Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Amerikaanse ambassades bestormd op 11 september, 11 jaar later
De krokodillen aten Stevens niet als laatste

Hieronder de vertaling van een stuk over Egypte van de onvermoeibare Barry Rubin. Origineel.
De foto is van de vermoorde Amerikaanse ambassadeur. Zie Jihadwatch voor het daarbij horende verhaal. In Jemen zijn ook al gewonden gevallen bij bestorming van de ambassade. Indonesië lift ook mee op deze welkome aanleiding om in razernij te ontsteken en censuur te eisen. In Benghazi is er daadwerkelijk protest geweest van gematigde krachten. In Egypte hebben de moslimbroeders opgeroepen om morgen, de dag van de wekelijks preken immers, te protesteren tegen het filmpje.

De vertaling
Egypte vertelt ons alles wat we moeten weten over de horror van Obama's Midden-Oosten beleid. De laatste ontwikkeling was een groep van enkele salafistische en jihadistische groepen -waaronder de lokale afdeling van Al-Qaida- die een demonstratie buiten de Amerikaanse ambassade aankondigde. Dit werd uitgelegd als een protest tegen een obscure anti-islamfilm, gemaakt in Amerika door een of andere dwaas, een film die nooit echt gedraaid heeft in bioscoop of op tv en wat waarschijnlijk ook nooit zal gebeuren [1].

»
Maar bedenk dat iedereen -behalve de westerse media-
het houden van zo'n demonstratie op 11 september vormt een steunverklaring voor de aanslagen van 11 september
begrijpt dat het houden van zo'n demonstratie op 11 september een steunverklaring is voor de aanslagen van 11 september.
De Egyptische regering kende de tijd van de demonstratie en de deelnemers -het was allemaal publiekelijk bekend gemaakt- en toch werd de ambassade niet beschermd door Egyptische veiligheidstroepen.
En zo konden de demonstranten de muur omlaag halen, de Amerikaanse vlag verscheuren, en de historische revolutionaire vlag van de islam ervoor in de plaats zetten: de zwarte van de achtste eeuw, niet de groene van de zevende eeuw [2].
Waarom heeft de Egyptische veiligheidstroepen hen niet tegengehouden? Het was een bewuste keuze, zonder twijfel genomen op het hoogste niveau.

In plaats van het nep excuus voor de demonstratie als zodanig aan te wijzen en het gedrag van de Egyptische regering te veroordelen, kronkelde de Amerikaanse regering onderdanig. Zij heeft verklaringen in het Engels afgegeven waarin ze zich verontschuldigen voor het feit dat iemand in eigen land zijn recht op vrije meningsuiting heeft uitgeoefend. De tweets in het Arabisch waren nog erger, meelijwekkend gestamel van het type: wij-staan-aan-jullie-kant-tegenover-deze-verschrikkelijke-islamofobie.
een beleid van geïnstitutionaliseerde lafheid

Zal het falen van Egypte om de ambassade te beschermen -dat laat zien dat ze aan de kant van de vijanden van Amerika staat- van invloed zijn op de hulp van Obama aan de Egyptische regering om twee Duitse onderzeeboten aan te schaffen? Verlaag de schuld van Egypte met 1 miljard dollar, en houdt een goed gesprek met de bezoekende Egyptische president en weiger intussen een gesprek met de Israëlische premier als zogenaamd super-pro-Israël president.
De vraag stellen is haar beantwoorden.
Dit is een beleid van geïnstitutionaliseerde lafheid, niet eerder vertoond in de Amerikaanse geschiedenis.

Vorige week heeft de Amerikaanse regering haar goede vriend, de Egyptische president al-Morsi, gevraagd om een Iraans schip te inspecteren in verband met de verdenking van het leveren van wapens aan Syrië, terwijl dat schip het Suezkanaal passeerde. Vergeet niet dat dit aantoonbaar in het belang van Egypte is omdat Cairo de rebellen steunt, terwijl Teheran achter het regime staat.
Misschien was het alleen een enorme blunder van de Amerikaanse regering: in internationale afspraken is vastgelegd dat van Egypte niet verwacht wordt dat ze schepen inspecteren in het kanaal zelf.
Maar hoe dan ook: de Egyptische regering weigerde om aan dat verzoek te voldoen omdat de Amerikanen het zelf hadden kunnen doen buiten het kanaal.
Sterker nog, al-Morsi was al op weg naar Teheran voor een conferentie van "niet-gebonden" landen.

