Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
A plague on both your houses

"A plague on both your houses" zegt Mercutio in de derde acte van een van de toneelstukken van Shakespeare. Hij zelf was net het slachtoffer geworden van de vendetta tussen de Montagues en de Capulets en had dus alle reden om beide partijen te verwensen, maar gebruikelijk is het niet. Gebruikelijk is om te kiezen en alle schuld te schuiven op de partij waartegen men gekozen heeft. Toch is een over beide partijen verdeelde schuld iets dat vaker wel voorkomt dan niet, in de ogen van een onbevooroordeelde buitenstaander tenminste. In de loop van een conflict doen beide partijen meestal dingen die niet door de beugel kunnen. Wat de eigen partij doet wordt vergoelijkt als een begrijpelijke en noodzakelijke reactie op het wangedrag van de tegenpartij. Wat deze doet is slecht zonder meer en het heeft geen voorgeschiedenis. Iedereen heeft die neiging, ik ook. Het is algemeen menselijk. In het Joods-Arabische conflict lukt het mij niet om iets positiefs over Hamas of Fatah te bedenken. De generatie van mijn grootouders had iets dergelijks met Zuid Afrika
»
Honderd jaar geleden konden de Boeren in Zuid Afrika in Nederland geen kwaad doen. Zij werden door de Engelse overmacht in een hoek gedrongen en hun vrouwen en kinderen werden in concentratiekampen gestopt. Toen onze jonge koningin Wilhelmina de Gelderland stuurde om president Kruger naar Europa te brengen, kon het enthousiasme hier niet op. De Zuid Afrikanen waren onze neven, onze broeders eigenlijk.
Sinds de Tweede Wereldoorlog is die zaak omgedraaid. De uitvinders van de apartheid konden geen goed meer doen. Apartheid is een vorm van rassendiscriminatie en wat dat betekende hadden we bij de Holocaust kunnen zien.
Het gaat met de armoede en het geweld in Zuid Afrika van kwaad tot erger

