Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De begint met taal

Na het vertrek van fopwetenschapper Diederik Stapel blijkt er nog geen gebrek aan vreemde onderzoeken, niet onderbouwde conclusies en ongedocumenteerde wetenschap.
Op de universiteit van Amsterdam is onderzoek gedaan naar het gebruik van lidwoorden door kinderen en daaruit bleek dat kinderen moeite hadden om te leren wanneer je nu “het” of “de” als lidwoord gebruikt. Omdat de kinderen het moeilijk vonden zou het lidwoord “het” op den duur verdwijnen was de conclusie.
Een zin als “de hondje loopt langs de hek” wordt dan op magische wijze prima Nederlands.
»
Als je wilt weten wat er nu precies door wie onderzocht is en op welke manier blijkt dit lastig te achterhalen.
Toch is het een nogal boude uitspraak dat het woordje “het” zal verdwijnen.
De reden is ook bespottelijk te noemen, ik kan me niet heugen dat er ooit iets gedaan of gelaten is omdat kinderen het moeilijk vonden.
Dat alle kinderen het moeilijk vinden om het juiste lidwoord te gebruiken durf ik ook te betwijfelen, toen mijn kinderen leerden praten maakten ze de gekste fouten maar nooit hadden ze moeite met “de” of “het”.
Voor mensen die het Nederlands als eerste taal spreken is het klip en klaar wanneer je “de” of “het” gebruikt, je hoeft daar niet eens over na te denken, dat gaat vanzelf.

Als die onderzoekers niet zozeer politiek correct wilden zijn maar gewoon correct zouden ze zeggen wat er echt aan de hand is, dat kinderen die als eerste een taal leren waarin geen lidwoorden gebruikt worden later heel veel moeite hebben met het kiezen van het goede lidwoord, iets waar kinderen die opgroeien met Nederlands als hun moerstaal geen enkele moeite hebben.

Het afschaffen van het woordje “het” is dan ook een oplossing van lik mijn vestje voor wat het probleem niet is. Het probleem is dat er in Nederland kinderen geboren worden die het Nederlands niet als eerste taal leren, Nederlands, dat is iets voor op school, voor buiten je eigen kringetje. Het Nederlands, dat is een taal waar je buiten kunt zolang je in je eigen buurtje blijft.
En als je niet in je eigen buurtje blijft en je zegt tenenkrommende dingen als "deze gouden kalf" zoals de acteur Nasrdin Dchar presteerde, nou, dan deugt de taal niet. Als en dan, die of dat, mijn of me, dit of deze, veel te ingewikkeld allemaal. Kinderen die dit onderscheid al decennia hebben leren maken kunnen dat nu opeens niet meer leren. Te moeilijk.
Gelooft u het zelf?
Ik ken legio kinderen die nooit de paard of het koe zeggen. Is dat niet vreemd? Kinderen vinden het moeilijk en in mijn buurt kunnen ze het allemaal foutloos!
Zijn de kinderen die ik ken allemaal hoogbegaafd of zo?
Je zou het bijna gaan geloven.

Wat de fopwetenschappers van de Universiteit van Amsterdam verzwijgen is het ware probleem. Dat immigranten het belangrijker vinden dat de kinderen met opa en oma in hun taal kunnen communiceren dan dat ze het Nederlands beheersen. En geef ze eens ongelijk. Het is immers heel wel mogelijk om 40, 50 jaar in Nederland te wonen zonder de taal te spreken zoals de ouders van eerder genoemde Nasrdin Dchar bewezen toen ze door hun zoon aangesproken werden in het Arabisch.

Dat Nasrdin Dchar niet weet of het dit of deze gouden kalf is valt hem niet aan te rekenen noch zijn het Nederlands niet machtige ouders. De schuld daarvan ligt geheel bij onze overheid die accepteert dat Nederlanders geen Nederlands spreken en fopwetenschappers zoals bij de Universiteit van Amsterdam die niet durven te zeggen wat er nu echt ten grondslag ligt aan de probleem.  

Marielle Bos,  04-11-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Douze points voor dit stuk !
Ik zou zeggen: DE fokkin Gouden Kalf voor Marielle.

04-nov 2011 ,  01:29
# 2
Marielle Bos:

Dank Trias.

De foto van Rijk de Gooijer die zijn gouden kalf de berm in mietert is kostelijk. Al is dat misschien de reden dat nu hij overleden is niet elke BNer op de televee komt vertellen dat ze zijn beste vriend waren.
Ik vond het toentertijd een geweldige actie van Rijk en het is nog steeds mooi om te zien, die afkeer van alle poeha.