Had ik al vermeld dat de al-Morsi regering binnenkort ongeveer 70 generaals met pensioen stuurt?
Precies zoals de islamitische regering in Turkije het leger overwon, omdat Obama de oude bondgenoten van Amerika niet wilde steunen, zo gaat de Egyptische islamitische regering nu in Egypte het leger eronder krijgen.
Wie vervangt deze generaals? Er zijn twee soorten: opportunisten en islamisten [3].
Straks is het leger volledig getransformeerd.
Dan de islamitische staatsinstellingen, dan de rechtspraak.

Intussen zullen de westerse media en de Amerikaanse regering er naar kijken en niet begrijpen welke fundamentele transformatie zich voor hun ogen ontvouwt.
Of ze zullen het begrijpen, maar denken dat het een goede zaak is?
In het eerste geval is er sprake van totale incompetentie en ideologische blindheid.
Het tweede grenst aan de vernietiging van de Amerikaanse belangen met criminele bedoeling, om het nog maar niet te hebben over democratie, mensenrechten en de handhaving van de vrede.

Betekent dit dat Egypte samen op zal trekken met Iran? Alleen als Iran zich overgeeft aan radicaal soennitische islamisme in elke Arabische staat. Omdat Teheran dat nooit zal doen, zullen uiteindelijk Egypte en Iran elkaar op leven en dood bestrijden om invloed. De twee anti-Amerikaanse landen zullen elkaars proxies bevechten. Maar al- Morsi staat niet positiever tegenover Amerika dan tegenover Iran.
In feite heeft al-Morsi Iran een aanbod gedaan
En Cairo zal geen vinger uitsteken om Washington te helpen tegen Teheran, tenzij daarmee de Egyptische Broederschap voorgang kan boeken voor de eigen zaak: meer soennitische islamisten (anti-Amerikaanse, natuurlijk) aan de macht brengen.

En op dit moment gaat het daarbij om Syrië.
In feite heeft al-Morsi Iran een aanbod gedaan: geef ons Syrië en wij helpen om te ontsnappen aan isolement in verband met de nucleaire kwestie. Teheran zal dat aanbod afslaan, maar niet dankzij het Amerikaanse beleid. Al-Morsi heeft gewoon teveel gevraagd.
Egypte, het belangrijkste land in de Arabische wereld, is veranderd van een bondgenoot van Amerika tegen de Iraanse dreiging in een -in het beste geval- neutrale kracht tussen Washington en Teheran.
Egypte, het belangrijkste land in de Arabische wereld, is veranderd van een -bepaald niet perfecte- bondgenoot van Amerika in het streven om Arabisch-Israëlische vrede uit te breiden in een toonaangevende voorstander van versterking van het conflict en mogelijk zelfs in een land dat uit is op oorlog.
Egypte, het belangrijkste land in de Arabische wereld, is veranderd van een bondgenoot van Amerika in de strijd tegen het internationaal terrorisme in een bondgenoot van de meeste internationale terroristische groeperingen, behalve degenen die zich af en toe op Egypte zelf richten.

Egypte alleen is al een ramp, het is niet nodig een dozijn andere voorbeelden te geven.
Hoe lang gaat men door met het ontwijken van het onontkoombare gegeven dat het MoslimBroeder regime anti-democratisch, anti-Amerikaans en antisemitisch is?
Maar er is meer, veel meer.

Na een ontmoeting met de nieuwe president van Egypte sprak minister van Defensie Leon Panetta: "Ik was ervan overtuigd dat president Morsi zijn eigen beslissingen neemt ["his own man"]," eraan toevoegend dat de nieuwe president zich inzet voor democratische hervormingen en een president voor alle Egyptenaren wil zijn.
Vraag: Hoe weet Panetta dit?
Antwoord: Dit is wat Morsi hem vertelde.

Door bij voorbaat achter Morsi te gaan staan, zet de Amerikaanse regering natuurlijk een stempel van goedkeuring op het Moslim Broeder regime. Zouden we niet eerst de daden moeten afwachten? Hoe gaat dit verder? Zal Morsi de Nobelprijs voor de Vrede krijgen wanneer hij een paar maanden in functie is?

Let op de zinsnede "his own man" Wat betekent dat? Dat Morsi zich niet zal houden aan orders van de Broederschap? Hij zal er zelfs tegenin gaan, meer gematigd, toch? Er is geen reden om dit voor waar aan te nemen.
Panetta verder: "Zij kwamen overeen dat ze op alle mogelijke manieren zouden samenwerken om ervoor te zorgen dat extremisten als al-Qaeda worden aangepakt." Natuurlijk, zijn ze meer geneigd om samen te werken tegen al-Qaeda. Maar zullen ze samenwerken tegen de Egyptische salafistische terroristen, Hamas, en tal van andere terroristen?
Natuurlijk niet.

