Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Arabische Lente? Meer druk op Israël dus
Is Korthals Altes al lid van de partij van Voorhoeve?

Gisteren had de NRC.nl een stuk onder de kop Nederland moet banden met Israël bevriezen of beperken. Het gaat over een rapport van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken dat werd opgesteld op verzoek van de Eerste Kamer. Die AIV kwam hier op het weblog eerder langs. Dat was toen naar aanleiding van een verzoek uit de Tweede Kamer.
Hoewel de vragen uit verschillende kamers kwamen en anders van toon en inhoud waren, lijken de antwoorden op elkaar: de druk op Israël moet worden vergroot. Ik ga hier en nu niet uitgebreid in op dat rapport aan de Eerste Kamer. Ik schrijf er nu wat over vanwege een lezing die ik 12 mei geef in Amersfoort.
Uitgangspunt is daarbij het belang van het schadelijke 'misverstand' over het ontstaan van de Joodse staat. Dit wordt veel te vaak direct in verband gebracht met Tweede Wereldoorlog, lees: de Holocaust.
En precies met dat 'misverstand' begint het voorwoord van het rapport.

»
Er staan aanhalingstekens om het woord 'misverstand', omdat het niet om een vergissing gaat, maar om een fout denkbeeld dat door vijanden van de Joden en/of Israël doelbewust uitgedragen wordt.
De AIV doet dat in deze woorden:
Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, dat zich decennialang voortsleept, is wel treffend omschreven als een conflict tussen ‘de slachtoffers en de slachtoffers van de slachtoffers’. Er mag geen misverstand over bestaan dat de Holocaust en de Israëlische bezettingspolitiek twee volstrekt onvergelijkbare grootheden zijn. (...) Dit neemt niet weg etc.


We noemen ze onvergelijkbaar, maar we zetten ze toch bij elkaar in een stukje...

Ik ga hier maar niet in op dat andere misverstand (dat het conflict er een is tussen Israël en Palestijnen).

De afbeelding is van het Mausoleum van Enver Pasha. In 1922 gedood bij zijn pogingen om Turkije uit te breiden naar het oosten. In 1996 herbegraven in Istanboel: een waterscheiding in de geschiedenis van Turkije.
Mijn lezing gaat over Het Ottomaanse Rijk, het mohammedanisme, Turkije en Israël.
Enver Pasha zou je de personificatie van de verbinding tussen die vier onderwerpen kunnen noemen.

Er zijn nog plaatsen bij de lezing.
Gaarne vooraf doorgeven dat u wilt komen. Dat kan hier (of via het contactformulier van dít weblog).

Ja, toch nog een ding over het rapport.
Ze schrijven op bladzijde 49:
De AIV heeft zich ook gebogen over de gevolgen voor de vredeskansen van de hervormings- bewegingen en omwentelingen die grote delen van de Arabische wereld al meer dan twee jaar op haar grondvesten hebben doen schudden. Daarbij is hij tot de conclusie gekomen dat de regionale ontwikkelingen, die complexe dwarsverbanden laten zien, tot nu toe
geen wezenlijke invloed hebben gehad op het Israëlisch-Palestijnse conflict, in positieve noch in negatieve zin.

De uitspraken van Morsi over de joden als apen en zwijnen vinden de mensen van dit belangrijke adviesorgaan blijkbaar net zo weinig verontrustend als het aanzienlijk verbeteren van de relatie tussen Egypte en Iran.
De raketaanval op Eilat van gisteren was niet afkomstig uit de Gaza strook maar uit Egypte..  

Frans Groenendijk,  18-04-2013          

Reacties
# 1
Veteraan:

Israel moet als antwoord de betrekkingen met Nederland verbreken op alle punten,ook op het gebied van de wetenschap en de wapenhandel als Nederland gaat besluiten de betrekkingen te bevriezen of te beperken.

19-apr 2013 ,  02:34
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.