Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De broodprijs in Egypte en in Singapore
Tegen de taboes op grote lijnen en cijfers

Met generalisaties moet je uitkijken, dat is waar. Politici en media in het Westen spannen zich tegenwoordig echter in om weg te kijken van sommige grote lijnen en verbanden. Tot in het absurde. Dat is een groter probleem.
Geweld in mohammedaanse landen begint onevenredig vaak na het vrijdagse moskeebezoek. Extremistische volgelingen in landen ver van elkaar, tonen grote overeenkomst in hun manier van 'verkeerd begrijpen' van de leer van Mohammed. Sinds de verdrijving van Mubarak worden de banden tussen Cairo en Teheran beter. Een van de eerste maatregelen van Khomeini na de revolutie van 1979 was het verlagen van de huwbare leeftijd voor meisjes. In Egypte wil men nu ook die kant op: de grote Aïsha-lijn zeg maar.
Sommige 'generalisaties' verdienen het om nadrukkelijk onder de aandacht gebracht te worden.
In het stuk hieronder ga ik nog een stap verder. Ik introduceer een indicator voor groeiend onheil (IVGO). Er valt veel op aan te merken, maar niet op de politieke relevantie ervan.
Het stuk past even zeer in de categorie 'islamofobiefobie' als in 'demografie'.
»
Soorten overbevolking
Ik had al eerder gezocht naar deze indicator. De aanleiding om er nu mee te komen is berichtgeving, door Al Jazeera, over de broodrellen in Egypte. (Klikken op de afbeelding leidt naar het betreffende programma).
De broodrellen in Egypte hebben iets heel speciaals: het zijn de bakkers die protesteren. De subsidie van de Egyptische overheid voor het meest verkochte soort brood is enorm en dreigt onder druk van het IMF te worden verlaagd. Volgens het clipje van Al-Jazeera bedraagt de subsidie bijna 90%: het zou verkocht worden voor één cent per stuk terwijl de productiekosten zeven keer zo hoog liggen.
De Egyptische economie is niet in staat de nog alsmaar groeiende bevolking van dit reeds ernstig overbevolkte land te voeden.

Ernstig overbevolkt? Egypte telt ruim 80 inwoners per vierkante kilometer tegenover Turkije ruim 100, Nederland ruim 400, de Gazastrook bijna 5000 en Singapore ongeveer 7500.
de bevolkingsdruk in Egypte zo'n drie keer zo groot als in Nederland

Wanneer je eigen economie letterlijk je bevolking zou moeten voeden, is een andere grootheid interessanter: het aantal inwoners per vierkante kilometer 'cultivated land' (Alle landbouw, tuinbouw en veeteelt: niet te verwarren met 'arable land'). Onderstaande tabel is op die grootheid gesorteerd. Eronder geef ik nog wat toelichting op de onderliggende spreadsheet en de tabel, met name op de laatste twee kolommen en op de rode getallen.

De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het CIA factbook, van de Wereldbank (via wikipedia), van Indexmundi en van Trading economics. Die gegevens kloppen niet allemaal zo precies, maar het ging hier uitsluitend om grote lijnen.
Van school hebben de meeste van ons meegekregen dat Nederland het dichtstbevolkte land van de wereld zou zijn. Ook volgens de gangbare berekening (zie de tweede kolom) zijn er tegenwoordig al meer dan 20 landen dichter bevolkt. (wikipedia). Volgens kolom drie -interessant wanneer je je afvraagt in welke mate landen hun bevolking wel zelf zouden kunnen voeden- is de bevolkingsdruk in Egypte zo'n drie keer zo groot als in Nederland en ook aanzienlijk groter dan in Israël.

Voor landen als Singapore en Israël is die invalshoek van weinig belang. Minder dan 2% van de werkende bevolking houdt zich daar bezig met landbouw. Men produceert andere zaken en handelt internationaal. Nederland is met 2,7% van de bevolking werkzaam in de landbouw trouwens een van de grootste voedsel exporteurs van de wereld.
Die invalshoek is wel belangrijk voor landen waar het verder 'niet zo goed gaat met de economie' en waar de vooruitzichten ook niet gunstig zijn. Een grootheid die daar vrij sterk mee samenhangt, staat in kolom vier: uitgaven in dollar per inwoner voor 'Research & Development'. Een andere factor die veel zegt over toename van ellende is de verandering in de omvang van de bevolking. Een maat daarvoor staat in kolom vijf: de total fertility rate (TFR): een theoretische grootheid die uitdrukt hoeveel kinderen elke vrouw zou krijgen in haar hele leven.

