Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Bouwvoorschriften versus massamoord: u moest u schamen
Geen betuttelracisme: ook iemand die zichzelf zwart noemt heeft recht op harde kritiek

Dit stukje sluit enigszins aan op het voorgaande over 'Islamsoep en Churchill'. De overeenkomst is dat ook dit een reactie is op een stuk dat ik toegestuurd kreeg dankzij mijn 'bekendheid' als schrijver van Islamofobie? Een nuchter antwoord Codfried Egmond stuurde me een lang essay met de opvallende titel Komt er weer een Holocaust? Meneer Egmond houdt er nogal bijzondere opvattingen op na. Op een of andere manier prikkelde zijn betoog me wel want achter elkaar rolde onderstaande tekst er bij mij uit. En zoals de subtitel aangeeft: ik spaar hem niet. Aan het einde kom ik zelfs met de hypothese dat de schrijver een soort Edward Saïd speelt. Dat is uit mijn mond bepaald geen compliment: ik beschouw Saïd als de grootste intellectuele terrorist die het Palestijnse volk tot nu toe heeft voortgebracht. Op de (tamelijk oude) foto staat de huidige Amerikaanse president afgebeeld die gezellig dineert met deze Edward Saïd.
»
Dag meneer Codfried,
Dank u voor het toesturen van uw bijzondere essay. Ik voel me wel een soort vereerd dat u het, naast enkele tientallen andere mensen, ook aan mij stuurt.
Dat u het mij stuurt kan geen andere reden hebben dan dat u van mij gehoord hebt als schrijver van het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord. Omdat u er iets uit of over gelezen hebt acht u mij wellicht voor reden vatbaar en ik vat dat maar op als een compliment.
Ik moet zeggen dat toen ik las dat u Theo van Gogh wegzette als equivalent van een nazi-kopstuk, ik wel erg moest slikken. U bent toch wel op de hoogte van het feit dat van Gogh in woorden snoeihard tekeer ging tegen machtigen van allerlei soorten en maten maar tegen anderen juist heel fatsoenlijk en betrokken was? Hij hielp bijvoorbeeld een aantal jonge mensen met een Marokkaanse achtergrond bij hun eerste stappen in de filmwereld.
Maar goed, misschien heeft u (hier bijvoorbeeld) ook gelezen over het waarom van mijn boek.
Daarin was te lezen
Beide groepen worden vanuit het andere kamp ervan beschuldigd dat de genoemde vrees niet meer is dan een dekmantel voor een heel andere agenda. De eerste groep zou geheel bestaan uit linkse extremisten die een bondgenoot zien in elke vijand van de VS en het kapitalisme. De tweede groep zou bestaan uit racisten.
Zowel linksextremisten als rechts-extremisten komen ook in ons land voor, maar ze zouden niet het maatschappelijk debat moeten beheersen. Nog belangrijker is het te voorkomen dat het maatschappelijk debat verengd wordt tot dat wederzijdse aantonen van achterliggende motieven.
De belangrijkste boodschap van het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord is dat toch op zijn minst en allereerst die angsten onder ogen gezien moeten worden. Daarbij komen met name de angsten aan de orde van mensen die islamisering als bedreigend ervaren. Het boek is echter geschreven op een manier die het mogelijk maakt dat de belangrijkste angst in het andere kamp wat afneemt of in ieder geval toch niet toeneemt.

Ik vraag dus aan mensen om bepaalde angsten onder ogen te zien.
In feite doet u iets vergelijkbaars.
Op één enkel onderdeeltje bent u daar wat mij betreft wèl in geslaagd.
Ik was me er al volledig van bewust dat in WO II de meerderheid van de toenmalige bevolking van Nederland een, zwak uitgedrukt, buitengewoon laffe houding aannam; dat langer geleden een deel van de Nederlanders een buitengewoon kwalijke voortrekkersrol in de slavenhandel heeft gespeeld en korter geleden de betiteling als ‘politionele acties’ van de strijd tegen de opstand van de Indonesiërs er blijk van gaf dat van het Nederlandse verleden nog steeds veel vergoelijkt werd (mijn indruk is dat dit in de huidige schoolboeken al ruimschoots gecorrigeerd is). Ik moet echter bekennen dat nog niet echt tot me doorgedrongen was dat die historische onbetrouwbaarheid van vele Nederlanders een eventuele angst onder (in uw woorden: ) “zwarten en moslims” kan aanwakkeren. Bedankt daarvoor.

