Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 


Actie van FED in Europa onderstreept dominantie van dollar


»
Afgelopen woensdag paste de Amerikaanse Federal Reserve haar dollar liquidity swap arrangements met centrale banken van Europa aan, maar ook die met Japan en Canada. Dit betekent dat op dit moment, er geen enorm reddingsplan nodig is voor de Europese banken, waarvoor Europa niet over de goede middelen beschikt. Het toont ook de aard van de door de VS gedomineerde internationale financiële orde. In feite verleent de stap van de FED deze centrale banken toegang tot een enorme pool van nieuwe dollars die ze kunnen lenen tegen lage kosten. Die centrale banken
Hoewel de Fed slechts steun voor liquiditeit biedt, en geen structurele steun voor de langere termijn, zal deze actie belangrijk bijdragen aan het verzachten van de Europese crisis
zullen dan vervolgens de banksector in hun land kunnen schragen. De leningen moeten binnen drie maanden worden terugbetaald aan de FED en zijn zodanig opgezet dat de risico's worden gedragen door de buitenlandse centrale banken, niet door de FED. Soortgelijke regelingen zijn ingezet na de 11 september aanvallen en werden ingezet in de vroege stadia van de Amerikaanse subprime-crisis, maar de deal van woensdag biedt aan aan de kredietnemers de beste voorwaarden tot nu toe. En leningen als deze worden regelmatig geherfinancierd als ze aflopen.

De stap zorgt voor wat ontspanning op het moment dat de Europese financiële markten verslechteren nu de druk op de staatsobligaties het bezit van de banken ondermijnt. De Europese banken zijn niet bestand tegen serieuze dalingen in de waarde van hun activa verergerd door onhanteerbare 'leverages' - terwijl ze geld lenen om deze obligaties en andere activa te verwerven. In sommige gevallen zijn fluctuaties in de waarde van activa van slechts twee procent genoeg om deze banken tot een faillissement te brengen. Onder deze omstandigheden, stoppen banken aan elkaar te lenen, bang dat de lener failliet zal gaan en daarom niet meer in staat de leningen terug te betalen.

De vervlechting van de bankencrisis en de overheidsschuldencrisis in Europa schept een complexe en onbestuurbare situatie. De banken hebben overheidssteun nodig om niet failliet te gaan door schuldenlasten die uit de hand gelopen zijn. Tegelijkertijd hebben de overheden de banken nodig om hun groeiende schulden te herfinancieren en zo het gevaar van faillissement af te wenden. En daarboven staat een Europese Centrale Bank (ECB) die niet beschikt over de manoeuvreerruimte die zijn tegenhangers in andere economieën wel hebben. Er is veel voor te zeggen dat de beperkingen van de ECB minder zullen worden als de crisis aanhoudt - in belangrijke mate is dat al gebeurd- maar de stress in Europa's bankensector heeft een kritieke fase bereikt.
De voorgestelde oplossingen zijn, voor het grootste deel, niet goed doordacht - en allemaal zijn ze onwaarschijnlijk als lange termijn oplossingen. Sovereign wealth funds gevestigd in landen waarvan het inkomen per capita een vijfde is van die in Europa, hebben geen zin in het verstrekken van fondsen. Beleggers die Europese obligatiemarkten mijden ondanks volledige overheidsgaranties kunnen niet meer terug worden gelokt middels ingewikkelde constructies met slechts gedeeltelijke garanties. De wanhoop groeit.

Hoewel de Fed slechts steun voor liquiditeit biedt, en geen structurele steun voor de langere termijn, zal deze actie
zo verschillende economieën als Duitsland en Griekenland, in een vrijhandelszone proppen, laat staan in een monetaire unie, is natuurlijk problematisch
belangrijk bijdragen aan het verzachten van de Europese crisis.
Formeel alleen bedoeld om de markten met korte-termijn dollar leningen te ondersteunen, zullen de middelen die door de currency swaps ter beschikking komen langs allerlei kanalen hun weg vinden naar de Europese financiële markten in ruimere zin. Zo kunnen ze, naast hulp bieden aan banken, zorgen voor verlichting van de druk op de markt van de Europese overheidsschulden. De banken kunnen -bijvoorbeeld- staatsobligaties kopen -zelfs de zeer slechte Griekse- en ze gebruiken als onderpand om deze onbegrensde financiering veilig te stellen. Maar hoewel het risico van een instorting van de bancaire sector of de muntunie enigszins zal afnemen, is nog geen van de problemen die ten grondslag liggen aan de crisis, opgelost.

Bij Stratfor blijft de verwachting bestaan, dat niets de fundamentele problemen van de Europese crisis zal oplossen. De Europese Unie is een inherent niet-gesynchroniseerde grootheid, zo verschillende economieën als Duitsland en Griekenland, in een vrijhandelszone proppen, laat staan in een monetaire unie, is natuurlijk problematisch. Perifere Europese landen kunnen niet eeuwig ongecontroleerd Duitse export blijven absorberen zonder beroep te doen op de traditionele methoden die zij gebruikten om zichzelf te beschermen, zoals handelsbarrières, controles op kapitaalstromen en onafhankelijk monetair beleid.
Toch is de krachtige steun van de Verenigde Staten een belangrijke geopolitieke gebeurtenis, in die zin dat het de bestaande wereldwijde financiële en monetaire orde bevestigt. In het verleden verleende de Verenigde Staten deze vorm van liquiditeitsondersteuning aan Europa om de effecten van de Amerikaanse subprime crisis te bestrijden. Uiteindelijk, nu landen toekijken hoe de crisis in Europa uitgroeit tot een bedreiging van het bestaan van de eurozone, is de Verenigde Staten de enige economie die groot genoeg is en voldoende politieke geloofwaardigheid heeft om het mondiale systeem te behoeden van de ondergang. Gedurende het grootste deel van de naoorlogse periode was dit een gegeven, maar het was blijkbaar vergeten in het afgelopen decennium toen voorstanders van de euro de munteenheid aanprezen als een tegenwicht tegen de dollar. Maar de facade van stabiliteit van de euro begint af te brokkelen en het primaat van de dollar keert terug.
(vertaling: Frans G)
 

Frans Groenendijk,  02-12-2011          

Reacties
# 1
Frans:

"Actie van FED in Europa onderstreept dominantie van dollar". Het is de zoveelste wanhopige poging om de historische val van de dollar te versluieren.

04-dec 2011 ,  02:45
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.