Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Alle Menschen werden Brüder
Guy Verhofstadt laat zijn kaarten zien

Gisteren, 28 augustus 2011, werd de slotaflevering van het VPRO programma 'Zomergasten' uitgezonden, met gewezen premier van België Guy Verhofstadt in de hoofdrol. In deze column zal ik het gedachtegoed van de Verhofstadt's van deze wereld uiteen zetten en duidelijk maken waarom de visie van dit soort mensen een ernstige bedreiging vormt voor de vrede en welvaart in Europa.
Wat wil Verhofstadt?
Hier in een notendop zijn visie en gedachtegoed.
Verhofstadt wil één Europa. Hij is gebiologeerd door een Etats-Unis de l' Europe.
Maar er is méér. De peilers waarop zijn visie berusten komen voort uit een aantal veronderstellingen, die hij poneert met een stelligheid, waar Rutte c.s. hun vingers bij zouden kunnen aflikken. Welke zijn die peilers?
Allereerst is daar zijn rotsvaste geloof in de 'multiculturele samenleving'.
»
Niet in het minst gehinderd door de recente afwijzingen door vrijwel alle belangrijkste regeringsleiders van deze notie, durfde hij met droge ogen het tegendeel te beweren.
Verhofstadt: "De recente afwijzing van de Europese regeringsleiders van de multiculturele samenleving is een anachronisme, want zij is reeds een feit".
Volgens Verhofstadt is de multikul een "verrijking" voor de Westerse samenleving onder het motto 'hoe meer vreemde zielen, hoe meer vreugd'.
noemt hij de nationale staten een 'achterhaald democratisch model'
Daarbij gemakshalve vergetend, dat grote groepen autochtonen zwaar gebukt gaan onder deze "verrijking" en weggejaagd worden uit de door hen generaties lang bewoonde wijken. Ik denk niet dat al die mensen de multiculturele samenleving als een 'verrijking' zullen betitelen. Maar als je zoals Verhofstadt in een door de Europese belastingbetaler betaald gerestaureerd landhuis buiten Gent woont, tja, dan zijn dat natuurlijk meningen die er niet toe doen, want democratie, wat is dat?

Een volgende peiler van het gedachtegoed van deze brave eurofiel is het 'federalisme'. Als Belg is hij natuurlijk opgegroeid in een federale staat, dat verklaart wellicht zijn voorliefde. Maar als geen ander zou hij moeten weten welke nadelen er aan een geforceerd samengaan van staten kleven. In plaats van de conclusie te trekken, dat dit niet, werkt noemt hij de nationale staten een 'achterhaald democratisch model'. Verhofstadt vindt dat we af moeten van onze nationale staten. Hij vindt dat de regeringsleiders moeten zeggen dat 'Europa' nodig is. Hij voelt zich dan ook geen Belg, maar 'Europeaan'. Met twee huizen in Italië en een wijngaard in aanbouw heeft deze 'kosmopoliet' natuurlijk makkelijk praten. Het liefst zou hij een wereldregering gevormd zien. Die moet er volgens Verhofstadt komen, omdat we nu eenmaal in een globaliserende wereld leven, waarin voor nationalistische gevoelens geen plaats meer is.

Hij noemt nationalisme, fascisme, racisme en populisme dan ook in één adem als hij hen schaart onder de noemer 'bespelers van emoties van het volk'. Hij zegt er nog net niet bij klootjesvolk, maar dat hóór je hem denken. Hij wijt de opkomst van het 'populisme' aan de huidige economische crisis. Economische crises stonden immers al eens eerder aan de wieg van een wereldoorlog... Zo, de eerste godwin is eruit.
De federale staat dus, als hoeder van de Europese Beschaving, als hoeder van het vooruitgangsdenken van Europa. Dát is de agenda van Guy Verhofstadt. 'Nationalisme is oorlog'. Verhofstadt haalt de woorden van ex president Francois Mitterand aan tijdens diens speech voor het Europees Parlement op 17 januari 1995.