Het ANC werd gezien als een bevrijdingsbeweging en niet als een terreurorganisatie, alsof die twee benamingen elkaar uit moeten sluiten. Het ontving hier steun bij alles wat het deed. Linkse Nederlanders beriepen er zich in het openbaar op dat zij explosieven en wapens smokkelden om de acties van het ANC mogelijk te maken. Toch deed het ANC met die wapens soortgelijke dingen als nu Hamas en Fatah. Dat ondanks of dankzij de aanwezigheid van een relatief grote blanke bevolking Zuid Afrika onder het apartheidsregime de meest welvarende zwarte bevolking had van Zuidelijk Afrika was een waarheid waarover niet gesproken kon worden. Het stuitte op een taboe. Trouwens de welvaart was wel degelijk erg ongelijk verdeeld. De blanken waren veel welvarender dan de zwarten. De meesten tenminste.
kijkt men alleen naar inkomen, scholing, huisvesting en andere uiterlijke tekenen van welvaart voor de arme meerderheid, dan is dat allemaal wel degelijk achteruit gegaan.
Er was ook wel een groep arme blanken, maar daar hoorde je nooit over. En dat het onderwijs voor de zwarten veel beter was dan in alle buurlanden, zeker in de tijd vóór het getroffen werd door een ANC boycot, dat heb ik in Nederland nooit gelezen. Als gevolg van de boycot en van de explosieve bevolkingsgroei, onder meer door immigratie uit de buurlanden, is de relatieve armoede van de arme zwarten sinds de hoogtij dagen van de apartheid sterk toegenomen. De afschaffing van de apartheid door president de Klerk heeft daar geen verbetering in gebracht. Het gaat met de armoede en het geweld in Zuid Afrika van kwaad tot erger. Nog steeds is het waarschijnlijk geen vergelijk met de armoede en het geweld in Mozambique, Angola of Zimbabwe, want de illegale emigratie uit die landen naar Zuid Afrika blijft onverminderd groot. Niemand zal beweren dat de zwarten het in Zuid Afrika beter hadden voor de afschaffing van de apartheid dan nu, maar dat komt omdat niet alles in welvaart te meten valt. We kunnen niet aanvaarden dat een deel van de bevolking als tweederangsburgers behandeld wordt. Maar kijkt men alleen naar inkomen, scholing, huisvesting en andere uiterlijke tekenen van welvaart voor de arme meerderheid, dan is dat allemaal wel degelijk achteruit gegaan.
De Klerk, Botha en Vorster deden het puur bestuurlijk beter dan hun zwarte opvolgers, gemeten aan alle criteria die we daar in het algemeen voor aanleggen. Alle criteria, met uitzondering van de discriminatie tegen de gekleurde bevolking. Dat het regime waar zij de leiding aan gaven het ergste was dat de wereld ooit gekend heeft is iets wat de anti-apartheidsbeweging hier altijd beweerde en dat is domweg niet waar. Het MPLA [noot 1] regime moordde op veel grotere schaal en joeg evolués [2] als etnische minderheden het land uit. Hetzelfde geldt voor de Frelimo [2].
In Kosovo vormen de Roma een minderheid. Sinds de NATO daar de Albanezen aan de macht geholpen heeft gaat het de Zigeuners daar heel slecht. Dat geldt ook voor andere minderheden, die er in overvloed zijn op de Balkan. Ook zij zijn tweederangsburgers geworden en voor hen komt er geen mondiaal protest. Zij hebben geen Nelson Mandela die het symbool kon worden voor hun onderdrukking en we hebben gekozen voor de Albanezen, daarom. Zuid Afrika wordt geregeerd door het ANC, dat als organisatie net zo corrupt is als de meeste zwarte regeringen in Afrika.
President Mbeki werd afgezet omdat hij met al zijn gebreken op andere terreinen probeerde een rem te zetten op de corruptie en het fatsoenlijker deel van zijn kabinet trad met hem af. Van zijn opvolger is op het punt van corruptiebestrijding niet veel meer gehoord. Dat is treurig maar onvermijdelijk, want daarom steunde het ANC hem. Tegen de apartheid zijn goede argumenten aan te voeren, daar hoef je nu niemand meer van te overtuigen. Maar dat Zuid Afrika gebaat is geweest met het éénpartijregime van het type ANC is een misvatting. Een onttakeling van het apartheidsregime door afschaffing van de rassenongelijkheid en vervanging door een vorm van censuskiesrecht voor een lange overgangsperiode was waarschijnlijk beter geweest. Maar dat had het tij tegen en dat heeft het nog. De armoede en het geweld tellen minder zwaar dan de ideologische zekerheid bij de meerderheid van de Westerse bevolking dat alle bevolkingsgroepen in ieder land gelijk zijn en dat etnische verschillen niet gemaakt horen te worden. Dat dit ten koste gaat juist van de groepen die men wil beschermen doet daar niet aan af. Dat Zuma de macht kon grijpen met steun van zijn corrupte partijgenoten is een schandaal waarvoor de Nederlandse supporters van het ANC regime, Hare Majesteit voorop, zich zouden horen te schamen. Misschien dat iemand Mandela eens wil vragen wat hij er van denkt.

[1] Movimento Popular de Libertação de Angola

[2] Evolué is een Franse term die in West Afrika werd gebruikt voor zwarten met een Europese opleiding en die in Angola ook vaak van gemengde Eurafrikaanse afstamming waren.

[3] Frente de Libertação de Moçambique  
Verscheen dinsdag al op het weblog van Toon Kasdorp zelf

Toon Kasdorp,  25-08-2011          

Reacties
# 1
Ad:

Laat ik eens proberen. Naar mijn idee gaat het inderdaad vooral hierover:

"kijkt men alleen naar inkomen, scholing, huisvesting en andere uiterlijke tekenen van welvaart voor de arme meerderheid, dan is dat allemaal wel degelijk achteruit gegaan."

en

"(.....) de ideologische zekerheid bij de meerderheid van de Westerse bevolking dat alle bevolkingsgroepen in ieder land gelijk zijn en dat etnische verschillen niet gemaakt horen te worden."

