Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Nog een dure kostganger

"Maar ik gebruik geen geweld"

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Immigratie

Sijpelde in mijn vorige stukjes nog wel een beetje hoop op verbetering door, dit keer is dat totaal niet aan de orde.
Ik zie bijzonder weinig mensen afkicken van wat voor verslaving dan ook.
Misschien is dat een onderwerp voor de volgende columnist. Er worden bakken met geld in de verslavingszorg gestoken. Het rendement is nihil. Misschien moeten we daar dan ook maar gewoon mee stoppen. Mao Zedong kreeg het wel voor elkaar. Die schoot op een zeker moment gewoon een miljoen opium verslaafden dood en dat hielp wél! Enigszins dan. Er waren na die zuivering weinig opium kitten meer over in Mao’s China. Calculeren en burgers. Dat gaat nog eens héél groot worden.
Ik mijn spreekkamer zit een man van middelbare leeftijd. Op zijn achtste geïmporteerd uit de Berberijse contreien. Wij allen hebben tot nog toe weinig plezier aan zijn komst beleefd. Hij zelf vindt het hier ook helemaal niets.

(6) | Willem Boersma | 10-08-2013
Lachen met de “Hoge Raad”

Deel 3 van de serie Graties Geld *)

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Immigratie

Opeens ben ik gedagvaard.
Door een advocaat!
Een advocaat?
Of ik zo vriendelijk wil zijn om mij op die en die dag te melden bij de Centrale Raad voor Beroep. De hoogste Nederlandse rechter in het sociale zekerheidsrecht. Op straffe van me dit en me dat en me zus en me zo.
Mijn eerste gedachte is: snapt deze dwaas wel dat ik nu direct naar de Deken kan stappen met een serieuze klacht? Een advocaat kán burgers helemaal niet dagvaarden om te verschijnen voor een rechtbank. Een dienaar van de staat der Nederlanden? Ondenkbaar! Dát kan alleen de rechtbank zelf. En als je zoiets dan toch per sé wilt doen? Kopieer dan niet simpelweg de tekst die de hoge raad in dergelijke gevallen gebruikt. Maar goed. Ik ben de rotste niet. En ik heb er zin an! Een dagje op reis en eens zien hoe en wat.
Een week of wat later volgt daadwerkelijk de formele oproep van de Centrale Raad van Beroep én die is natuurlijk wel echt bindend.

(3) | Willem Boersma | 07-08-2013
De “vluchteling” en de zegeningen van google-maps

Deel 2 van de serie over graties geld

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Immigratie

Een jaar geleden behandelde ik een aanvraag van een kerel uit Egypte. Zomaar na 19 jaar uit de Egyptische lucht komen vallen. In gebroken Nederlands legt hij mij uit dat hij een aanhanger is van Mubarak. “Mubarak ies goed, revolusie ies slegt”. Of iets dergelijks.
Ibrahim- laten we hem zo noemen- heeft een Nederlands paspoort en een Egyptische verblijfs­vergunning. Opmerkelijk voor een geboren Egyptenaar! De Nederlandse nationaliteit krijg je blijkbaar een stukje makkelijker dan de Egyptische. Of de Nederlandse pas is een stuk gewilder. Dat kan natuurlijk ook.
19 jaar geleden ontving hij ooit een WAO uitkering. Dat weet ik omdat ik toegang heb tot al dit soort informatie. Hij is dus op de vlucht voor de revolutie in Egypte. Ik kan de man daarin geen ongelijk geven. Of hij als Nederlands staatsburger een uitkering kan krijgen? In principe wél natuurlijk maar ik moet nog wel het één en ander van hem weten.

(5) | Willem Boersma | 04-08-2013
Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Islamofobiefobie

Afgelopen donderdag, 1 augustus, diende voor de rechtbank in Am­sterdam een zaak tegen Robert de Jonge. Hij heeft ruim twee jaar geleden het woord 'kleuterneuker' gebruikt voor Mohammed: die mythische figuur die in de 7e eeuw in Arabië gewoond zou hebben en wereldberoemd is geworden door de Koran, de Hadith *), zijn levensverhaal (de Sira) en door de militaire successen van zijn Arabische, -later ook Turkse en Mongoolse-, volgelingen. De verdachte had zelfs niet geprobeerd om zich subtiel uit te drukken: op kalme wijze deed hij harde, grof geformuleerde, politieke uitspraken over Allah, Mohammed en 'Arabieren'.
Formeel was de aanklacht gebaseerd op artikel 137c van het wetboek van het strafrecht. Dat artikel gaat over 'belediging'. Let op: dat is heel wat anders dan laster of smaad. Bij laster of smaad is aan de orde of iemand persoonlijk schade heeft ondervonden door negatieve uitspraken over hem of haar. Artikel 137c gaat uitsluitend over beledigen van groepen mensen.
Dit artikel heeft ook helemaal niets te maken met discriminatie. Evengoed was het begrip discriminatie een van de hoekstenen van het politieke deel van het betoog van de Officier van Justitie (OvJ).

