Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De belastingdienst: ik erger me, maar moet ik me ook zorgen maken?

De computer­pro­gram­ma's van de belas­ting­dienst schrap­pen om uiteen­lopende redenen je rekening­nummer en het kost dan tijd en moeite om dit weer terug ingevoerd te krijgen.
Al meer dan 40 jaar heb ik hetzelfde gironummer. Ik koos als minder­jarige destijds voor de giro omdat zij, in tegen­stelling tot de ABN, geen mede­ondertekening van mijn ouders eisten onder mijn aanvraag. Van dit gironummer heb ik vele malen inkomsten­belasting betaald en ik heb er ook vele malen belasting­teruggave op mogen ontvangen. Vorig jaar boerde ik financieel zo slecht dat ik ook recht had op zorgtoeslag. Bij mijn aanvraag werd ook gevraagd om een rekeningnummer dáárvoor. Ik gaf mijn oude vertrouwde en bij de belastingdienst bekende gironummer op.


»
Daarop ontving ik een formulier om dit te bevestigen. Tikje vreemd, vanwege dat het hetzelfde nummer was, maar dit moeten ze natuurlijk wel goed checken. Vreemder was dat ze in het begeleidende briefje al aankondigden dat ze het misschien nog een keer gingen vragen om administratieve redenen.
dat mijn oude vertrouwde rekening­nummer 'veranderd' was, lees: geschrapt
En dat deden ze ook: toen vastgesteld was dat ik zorgtoeslag over 2011 zou ontvangen kreeg ik opnieuw een formulier om het rekeningnummer te bevestigen.
Vervolgens kreeg ik bericht dat voor mijn inkomstenbelasting mijn oude vertrouwde nummer 'veranderd' was, lees: geschrapt, en of ik maar een formulier wilde invullen. Dat deed ik. Een dag of tien na het opsturen ervan belde ik de belastingtelefoon om te vragen of ze nu een rekeningnummer van me hadden voor de inkomstenbelasting. Nee, dat hadden ze niet, maar het kon best zijn dat er nog enkele weken overheen zouden gaan. En inderdaad, toen ik enkele weken later belden stond er in de administratie weer het oude vertrouwde nummer. Het was inmiddels tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Een familielid vulde haar digitale aangifte in vanaf mijn computer voordat ik dat deed. Daarom was ik niet verbaasd dat toen ik zelf aangifte ging doen het rekeningnummer niet was ingevuld en ik vulde het oude vertrouwde nummer weer in.
Dat had ik niet moeten doen! Omdat ik enig nummer had ingegeven, ook al was dit het nummer dat 40 jaar bekend was geweest en na verwijdering opnieuw in de bestanden van de belastingdienst was opgenomen, werd dit opgevat als wijziging. En wijzigingen moeten een papieren formulier bevestigd worden. Op mijn voorlopige aanslag staat dus dat ik geld terug ontvang "…zodra u uw rekeningnummer heeft doorgegeven" en in de rechterkolom: "u ontvangt binnenkort een formulier".
Ergerlijk, zeer ergerlijk, maar ik heb er weinig twijfel over dat ik de belasting inderdaad terugkrijg, alleen met een maand onnodige vertraging. Ik snap ook dat er enorme ellende uit voort kan komen wanneer men niet checkt en dubbelcheckt: gehuwden of samenwonenden die sommige belastingzaken wel en andere weer niet samen doen. En dan gaan scheiden.
Waar ik me een beetje zorgen over maak is dat deze problematiek volop bekend is bij de belastingdienst en gewoon nog niet optimaal afgehandeld is. Het invullen van het zelfde nummer als hetgeen geregistreerd staat: hoe moeilijk is het om dat niet op te vatten als een verandering?
Hoe capabel is de ICT-afdeling van de Belastingdienst?  

Frans Groenendijk,  27-06-2012          

Reacties
# 1
Maarten:

Niet.

27-jun 2012 ,  11:17
# 2
vanhetgoor:

Het is geen administratieve fout het is een structurele denkfout. Deze fout van de belastingdienst komt echt heel veel voor. Ik vul vaak formulieren voor mensen in die dit zelf niet kunnen of daar hulp bij verlangen omdat ze bang zijn fouten te maken. Ik leer al mijn cliŰnten om voor de eigen administratie steeds een fotokopie te maken voordat men een formulier instuurt. Dan is altijd duidelijk wat men ingevuld heeft. En ondanks dat het goed is ingevuld wordt het vaak door de belastingdienst opzettelijk verkeerd opgevat. De enige manier om hier vanaf te komen is weer dat rekeningen formulier in te vullen, en dan nog eens en dan nog eens. In het verleden was het n˛g erger als men een nummer voor iets wijzigde, dan gingen de rest van de rekeningnummers ook veranderen. DÓt is gelukkig nu onder de knie!

Deze ongein zou moeten voorkomen dat geld wordt overgemaakt naar een rekeningnummer dat vroeger wel van iemand was maar tegenwoordig niet meer. Dit is kolder omdat banken niet de volgende maand een oud rekeningnummer aan een nieuwe klant geven. Daarnaast blijkt ook dat formulier voor rekeningnummer-opgave een mogelijkheid tot fraude te zijn.

Beter zou het zijn als de belastingdienst het systeem van de oude postbank zou gebruiken, zodat overmaken naar een rekeningnummer alleen mogelijk is als zowel de naam als ook het rekeningnummer met elkaar gekoppeld zijn. Het is bij de ING als men gebruik maakt van de oude gironummers niet mogelijk om geld over te maken als niet Ŕn de naam Ŕn het nummer correct zijn. Het is een kleine moeite om dit te controleren bij het overmaken. En dat wat werkt bij de oude Postbank kan ook ge´mplementeerd worden bij alle andere banken. het voorkomt de mogelijkheid van fraude. Een klein beetje harder werken, beter nadenken en beter je best doen maakt dat het resultaat beter is. Je hebt er wel capabele mensen voor nodig, helaas.

04-jul 2012 ,  12:52
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.