Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De bedoeling van de mohammedaanse sluiering: discriminatie

In deze aflevering drie van de serie over Koran & context maak ik het mezelf een beetje gemakkelijk. Ik zoom in op de Koran verzen die over sluieren gaan: allebei.
Het bekendste van de twee is 33:59 maar het is fijn dat er ook nog het onbekende vers 24:60 is. Dat helpt namelijk om het eerste wat beter te kunnen 'duiden'.
Er wordt nogal eens op gewezen dat de Koran helemaal niet duidelijk is over wat de sluiering zou moeten inhouden. Dat is geen leugen. Het is echter ook alleen maar interessant voor mohammedanen onderling. De Koran is namelijk -in alle vertalingen- wel volstrekt helder over de bedoeling van dat lichtere of zwaardere sluieren: het maken van onderscheid, discriminatie dus.
Met behulp van de sluier kunnen Mohammedaanse vrouwen onderscheiden worden van niet-mohammedaanse zodat de mohammedaanse veilig zijn.


»
Het deel van het hoofdstuk waar dit vers onderdeel van uitmaakt, gaat verhoudingsgewijs over nogal praktische aangelegenheden. Mannelijke bezoekers van het huis van Mohammed mogen alleen vanachter een scherm met een van zijn vrouwen spreken, zijn vrouwen mogen na zijn dood niet met iemand anders trouwen en wie Allah of Mohammed krenkt is nu en in het hiernamaals vervloekt. Dat werk.
...that they should be known (as such) and not molested.

Omdat zo weinig mensen gewoon lezen wat er in de Koran staat wordt het aspect van het indelen van vrouwen in gesluierde en niet gesluierde weinig aan de orde gesteld. De verdediging spitst zich vaak toe op de mogelijkheid dat vrouwen (hier in het Westen) de doek vrijwillig omdoen. Als teken van gelovigheid. Over het veiligheids/discriminatie aspect van het vers wordt echter zelden gerept.

In verschillende beschrijvingen van vrouwen die zo’n ding zijn gaan dragen of dat een keertje doen, wordt als ‘voordeel’ van de sluiering genoemd dat ze ‘met meer respect’ behandeld worden. Voordeel staat tussen aanhalingstekens. En niet voor niets. Dat ‘voordeel’ voor hen kan alleen bestaan wanneer er tegelijkertijd een ‘nadeel’ is voor de andere vrouwen. De vraag moet dan ook luiden: met meer respect dan? (blz 71 van Islamofobie? Een nuchter antwoord).

Onder mohammedanen, ook onder islam'geleerden' zijn er die op basis van de Korantekst de op zich logische conclusie trekken dat volgens dat boek ongelovige vrouwen wel mogen worden lastiggevallen. Dat is geen vreemde verdraaiing door deze lieden: het is gewoon de oorspronkelijke tekst die niet deugt. Niet in het allerminst.

24:60 komt uit het Medinesische (=latere=meer politieke) hoofdstuk 'Het Licht'.
Ook dit hoofdstuk is verhoudingsgewijs tamelijk praktisch.
Op diverse plaatsen in dit hoofdstuk gaat het weer over overspel en dergelijke. Het begint met geselen van de ‘ontuchtigen’ en behandelt ook het verhaal van de noodzaak van meerdere getuigen daarvan. Een verhaal dat Allah toevallig net bij Mohammed influisterde toen die beschuldigingen van overspel zijn kindvrouwtje Aïsha betroffen. Het barmhartige vers over hoererij van buitgemaakte vrouwen komt er ook in voor.
Dit sluiervers 24:60 deugt in mijn ogen nog minder dan 33:59. Goed beschouwd staat er in 24:60 dat voor oudere mohammedaanse vrouwen de ‘bescherming’ die uitgaat van de sluiering niet zo belangrijk meer is. In de volgende aflevering van deze serie komt het beruchte 'akkervers' aan de orde. Dan wordt duidelijk hoe dat verband zit tussen sluieren en het krijgen van kinderen.

Het vers is hier ook opgevoerd om te onderstrepen dat het Koran-voorschrift met betrekking tot de sluiering echt niet gaat om iets tussen Allah en die vrouwen: de sluiering gaat over hoe mannen zich gedragen ten opzichte van vrouwen die al dan niet gesluierd door het leven gaan.

Engelse vertalingen van 33:59
Pickthall
O Prophet! Tell thy wives and thy daughters and the women of the believers to draw their cloaks close round them (when they go abroad). That will be better, so that they may be recognised and not annoyed. Allah is ever Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali
O Prophet! Tell thy wives and daughters, and the believing women, that they should cast their outer garments over their persons (when abroad): that is most convenient, that they should be known (as such) and not molested. And God is Oft-Forgiving, Most Merciful.

Hilali-Khan
O Prophet! Tell your wives and your daughters and the women of the believers to draw their cloaks (veils) all over their bodies (i.e.screen themselves completely except the eyes or one eye to see the way). That will be better, that they should be known (as free respectable women) so as not to be annoyed. And Allah is Ever OftForgiving, Most Merciful.

Shakir
O Prophet! say to your wives and your daughters and the women of the believers that they let down upon them their over-garments; this will be more proper, that they may be known, and thus they will not be given trouble; and Allah is Forgiving, Merciful.

Sher Ali
O Prophet! tell thy wives and thy daughters, and the women of the believers, that they should pull down upon them of their outer cloaks from their heads over their faces. That is more likely that they may thus be recognized and not molested. And ALLAH is Most Forgiving, Merciful.

Khalifa
O prophet, tell your wives, your daughters, and the wives of the believers that they shall lengthen their garments. Thus, they will be recognized (as righteous women) and avoid being insulted. GOD is Forgiver, Most Merciful.


Engelse vertalingen van 24:60
Pickthall As for women past child-bearing, who have no hope of marriage, it is no sin for them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show adornment. But to refrain is better for them. Allah is Hearer, Knower.

Yusuf Ali
Such elderly women as are past the prospect of marriage, - there is no blame on them if they lay aside their (outer) garments, provided they make not a wanton display of their beauty: but it is best for them to be modest: and God is One Who sees and knows all things.

Hilali-Khan
And as for women past child-bearing who do not expect wed-lock, it is no sin on them if they discard their (outer) clothing in such a way as not to show their adornment. But to refrain (i.e. not to discard their outer clothing) is better for them. And Allah is All-Hearer, All-Knower.

Shakir
And (as for) women advanced in years who do not hope for a marriage, it is no sin for them if they put off their clothes without displaying their ornaments; and if they restrain themselves it is better for them; and Allah is Hearing, Knowing.

Sher Ali
Such elderly women as are past the age of marriage - there is no blame on them if they lay aside their outer clothing without displaying their beauty. But to abstain even from that is better for them. And ALLAH is All-Hearing, All-Knowing.

Khalifa
The elderly women who do not expect to get married commit nothing wrong by relaxing their dress code, provided they do not reveal too much of their bodies. To maintain modesty is better for them. GOD is Hearer, Knower.
 
Ach, laten we het nog maar eens toevoegen. Zoals de meeste katholieken de Bijbel niet kenden, kennen de meeste mensen die zichzelf moslim noemen de Koran niet.
De narigheid van de Koran sijpelt echter door in het gedrag van te veel van deze mensen.

Frans Groenendijk,  06-07-2011          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.