Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
10 jaar Euro, enkele mythes nader beschouwd

Bijna tien jaar geleden, op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd in Nederland. Een mooi moment voor een beknopte evaluatie. Zeker met de huidige eurocrisis in het achterhoofd en de actuele discussie over de voor- en nadelen van de euro voor ons land tussen 'eurosceptici' en 'eurofielen' leek het mij aardig om een aantal mythes over de euro door te prikken.
»
Voorstanders van de euro roepen steevast om het hardst dat de toetreding tot de EU en de eurozone ons land zulke geweldige voordelen heeft gebracht. Zij wijzen zonder uitzondering op het feit dat ons land een exportland is en dat diezelfde export zo geweldig veel te danken heeft gehad aan de euro en de EU. Ook zou de euro hebben bijgedragen aan een grotere prijsstabiliteit, een lage inflatie en goed zijn geweest voor de werkgelegenheid in ons land en binnen de Eurozone als geheel.

Maar is dat ook zo ?

De feiten laten een ander beeld zien.

Zoals ik zei: de euro werd in Nederland officieel wettig betaalmiddel op 1 januari 2002, dus bijna 10 jaar geleden. Heeft die invoering wezenlijk bijgedragen aan de verwachte toename van de economische groei in Nederland of niet ? Het antwoord luidt verrassend ontkennend.
De Nederlandse economie is vanaf eind jaren negentig met gemiddeld 3% of meer per jaar gegroeid. Vanaf de eeuwwisseling en met name 2001 is de groei afgenomen, na invoering euro met gemiddeld 1,3%, minder dan de helft dus. Vooral 2009 liet een forse krimp zien.

De inflatie in ons land is met de invoering van de euro verslechterd. Bedroeg de inflatie in 2002 slechts 1,8%, in 2009 was deze 2,9%, een stijging van maar liefst 50% ! Dit alles nog los van het enorme inflatoire effect dat gepaard is gegaan met de zeer ongunstige omwisselverhouding destijds. Ik raam dat effect op minstens 10%, maar dat terzijde. Het CBS meet de inflatie aan de hand van de CPI (consumenten prijs index).
De inflatie binnen de eurozone wordt gemeten via de HICP index (harmonized indices consumer prices). Ook die is gestegen. Van 2,5% in 2002 naar 3% nu, een stijging van 20% en de trend is oplopend. Kortom, we hoeven over de inflatie niet himmelhoch jauchzend te doen, ondanks de zalvende woorden van pater Trichet.

Vóór de invoering van de euro hadden we een zéér stabiele guldenkoers, die gekoppeld was aan de D-mark, de munt van onze verreweg belangrijkste handelspartner Duitsland. Echter, de huidige stabiliteit van de euro kan nog niet in de schaduw staan van de stabiliteit van de gulden destijds. Ook dit argument kan dus richting ronde archief.

Vóór invoering van de euro waren we ook een exportland. Vooral naar Duitsland. Dat is door de komst van de euro niet verbeterd, integendeel, zie de gemiddelde economische groeicijfers van de laatste jaren.

Weliswaar behoren onze werkloosheidsstatistieken met een werkloosheidsquote van 4,5% van de beroepsbevolking tot de laagste in de Eurozone, maar hier worden appels met peren vergeleken, omdat de verkapte werkloosheid van de Wajong werkers buiten de statistieken worden gehouden.

Kijkt men echter naar de eurozone als geheel, dan is er maar één conclusie mogelijk: rampzalig ! De gemiddelde werkloosheid in de eurozone bedraagt maar liefst 10,2%, met als uitschieters Spanje (22,6%) en Griekenland (17,6%). Ook de Baltische Staten liggen met 15%+ en Portugal (12,5%) zijn zwakke broeders. Kijkt men echter naar de jeugdwerkloosheid (tot 25 jaar), dan zijn de statistieken nog veel alarmerender. Ook hier zijn de koplopers Spanje (48% !) en Griekenland (43,5%). Dat zijn cijfers die er niet om liegen.
Italië blijft met 8,3% onder het gemiddelde van de eurozone, maar hun data dienen als 'provisioneel' te worden beschouwd, aangezien deze puur zijn gebaseerd op de
European Union Labour Force Survey (LFS) die gedefinieerd wordt door de International Labor Organization (ILO).

