Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De pijnlijke afgang van A.A.M. Kinneging
Moet dit een conservatief voorstellen?

Rutger Castricum is een one-trick pony. Maar wel een die verschil maakt. Hij ontlokt idioot gedrag bij nogal wat mensen.
Hij beweert dat meneer Kinneging hem twee keer bij de keel greep tijdens hun treffen bij de voordeur van de laatste. We weten niet of dat waar is. Voor iemand die op allerlei manieren uitstraalt dat mensen zich niet zo snel moeten aanstellen, deed hij achteraf zelf wat aanstel­lerig over de confron­tatie. Ik zag het televisie­fragment niet tijdens de uitzen­ding zelf. Ik ging ernaar kijken omdat ik begreep dat de reacties erop zéér verschillend waren. Mensen namen het voor Kinne­ging op: hij zou Castricum gewaar­schuwd hebben zijn erf te verlaten, en die zou daar geen gevolg aan gegeven hebben. Hij zou zijn zwangere vrouw in bescherming genomen hebben, iets wat elke fatsoen­lijke man hoort te doen. Ik werd nieuwsgierig.

»
Na de eerste keer bekijken van een clipje van twee minuten bij GeenStijl was ik even stomverbaasd. De hoogleraar gedroeg zich idioter dan wie ook van de tot nu toe door de man met de roze microfoon geplaagden.
Maar wacht, er was misschien nog een andere mogelijkheid: heel venijnig knipwerk van Powned. Zo ongeveer als De NOS deed met uitspraken van Dion Graus, waar mevrouw Tahir, de echtgenote van Kinneging, nog terecht schande van sprak in het televisieprogramma Buitenhof.

Dus ik bekeek nog eens, de hele uitzending nu, via uitzendinggemist. Het bleken precies dezelfde minuten.
Van een erf was in het geheel geen sprake: de voordeur werd bereikt via een trap in een open
hij kiest er nadrukkelijk zelf voor om het gesprek aan te gaan
portiek. Het openbare optreden van zijn partner was dan wel de aanleiding voor het huisbezoek maar ze lag op bed en kwam ook nergens in beeld. Ze hoefde dus helemaal niet in bescherming genomen te worden. Aan het slot van de minuten riep Kinneging iets in de trant van 'ik weet waar jouw huis woont', maar dan op zijn intellectueels. Een buitengewoon beschamende vertoning.

Het was duidelijk: hier verloor een man zijn zelfbeheersing. Dat zou wat mij betreft nog niet staan voor een totale afgang. Ook een hoogleraar kan het gevoel hebben dat het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald wordt en dan even vergeten wat de consequenties zijn van een reactie die overheerst wordt door emoties. Alleen: daar was helemaal geen sprake van. Dit was geen man die lastiggevallen werd en maar niet van een stalker afkwam, maar een man die er nadrukkelijk zelf voor koos om het gesprek aan te gaan. Twee keer.

Onmiddellijk bij het openen van de deur, herkende hij Castricum en maakte hij aanstalten om de deur te sluiten. Daar had hij het recht toe. Castricum kwam immers onaangekondigd en al filmend aanbellen. Maar nee, de deur ging weer terug open: hij ging hem te woord staan en begon met zijn antwoorden
Kinneging heeft nagedacht over de rol van Castricum in de politiek
Castricums specialiteit -zuigen- een beetje te imiteren. Nogal dom. Opnieuw maakt hij aanstalten om de deur te sluiten en weer bedenkt hij zich: hij komt naar buiten. Misschien is er daar wat tussenuit geknipt, maar we zien vervolgens dat hij zich onbehoorlijk gaat gedragen. En, belangrijker, hij kraamt het rare zinnetje uit: "Weet je wat jouw rol is in de politiek?". Kinneging heeft dus nagedacht over de rol van Castricum in de politiek. Logisch, want op een of andere manier was hij natuurlijk ook betrokken bij de expliciet aan Castricum gewijde tekst die zijn vrouw op televisie uitsprak. De echte afgang van deze man is in mijn ogen dan ook dat hij er zo overduidelijk blijk van geeft dat hij helemaal niet goed nagedacht heeft over Castricum. Wanneer hij een beetje contact had met de realiteit van de media, had hij sowieso een bezoekje van Castricum verwacht.

