zoiets, nee hij zal uit zijn functie gezet worden. (nalezen)

(4) | Frans Groenendijk | 07-02-2014
Betere politici?

Een snufje jodenhaat als middel tegen populisme

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Integriteit

Hoe komen we in het Westen aan betere en meer integere politici? Heeft u een idee? De laatste tijd denk ik vaker over het antwoord op deze vraag, maar daarover hier en nu (nog) niets. Hier schrijf ik alleen kort over drie zaken die mij afgelopen week weer eens herinnerden aan het belang van die vraag. Twee uit Nederland en een uit de VS.
Ik begin met een clip uit de VS. Hij gaat over Benghazigate: de cover up van de gebeurtenissen op 11 september 2012, waarbij de gevaarlijk naïeve Amerikaanse ambassadeur Stevens en drie andere Amerikanen vermoord werden.

(6) | Frans Groenendijk | 09-01-2014
One day the law will be applied

Over het succes van de Britse Law and Freedom Foundation

Dossiers
Culturele jihad
Onderzoek/Actie
Aanpak weefjonkers en lakeien

Gavin Boby. Met zijn Law and Freedom Foundation, bijge­naamd de 'mosquebusters', verdient die man minstens zo veel bewondering als Nigel Farage en Pat Condell.
In Frankrijk schijnen socialisten nu weer met een of ander rapport te zijn gekomen over 'integratie' waarin wordt voor­gesteld om de boel helemaal om te gooien. Immigranten hoeven zich niet aan te passen aan de Franse cultuur maar de Franse burgers moet geleerd worden dat het land eigenlijk een Orientaals-Arabische identiteit heeft. Soms lijkt er een wedstrijd gaande: 'wie is het meest erop gebrand om vrij baan te geven aan een vijandig gedachtengoed'? Zou de Franse elite het niet kunnen verkroppen dat de Britten al zo lang voor lijken te liggen? Onwaarschijnlijk. Volgens Ayrault van het UMP, is het rapport niets anders dan een poging van de socialisten om Marine Le Pen een steuntje in de rug te geven om zo de UMP dwars te zitten. Ook niet heel waarschijnlijk, maar met socialisten aan de macht kunnen weinig scenario's worden uitgesloten.
In Frankrijk zijn imiddels de eerste expliciet anti-moham­medaanse demonstraties gesignaleerd.
En in Groot Brittannië hebben ze dus naast Nigel Farage en Pat Condell ook nog Gavin Boby.

(5) | Frans Groenendijk | 17-12-2013
Pagina 1 (van 27)       1 2 3 >  Laatste »
Dossiers
De naam zegt het al. In deze 'afdeling' vindt u de selectie van de bijdragen op de webstek uit de verschillende 'dossiers'. Van alle dossiers samen. Een selectie van de bijdragen per dossier wordt nog gemaakt. Die zullen dan te vinden zijn achter de knop archief.