Door vasthouden aan een gelijkheidsideaal meer verschil en zelfs achteruitgang dus.

Hoe kan dat. Ik denk dat dat alleen maar kan als gelijkheid slechts een mening is, een ideologie, een ideaal waar naar gestreefd moet worden. Waarom wordt er naar gestreefd? omdat men niet met verschillen om kan gaan. Daar zijn allerlei angstbeelden over en pijnlijke ervaringen werden en worden uitgedrukt en verklaart met het (vermeende) onrecht van verschil. Natuurlijk erken ik wel het bestaan van onterecht verschil maar door die onrechtmatige verschillen uit de weg te ruimen blijven er nog een groot aantal meer fundamentele verschillen over. Daar moet naar gekeken worden denk ik.
Wanneer wij mensen een werkelijk authentieke ervaring van waardigheid, van eenheid en heelheid zouden hebben dan zouden we denk ik verschillen kunnen aanzien, ze kunnen hebben, er mee kunnen leven.
Het zelf, de eigen identiteitsbeleving zou dan niet meer opgehangen zijn aan en afhankelijk zijn van etniciteit, geloof, nationaliteit of geslachtelijkheid. De grond van het zelf, van het individu, van de eigen identiteit zou dan komen van een onafhankelijke innerlijk zelfbeleving.
Dit klinkt spiritueel, misschien voor somigen religieus maar ik denk dat het hier eigenlijk over individualisering, dat individualisme de voorwaarde is voor mensen om hier toe te komen.

Individualisme wordt in het westen vooral, zelfs bijna alleen maar gevonden bij rechts en liberaal. Vervolgens houdt rechts zich bijna alleen maar bezig met zaken, met ondernemen, met bouwen en ontwikkelen, met wetenschap, met welvaart en vooruitgang.

De geboorte van het individu wordt als een individuele zaak beschouwd, en dat is natuurlijk begrijpelijk.

Persoonlijke ontwikkeling met daarbij het tot ontwikkeling komen van persoonlijke autonomie en vrijheid wordt gezien als iets wat niet hoeft te groeien. Wat niet tot bestaan hoeft te worden gewekt. Dat is een individuele en vrije zaak. De linkse en confessioneel georiŽnteerden denken daar anders over en doen daar ook wat aan. Rechts zit daar alleen maar op te schelden, te kritiseren en te veroordelen.

Men wil niet zien of kan niet zien dat er een psychologisch/spiritueel proces nodig is om tot individualisering te komen. Men wil niet op links en confessioneel lijken?

Collectivisme lijkt me in Afrika zeer sterk aanwezig zowel etnisch, religieus, w.b. geslacht (man vrouw rollen)als in godsdiensten. Het is of Islam of Christendom, waarbij het lijkt dat Islam een kleinere en makkelijkere stap voorwaarts is dan wat het Christendom Afrika te bieden heeft.

Afijn, tot zover. Enkele gedachten gedeeld. Ik heb geen oplossingen of programma's. Ook iets waar de westerse cultuur, zowel links als rechts een probleem mee lijkt te hebben. Kom met een oplossing of hou je mond dicht.

Maar nu toch maar even hier neer gezet.

26-aug 2011 ,  02:17
# 2
Ad:

Ik vergat een woord in de grootste alinea. In de laatste zin. Ik vergat het woordje 'gaat'.
Je moet lezen".... ik denk dat het hier eigenlijk over individualisering gaat, dat individualisme....enz."

26-aug 2011 ,  02:22
# 3
toon kasdorp:

interessante gedachten; waar ze aan doen denken is die van Jean Jacques Rousseau in Emile,Toon

26-aug 2011 ,  03:08
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.