Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Dat moest er nog eens bijkomen

GreenPeace en PVV-er de Mos doen aan stuivertje wisselen.
GreenPeace-activisten zijn gaan graven in een spoordijk waar een kerntransport zou langskomen. Gewoon een beetje grind weghalen, voor een ludieke actie. Er was werkelijk geen enkel gevaar. Het was maar een klein gat dat ze in de dijk groeven en bovendien zou de trein er niet eens overheen rijden: het was namelijk de bedoeling er voor te zorgen dat de trein voor de plaats van het graven al tot stilstand was gekomen. Ze zouden zwaaien met vlaggen zodat de machinist wel móest stoppen. De kans dat door zo'n gat de trein net zou ontsporen was een kans die al zo klein was als, als… een tsunami in Duitsland. En de kans dat door zo'n ontsporing bovendien het vat met kernafval zou gaan lekken was nog kleiner dan, eh... de kans op een serieus ongeluk met een kerncentrale in Frankrijk! De kans dat dit vervolgens ook nog eens een schadelijk effect zou hebben op de mensen in de buurt, tsja, wie zou daar nu over beginnen?

»
Toch zeker niet iemand die eerder schreef:
De hedendaagse generatie 3 kerncentrales, zoals ‘European Pressurized Water Reactor (EPR) worden bij nieuwbouw aan expliciete (sic) ontwerpeisen onderworpen, zodat deze zelfs een aanslag met een verkeersvliegtuig kunnen weerstaan.

Toch wel.
Richard de Mos bedacht dat nu GreenPeace naar buiten brengt dat het gevaar van transporteren van kernafval niet moet worden overdreven, hun alarmistische rol nu maar door hem moest worden overgenomen.
Die arme PVV.
De verdediging zal wel zoiets worden als met de 'kopvoddentaks': Henk en Ingrid zijn zo slim dat ze wel begrepen dat ze de opmerking niet letterlijk moesten nemen: het zou hen prikkelen na te denken over het zogenaamde maffiavers in de Koran (9:29, niet-mohammedanen bedreigen en dan beschermingsgeld van ze eisen: de omgekeerde kopvoddentaks als het ware. Terwijl de PVV niet eens eiste dat de kopvoddentaks 'onderdanig' zou worden afgedragen).
Hoe dan ook.

De foto laat duidelijk zien dat het niet om een ballon of spandoek ging maar om een flinke kist van toch zeker wel 150 liter inhoud. Niet uitgesloten dat het te graven gat nog groter was. Bovendien waren de activisten van plan drie van die kisten in te graven.
Er ontstond geen enkele kans op een nucleaire ramp door het optreden van GreenPeace.
Dat het kernafval zo veilig verpakt is dat er geen echt gevaar voor een nucleaire ramp bestond, zal door de rechter zeker meegewogen (moeten) worden bij het bepalen van de strafmaat

Graven in een spoordijk is echter misdadig onverantwoordelijk gedrag. Een ontsporing zou mensenlevens kunnen kosten: de machinist, mogelijk anderen op de trein, mensen in de buurt van het spoor. De daders moeten daarop aangesproken worden. Wanneer het hoofdbestuur van GreenPeace op de hoogte was van het voornemen moet overwogen worden om de organisatie te verbieden.
Dat het kernafval zo veilig verpakt is dat er geen echt gevaar voor een nucleaire ramp bestond, zal door de rechter zeker meegewogen (moeten) worden bij het bepalen van de strafmaat, maar is uit de mond van de daders en hun apologeten een absurde verdediging. Zij wijzen immers voortdurend op het extreme gevaar van het kernafval.
Nog krankzinniger is echter de uitspraak van de GP-woordvoerder:
Het was niet de BEDOELING om iemand in gevaar te brengen
(allerlei media hebben dit letterlijk zo vermeld)

Dat moest er godverdomme nog eens bijkomen.

Dat deze snotaap de uitdrukking, "dat moest er nog eens bijkomen" niet begrijpt staat symbool voor het voortwoekerende hippiedenken in onze maatschappij. Teveel mensen die de instelling hebben: je bent alleen verantwoordelijk voor je daden voor zover er gebeurt wat je bedoeling was. (Anders zijn anderen de schuld).

De foto is afkomstig van GreenPeace zelf. Daar staat de afbeelding van meneer Thijssen onder de tekst: " GreenPeace biedt Joris Thijssen aan als nieuwe milieuminister"...
Een grapje natuurlijk. De datum is die van de installatie van het kabinet Rutte.
Een grapje. Een grapje toch? Ja toch? Alstublieft!r  

Frans Groenendijk,  14-10-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Zeer goed en adequaat stuk. Gen speld tussen te krijgen. Nu maar hopen dat de rechterlijke macht in Nederland nog iets voorstelt. Maar te vrezen valt, dat ook daar het hippiedenken nog altijd de boventoon voert.

14-okt 2011 ,  11:05
# 2
Theo Prinse:

Ha ha. Feit blijft dat volgens mij de wereld economie vast zit op een structureel te duur geworden olie prijs hoofdzakelijk het gevolg van de Chinese imaginaire astronomische consumptieve vraag naar energie (olie) en kern energie (Thorium en Very High Temperature Reactor VHTR) mogelijk de enige oplossing van dit vraagstuk bieden.
http://www.youtube.com/watch?v=LzEn20R8zKw

14-okt 2011 ,  12:37
# 3
Henri:

Het aardige van bovenstaand artikel is, dat Grienpies (sorry, ik kan dit niet laten) gepakt wordt op de eigen redenering, dat zelfs het kleinste risico niet kan en mag worden uitgesloten, onder het motto: If anything can go wrong, it will go wrong. En onmiddellijk wordt de tsunami bij Fukuyami, die de kerncentrales daar beschadigde, als bewijs aangevoerd van deze stelling aangevoerd. Maar zelf deinzen ze er niet voor terug risico's (die zijn er nu eenmaal) te vergroten door 'ludieke aksies' - wat walg ik toch van die hippie-instelling.

25-okt 2011 ,  05:34
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.