Op de achtergrond van uw hele verhaal spelen de heer Wilders en zijn partij een grote rol. Nu ben ik het op punten met hem eens. Met name op zijn hameren op de rol van de mohammedaanse ideologie en het feit dat het mohammedanisme ook buiten Nederland en al heel lang voorkomt en het wereldwijd op vele plaatsen een rol speelt in conflicten en onderdrukking van minderheden. Wanneer je letterlijk naar zijn woorden luistert -en niet naar hetgeen de pers en zijn tegenstanders er van maken- geeft Wilders wel degelijk aan dat hij niets heeft tegen mensen die zich moslims noemen, maar ik vrees dat dat bij heel veel mensen weinig overtuigend overkomt. Hij doet in mijn ogen ook veel te weinig zijn best om dat uit te stralen. Fortuyn was daarin veel overtuigender, maar die is vermoord zoals u zich wellicht nog herinnert (op andere bezwaren die ik tegen Wilders heb, ga ik hier verder niet in).
Ik ben geen racist. Ook niet van de betuttelende soort. Bij het schrijven van onderstaande reactie op uw essay houd ik me dus ook beslist niet in.
Omdat uw stuk erg lang is en zeer grote wendingen maakt bespreek ik uw stuk maar per paragraaf.

In uw eerste paragraaf spreekt u van een
dagelijkse stortvloed van leugens,[de] haatzaaierij en [de] stigmatisering in de media van groepen burgers waartoe ik als zwarte ook toe behoor.

Ik moet u zeggen dat ik een totaal ander beeld heb van waar de Nederlandse media mee bezig zijn. Ik vind het jammer dat u zelfs niet één enkel voorbeeld geeft om uw bewering te onderbouwen. Op de beschuldiging van racisme aan uw adres kom ik verderop terug.

In uw tweede paragraaf vraagt u gelijk al erg veel van mijn zelfbeheersing. Ik ben wel blij dat u nog eens benadrukt dat Israël ontstaan is in reactie op de georganiseerde jodenhaat in het Europa van de 19e eeuw en niet in reactie op de Holocaust zoals door nogal wat lieden impliciet of expliciet wordt aangevoerd. (zie verder mijn recensie van het schandelijke geschrift “Israël, een onherstelbare vergissinghier op het Weblog “Keizers & Kleren )

Verder zijn het echter nogal “sweeping statements” die u hier in stelling brengt.
U beweert dat nu overal “de roep om hun [zwarten en moslims] vertrek en verwijdering uit Europa” klinkt. Ik weet niet waar u dat hoort. Wanneer de rest van deze alinea deze boude bewering zou moeten ondersteunen dan moet ik u teleurstellen: dat doet het niet. Sterker nog:het raakt kant noch wal.
In Zwitserland koos men onlangs voor een zogenaamd Minarettenverbod welke bij mij associaties oproept met de Rijkskristalnacht toen in Duitsland tijdens een nationale pogrom synagogen in vlammen opgingen, Joodse winkels werden gevandaliseerd en aan Duitsers werd verboden zaken met Duitse Joden te doen.

Wat een volstrekte onzin probeert u hier te verkopen. Het ging om het niet toestaan van de symbolen van de mohammedaanse veroveringsideologie bij het bouwen van nieuwe moskeeën. Niemand heeft zelfs maar een klàp opgelopen, nergens is sprake van het willen boycotten van bepaalde sectoren van de economie. Ik kom maar niet met het verhaal dat moskeetorens in het Westen even hoog mogen zijn als de kerktorens in Saoedi-Arabië, maar ik snap heel goed dat vele andere mensen dat wel doen. Kom eens met referenties over geweld tegen mohammedanen in Zwitserland. Ik ken alleen (officiële) cijfers over een zeer sterke oververtegenwoordiging van buitenlanders in de criminaliteitsstatistieken in dat land. Vooral waar het verkrachtingen betreft.
Wikipedia (voor dit soort zaken redelijk betrouwbaar) over de kristalnacht:
..er werden 267 synagogen in brand gestoken en ongeveer 7500 winkels en bedrijven van Joden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Het werd de brandweer verboden om de branden te blussen. Tijdens de Kristallnacht werden 92 Joden vermoord.
En dat stelt u op een lijn met een richtlijn met betrekking tot nog te bouwen moskeeën? U moest u schamen.
Oproepen tot economische boycot hoor ik hoofdzakelijk over Israël uit de mond van mijn politieke vijanden.