Een derde peiler van het 'moreel superieure' denken van Verhofstadt is diens geloof in een maakbare samenleving. Hij is ervan overtuigd, dat wanneer de Europese leiders maar hard genoeg roepen dat één multicultureel Europa nodig is om onze welvaart te verzekeren en oorlog te voorkomen, dat dit ook zal gebeuren. Dat meer dan driekwart van de Europeanen dit idee helemaal niet zien zitten wuift onze wereldburger achteloos weg met de woorden 'dat komt omdat hun nationale politici onvoldoende duidelijk maken dat één Europa nodig is'. Beter kan de schaamteloze anti-democratische attitude van deze dagdromer niet worden geïllustreerd. Hij noemde het schrappen van de Europese vlag en het Europese volkslied (Alle Menschen werden Brüder) dan ook de grootste fout die de EU gemaakt had. Dat deze twee zaken nu net het verschil vormen tussen het inmiddels geratificeerde Verdrag van Lissabon en de door Nederland en Frankrijk via een Referendum verworpen Europese Grondwet, ach, dat is voor hem niet relevant.

Hoezeer Verhofstadt de noodzaak van een democratische legitimatie van de EU aan zijn zolen lapt komt vooral goed tot uitdrukking in diens 'oplossing' van de huidige Europese monetaire crisis.
Zelden heb ik een gewezen regeringsleider grotere onzin horen vertolken over de financiële crisis

Volgens Verhofstadt is de huidige crisis een kapitalistische crisis, veroorzaakt door boven hun stand levende bankiers. De vrije markt heeft gefaald, beweert hij. Dat hem ontgaat dat deze crisis wordt veroorzaakt door boven hun stand levende Staten is al ernstig genoeg, maar helemaal bont maakt hij het met zijn voorgestelde oplossingen.
Volgens Verhofstadt is er maar één oplossing mogelijk: een Europese regering én de uitgifte van eurobonds. Zogenaamd om de rente op de uit te geven obligaties te drukken en een meer liquide markt te creëren. Dat landen als Nederland en Duitsland daardoor miljarden extra aan rentelasten per jaar betalen, vertelt deze fop Nostrodamus er gemakshalve natuurlijk niet bij.

Zelden heb ik een gewezen regeringsleider grotere onzin horen vertolken over de financiële crisis. Zelden. Het maakt deze jodokus niet uit of de ECB of de Europese Commissie of een Europese regering als 'politieagent' optreedt. Dat zegt genoeg over diens beoordelend vermogen. Het is juist essentieel wie er toezicht houdt op de financiële markten. Deze gedachtegang van Verhofstadt verraadt misschien wel het beste het volstrekte onvermogen en gebrek aan inzicht van dit soort gevaarlijke eurofielen om te beseffen wat er werkelijk aan de hand is.

Democratie? Aan me hoela. Eurofiele dictatuur vanuit een idealistisch beeld van een maakbare multiculturele samenleving. Jazeker Guy: 'Alle Menschen werden Brüder'..
Maar als het aan mij ligt nog even niet.  

Trias,  29-08-2011          

Reacties
# 1
Theo Prinse:

Je mag die broer Dirk Verhofstadt ook niet onderschatten.
http://www.liberales.be/boeken/DVingesprek
"De recente afwijzing van de Europese regeringsleiders van de multiculturele samenleving is een anachronisme, want zij is reeds een feit".
Hier maakt Verhofstadt als multiculturalist een welbewuste verwarring want hij weet best dat "de multiculturele samenleving" logisch gezien niet bestaat. Wel de multi-etnische samenleving.
Culturen botsen altijd en er is geen naast elkaar bestaan van twee of meerdere culturen mogelijk. Er vigeert immers slechts een moreel en gedrag scheppend rechtssysteem ....
Multiculturele samenleving is een misvorming van multiculturalisme of beter: de politiek van het multiculturaliseren.
Multiculturalisme bestaat dus niet in de werkelijkheid en is louter een politieke agenda van de sociaal-democratie om de twee "klassen" van de communisten te vervangen door oneindige "klassen" die elk als slachtoffer geveinsd worden van de voortzetters van de Verlichting.
De Verlichting is de herontdekking van de dialectische filosofie van Aristoteles toegepast op het moreel relativisme. Die derde peiler (zijn morele superioriteit) is dus een verwarring van Verhofstadt.

29-aug 2011 ,  10:52
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.