Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 


Burgerslachtoffers in Afghanistan


»
Vandaag een eerste vertaling van Diana West, auteur van The Death of the Grown-Up. Dit stuk schreef ze op haar weblog naar aanleiding van de dis­pro­por­tionele reacties op de Afghaanse burgers die het slacht­offer werden van een door­ge­draaide sergeant in ver­gelij­king met de stilte rond de Ameri­kaanse sol­daten en anderen die ver­moord werden in verband met de Koran­verbrandingen.

Vorig jaar plaatste ik deze hartverwarmende foto voor het eerst. Hij is van de bevrijding van Zwolle in april 1945 door de Canadezen. Ik post hem opnieuw. De reden dat ik hem toen opnam is nu minstens zo relevant, met name in het licht van het tragische incident waarbij een sergeant blijkbaar zijn legerbasis verliet en 16 Afghaanse burgers dood schoot.
Vorig jaar schreef ik:
Tussen 1940 en 1945 werden door de geallieerden minstens 128 luchtaanvallen uitgevoerd op het door de Duitsers bezette Rotterdam in Nederland. Daarbij verloren 884 burgers het leven en werden er 631 gewond. Ik vermeld dit terwijl ik me afvraag of admiraal Mullen ooit nadenkt over de vraag waarom precies de geallieerde strijdkrachten in Europa werden begroet als bevrijders in een oorlog die miljoenen burgerslachtoffers veroorzaakte.

Ik benadruk nogmaals: daarbij waren ook miljoenen burgerslachtoffers veroorzaakt door de geallieerde strijdkrachten. Hoe verklaren Bush en Obama en Mullen en Kilcullen
waarom werkt die zelfde logica niet wanneer het gaat om "bevrijde" Afghanen?
en Petraeus en McChrystal en nu dus John R. Allen, de huidige bevelhebber in Afghanistan, de hartelijke ontvangst voor de geallieerde troepen in heel Europa in 1945, ondanks het massale lijden en de dood dat, ook, door de geallieerden werd veroorzaakt? Het antwoord is dat de bevrijde volkeren de nazi's en hun ideologie verworpen. Dus waarom werkt die zelfde logica niet wanneer het gaat om "bevrijde" Afghanen? Misschien staan ze niet zo afwijzend tegenover de Taliban of hun ideologie.

Nee, zeggen de strategen van onze COIN [Counter Insurgency]: Het probleem is dat er te veel burgerslachtoffers vallen. Zo luidt de COIN mantra in ieder geval de afgelopen drie jaar sinds generaal McChrystal kwam met zijn openlijke promotie van het idee dat "bescherming van de bevolking" gaat boven "bescherming van de strijdkrachten". Sterker nog, misschien meer dan wat dan ook kan de oorlog in Afghanistan worden beschouwd als een oorlog tegen burgerslachtoffers, met als ultieme prijs het "vertrouwen" van het Afghaanse volk. Of, zoals generaal Allen dat graag mag zeggen: "het edele Afghaanse volk."

Een week geleden, kwam ISAF met een verslag over de laatste Civilian Casualty Conferentie op het ISAF-hoofdkwartier, waar nieuwe cijfers over slachtoffers onder de burgerbevolking werden onthuld.
"In de afgelopen vier maanden waren opstandelingen verantwoordelijk voor de dood van 958 burgers, dat is 93%", vertelde luitenant-generaal Adrian Bradshaw, plaatsvervangend commandant van ISAF. "De meesten worden slachtoffer van geïmproviseerde explosieven. In dat licht is voor het terugdringen van het aantal burgerslachtoffers het absoluut noodzakelijk om de opstandelingen en hun helpers die daar bij betrokken zijn te treffen".
"In dezelfde periode, werd zeven procent, 72 mensen helaas, slachtoffer van het optreden van ISAF-troepen", zei hij. "Het is echter belangrijk op te merken dat in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, dit aantal met 65 procent verminderd is."
Bradshaw voegde eraan toe dat 72 slachtoffers te veel is en dat ISAF zich inzet om dat aantal terug te brengen tot nul.

93 procent van de burgerslachtoffers viel dus door de Taliban et al., en 7 procent door pro-regeringstroepen. Als de theorie van COIN juist zou zijn (haha), zouden we met zulke aantallen scènes meemaken, zoals die in Nederland, op de foto hierboven.

Maar de theorie van COIN is, op zijn zachtst gezegd, niet juist. De theorie is gebaseerd op een rigide vasthouden aan een ideologie, een geloofssysteem,
de harten en geesten van het edele Afghaanse volk
niet op een beoordeling van de feiten. In dienst van dezelfde ideologie, worden de acties van die sergeant uitvergroot en overdreven voor wat betreft hun betekenis in het geheel. De moord op 16 Afghanen - een aantal dat in het niet valt tegenover de aantallen waar de Taliban aan schuldig is - wordt nu opgevoerd als extra reden waarom de COIN niet werkt, waarom we de harten en geesten van het Afghaanse volk - sorry, "van het edele Afghaanse volk "- niet voor ons winnen.
Maar we vermijden daar logisch over na te denken, men geeft er de voorkeur aan om mee te gaan met de islamitische stroom van slachtofferschap, verontschuldigingen en de belofte om het beter te doen. Ja, meester, goede dhimmies die we zijn (geen onvertogen woord kwam over onze lippen nadat zes Amerikanen vermoord werden in het kader van de Koran Burning Rage van vorige maand) zullen we wij deze soldaat, hersenletsel of niet, te veel COIN combat tours of niet, te grazen nemen en hem ophangen om de bloeddorst van het edele Afghaanse volk te lessen - alles doen we om de islamitische woede te verminderen. En natuurlijk zullen wij onze mannen op nog vaker op een IED dodenmars sturen, met genoegen. We doen het allemaal voor u. Vindt u ons al aardig? Nee? We zullen nog meer doen.

Ze noemen het COIN en ze dragen uniformen, maar het is echt psychose en ze zouden ziekenhuiskleding moeten dragen.
Ondertussen, als de Afghanen aan onze kant stonden, als ze echt tegenstanders waren van de ware slagers, de Taliban, als ze zich zorgen maakten over welke kant onschuldig bloed aan zijn handen had, en welke kant alles doet wat menselijkerwijs mogelijk is om dergelijk geweld te voorkomen, zelfs ten koste van de eigen mensen, dan zouden de Afghaanse harten en geesten lang geleden al "gewonnen" zijn.
Maar dat zal nooit gebeuren. Stel je voor wat er gebeurt als ISAF haar doel bereikt van nul burgerslachtoffers?
Niets.

Hier het origineel  

Frans Groenendijk,  20-03-2012          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.