Mohammed Bouyeri vermoordde van Gogh omdat zijn ideologie hem daartoe inspireerde. Zijn interpretatie van die ideologie. Een interpretatie die wereldwijd door veel mensen gehanteerd wordt en onder andere sinds 9-11 wereldwijd al geleid heeft tot meer dan tienduizend aanslagen waarbij doden vielen. Op beangstigend veel plaatsen waar veel mensen wonen die zichzelf moslim noemen, komt deze interpretatie van dit gedachtegoed voort en vallen er doden door die interpretatie. Mensen die beweren dat ze dezelfde ideologie aanhangen maar er (voorlopig?) alleen een andere interpretatie aangeven, wordt indringend gevraagd heel helder te zijn over hun afwijzing van die interpretatie. En het dringend stellen van die vraag wenst u op een lijn te stellen met het gedrag van de nazi’s die de Joden bij miljoenen vermoordden, niet vanwege hun activiteiten of ideologie maar vanwege hun raskenmerken. U moest u schamen.

Dan komt u met de bewering dat ..
.. Net als bij de toenmalige geassimileerde Joden [staat] vreemd genoeg vandaag het zogenaamde gebrek aan integratie van de volledig geïntegreerde zwarten en moslims ter discussie [staat].

Zeldzaam leugenachtig. Zelfs van mensen, die zeer grove taal gebruiken over straatterroristen, hoor je keer op keer op keer dat ze benadrukken dat de lieden die weigeren te integreren het verpesten voor de mensen die dat wel doen.
Rechtshandhaving en opsporing van criminelen is zoals u terecht beweert een taak van de overheid maar preventie van criminaliteit beslist niet. Wat een ongelooflijke onzin te beweren dat het voorkomen van misdadigheid (alleen) een taak van de overheid zou zijn. Wilt u in zo'n samenleving leven? Ouders zijn op de eerste plaats verantwoordelijk om hun kinderen tot fatsoenlijke burgers op te voeden.
Waarschijnlijk onbedoeld wijst u hier indirect wel een zeer groot en hardnekkig probleem aan: de weigering van ouders om zich verantwoordelijk te tonen voor het wangedrag van hun kinderen. Het willen uitbesteden van opvoeding aan scholen en politie: het komt in alle lagen van de bevolking voor maar in sommige subculturen veel meer dan andere.
En deze onzin laat u dan onmiddellijk volgen door “De centrale vraag is dus of wij weer afstevenen op een Holocaust in Nederland”.
U moest u schamen.

De wangedragingen van de vroegere dictators in Europa ten opzichte van de Joden zijn me bekend, maar niet op het gedetailleerde niveau waarop u een en ander blijkbaar bestudeerd heeft.
Bij uw passage “Hun uiteindelijke uitdrijving en speciaal de roof van hun rijkdommen, was dus (sic) reeds vanaf het begin voorzien” fronsen mijn wenkbrauwen zich overigens wel. U beschrijft immers periodes die meerdere generaties omspannen en plannen voor zo'n lange termijn (“reeds vanaf het begin voorzien”) lijken me werkelijk uitzonderlijk onwaarschijnlijk.

Het erop volgende bruggetje naar de situatie van vandaag de dag komt me helemaal absurd over. U schrijft dat men zwarten en moslims hier naartoe heeft gehaald, zonder dat het de bedoeling van de Nederlandse staat was dat zij hier zouden blijven.” om vervolgens het te gaan hebben over “De klacht dat zij niet willen integreren”. Maar dat is een klacht die juist weer niet van die oorspronkelijke “men” (georganiseede werkgevers) of van “de Nederlandse staat” komt. U slaat hier echt wartaal uit.
Het klopt dat toen de gastarbeiders hier naar toe kwamen het de bedoeling van niemand was, ook niet van die mannen zelf, dat ze hier zouden blijven.
De klacht is niet dat die tienduizenden gastarbeiders die weer weg zouden gaan, niet wilden of willen integreren. De klacht is ook niet dat ze uiteindelijk toch bleven.
De klacht is dat onder de tienduizenden partners die in hun kielzog hierheen gekomen zijn in het kader van gezinsvorming en met name onder de honderdduizenden kinderen die in die gezinnen geboren werden, er velen zijn die niet integreren.
De klacht is feller omdat veel van die gezinnen gevormd zijn in het kader van arrangementen van de wederzijdse ouders op economische gronden.
De klacht wordt nog veel feller doordat een deel van de woordvoerders van die mohammedaanse ideologie, mensen actief aanmoedigen niet te integreren. Dezelfde mohammedaanse ideologie waarvan u overigens zelfs het bestaan lijkt te willen ontkennen: U schrijft over “moslims” alsof dat een genetisch of in ieder geval aangeboren iets is. Vreemd.

