Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Costa Concordia en de Titanic

Honderd jaar geleden verging de Titanic en toen­tertijd was het nog “vrouwen en kinderen eerst”, er vielen de afge­lopen weken dan ook heel wat arti­kelen te lezen waarin de ramp met de Titanic verge­leken werd met het vergaan van de Costa Concordia.
Het gaat dan veelal over de nobele mannen van de Titanic die zo dapper hun kans op over­leven opgaven om vrouwen en kinderen te redden.

»
Dit in tegenstelling tot het asociale gedrag van het personeel van de Costa Concordia die er veelal de voorkeur aan gaven passagiers uit de weg te duwen terwijl ze in looppas hun eigen hachje probeerden te redden met als dieptepunt kapitein Schettino die helaas voortijdig ‘in een reddingsboot viel’...

Columnisten, schrijvers, historici en zielenknijpers proberen allemaal te verklaren waarom de mannen op de Costa Concordia honderd jaar later zo anders reageerden dan de mannen op de Titanic.

Het komt door de individualisering van de samenleving, het is de schuld van de emancipatie, vrouwen en kinderen eerst is uit de tijd,
Het orkest speelde “Nearer My God to Thee” en niemand die ging schreeuwen dat ze een ander lied wilden.
mannen durven of willen niet meer opkomen voor de zwakkeren, de zwakkeren van vroeger slaan je heden ten dage zo je hersens in zonder met hun ogen te knipperen, allerlei verklaringen zijn langsgekomen maar de verklaring die ik denk dat de juiste is, niet.

Het kan zijn dat ik er helemaal naastzit. Het kan ook zijn omdat het een politiek incorrecte verklaring is die we niet moeten willen met zijn allen.

Maar als je het mij vraagt zou ik zeggen dat het cruciale verschil met de mensen op de Titanic en de mensen op de Costa Concordia het aantal nationaliteiten was op beide schepen.

De Titanic was bijna volledig bevolkt met Britten en Amerikanen, op de Costa Concordia voeren mensen met 42 nationaliteiten uit alle uithoeken van de wereld.

De opvarenden van de Titanic spraken dezelfde taal. Dat maakt afspraken maken een stuk makkelijker. Bovendien deelden de opvarenden van de Titanic een min of meer gelijk normen en waarden stelsel.
Wat wel of niet “done” was, daar was iedereen het over eens omdat zij van huis uit min of meer hetzelfde grootgebracht waren. Het orkest speelde “Nearer My God to Thee” en alle mensen die dat hoorden kenden dat lied en niemand die ging schreeuwen dat ze een ander lied wilden.

Dat er in verschillende landen heel anders gedacht wordt over het vrouwen en kinderen eerst principe is kun je goed zien in de opvangkampen op Lampedusa waar louter mannen zitten. Mannen wier vrouwen en kinderen het zelf maar moeten zien te rooien. Papa gaat op reis.

Kinderen zitten er al nooit op die boten naar Lampedusa maar vrouwen hebben het wel geprobeerd. Bij dreigend gevaar worden ze actief overboord gegooid. Eerst.

Zijn mannen in het algemeen laffer of zelfzuchtiger geworden? Hebben vrouwen zo lang lopen zaniken dat ze alles zelf wel kunnen dat ze dat nu dan maar eens waar moeten maken?
Ik geloof dat niet.

De ineenstorting van de Europese Unie wordt ook wel eens vergeleken met het vergaan van de Titanic.
Ik denk dat het beter vergeleken kan worden met het vergaan van de Costa Concordia.
Vrouwen en kinderen eerst is niet uit de tijd. Het is alleen iets wat de meeste Franse mannen zullen verdommen om te doen voor een stel Koreaanse vrouwen. Colombianen zullen niet voorop staan om te verzuipen voor een stel Belgische moekes. Serviërs niet voor Amerikanen en ga zo maar door.

Verzuipen om anderen te redden, dat doen misschien enkele helden zonder aanzien des persoon. Verreweg de meeste mensen zullen vinden dat je het hooguit doet voor landgenoten of mensen die je kent. Mensen waar je wat om geeft. Zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar.
Kijk maar naar de Italianen op de Costa Concordia. Met 989 opvarenden die de Italiaanse nationaliteit bezaten waren de Italianen ver in de meerderheid ten opzichte van andere nationaliteiten. Toch vielen er maar twee Italiaanse slachtoffers. Dat is 0,2%.
De twee opvarenden uit de Filipijnen en twee uit Hongarije die er waren kwamen allemaal om het leven. Dat is twee keer 100 %.
De verklaring daarvoor lijkt mij te zijn dat een groot deel van de Italianen aan boord geen passagiers waren maar personeel. Personeel wat de weg wist op het schip. Mensen die ook eerder in de gaten hadden dat er iets helemaal misging omdat ze al langer op de Costa Concordia voeren. Personeel wat voor het overgrote deel net als de kapitein niet zo’n zin had om te eindigen als visvoer teneinde de laatste Koreaan van het schip te krijgen.

Kapitein Smith is met de Titanic ten onder gegaan. Wat had hij anders moeten doen, in een reddingsboot vallen? Hij zou voor eeuwig uitgekotst zijn en hoogstwaarschijnlijk in zijn woonplaats Liverpool alsnog gelyncht zijn door nabestaanden.

