Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
9 redenen voor optimisme over de islamisering
"De Joden waren hier eerder!"

'De vlag van Al Qaeda wappert boven christelijke kerken', was afgelopen week de kop boven een stuk van het onvol­prezen Gate­stone Institute.
Begin deze maand werd de priester Dall'Oglio's, die in Syrië ging onder­handelen over de vrij­lating van ont­voerden, zelf gekid­napt.
De Grieks Orthodoxe en Syrisch Orthodoxe aarts­bis­schoppen van Aleppo worden ook nog steeds gevangen gehouden. Als ze nog niet vermoord zijn.
'Is the West doomed?' vraagt iemand zich af in reactie op een artikel, getiteld: Dood terroristen in Yemen, laat ze vrij in Israël.
Ja, als het gaat om de ellende die de leer en praktijk van Moham­med veroorzaken, zijn er beslist redenen voor grote ongerustheid. Maar geen voor pessimisme. Wanneer je streeft naar het wereldwijd onschadelijk maken van de leer van Moham­med in de komende 25 jaar en je kijkt goed om je heen, zijn er redenen voor optimisme. Met onderstaande voorbeelden hoop ik duidelijk te maken dat je optimisme kunt ontlenen aan heel verschillende gebeurtenissen en overwegingen.
»
1).
Een paar weken geleden schreef ik over de rare praktijk van Ramadan-wensen door mensen die zelf geen volgeling van Moham­med zijn:
Wat we in het Westen nog niet hebben meege­maakt is het mishandelen, gevangen zetten of vermoorden van mensen die overdag iets eten: dat komt wel voor in landen die door­drenkt zijn van moham­medanisme.
Ik vind het een geweldige opsteker om te lezen over Algerijnen die openlijk eten en drinken in die maand, als protest tegen de islamisering. De moed die daarvoor nodig is!

2).
Obama en de EU-verdwaasden overspelen steeds vaker hun hand.
Voor wat betreft de VS denk ik dan met name aan Benghazi-gate en aan het Tea-party schandaal (Betrokkenheid van het Witte Huis bij pogingen om de tegen­standers aan te pakken via beschul­digingen van belasting­fraude).
Tegenwoordig wordt bij demonstraties keihard de steun van Obama en Europa aan de MoslimBroeder­schap aan de kaak gesteld: in Egypte!
Een en ander vertaalt zich niet direct naar het instorten van de kiezers­gunst. Wat dat betreft maak ik me weinig illusies. Het leidt er wél toe dat de twijfels bij hun tegen­standers afnemen en hun vast­beradenheid toeneemt. Wat ontbreekt is effectieve politieke organisatie.

3).
In Nederland: de zaak Monique Samuel.
Deze jonge lesbische politicologe van Nederlands-Egyptisch-koptische
Een mooi resultaat voor een paar minuten televisie
origine is bedreigd vanwege haar uitspraken. Niet alleen online, maar ook op straat.
In plaats van aangifte te doen bij de politie gebruikte ze het televisie programma van Andries Knevel om een smeek­bede te richten tot het wereldje van haar bedreigers.
Ze sprak ze aan in het Arabisch.
Ze ging er zelfs toe over om de stichter van het moham­medanisme te loven.
Ze probeerde zijn volgelingen te paaien door te beloven dat ze ook een dagje ging ramadannen.
Tenenkrommend.
De reactie, of eigenlijk: het ontbreken daarvan, van Knevel en co-presentator, SP-kopstuk Jan Marijnissen, was weerzin­wekkend.
Een niet mis te verstane illustratie dat hier, niet in het Midden-Oosten of een of ander moham­medaans hellhole ver weg, nee hier in Nederland, mensen die goed bekend zijn met de aard van het moham­medaans gedachtegoed, niet op de rechtstaat vertrouwen maar hun toevlucht zoeken tot slijmen naar dreigers.
Ik denk dat bij honderden, misschien wel duizenden, de ogen zijn open gegaan. Een mooi resultaat voor een paar minuten televisie, gemaakt door mensen die er werk van maken om uit te dragen dat het tegen­gaan van islamisering geen doel­stelling van beleid mag zijn.