Ik wist niet dat Mr. G. Spong van Surinaamse afkomst was. Waarom vermeldt u dat eigenlijk?
U constateert achtereenvolgens met grote verontwaardiging dat het OM de heer Wilders aanvankelijk niet wilde vervolgen en nu er wel een proces komt bent u weer verontwaardigd want hij “..krijgt [hij] nu openlijk de steun van de staat om allochtonen apart te zetten en tot vijanden van Nederland te stigmatiseren”. Begrijp ik hetnu goed wanneer ik vaststel dat het u liever geweest was als hij zich voor de rechter niet eens had mogen verdedigen en hij direct veroordeeld werd? Gelijk ook maar geëxecuteerd misschien?
U heeft echt niets met vrijheid van meningsuiting, rechtsstaat, rechtspraak of een speciale status voor volksvertegenwoordigers hè?

Verder is het uw mening dat “..ondanks alle aangiften, vertogen en bezwaren tegen Wilders vanwege zijn aanzetten tot haat, de campagne van Wilders de Nederlandse staat niet onwelgevallig voorkomt”. Waar haalt u dat vandaan? En wie IS trouwens de Nederlandse staat in dit verband?
In de volgende paragraaf doet u er nog een schepje bovenop. Dat vermeende of echte wangedragingen van de ene minderheidsgroep niet de andere minderheidsgroep worden aangerekend, vat u op als onderdeel van “De aloude verdeel en heers politiek”. Een redenering waar geen argument tegen opgewassen is. U zult altijd jammeren.
Het lijkt wel alsof u met alle minderheidsgroepen de rijen wilt sluiten in uw gevecht tegen de meerderheidsgroep en wangedragingen vanuit minderheidsgroepen wilt bedekken met de mantel van de “solidaire strijd”.
En hier heeft u zichzelf helemaal opgezweept: “Als er allochtone potenrammers zijn dan is het alleen omdat zij op het VMBO hebben geleerd dat zulks in Nederland ongestraft kan.
Ongelooflijk. U moest u schamen.

Tevens leidt het VMBO nergens toe op. De kinderen hebben geen enkel vak geleerd, laat staan dat zij een normale brief kunnen schrijven. Dit heeft men gedaan om zwarte, gekleurde en moslim leerlingen op achterstand te zetten en te garanderen dat de weg naar maatschappelijke stijging via onderwijs voor hen is afgesneden. Tevens creëert men zo een permanente onderklasse, een klasse van onontwikkelde burgers, die men op alle mogelijke manieren kan voorliegen, uitbuiten en manipuleren.

Toe maar. VMBO-docenten, VMBO-directies en (linkse) politici die belangrijk hebben bijgedragen aan de tot standkoming van deze onderwijssoort mag je natuurlijk ongestaft stigmatiseren. En ineens zitten er ook helemáál geen autochtone kinderen meer op het VMBO. Zelden zo’n idiote samenzweringstheorie gezien.
U moest u schamen.

Uw stelling dat het bespottelijk is dat er aparte projecten bestaan voor integratie van verschillende minderheidsgroepen onderschrijf ik volledig. Overigens zijn er heel wat mensen uit de minderheidsgroepen zelf die hier driftig aan mee doen. Ik ga er zonder meer van uit dat u ook hen daar op aanspreekt.

En dan, hopla, over naar Al-Qaeda.
Daarbovenop kwamen de aanslagen in New York van 11 september 2001 waardoor moslims ook de rol van godsdienstfanatici en terroristen toebedacht kregen.

Waren het christenen dan? Atheïsten? Boedhisten? Geen terroristen? Geen godsdienstfanaten?

Wat vandaag opvalt, is dat de witte commentatoren, de witte mannen en vrouwen met hoge salarissen die commentaar mogen leveren, de zaak heel abstract bespreken. Alsof wij met een puur juridisch filosofisch probleem te maken hebben. Zij laten altijd in het midden hoe zij werkelijk over de argumenten denken en hoe zij kijken naar de allochtonen en de toekomst van allochtonen in Nederland. Het lijkt alsof zij alle opties openhouden, waarmee zij in feite kiezen voor de status quo en dus vóór afwijzing van allochtonen.
Als redelijk betaalde witte man die gewoon voor zijn beurt spreekt, zal ik daar dan maar heel helder over zijn.
Mensen die mee willen doen, en al helemaal mensen die hier geboren zijn, moeten allemaal meedoen en de kansen grijpen die hen volop geboden worden. Mensen die zichzelf buiten spel zetten moeten niet zeuren over buitengesloten worden. Zich buiten sluiten door bijvoorbeeld vast te houden aan twee halve nationaliteiten in plaats van duidelijk voor de Nederlandse te kiezen, door speciale rechten te eisen zoals bidden onder werktijd of door het dragen van kleding die een politiek-religieus statement vormt.

