Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ankara aan de Aa

Nee, deze term heb ik niet zelf bedacht. Zoals Amsterdam wel eens Pyongyang aan de Amstel wordt genoemd om het socialistische karakter te benadrukken, zou je op het eerste oog kunnen denken dat deze term schertsend wordt gebezigd om het Turkse karakter van de stad Almelo (waar de Aa doorheen loopt) te benadrukken. ‘Ankara aan de Aa’ komt echter uit de koker van de Stichting Allochtone Ouderen Almelo en is de naam voor een gepland seniorendorp voor Turks-islamitische ouderen. Het moet een complex worden met onder meer woningen, winkeltjes en een gebedsruimte (zeg maar: moskee).
Commentaren in de regionale krant waren positief. Ze gingen zo ongeveer als volgt:
»
“wij hebben ze – toenmalige gastarbeiders – destijds geen taalcursussen aangeboden en dus zijn wij het ze verschuldigd.”
De bedoelingen zijn uiteraard goed, maar met dit misplaatste schuldgevoel komen we geen steek verder. Ook al zou er enige waarheid schuilen in bovenstaande sentiment, met deze redenering schiet niemand iets op. Als er mensen zijn die nog geloven in integratie, kan dit onzalige plan daar toch onmogelijk aan bijdragen? Ik zeg “geloven”, want de realiteit is dat de autochtone bevolking en de duizenden mensen met een Turks-islamitische achtergrond volkomen gescheiden van elkaar leven in Almelo. Men kijkt naar andere tv-programma’s, gaat naar andere zorgcentra, winkelt bij een andere groenteboer.

Een paar maanden geleden was er het nieuws dat een Turkse man was overleden, naar aanleiding van een burenruzie. Aziz Kara, zo heette het slachtoffer. Henk en Ingrid, zo heten de buren. Voor sommige mensen waren deze feiten alleen al voldoende om hun conclusies te trekken: een racistische moord. Dat was het niet, zo heeft ook de rechter geoordeeld. Er was geen sprake van een discriminerend motief en het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het slachtoffer, Aziz Kara, viel namelijk met zijn achterhoofd op de grond. Hierdoor raakte hij in coma en later overleed hij zelfs. Geen moord dus en ook niet “racistisch”. Tragisch, dat wel.

Toen het oordeel van de rechter kwam, was er echter al lang en breed een stille tocht geweest. Veel morele verontwaardiging was er vanuit de Turkse gemeenschap. Een burgemeester die opriep tot “dialoog”. Veel rode rozen. Een spandoek met “wij zijn Aziz”. Het was duidelijk; als je meeliep met deze tocht ben je een “goed mens”. Hoe zouden de reacties zijn geweest als de rollen in dit drama waren omgedraaid? Zou men vanuit de Turkse gemeenschap ook zo verontwaardigd hebben gereageerd? Waarom is er eigenlijk nooit een stille tocht geweest voor Zarife Gokkaya, het meisje dat met een jachtgeweer door haar vader werd vermoord?

Maar goed. De beeldvorming kan niet meer veranderd worden, vrees ik.
Erdogan, die zegt dat assimilatie een “misdaad tegen de menselijkheid” is
Een lid van de autochtone onderklasse – intolerant als ze zijn – heeft een Turk de dood ingeslagen. Als die autochtone onderklasse nou maar wat toleranter zou worden, zou de multiculturele samenleving een grandioos succes kunnen worden. Want zeg nou zelf; het is toch geweldig als jouw wijk binnen twee generaties compleet van samenstelling is veranderd? Als je het daar niet mee eens bent, moet je wel een racist zijn. Aso!
Zou het ook kunnen dat het probleem ergens anders ligt? Hoe groot is de bereidwilligheid onder Turkse moslims om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving, aan de normen en waarden? Vinden zij ook dat elk individu zijn of haar eigen partner mag kiezen? Doen ze ook enthousiast mee aan de Nederlandse feestdagen? Zaten ze ook gekluisterd aan de buis toen de Koningin haar abdicatie aankondigde? Of luisteren ze liever naar premier Erdogan, die zegt dat assimilatie een “misdaad tegen de menselijkheid” is? Voelt men zich Nederlander, of Turk?