4).
De onderlinge strijd.
Niet alleen in Irak en Syrië maar ook elders worden regelmatig voorlieden van het moham­medanisme vermoord door mede­volgelingen van Moham­med. Begrijp me niet verkeerd: dit stemt me niet tot optimisme omdat elke moham­medaan minder vooruitgang zou zijn, of zo.
Beslist niet.
Ook niet omdat er in het Westen gedetailleerd verslag van wordt gedaan, want dat gebeurt niet.
Ik vermoed ook dat het grootste deel van de volgelingen van Moham­med en van de Nederlanders die nog steeds geloven dat het NOS-journaal geen politieke kleur heeft, denkt dat 'eigenlijk' anderen dan moham­medanen verantwoordelijk zijn.
Nee, dit stemt me optimistisch omdat bij moslims die enige twijfel durven toelaten, informatie hierover toch blijft doorsijpelen.
Het vergroot in mijn ogen de kans dat, wanneer het bouwwerk eenmaal begint te wankelen, de instorting vrijwel totaal zal zijn.
Zo maar een berichtje. Over de moord op een 76 jarig soefi meneer in Dagestan:
The third moderate religious leader to fall victim to an attack since the beginning of the year. Series of murders not just motivated by clashes between currents of radical Islam. According to experts, some are exploiting religion for other purposes. Bron


5).
Het effect van de ontwikkelingen in Turkije op de beeldvorming in het Westen.
Wat in Turkije gebeurt zal de mensen dáár weinig reden tot optimisme geven. De reactie van het Erdogan bewind op het lente-achtige oproer was heftig. Er vielen vijf doden. Erdogans masker schuift af en toe even opzij:
Turkey’s biggest industrial conglomerate, Koc Holding, is now being targeted for opening the doors of one of its Istanbul hotels to protesters fleeing police brutality. Mr Erdogan declared that the Divan Hotel had abetted criminals. On July 24th tax inspectors, flanked by police, raided nine provincial offices of the company’s energy arms, including Tupras, an oil refiner. News of the raid sent Koc stocks plunging on the Istanbul Stock Exchange’s main index. The company’s losses are said to have totalled 1.8 billion lira ($930m) in a single day.

Ruim dertig jaar geleden werd de toenmalige partij van Erdogan cs verboden.
De geloof­waardig­heid van dat rare verhaal heeft flink averij opgelopen
Nog in 2007 werd door de seculieren een poging gedaan de opvolger, de huidige AK-partij, te verbieden.
Met steun in de rug van de EU is de macht van het Turkse leger inmiddels ver terug­gedrongen en de wraak van Erdogan is bijna compleet. Het is niet fraai. Maar er zit een andere kant aan.
De geloofwaardigheid van het verhaal van Obama en zijn vele gelijk­gestemden in Europa over Turkije als 'brug' tussen Europa en het Midden-Oosten, of nog gekker: als voorbeeld van hoe 'islamisme' prima samen kan gaan met moderni­teit en democratie, de geloof­waardigheid daarvan heeft flink averij opgelopen

6).
En dan is er Egypte. Ik schreef het al bij punt 2. Voor wat betreft de gebeurte­nissen in het land zelf op
nu het leger zo duidelijk staat tegenover de favoriet van Obama en de EU-top, de MoslimBroederschap
een rare manier een soort spiegel­beeld van Turkije. (lees wanneer u tijd heeft ook (nog) eens het eerste deel van dit lange stuk 'Arabische lente of mohammedaanse herfst'. Monique Samuel speelt daarin een glansrol!).
Het Egyptische leger stemt nu netjes af met de regering van Israël bij het optreden tegen de extremisten in de Sinaï. Natuurlijk: onder Mubarak was er ook een soort van afstemming, maar de situatie is nu heel anders nu het leger zo duidelijk staat tegenover de favoriet van Obama en de EU-top, de MoslimBroederschap.

7).
De vooruitgang in de verspreiding van kennis over de rol van de leer van Moham­med.
Ik heb het hier niet over een vergelijking met een of enkele jaren geleden, maar met twintig tot veertig jaar geleden. Wie zegt de term Guernica van Biafra iets?
Met moeite vind ik één vergelijking van het bombardement van de markt in Umuohiagu in 1969 met die in het Spaanse Guernica in 1937.
Het Guernica van Biafra
Daarin vind ik een verwijzing naar de steun van de Britten aan het Nigeriaanse leger in hun strijd tegen de Ibo-christenen die zich wilden afscheiden, en een naar de rol van de nazi's in het bombar­dement van Guernica. Dat de bombar­dementen op Biafra werden uitgevoerd door piloten uit Egypte in het kader van de moham­medaanse eens­gezindheid, meldt dat verhaal echter niet.
Vandaag de dag is er tenminste enige aandacht voor de 'moham­medaanse component' van het geweld tegen christenen in Nigeria.
Een vergelijkbaar verhaal geldt de 'moham­medaanse component' van de ellende in Bangla-Desh in 1971 en 1991. De huidige regering van Bangla-Desh is doordrongen van de rol van het jihadisme en buigt niet voor de eis dat islam­critici vermoord moeten worden.