Precies op het moment dat Panetta in gesprek was met Morsi, werden er op diens bevel islamistische terroristen vrijgelaten uit de Egyptische gevangenissen. Daaronder terroristen van de Islamitische Jihad, die deel uitmaakt van het al-Qaeda netwerk en een van de groepen die de aanval op de Amerikaanse ambassade had georganiseerd! Hoe gaat u dat recht praten, minister Panetta?

Ja, de regering-Obama kan een succes claimen met betrekking tot Egypte: het regime trok zijn troepen terug uit het oosten van Sinai, conform het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag.
een gebeurtenis van monumentale betekenis die wordt genegeerd in het Westen
De betekenis daarvan kon wel eens minder gunstig zijn dan het lijkt: het bericht gaat rond dat het regime een deal heeft gesloten met de al-Qaeda terroristen die Israël aanvielen.
Wanneer ze beloofden om te stoppen met vechten (voor hoe lang?) zou de Egyptische regering hun strijders vrijlaten.

Intussen is verder nog de belangrijkste (voorheen) pro-islamitische intellectueel in de Arabische wereld overgelopen, een gebeurtenis van monumentale betekenis die wordt genegeerd in het Westen. De Egyptische socioloog Saad ed-Din Ibrahim haatte het regime van Mubarak zo erg dat hij een bondgenootschap aanging met de islamisten en beweerde dat ze echt gematigd waren.
Interviewer: "U heeft aangegeven dat de Moslim Broederschap bezig zijn het land te kapen, niet alleen de hoogste politieke posten. Is dat echt wat de Moslim Broeders op dit moment doen?"
Ibrahim: "Zo ziet het er wel uit voor mij en voor andere waarnemers, van wie sommigen meer kennis hebben over de Broederschap dan ik," mensen die lang lid waren, die mij hebben doen inzien dat de Broederschap "alle macht naar zich toe wil trekken en totale controle wil".
Ik neem aan dat hij hier verwijst naar de relatief gematigden in de Broederschap -een aantal van hen heeft daarover ook gesproken in het openbaar- die ofwel de Broederschap een paar jaar geleden vol walging hebben verlaten of die er vorig jaar werden uitgezet.
Ik stel me zo voor dat Ibrahim en deze mensen, om het nog maar niet te hebben over de linksen die nu het land ontvluchten en de christenen die zandzakken stapelen, het beter weten dan Panetta.

Noten
1) Het filmpje stond al vanaf 2011 op YoutTube en is een keer vertoond voor een bijna leeg zaaltje. Er is een grote overeenkomst met de 'Deense" cartoonrellen. Nadat die gepubliceerd waren in moest er eerste een groep haatpredikers op reis naar het Midden-Oosten om de boel daar op te stoken. Waarbij ook afbeeldingen waren toegevoegd aan de cartoons, die niets met de prijsvraag van de krant van doen hadden.
2) Zie over die vlag ook het Middle East Forum.
3) Hier een nadere analyse van het leger situatie.
Lees voor de aardigheid nog eens terug over hoe de Tros ons anderhalf jaar geleden gerust stelde over de ontwikkelingen in Egypte  

beheer,  13-09-2012          

Reacties
# 1
Mark:

Ik lees graag uw stukken op deze site. Sta me toe dit keer enkel een suggestie te doen over de lay-out van deze site. Is het misschien niet een goed idee, de kolom waarin de tekst verschijnt vrij fors te verbreden? Ik geloof namelijk dat ik moeite heb te teksten goed te volgen, omdat ik steeds vr het einde van n enkele zin weer aan een nieuwe regel moet beginnen. Dit bevordert mijns insziens het comfort voor de lezer niet bepaald.

Dus mijn eerste reactie op dit forum is niet inhoudelijk, maar ik hoop dat u de suggestie waardeert.

14-sep 2012 ,  10:14
# 2
Frans Groenendijk:

Fijn om te horen @Mark en ook alle suggesties mbt vormgeving waardeer ik, maar de kolom heeft juist deze breedte om de leesbaarheid te bevorderen. Wanneer ik een pagina als deze bijvoorbeeld http://www.d.umn.edu/~gshute/java/swing/graphics.html bezoek ga ik direct het browservenster versmallen omdat die lange regels onleesbaar zijn voor mij.

15-sep 2012 ,  12:01
# 3
Marie:

In Australi ook de vlam in de pan :
http://www.smh.com.au/nsw/police-gas-sydney-protesters-20120915-25yrb.html

15-sep 2012 ,  01:45
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.