(2) | Frans Groenendijk | 03-08-2013
De wereld van het graties geld

Deel 1 van een serie kijkjes achter de schermen

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Immigratie

Enige tijd geleden las ik hier een mooie serie artikelen van Roos Friesland, werkzaam in de 'inburgering'. Heel informatief, grappig en goed geschreven! Die serie inspireerde mij om ook eens wat te produceren.
U moet weten dat ik eigenlijk ook van de inburgering ben.
'Inburgering' met centjes dan. De klanten van Roos zijn namelijk ook mijn klanten. Niet letterlijk natuurlijk maar ze zouden het zomaar kunnen zijn. Ik geef ze steun, een uitkering, gratis geld. En dat doe ik niet zelf. Dat doe ik namens de kiezer. Eigenlijk uit de zak van de netto belastingbetaler maar die worden de laatste tijd schaarser en schaarser maar dat is weer een ander verhaal. Maar goed ik dwaal af. U begrijpt het wel.
Ik heb dus contact gelegd met uw aller webmaster. En die vond het een uitstekend idee. Een aantal artikelen over graties geld. Het resultaat van mijn inspanningen vindt u hier.

(11) | Willem Boersma | 31-07-2013
Lachen met kiesdrempels

Straks slechts drie coalitiemogelijkheden?

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie

Peilingen zijn maar peilingen. Ik kijk er niet vaak naar. Ze worden naar mijn smaak veel te serieus genomen. Ze geven aanleiding tot veel onzinnige en onoprechte uitspraken.
Toppunt van idiotie in 2012: beginnen over het verhogen van de kiesdrempel naar aanleiding van voorspelde uitslagen.
Destijds legde ik uit waarom het volstrekte onzin is om te doen alsof kleine partijen in Nederland ervoor zorgen dat meerderheidscoalities nogal eens lastig te vormen zijn. Ik kom nu op die kiesdrempeldiscussie terug omdat de voorspelde zetelverdelingen al enige tijd suggereren dat na de volgende verkiezingen er letterlijk geen enkele meerder­heids­coalitie te vormen zou zijn met minder dan vier partijen.

(1) | Frans Groenendijk | 26-07-2013
Politici, ambtenaren en nimby’s met een onderbuik

Een welgemeende ad hominem *) als Memorie van Toelichting

Dossiers
CO2
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Integriteit

Op de foto staat Nelson Verheul van Groen Links.
Hij zit in de Provinciale Staten voor die partij en hij is ambtenaar. Dat is eigenlijk tegen de wet.
Dat wil zeggen: het mag niet volgens de geest van de wet, maar de letter van de wet zegt alleen dat iemand die in de PS zit niet tege­lijker­tijd ambte­naar mag zijn bij de provincie en dat gemeente­ambtenaren niet in de gemeente­raad mogen zitten. Al heel lang maken politieke partijen gebruik van deze maas in de wet: veel gemeente­­ambtenaren zijn lid van provinciale staten en andersom. Mijn indruk is dat dit vooral voorkomt bij PvdA en GroenLinks.
Verheul is vanzelfsprekend geen provincie­ambtenaar. Hij is ook geen gemeente­ambtenaar: hij werkt bij het Mini­sterie van Infra­structuur en Milieu. Voor de verkiezingen sprak hij zich al uit over zijn toekomstige 'portefeuilles' die hij wilde bekleden als lid van de provinciale staten: “Het ligt voor de hand dat ik me vooral richt op milieu- en duur­zaam­heids­onder­werpen, maar de meer sociale thema’s spreken mij ook erg aan”.

(1) | Frans Groenendijk | 26-06-2013
De ultieme jodenstreek van Israël: menslievendheid

"…the horrible acts of violence the Jews committed to the German speaking people outside of Germany"

Dossiers
Israël

Een Arabisch meisje uit Ramallah zit achterin een auto, haar vader en moeder voorin. De auto wordt onderdeel van een klassiek inti­fada-tafereeltje: stenen gooien naar auto's.
De vijfjarige wordt vol geraakt door een grote kei. Ze raakt zwaar gewond en verliest het bewustzijn. Pas tien dagen later komt ze weer bij in een Israëlisch ziekenhuis, aanvankelijk groten­deels verlamd. Ze dankt haar leven met name aan het optreden van Erez Kachel: een Israëlische militair die in het dagelijks leven hartchirurg is.
Likoed Nederland zette een videoclip over deze gebeurtenissen deze week op haar webstek. Hieronder is de clip ook opgenomen, inclusief dramatische muziek, huilende moeder en onbeholpen formulerende, en daardoor extra op de gevoelens werkende, vader. Twee dingen vermeldt Likoed Nederland er niet bij: het wanneer van de gebeurtenissen in het clipje en het waarom. Ik begin met het laatste: waarom doen de Israëli's menslievend?