8).
Bijna elke dag neemt de kans toe dat Narendra Modi volgend jaar premier van India wordt. In dit verband is ook interessant wat Timon Dias onlangs op de webstek De Dagelijkse Standaard schreef over de samenwerking tussen India en Israël.

9).
Van weer een heel andere aard en een mooie om mee af te sluiten, is dit verhaal van de zelfstandig denkende en integer overkomende Dr Qanta Ahmed.
zetten moham­medanen met enige regelmaat een keel op over vermeende wandaden van Joden
Ze is nota bene verbonden aan de Huffington Post. In The Times of Israel doet ze verslag van haar bezoek aan de Rotskoepel moskee: in het kader van de Arabisch-moham­medaanse veroveringen van de eerste jaren gebouwd op de resten van de in puin geslagen heilig­dommen van de Joden.
In de tijd dat dat gebouw onder Jordaanse juris­dictie viel werd het verwaar­loosd.
Nu het onder Israël valt en het gebouw juist met grote eerbied tegemoet getreden wordt, zetten moham­medanen met enige regelmaat een keel op over vermeende wandaden van Joden tegen dat gebouw. Ze verbergt het enigszins in een stortvloed van mooie poëtische woorden maar mevrouw Ahmed, dochter van een architect, neemt scherp en objectief waar en stelt vast:
“This was the entrance to the Second Jewish Temple that was here before Al Aqsa. You can see it is absolutely distinct.” And without doubt, it was easy to see, this had been a place of worship for Jews centuries before. Perhaps we were standing at the gate. Somehow, these hardy arches, these massive pillars had escaped even the Romans’ determined destruction of the Second Temple. Before this place was made ours, it had clearly been theirs.

Voor wie open staat voor haar manier van schrijven, is het stuk twee alinea's verderop nog duidelijker en onthullender:
“Gifts from Mussolini,” he explained. Il Duce had been currying favor with the then Mufti of Jerusalem, an overt anti-Semite and eager pro-Hitler fascist. The pillars of Carrera marble had been either a bribe or a pay off, possibly both. Either way, they were an architectural affront. In the austere seventh century structure, theirs was the clarion call for the marriage of arrogance and wealth that would come to define the modern petro-Islamic empire.


Voor nummer 10 twijfelde ik tussen dit bericht uit Pakistan over de strip 'The Burqa avenger',
Pessimisme is trouwens ook gewoon nutteloos
dit bericht over de spijtbetuiging van de Deense imam die de cartoonrellen aanjoeg en dit bericht over mohammedanen die Robert Spencer van Jihadwatch niet met de dood bedreigen maar het aandurven met hem in debat te gaan. Linkse lieden maakten zich daar kwaad over.
Een goede zaak in het kader van de ontmaskering.

Ik laat het dus maar bij deze 9 redenen voor optimisme.

Pessimisme is trouwens ook gewoon nutteloos.

Binnenkort een stukje over wat mij wel zorgen baart: de omgang met de English Defence League door de PVV en, ernstiger, door de UKIP, de partij van Nigel Farage. Ik zoek nog naar een optimistisch slot ervoor.  

Frans Groenendijk,  13-08-2013          

Reacties
# 1
Veteraan:

@Frans,je hebt een hele kleine vergissing gemaakt in het overigens door jouw voortreffelijke artikel.De Nazi's hebben Guernica in 1937 gebombardeerd in de Spaanse burgeroorlog.Ze hebben verder ook actief in het geheim meegevochten aan de zijde van Franco's leger om ervaring op te doen in de komende Tweede Wereldoorlog destijds.Daar waren ook grote groepen moslims bij ingelijfd in de troepen van generaal Franco die uit Noord-Afrika kwamen.

13-aug 2013 ,  08:27
# 2
Frans Groenendijk:

Dank voor de correctie, @Veteraan.

13-aug 2013 ,  11:32
# 3
Veteraan:

Er staat een prachtig artikel op Hoeiboei van de arabist Hans Jansen die ook aangeeft dat politici wegkijken van alle problemen die migranten met zich mee nemen naar hun gastland die hen opvangt.Dan heb ik het over de islam dat met hen meereist en de veroveringscultuur hun gastland wil onderdompelen in hun ideologie.Beslist het lezen waard.

15-aug 2013 ,  01:53
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.