Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ouder: Gedenk de Nar *)
Nieuwer: Lucia Berk

De Bazooka van Papandreou

Het leek allemaal in kannen en kruiken vorige week woens-dag 26 oktober. De Europese regerings-leiders waren er uit: het met veel bombarie aangekondigde allesomvattende 'Bazooka' reddingsplan van Griekenland en de eurozone was tot stand gekomen.
In een maar liefst vijftien pagina's tellend Communique (link naar pdf) presenteerden Van Rompuy en Barroso trots aan de gehele wereld hun plannen, die een einde zouden moeten maken aan de onrust op de financiële markten en tegelijkertijd een oplossing zouden moeten bieden aan Griekenland om een uitweg te vinden uit haar torenhoge buitenlandse schuldenberg.

»
De plannen waren gebaseerd op vier pijlers: herschikking van de schulden van Griekenland door een haircut van 50%, deelname van de private sector voor eveneens 50% in het te verhogen noodfonds, herkapitalisatie van de bankensector en een pakket gouvernementele maatregelen om dergelijke crises in de toekomst te voorkomen.

Echter, zoals ik daags nadien schreef , niet iedereen was even enthousiast over de plannen. Ik noemde het zelfs een 'flutakkoord'. Maar de financiële markten reageerden direct enthousiast: de beurzen schoten omhoog tot wel 4% gemiddeld worldwide, een ongekend succes. Maar toen de euforie over de plannen wegëbde, de inhoud op haar mérites werd beoordeeld en het verstand weer indaalde op de Beurzen, zakten de koersen weer weg.

Eén van de belangrijkste punten uit de plannen was de grotere rol voor het Internationale Monetaire Fonds bij het bestrijden en voorkomen van financiële crises. Hierbij zou een beroep worden gedaan op meerdere BRIC landen in ruil voor een grotere stem binnen het IMF. En op de G20 Top van donderdag en vrijdag 3 en 4 november zouden de plannen worden besproken in mondiaal verband. Mission accomplished, case closed. Althans, dat dacht men.

Totdat Papandreou dinsdag 1 november aankondigde eerst een Referendum over deze kwestie te willen houden. Dat bericht sloeg in als een bom. De bazooka van Papandreou had niet effectiever doel kunnen treffen: twee dagen vóór de G20 en in één klap waren de koersstijgingen weer ongedaan gemaakt.

Ik moet toegeven, aanvankelijk dacht ik: dit is afgesproken werk. Het bestaat niet dat Papandreou dit essentiële voornemen verzwegen heeft op de jongste Eurotop van 26 oktober.
Een mokerslag voor de gehele Europese Unie. En ook nog eens op haar meest kwetsbare punt: haar gebrek aan democratische legitimiteit en haar immense impopulariteit onder de Europese bevolking
De Europese regeringsleiders wisten hier natuurlijk van en wilden het referendum gebruiken om de Griekse bevolking mede verantwoordelijk te maken voor de komende generaties lange versobering van hun leven en de overdracht van zeggenschap aan Brussel. Kennelijk was men ervan overtuigd dat de Grieken 'ja' zouden zeggen tegen het reddingsplan, omdat ze geen keus zouden hebben. Maar mijn eerste vermoeden blijkt dus ongegrond. Papandreou's referendum kwam als een deus ex machina van de Olympus gedonderd. Een unieke situatie veroorzakend.
Wat bezielde Papandreou om dit referendum te verzwijgen? Wat bezielde de goede man om zijn land vrijwel zeker in een faillissement te storten?

Het zou zomaar kunnen dat hij op zijn manier wraak heeft willen nemen op de arrogante Fransen. Naar verluidt is het optreden van de Franse minister president Sarkozy jegens Papandreou op de diverse bijeenkomsten nogal schofferend geweest. Hij zou Papandreou meermaals hebben beledigd en diens trots en dat van het Griekse volk hebben gekrenkt. Ik ben er niet bij geweest en kan daarover niet oordelen, maar verbazen zou het me niet. Ook zou Papandreou zich hebben geërgerd aan het optreden van de Franse banken, die, toen alles nog koek-en-ei was, bij Griekenland er op aan zouden hebben gedrongen meer en meer te lenen. Maar toen er problemen kwamen gaven zij niet thuis. Dat zou kwaad bloed hebben gezet. Het kan natuurlijk ook, dat Papandreou heeft gedacht: jullie banken hebben wel een grote mond, maar het is mijn volk dat de rekening moet betalen. Hoe dan ook, het onaangekondigde referendum is ervaren als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel.

