Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De euro en de spread
Praatje bij een plaatje

De problema­tiek van de euro, Euro­pa, ESM, euro­bonds (obli­gaties) en valu­ta-waar­de­ring is best inge­wik­keld. Een illu­stratief plaatje bij een praatje verhel­dert mis­schien niet zo veel, maar maakt ont­houden wel gemakk­kelijker. Zo werkt het in ieder geval bij mezelf.

»
Vertrouwen
In de politiek draait het om vertrouwen. In een goed functionerende democratie is het wantrouwen tegen personen en instituties met macht, helder georganiseerd en heeft het gezonde proporties.
Ook in de economie is vertrouwen onmisbaar en in de financiële wereld nog meer.
Wanneer het gaat om de relatie tussen de overheid (en centrale banken) en de financiële markten geldt dat nog weer sterker.
Griekenland is weggelaten omdat in de grafiek de verschillen tussen de andere landen anders vaag zouden worden

Dat een land politiek op orde is en een sterke economie heeft, komt onder andere tot uitdrukking in de waardering van de valuta. Wanneer verschillende economieën in een muntunie gepropt worden, verdwijnt valuta-waardering als middel, als middel om de politiek met de neus op de werkelijkheid te drukken van slinkend vertrouwen in de ontwikkeling van de economie. 'Van armoe' kijken we nu naar de rente op obligaties.
De overheid leent geld en betaalt daarvoor -als het goed is!- een relatief lage rente omdat de zekerheid van betaling van die rente en het oorspronkelijke bedrag groot is.
Het geslonken vertrouwen in de zuidelijke Euro-landen en Ierland komt op de financiële markt nu tot uitdrukking doordat een hoge rente geëist wordt.
De afbeelding hierboven (klik voor groter) geeft weer hoeveel méér rente de markt de afgelopen tijd is gaan eisen voor 10 jaar lopende obligaties van een aantal landen in vergelijking met Duitsland. Griekenland is weggelaten omdat in de grafiek de verschillen tussen de andere landen anders vaag zouden worden! Deze zogenaamde 'spread' is van groot belang: toen de rente voor Italië even boven de 'magische grens' van 7% kwam, ruimde Berlusconi, -van nature nou niet echt een wegloper- het veld
 
Copyright van de afbeelding -het staat er al bij- ligt bij Bloomberg. Ik vond de afbeelding hier

Frans Groenendijk,  20-12-2011          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.