Als ex-docent weet ik hoe lastig het is om met groepen hedendaagse Nederlandse pubers om te gaan wanneer je daar geen speciaal talent voor hebt. Maar van Kinneging had hier helemaal niet te maken met een groep pubers. Niemand heeft ook van hem geëist dat hij Castricum op zijn plaats zou zetten. Bovendien is Castricum geen groep. Castricum is zelfs geen puber. Hij heeft alleen ontdekt dat wanneer hij zich gedraagt als een kind, hij mensen die graag gewichtig doen, totaal uit balans kan brengen.
De allerblootste keizers, onoprechte, incompetente, zelfingenomen poseurs als Cohen en Vogelaar, voelen in zijn aanwezigheid ineens hun eigen naaktheid.

Anderen voelen niet zozeer die naaktheid, maar reageren krampachtig omdat hij hen eraan herinnert hoezeer ze van mensen als hij
Juist als con­ser­vatief zou je daar oog voor moeten hebben
afhankelijk zijn voor de manier waarop ze overkomen in de 'nieuwe' media. Mevrouw Halsema en meneer Plasterk kiezen er daarom voor om het gedrag van Castricum te spiegelen. Dat gaat Plasterk in de toekomst nog ernstig opbreken.

De manier van optreden van Castricum is deel van een oplossing: voor het probleem van de keizers zonder kleren, vooral de oude. Maar het is tegelijk ook een manifestatie van een ander probleem: dat van de weigering van veel 'jongeren' om zich volwassen te gedragen. Juist als conservatief zou je daar oog voor moeten hebben.

Ik zou het onjuist vinden wanneer vanwege dit beperkte wangedrag in zijn vrije tijd, Kinnegings aanstelling bij de universiteit van Leiden op de tocht kwam te staan. Wanneer ik lid was van een conservatieve denktank waar de man een boegbeeld van was, daarentegen..  

Frans Groenendijk,  29-02-2012          

Reacties
# 1
topsporter:

Hoho,het gedrag van Kinneging is zeer goed te verklaren.
Meneer de gewichtheffer denkt dat hij sterk is, dat fysieke element in zijn gedrag overschaduwt zijn ratio,die wat mij betreft,daaruit volgend, niet van de allerhoogste kwaliteit is.
Mijn conclusie is dan ook, dat deze man geen enkel probleem heeft met geweld,geweld dat erg sterk in deze zuivere mens aanwezig is.

29-feb 2012 ,  09:28
# 2
Peter van Schie:

Bij Pauw en Witteman gisteravond (28/02) zag ik vooral een man die gefrustreerd is omdat hij niet kan omgaan met de huidige populistische manier van journalistiek bedrijven. Hoe hij Rutger aan de deur van zijn huis 'te woord' stond, was hier een bewijs van: onhandig, krampachtig, sociaal incompetent. Ik denk echter dat hij dat wel van zichzelf weet. Vandaar zijn pleidooi voor meer fatsoen bij interviewers. Hij vertelde later dat hij zelfs zou willen dat men geen verslag meer zou mogen geven van de politiek met camera's. Het zou dan weer helemaal gaan om de inhoud en niet meer om mediavaardigheid. Ik vind het wel iets om over na te denken.

29-feb 2012 ,  12:49
# 3
Joojootje:

Ik heb alles gevolgd en deze mensen zijn een gevaar voor de Nederlandse open samenleving.
Het is erg dat deze meneer zijn visie in de aankomende elite staat te pompen.
En wij maar denken hoe komt het toch dat de boven ons gestelde zo wereld vreemd zijn.
Nou onder andere hier door.

