Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Boerka’s en pedofielen

Channa Sam­kalden is een mensen­rechten­advocaat van het kan­toor Böhler in Amster­dam. Ze pleit in de Volks­krant van 3/2/12 voor de vrij­heid van vereni­ging van Mar­tijn, de club van pedo­fielen. Als advocaat mag je zoiets doen, vind ik.
Verenigingen en natuurlijke personen mogen zich in rechte laten vertegen­woordigen en advocaten zijn weliswaar niet verplicht om iedereen als klant te accepteren, het hoort toch tot ons ethos om mensen en ook rechts­personen niet in de kou te laten staan.

»
Dat betekent niet dat je zelf noodzakelijk veel sympathie hebt voor Martijn of voor de idealen waar die club voor staat. Je draagt alleen de argumenten aan die hun standpunt in rechte onderbouwen, omdat je daarvoor geleerd hebt en leken niet.
Wel kun je je afvragen of het tot de taak van een advocaat hoort om ingezonden
nog steeds meen ik dat het recht een zaak is voor de rechtbank en de publiciteit iets voor journalisten en niet voor de bedienaren van het recht
stukken in de krant te schrijven of op een andere manier de media te bewerken in het voordeel van je cliënt.
Veel strafrechtadvocaten doen het en Böhler is een strafrechtkantoor. Persoonlijk heb ik daarbij mijn aarze­lingen niet alleen t.a.v. van advocaten maar vooral ook bij persrechters en persofficieren.
We deden het vroeger zonder en nog steeds meen ik dat het recht een zaak is voor de rechtbank en de publiciteit iets voor journalisten en niet voor de bedienaren van het recht.

Of Martijn trouwens een cliënt is van Samkalden en of ze hier optreedt in het kader van haar werk als advocaat is nog maar de vraag. Ze was tot voor een paar jaar, meen ik, medewerker aan de universiteit en heeft een mensenrechtenproefschrift geschreven. Misschien schreef ze haar opiniestuk wel uit overtuiging. Daarvoor pleit ook de bestrijding van het boerkaverbod in hetzelfde opiniërende stuk. Het dragen van een boerka heeft niets met de vrijheid van godsdienst of een van de andere mensenrechten te maken. Als we bij wet het dragen van moslimkleding zouden verbieden zou dat niets toe of afdoen aan het recht van moslims om hun godsdienst uit te oefenen. Wel staat er een verbod aan vrouwen in de koran om zich onzedig te kleden maar wat dat is wordt door de omstandigheden bepaalt. Die zijn hier anders dan in de Arabische woestijn van de zevende eeuw na Christus.
Geen zinnig mens kan volhouden dat een boerka hier in Nederland een vorm van zedige kleding is, het is een vorm van provocatie die door geen enkele wetsbepaling wordt beschermd.
Dat geldt trouwens ook voor het in vereniging propageren van pedofilie. Er is geen wet die dat beschermt en als Samkalden dat werkelijk zou menen heeft ze ongelijk. Maar als advocaat mag ze van mij dat standpunt verdedigen.
Ze zou het alleen nooit als rechter moeten doen.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  05-02-2012          

Reacties
# 1
Ester Losita:

Boerka en hoofddoek e.d. zijn helemaal geen uiting van godsdienst. Ze zijn bedoeld als vlag: pas op, moslimvrouw, afblijven. En als dagelijkse herinnering aan de moslimvrouw dat ze alleen binnen de kring van moslims mag trouwen om te verzekeren dat de nakomelingen de woestijnideologie van jongsaf aan krijgen opgedrongen. Alle vormen van hoofddoek zijn bedoeld als etnische segregatie gepresenteerd als godsdienst.

06-feb 2012 ,  10:22
# 2
Roos Friesland:

Dat die ideologie inderdaad wordt opgedrongen aan de nakomelingen zag je vorige week duidelijk bij die boerkamoeder en haar zoontje van ongeveer acht jaar (TV EO/Andries Knevel) Boerkamamma zei lachend dat het arme kind had gezegd dat hij later een vrouw wilde die hlemaal bedekt was. Ok handen en ogen. Ach wat zielig. Het was een zachtaardig mannetje. Ik vraag me af vanaf welke leeftijd die rare vrouwen hun kind het huid op huid contact met hun moeder gaan ontzeggen.
Het zoontje zelf zei aarzelend - maar hij had zijn lesje al best goed geleerd - dat hij mr van God hield dan van zijn vader. (zijn vader met wel een engerd zijn, maar tch...)

06-feb 2012 ,  11:24
# 3
Meneer Storm:

@Esther Losita: dat van die vlag is helemaal correct.!
http://tinyurl.com/3k6a3qn

13-feb 2012 ,  10:41
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.