Of het seniorendorp er gaat komen, moet worden afgewacht. De gemeente Almelo gaat hoe dan ook verder met het bouwen van een tolerante, multiculturele samenleving, gefinancierd door de EU. Burgemeester Jon Hermans heeft naar aanleiding van een andere gebeurtenis ook nog een waarschuwing in petto: anonieme reageerders moeten zichzelf openbaar maken. Anders volgt er wellicht juridische actie. In een wanhopige poging om ‘de boel bij elkaar te houden’ wordt de multiculturele samenleving ook steeds totalitairder.
Ik voel me thuis in mijn stad, maar ik vraag me af hoe lang dat nog gaat duren in Almelo. Of moet ik zeggen… Ankara aan de Aa?  

Jos Arends,  12-02-2013          

Reacties
# 1
Maarten:

Heeft die malloot dat werkelijk gezegd, dat van die anonieme reageerders? Wie niet anoniem reageert heeft binnen de kortste keren een mohammedaanse intimederende groep jongeren rond het huis zoals mij is overkomen. Dat wordt dan politie bellen, die zeggen de boel in de gaten te houden, wat betekent dat ze eens in de twee dagen door de straat rijden tijdens werkdagen -precies het moment waarop die jongeren in geen velden of wegen te bekennen zijn.
Rare burgeneerster.

12-feb 2013 ,  01:01
# 2
Tommie:

Turken zouden zich behoren te verontschuldigen voor de verre en recente misdaden uit hun geschiedenis: Genocides, Devşirme, Balkanterreur, de Koerdische knechting, Wenen 1528, Boeda 1541, Wenen 1683, de bloedbaden en slachtingen van Constantinopel, Urhoy, Adana, Izmir, Sivas, Gülyazi.
In plaats daarvan leidt het giftige mengsel van nationalisme en islam bij Turken in de diaspora tot een levensgevaarlijk isolationisme, dat ook nog eens gevoed wordt door uitspraken van total freak Erdoğan.
Om nu in Almelo een Turkse bejaardendorp te willen bouwen gaat elk verstand te boven.
Ik zie het somber in voor Almelo en Nederland.

12-feb 2013 ,  08:36
# 3
Tommie:

Taqiyya in Petersburg:
http://vladtepesblog.com/?p=59526

12-feb 2013 ,  08:58
# 4
Frans Groenendijk:

@Tommie Zie ook dit verhaal over Canada: "76% of Immigrants Investigated for Fraud Come from the Muslim World"

13-feb 2013 ,  02:30
# 5
vanhetgoor:

Het citaat is wel grappig: “wij hebben ze – toenmalige gastarbeiders – destijds geen taalcursussen aangeboden en dus zijn wij het ze verschuldigd.”

Maar het is alleen grappig omdat het zo dom is. Als iemand naar Amerika of Australië verhuist dan wordt hem te kennen gegeven dat hij binnen een half jaar de taal van het land moet spreken, of wat ook mogelijk is men komt het land niet in als men géén Engels spreekt.

In Nederland is het een verloren zaak, vanaf het begin is het fout gegaan en nog steeds blijft het fout gaan. De immigratie is fout geweest en de integratie ook. Er is destijds een bewuste keuze gemaakt voor onintegreerbaren, voor laag opgeleide arbeiders. Het werk dat zij kwamen doen bestond al snel na aankomt niet meer, toch heeft men verzuimd om de overeenkomsten te ontbinden. Ergens was wel duidelijk dat het toen al fout zat, alleen zijn er de verkeerde conclusies getrokken.

Enerzijds kan het een oplossing zijn om de "vleespotten van Egypte" om te schoppen, of om de kosten voor de mislukte integratie te verhalen op de thuislanden. Tenslotte is het niet de schuld van Nederland dat tachtig procent van de immigranten niet functioneert zoals zou mogen worden verwacht. Zodra de gevangenisstraf in het land van herkomst zal moet worden uitgezeten en de uitkeringen door het thuisland moeten worden opgehoest zal er een hele snelle integratie volgen. Of een remigratie naar het thuisland. In beider gevallen drukt hun aanwezigheid niet meer op de schouders van Nederland

14-feb 2013 ,  01:17
# 6
Fee:

Doe mijn relaas niet weer

09-maa 2013 ,  07:03
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.