29-feb 2012 ,  01:30
# 4
Frans Groenendijk:

Helemaal eens @Joojootje. Krijg net een berichtje onder ogen uit '98 waaruit blijkt dat hij toen al helemaal van het padje was. Hij liet optekenen "“Juist in een tijd dat vele vrouwen niet langer meer aan huis gebonden zijn, is een zekere kuisheid in kleding, woord, gebaar, blik en handeling vereist”"
Ik vind zijn potsierlijke constatering (in een tijd dat...) nog genanter en wereldvreemder dan zijn oproep tot kuisheid.
@Peter van Schie Zeker iemand die van zichzelf zou weten dat hij 'onhandig, krampachtig en sociaal incompetent' is, zou gewoon de deur dicht moeten doen in plaats van op het eigen terrein van Castricum met hem in gesprek te gaan.
Niks mis mee om aan de borreltafel eens te overwegen of de media-invloed niet te groot is. Maar het is wel hilarisch dat hij dat op televisie, nota bene bij een zwaar politiek gekleurd infotainment programma als P&W, komt uitdragen.

29-feb 2012 ,  02:08
# 5
winston:

de man kwam op mij gewelddadig en agressief over.
geen man om woorden mee te krijgen.

29-feb 2012 ,  02:10
# 6
topsporter:

N.a.v. dat wat hij in '98 over de vrouw liet optekenen.
Deze Kinneging is de elitaire vorm van een vaak sociaal gestoorde retroman man op zoek naar een vrouwtje uit Thailand of de Philippijnen, lekkerrr dat exotische.
Meneer Kinneging is een wat vreemde stimulus binnen de moderne samenleving.

29-feb 2012 ,  02:57
# 7
trias:

Kinneging had rustig moeten blijven en met een kwinkslag moeten zeggen dat hij geen zin heeft om ongevraagd aan zijn deur gebeld wil worden door journalisten, maar dat hij graag een interview geeft als dat vooraf gemeld wordt. Hij maakt hier een grote fout. Sowieso door fysiek te worden en verder door in gesprek te gaan. Hij had de deur dicht moeten doen. Ook zwak is de weigering van het echtpaar om de confrontatie aan te gaan met Powned bij P&W. Om maar te zwijgen over het pleidooi voor 'only radio, no tv'. Jaren vijftig terug ?

01-maa 2012 ,  02:26
# 8
Filantroop:

Wat zo opvalt is dat GeenStijl in april 2003 opgericht werd, maar dat voordien de “treitermedia” (om deze term even te lenen van Francisco van Jole), het al bestond Pim Fortuyn met draaiende camera’s lastig te vallen en te overrompelen met idiote vragen.

En ik herinner me ook hoe de allang van zijn troon en uit de Kamer gevallen Hans Janmaat in zijn favoriete etablissement Corona door een pestende journalist en met camera bruusk overvallen werd. Het lijkt dus geen uitvinding van GeenStijl of PowNed.

De spijkerbroeken van “Man bijt hond” zijn al vele jaren actief in het ongevraagd lastigvallen van de mens. Vooral als het villa’s betreft zijn ze zeer op dreef in jaloezieopwekkend ressentiment. De villabewoners tonen dan ook graag de neiging de wandelende camera ongastvrij te bejegenen, want ze hebben er een fijne neus voor marxisten.

En dan het ethisch koekeloeren in de koelkast door de omroep LLink. Zeg maar pottenkijker om de mens aan het morele kruis te kunnen nagelen. Gelukkig rest die lui van LLink nog slechts een nagelbijten.

Wat wel aan de hand is, is dat in linkse kringen deze techniek opeens niet meer bevalt nu ook eens anderen dan rechtse lui het slachtoffer worden. En reken er maar op dat rechtse satire bij links ook niet op bijval zal stuiten. Zo dapper rechts al die jaren was, zo kleinzerig is links.

Inmiddels blijkt uit de ruwe beelden van Pownews dat meneer de professor bij Pauw & Witteman een flink potje gelogen heeft. En op zo’n domme manier dat je je afvraagt hoe meneer aan zijn professorraat geraakt is.

01-maa 2012 ,  09:53
# 9
Tommie:

De Emo-tv van de jaren '80-'90 evolueerde onder meer tot het afzeikamusement (van bijvoorbeeld ene Paul de L.), dat op zijn beurt de treitermedia baarde. Televisie is al enige decennia een hol vat, dat verwaand misantropisch niet beseft dat het zijn kleren al lang geleden volledig in rook heeft doen opgaan.

01-maa 2012 ,  12:26
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.