04-nov 2011 ,  09:13
# 3
Ester Losita:

Heb je een link naar de tekst van het onderzoek?

Met de moeilijkheidsgraad van de/het heeft het niets te maken. Wel met:
1. het wordt allochtone leerlingen makkelijk gemaakt omdat ze om andere redenen ook al een achterstand hebben.
2. andere talen hebben nog veel grotere hindernissen bij het leren daarvan, zoals in het Arabisch het onthouden van de juiste klinkers, het onderscheiden van medeklinkers aan begin, in het midden en het einde van het woord. In het Duits het naamvallensysteem. In het Frans het gebruik van de aanvoegende wijs of het gebruik van elisie en liaison.
3. Het leren van de en het is vooral een kwestie van voldoende systematisch taalaanbod in de klas, en dat is uitgehold door het niet meer behandelen van grammatica en het aanbieden van taal in de vorm van korte gesprekjes waardoor de leerling kan gaan denken dat een taal spreken niet meer is dan het herhalen van standaardzinnen.
4.het echte probleem is (wat Marielle al aangeeft) is dat ook hier geboren migrantenkinderen vooral omgaan met hun eigen soort (maar dat mag je geen discriminatie noemen) en dat liever zo houden. Dat ze zelfs op 25 jarige leeftijd, als ze inmiddels koerier of verkoper in een witgoedzaak zijn geworden, dan een zodanig gebrekkig Nederlands spreken dat de autochtone klant zich om de andere zin afvraagt wat er bedoeld wordt, is het gevolg van de leefsituatie - en niet van het onderscheid van de en het. En onze overheid deed eerst jarenlang niets om daar verandering in te brengen, deed later niets en doet nog steeds niets.

04-nov 2011 ,  10:55
# 4
Marielle Bos:

Esther, helaas heb ik geen link naar het onderzoek kunnen vinden. Dat is mede waar ik mij zo aan erger bij het lezen van dit soort berichtjes, dat je niet kunt nalezen wat er precies onderzocht is en op welke manier.
Het riekt naar Stapel praktijken, zomaar iets zeggen, de mensen geloven het toch wel.

En inderdaad, over de paralelle samenleving die er al jaren is, wat iedereen weet of zou kunnen weten, daar mag je niets over zeggen.
Ik denk dat dat dan polariseren genoemd wordt.

04-nov 2011 ,  01:41
# 5
marie:

Uit mijn hart gegrepen Marielle. Het devalueren van onze taal door alle nuances te slopen die wellicht iets moeilijker te verwerven zijn door nieuwkomers, is een doorn in mijn oog.
Waarom de norm verlagen tot een primitief niveau ? Voorbeelden zoals Ephimenco en Bouazza hebben onze taal zich zo eigen gemaakt dat ze er juweeltjes aan expressie aan toe konden voegen.
En geen sterveling verlangt zoīn welbespraaktheid van elke nieuwkomer, maar wel acceptatie van de zaken zoals ze zijn.
NEE, we gaan onze taal en manier van uitdrukken niet aanpassen .

04-nov 2011 ,  07:31
# 6
Tiemen Veenstra:

Ik denk dat de vergelijking met de fraude van Diederik Stapel niet op zijn plaats is, Marielle. Het lijkt mij een duidelijk geval van maatschappijkritische wetenschap, zoals die beoefend werd in de hoogtijdagen van het neomarxisme.

In de multiculturele samenleving is geen plaats meer voor correct Nederlands, omdat dat discriminerend is voor allochtonen. Kinderen, die moeiteloos het verschil tussen de en het kennen, zijn in de visie van de onderzoekers van de UvA racistische, fascistische, imperialistische, kolonialistische krengen, die omgeturnd moeten worden tot tolerante wezens, die mensen met een kleurtje als hun matti's zien.

Ik steek er nu een beetje de draak mee, maar het is natuurlijk heel ernstig dat er wetenschappers zijn, die de teloorgang van de Nederlandse taal zien als een goede en onvermijdelijke ontwikkeling.

05-nov 2011 ,  03:05
# 7
Tiemen Veenstra:

@6 Ik kon even niet op het goede woord komen. In de eerste alinea had ik willen schrijven maatschappelijk geŽngageerde wetenschap.

05-nov 2011 ,  05:34
# 8
Peter Miedema:

Het failliet van de taal. Het kan toch niet zo zijn dat vervlakking van de taal een dergelijk zwakke oorzaak heeft? En waar eindigt het? Lees dit maar even: http://wp.me/p1zDUu-183

17-nov 2011 ,  05:41
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.