Op uw verhaal over het blanke ras als afwijking van de zwarte standaard ga ik maar niet in. Het verhaal is daarvoor intern veel te tegenstrijdig. U moet dat nog maar eens opnieuw bekijken. Uw verhaal over “zwarte adel” en “zwarte intellectuelen” in het Europa van vele eeuwen geleden klinkt trouwens inderdaad racistisch. Waarom is het voor u van belang om te weten hoeveel voorouders van Da Vinci zwart waren?

De SP in Den Haag misbruikt een hype over vermeende ‘lijfstraffen’ tijdens taallessen in moskeeën om moslims verder te stigmatiseren als kinderbeulen

U heeft daar onderzoek naar gedaan? Naar het voorkomen van dat slaan in koranscholen? Nee hè? Ik zou zeggen: begin er eens mee.

En dan de witteboordencriminaliteit tegenover de straatrovers.
Als lelieblanke Nederlander heb ik mij ook woekerpolissen laten aansmeren. Dat is deels te wijten aan mijn goedgelovigheid en nalatigheid, deels aan het feit dat de kopstukken van de clubs er achter, financieel-economisch nogal zwak onderlegd waren. Ik hoop langs juridische weg een deel van de pensioenrechten die me zo door de neus geboord zijn, terug te krijgen. Ik vind het echter vele malen belangrijker dat lieden die tijdens een van hun rooftochten door de stad een man doodrijden en daarna met hun familie stennis trappen in het ziekenhuis waar zij nota bene behandeld worden voor de verwondingen die ze zelf daarbij hebben opgelopen, langdurig achter slot en grendel gaan. Eventueel het land worden uitgezet als blijkt dat het lieden zijn die maar half Nederlander zijn. U niet?
Vindt u het verlies van een paar honderd of paar duizend euro belangrijker dan het effect dat het op straat, of tegenwoordig zelfs in eigen huis, beroofd worden, heeft op de slachtoffers? Zo ja dan voldoet u in mijn ogen aardig aan het beeld dat vaak wordt neergezet van de meedogenloze, Amerikaanse geldwolf.
Misschien wel meest lachwekkende aan uw hele betoog vind ik het opvoeren van de driekwart-Duitser Willem-Alexander als typische autochtoon! Ha ha ha.

Naarmate ik langer met uw stuk bezig ben, dringt zich steeds sterker de gedachte op dat u eigenlijk niet in het minst bang bent voor het gevaar dat u projecteert op meneer Wilders en de gehele Nederlandse samenleving, maar gewoon schrijft “voor de markt”. U doet me een beetje denken aan mensen als Edward Saïd. Ik verdenk u er van dat u volledig doordrongen bent van het tot in het krankzinnige overdreven schuldgevoel onder blanke Westerlingen. Zo bang zijn zij om voor racist te worden uitgemaakt dat ze u laten wegkomen met de meest absurde onzin. De betuttelracisten van deze wereld staan klaar om u te omhelzen vanwege uw onzinnige aanklachten tegen het blanke ras.
Nee meneer. Geen racisme hier: als “zwarte” krijgt u van mij de volle laag aan kritiek die u verdient met uw ondermaatse proza. Ik verzeker u: wanneer u voor dit essay een voldoende krijgt op uw school dan is dat te “danken” aan het wijdverspreide betuttelracisme. Van u wordt dit gepikt omdat u zwart bent. Daar zou u niet blij van moeten worden.
Ik vraag me tenslotte heel ernstig af of u wel eens van Simon Deng gehoord heeft.  

Frans Groenendijk,  08-03-2010          

Reacties
# 1
Jaap:

Meneer Codfried heeft een lichte obsessie met kleurtjes en complotten ben ik bang Frans. Volgens Codfried worden kleurlingen en moslims door het Nederlandse parlement openlijk als vijand betiteld. Codfried stelt dat 'de regering' drugs uitdeelt zodat ze mensen met het verkeerde geloof de schuld kunnen geven.

Zelfs in het halfwas optreden van onze ordehandhavers jegens ontsporende jeugd ziet deze meneer een complot om de zwarte bevolking maar zoveel mogelijk te kunnen stigmatiseren om de nieuwe Holocaust te legitimeren. Ik vrees dat jouw rationele weerwoord hem niet gaat overtuigen. Iemand die ervan overtuigd is dat witte Nederlanders kleurlingen zien als 'mensdieren' is de rede voorbij.

http://forum.mgharba.nl/viewtopic.php?f=22&t=17401&sid=496760ab68524ddddb2db06c25a3dcc9

13-maa 2010 ,  04:05
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.