Uitzichtloosheid
De IVGO heb ik eenvoudigweg berekend door botweg het quotiënt te nemen van de gegevens uit kolom vier en vijf. Over grote lijnen gesproken.
Eén getal in de onderliggende spreadsheet heb ik zelf verzonnen

Het resultaat verraste me toch nog. Er kwam vanzelfsprekend uit wat ik probeerde in één indicator te vangen en deels is het toeval, maar ik vond het wonderlijk om te zien hoe dicht de waarden voor Iran en Turkije bij elkaar lagen en hoever die beide liggen van die voor Egypte en Pakistan die ook heel dicht bij elkaar liggen. (Een vergelijking van de vorm van de bevolkingspiramides van die beide tweetallen landen levert vermoedelijk ook een interessant resultaat op).
'Indicator voor groeiend onheil' is eigenlijk nog een eufemistische aanduiding: uitzichtloosheidsindicator zou ook kunnen.
Maar ik zou nog iets zeggen over de rode cijfers.
De sortering op kolom drie heeft ervoor gezorgd dat Egypte, Japan, Gaza en Singapore samen onderaan staan. Voor wat betreft de score op de IVGO staan de twee groepjes echter juist zéér ver uit elkaar en het verschil tussen Gaza en Singapore is nog weer veel groter dan dat tussen Japan en Egypte.
Daar hoort nog wel een bekentenis bij.
Eén getal in de onderliggende spreadsheet heb ik zelf verzonnen: de uitgaven voor R&D in de Gazastrook. Daar kon ik geen gegevens voor vinden en ik heb ze simpelweg op 10 miljoen dollar gezet. Ik vermoed dat ik daarmee aan de hoge kant zit. Dat baseer ik op het bekijken van een zeer recent rapport van de Wereldbank. Dat rapport bevat een overzicht van de belangrijkste exportproducten. Stijf bovenaan staat "Monumental or building stone (except slate), and articles with a flat or even surface": deze producten staan voor een achtste deel van de complete export.

Zinnige immigratiepolitiek?
Tenslotte nog wat over de uitzonderlijke score(s) van Singapore.
Recent waren er ook rellen in Singapore.
Aanleiding was dit (pdf) rapport van de overheid, A sustainable population for a dynamic Singapore en meer in het bijzonder de voorstellen die er in staan om immigratie te bevorderen.
Volgens dat rapport klopt het in de spreadsheet gehanteerde getal van 0,8 voor de TFR niet, maar is het ongeveer 1,1. Extreem laag is het in ieder geval. Immigratie koppelen aan vergrijzing is waanzin. Singapore, het dichtstbevolkte land van de wereld na Macau en Monaco, is het enige land in de wereld waar dit genuanceerder ligt.
Anders gezegd: als land sta je er slechter voor naarmate deze IVGO score lager is, maar de score moet ook niet te hoog worden. Dat is logisch: wanneer de TFR, de noemer, naar nul gaat, gaat de IVGO naar oneindig. Anders gezegd: wanneer niemand meer kinderen krijgt, groeit het onheil in je land (beter gezegd je natie) niet alsmaar verder: het is gewoon een vorm van zelfmoord, je houdt op te bestaan.

O ja, als je op Singapore+bread+price zoekt kom je hier uit: top bakker Lee Ang verhuist waarschijnlijk van zijn geboorteland Taiwan naar Singapore omdat hij daar naar de universiteit kan.
Zoek je op Gaza+R&D dan kom je hier terecht: de opname door een 'Gazateam' van hun verrichtingen in een of ander computerspelletje.
Ze schieten Amerikaanse (?) soldaten dood.
Onder andere in een bibliotheek.
Dat dan weer wel.  

Frans Groenendijk,  02-04-2013          

Reacties
# 1
peter klein:

Hopeloosheid, door ongeletterdheid, door middeleeuwse machtsstructuren, door egoÔsme, door islamitische gelatenheid, door corruptie, door ontbreken van een gecontroleerde rechtstaat.


Wat schreef Betsy Udink over Pakistan? Een prins leeft in een groot kasteel zonder verwarming in de bergen, mensen poepen op straat, stank overheerst, water is alleen in de bergen vers want overal elders een open riool, toerisem bestaat nauwelijks ondanks de ligging aan de himalaya, de wol van de vele schapen wordt niet gebruikt want men heeft nooit geleerd te breien, de officiŽle geschiedenis begint met de komst van de islam zodat van het beschermen van monumenten van alle voorgaande beschavingen geen sprake is, pedosexualiteit is endemisch omdat de kloof man/vrouw kolossaal is, ziekenhuizen bestaan maar zijn de naam nauwelijks waard. Onderwijs is zwaar verwaarloosd en eigenlijk alleen te vinden in prive scholen.

Kortom: de westerse vooruitgang is bijna geheel aan de moslimlanden voorbij gegaan, met uitzondering van het consumentisme. En heb je daar geen geen geld, dan gloort de ellende...

02-apr 2013 ,  11:54
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.