Schijttino ging weg en in het dorp waar hij geboren is verdedigen ze die labbekak nog ook.
Hoe komt dat? De dorpelingen kennen de mensen die omgekomen zijn toch niet.

Gelijkheidsdenkers zouden van de ramp met de Costa Concordia nog iets op kunnen steken.
Eurofielen ook. Die globale of zelfs maar Europese solidariteit weet u wel? Nou, die bestaat niet.  

Marielle Bos,  03-02-2012          

Reacties
# 1
Jaap:

Ik denk dat je gelijk hebt en dat dit gedrag niet zozeer te verklaren valt uit de gevolgen van emancipatie, maar eerder uit culturele mores. En veel extremer dan de klassieke Brit bestaan ze op het punt van 'vrouwen en kinderen eerst' niet.

Maar inderdaad, dat is niet politiek correct dus moet er wat neutraal-rationeels op tafel komen; zoals erosie van de mannelijke beschermdrang door 40 jaar emancipatie.

03-feb 2012 ,  07:39
# 2
Ester Lositas:

Geniaal!

Maar dat neemt niet weg dat de samenleving in Europa enorm gefeminiseerd is sinds de Titanic en dat heldhaftigheid ronduit wordt ontmoedigd. Dat is een ouderwetse waarde, die verbonden is aan het rijtje 'natie, geloof en gezin'. Toen onze wijze en vooruitziende EU-leiders de begrippen in dat rijtje ten grave droegen, zouden ze toen hebben geweten dat er niets voor in de plaats zou komen?

Mannen zijn niet laffer geworden. De biologische bedrading is nog daar, maar de culturele afstemming is verdwenen.
Ze krijgen gewoon te vaak te horen dat er niets meer de moeite waard is om voor te sterven.

03-feb 2012 ,  09:51
# 3
Marielle Bos:

De verklaring emancipatie wordt nog zotter als je nagaat dat er opvarenden waren uit landen waar die hele emancipatie nooit heeft plaatsgevonden, Kazachstan, Oekra´ne, Nepal, Taiwan, Turkije en Peru om er maar een paar te noemen. En toch zouden die mannen dan be´nvloed zijn door de emancipatie. Mensen die dat volhouden zijn hoogstwaarschijnlijk ook van mening dat Nederland een welvarend land is omdat we veel geld hebben.

03-feb 2012 ,  09:53
# 4
Marielle Bos:

Esther, breek me de bek niet open. Het is ook jammer dat in het onderwijs bijna geen mannen meer werken, op de middelbare scholen gaat het nog wel maar kleuter- en basisonderwijs zijn bijna allemaal juffrouwen. Als je nagaat dat zoveel kinderen thuis ook al geen vaderfiguur meer hebben moeten we misschien niet gek opkijken dat mannen tot halverwege de dertig met een petje op onverantwoordelijk lopen te doen.

03-feb 2012 ,  10:02
# 5
Frans Groenendijk:

Precies @Ester. Het geweldige boek The Complete Gentleman van Brad Miner begint ook met het verhaal over de Titanic. Hij benadrukt met name de verdraaiing dat de rijke passagiers iedereen opzij drukten. Ze waren er wel, maar wanneer de verschillende 'klassen' vergeleken werden bleek dat het verschil in geredde vrouwen en kinderen vs mannen veel positiever uit te pakken voor de rijke passagiers dan voor de arme!
De titel van de brief aan mijn dochters en kleindochter in de bundel Bezorgde vaders heb ik ontleend aan Brad Miner: Van dode leeuwen en levende jakhalzen.
Hij stelt: als er niets de moeite waard is om voor te sterven, is er dan nog iets waard om voor te leven.

03-feb 2012 ,  10:07
# 6
Primo Mattino:

Elke verklaring zal wel een stukje van de waarheid bevatten.
Dat van die talen geloof ik niet. Iedereen die op dat schap zat, zal wel Engels hebben kunnen verstaan. En die nationaliteiten? Kan je aan iemands neus zien of hij Italiaan of Duitser is? En maak je je daar op zo'n moment druk over? Ik weet het niet.
Ik weet wel dat men 40 jaar geleden zo dom was om te denken dat je miljoenen jaren lang genetisch vastgelegd gedrag wel eventjes zou kunnen veranderen in een paar jaar door een paar wetten en regeltjes. En te denken dat dat dan ook nog zonder consequenties zou blijven was wel helemaal het toppunt van onnozelheid.
Ik ben er toendertijd ook mee gestopt om deuren open te houden of op te staan in tram. En toen Saddam Hoessein op een gegeven moment van de westerse gijzeaars in zijn land alleen de vrouwen vrij liet en dat er toen NIET EEN van de dames was die dat aanbod weigerde, deed dat voor mij de deur dicht en werd de enige vrouw die ik nog anders behandelde als ieder ander mens Prima Mattina. En dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. En het zou ook zo gebleven zijn als ik op dat schip had gezeten.
De dames hebben het met hun van-twee-walletjes-eten-gedrag bij mij voorgoed verpest.

03-feb 2012 ,  10:10
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.