Samengevat: de euro heeft voor Nederland op de economische kernwaarden economische groei, inflatie, werkgelegenheid géén noemenswaardige positieve effecten gehad, eerder integendeel. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de eurocrisis en de financiële gevolgen daarvan voor Nederland. En het houdt natuurlijk niet op bij Griekenland.
Intussen lopen de rentes die de PIGS landen moeten betalen op hun staatsobligaties steeds verder op, met alle (rente-)kosten vandien.
Het is een diepe bodemloze put, nog even los van de cultuurverschillen waar nota bene pvda econoom Flip de Kam gisteren bij Buitenhof terecht op wees.
Het lijkt mij aanbevelenswaardig, dat de Nederlandse regering nog maar eens heel goed de voorgenomen steun aan Griekenland heroverweegt en tegelijkertijd nadenkt of het experiment met de euro wel zo succesvol is geweest als bepaalde belangengroepen ons willen doen geloven.


Geraadpleegde bronnen:
Inflatie cijfers Nederland - CPI
Global rates. Inflatie
DNB, Kernstatistieken Nederlandse economie (SDDS)
DNB, Geharmoniseerde index van consumentenprijzen
Miljoenennota
Eurostat, werkloosheidscijfers
Europese Parlement, Economische en monetaire zaken: Dossiers par thème
ECON Vergaderdossiers Opnames mediatheek

 

Trias,  31-10-2011          

Reacties
# 1
louis-portugal:

Ik wil jullie een compliment maken voor de goeie artikelen.

01-nov 2011 ,  04:55
# 2
trias politica:

Dank je wel Louis, ik wil de lezers, en in dit geval jou in het bijzinder, een compliment maken voor de moeite om soms saaie en taaie stukken te lezen.

01-nov 2011 ,  07:01
# 3
louis-portugal:

Trias:
Enkele jaren geleden heb ik meer tijd gekregen en ben me gaan verdiepen in andere zaken.
Zoals klimaat door de ontstane hysterie en islam door die andere anti Wilders hysterie.
Als je ergens over wil praten moet je de zaak van veel (alle) kanten bekijken.
Inmiddels heb ik eens immens dossier van artikelen en sites over die onderwerpen incl. de nu gloeienhete .
Zoals je weet reageer ik op meerdere sites want ik kom jou daar ook tegen.Idd. moet ik wel eens doorbijten om niks te missen.
Het lucht op, en geeft mij een kans om te proberen ook anderen te overtuigen.
Helaas gaat dat nog veel te langzaam, echter door jou werk en nog een stel andere bloggers zie je toch telkens meer begrip en inzicht.
S.V.P ga door met mensen te informeren.

01-nov 2011 ,  11:37
# 4
trias politica:

Wie het debat heeft gevolgd inzake de eurotop heeft kunnen constateren, dat premier Rutte en zijn club sterk pro Europa zijn. Antwoorden kwamen er niet of nauwelijks. Goede vragen werden niet of nauwelijks gesteld. Zo blijft het onduidelijk welke risico's ons land loopt ihk van de garanties aan het EFSF (en vooral als de PIGS landen hun pro rate parte deel niet kunnen betalen). Er blijft veel onduidelijkheid. Inmiddels is ook bekend, dat Papandreou zijn referendum wil doorzetten. Indien hij dit werkelijk verzwegen heeft (ik ben nog altijd niet 100% overtuigd daarvan), dan is dat een briljant strategisch-politieke zet. Zo straft men arrogante Franse banken af. De Griekse bevolking zal ofwel in dit referendum ofwel bij eventuele verkiezingen haar stem laten horen. In beide gevallen komt dat op hetzelfde neer.

02-nov 2011 ,  02:17
# 5
louis-portugal:

Trias ik las in een engelse site dat dit spel met Duitsland afgesproken is om Sarkozy klein te krijgen.
Mooie complottheorie vind ik.

02-nov 2011 ,  03:04
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.