(0) | Frans Groenendijk | 24-06-2013
De grafsteen van de moslimcultuur

In de categorie één plaatje, 1000 woorden

Dossiers
Culturele jihad

Met update. Hier op Keizers & Kleren is de bijzondere 'moslim'-stroming der ahmadiyya al vaker langs­gekomen.
De laatste keer ter­loops, toen ik aan de orga­nisa­toren van het Natio­naal Is­lam Congres voor­stelde om bij een debat over het feno­meen 'islamo­fobie' ook de vraag te betrekken of er zoiets als 'ahmadiyya-fobie' bestaat.
Ahmadiyya of ahmadi, zijn mensen die zichzelf moslim noemen, maar door bijna alle andere volge­lingen van Moham­med als ketters beschouwd worden omdat ze ook meneer Ahmed als profeet beschouwen. Alexander Pechtold maakte zich ooit onsterfelijk belachelijk door te verklaren dat hij zich nu eens inhoudelijk ging verdiepen in 'de islam' door het lezen van een boek van juist deze stroming [1]. In Nederland heeft een van televisie bekende autochtone bekeerling al eens laten weten dat alle ahmadiyya eigenlijk vermoord zouden moeten worden. In Indonesië en vooral in Pakistan maken de aanhangers van de 'religie van de wrede' er wat meer werk van om hun haat tegen deze 'ketters' tot uitdrukking te brengen. Tot en met het censureren van de grafsteen van nobel-prijswinnaar Salam toe.
Hieronder de vertaling van een stuk over die schande door Farooq Sulehria, zelf van Pakistaanse afkomst.

(7) | Frans Groenendijk | 17-06-2013
Jan Roegiers (SP.A): Belgische islamstrijders niet in een kwaad daglicht stellen

Maakt Israëlische regering intussen dezelfde fout als de Amerikaanse?

Dossiers
De bloedige grenzen
Tegengif
Appeasement

De islamofobiefobie is in Vlaanderen nog wat groter dan in Nederland.
Zou het komen omdat Vlaams Belang door de andere partijen en hun vrienden in de media ervaren wordt als een grotere bedreiging dan de PVV hier?
Dat zou goed kunnen.
VB is een politieke partij, de PVV niet.
Filip Dewinter is naar Syrië gegaan en half Vlaanderen vindt dat schandalig. De stukken erover in De Standaard, De Morgen en Het Laatste Nieuws lijken op elkaar. De meest walgelijke reactie komt van de homoseksuele Israël-hater Jan Roegiers, parlementslid voor de SP.A..
Wie denkt dat de vermelding van 's mans seksuele geaardheid hier niet op zijn plaats is bekijke de video onderaan dit stuk over The Yellow Man van Aleppo (Hat tip Geenstijl).

(6) | Frans Groenendijk | 14-06-2013
Respect is niet het goede woord

Over samenwerking tussen atheïsten en gelovigen

Dossiers
Integriteit
Redactiebijdragen
DVK

Respect is bijna nooit het goede woord. Zeker de laatste decennia niet meer.
De eerbied waar dit woord naar verwijst kan volgens VanDale gebaseerd zijn op angst of hoogachting. Wanneer je bij dit woord aan natuurverschijnselen denkt, horen angst en hoogachting wel op een bepaalde manier bij elkaar, maar heb je het over mensen dan staan die beiden ver van elkaar. Respect gebaseerd op angst is geveinsde (hoog)achting voor wie men eigenlijk haat.
Er zit nog een lastige kant aan dat woord. Ter illustratie daarvan hier eerst nog een anekdote uit mijn onderwijspraktijk van een aantal jaren geleden, voordat ik kom op de aanleiding voor en kern van dit stukje. Dat verhaaltje gaat erover dat pervertering van 'respect' ook kan leiden tot gedrag dat in wezen juist minachting uitdrukt. Zo moeten we niet met elkaar omgaan.

(5) | Frans Groenendijk | 14-06-2013
Polio is geen specifiek mohammedaanse ziekte

Ibrahim Datti Ahmed, de 'arts' die in zijn eentje polio in leven hield

Dossiers
Islamofobiefobie

De introductie voor nieuwe bezoekers van dit weblog sluit af met: "We hoeven ‘islamgeleerden’ niet belachelijk te maken: dat doen ze zelf wel. We moeten aan hun gekkigheid wel aandacht besteden. Wanneer ze niet hartelijk uitge­lachen worden zijn ze in hun immoraliteit en gekte namelijk niet ongevaarlijk."
Dat gevaar kan zelfs de vorm aannemen van het weer oplaaien van een bijna uitgeroeide ziekte. Hieronder de vertaling van een artikel hierover van de hand van Daniel Pipes.
Een onwaarschijnlijk afschuwelijk maar helaas niet onwaar­schijnlijk verhaal. Ik heb nog wel gecheckt bij de WHO. Klik op de foto: daar vind je de bevestiging van de Global Polio Eradication Initiative. Inderdaad: polio komt uitsluitend voor in gebieden met veel moham­medanen. Pipes beschrijft hoe smeerlap Ahmed daarvoor gezorgd heeft.

(0) | Frans Groenendijk | 02-06-2013
Pagina 1 (van 25)       1 2 3 >  Laatste »
Dossiers
De naam zegt het al. In deze 'afdeling' vindt u de selectie van de bijdragen op de webstek uit de verschillende 'dossiers'. Van alle dossiers samen. Een selectie van de bijdragen per dossier wordt nog gemaakt. Die zullen dan te vinden zijn achter de knop archief.