Een negatieve uitslag van het Griekse referendum is natuurlijk de mokerslag voor de gehele Europese Unie. En ook nog eens op haar meest kwetsbare punt:
Griekenland toont aan dat de muntunie is mislukt. Het concept van één munt voor economieën met ongelijke snelheden heeft niet gewerkt
haar gebrek aan democratische legitimiteit en haar immense impopulariteit onder de Europese bevolking. Was de timing van Papandreou, twee dagen vóór de G20 al perfect, gevoegd bij dit gegeven maakt zijn aankondiging tot een briljant politiek-strategisch besluit. Niet hij, maar de EU top staat nu met de rug tegen de muur.

De hamvraag is natuurlijk: wat nu?

Feit is, dat het reddingspakket van de Troika de Grieken zwaar op de maag ligt. Niet de 50% afboeking van de schulden natuurlijk, maar wel de gouvernementele bemoeienis van Brussel. En ik denk dat de Grieken daar volkomen gelijk in hebben. Aan de leiband lopen van het arrogante Frankrijk en het stugge Duitsland, onder supervisie van een Portugese kwakzalver en een Belgische jezuïet, nee, dat was teveel van het goede. Dan maar failliet.

Het land is ook failliet, daar helpt geen lieve moeder aan, laat staan een Brussels reddingsplan, dat mede de ellende heeft veroorzaakt. Ik ken uit de financieel-economische geschiedenis geen enkel geval van een land dat een dergelijke schuldenquote ten opzichte van haar Bruto Binnenlands Product als Griekenland momenteel heeft, heeft overwonnen zónder te devalueren. Ook Argentinië heeft dat in de jaren negentig moeten doen.

Dit geval Griekenland toont aan dat de muntunie is mislukt. Het concept van één munt voor economieën met ongelijke snelheden heeft niet gewerkt. Het euro experiment dient derhalve te worden beschouwd als mislukt. Dit dient zo spoedig mogelijk door Brussel erkend te worden, want doet men dit niet, dan ettert de euro wond verder en verder. De eerste amputatie is reeds nu een feit: Griekenland zal de muntunie moeten verlaten, de drachme weer herinvoeren en die laten devalueren. Dit in combinatie met de 50% haircut, het enige verstandige onderdeel van het Brusselse plan en tenminste een 50% bijdrage van de private sector.

Tot zover Griekenland. Maar er dient natuurlijk nog meer te gebeuren. In Brussel wel te verstaan. Als er iets duidelijk is geworden uit deze twee jaar durende soap, dan is dat, dat dictaten niet werken, ook niet onder druk. Dat het ontbreken van democratische legitimatie niet gaat werken, hoezeer dit ook wordt gepromoot door de MSM. Dat het weg laten vloeien van kapitaal van Noord naar Zuid op grote weerstand stuit. Dat een log bureaucratisch instituut niet de manier is om slagvaardige Europese economische politiek te bedrijven.
De Europese bevolking laat zich geen knollen voor citroenen meer verkopen.

De Europese regeringsleiders zullen deze signalen dienen op te pikken voor een grondige heroverweging van 'Europa'. Zij zullen zich dienen te beraden over de manier hoe men van de Unie een economisch blok kan maken zónder dat de nationale en politieke soevereiniteit van de lidstaten in het gedrang komen. De ambities voor een politieke unie zullen drastisch naar beneden bijgesteld dienen te worden. De komende G20 top heeft er een agendapunt bij gekregen, hoop ik.  

Trias,  02-11-2011          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

De woede, nu zelfs in de Tweede Kamer getoond, over de onvergeeflijke actie van Papandreou om de bevolking te raadplegen, zou wel eens als een boemerang kunnen werken (en niet alleen naar Papandreou zelf). Al was het maar om dat het indringend herinnert aan de genegeerde uitslag van de referenda in Frankrijk en Nederland over de EU-grondwet.

02-nov 2011 ,  02:51
# 2
Ester Losita:

Conclusie in dit artikel is juist: het referendum van Papandreou toont aan dat een interne markt zonder eenheidsstaat een fictie is. Als de interne krachten van een lidstaat een grotere druk uitoefenen op de regering (zoals in dit geval van Griekenland) dan Brussel in staat is van buitenaf uit te oefenen, dan stort het hele kaartenhuis ineen.

Want een regering wordt door haar eigen burgers gekozen en (gelukkig) niet door de dromers in Brussel.

Nog erger echter is dat de Grieken dubbel vangen als ze in een referendum de bezuinigingen (deels) afwijzen: dan hebben ze wel de leningen, en de bezuinigingen komen later wel een keer.

Als dan de hele eurozone niet meteen instort, dan weet ik het ook niet meer.

02-nov 2011 ,  08:02
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.