Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Europese Beweging: “EU brengt vrede zoals het Romeinse rijk deed, sceptici zijn idioten”
Het plaveisel van de weg naar de hel

West-Europa kent al meer dan 60 jaar geen oorlogsgeweld meer.
Er bestaan verschillende ideeën over wat daar zoal aan bijgedragen heeft.
Er zijn mensen die denken dat de onverzettelijkheid van Winston Churchill en de militaire inspanningen van de geallieerden onmisbaar waren voor het verslaan van Hitler. Dat vervolgens de bezetting van Duitsland en de aan hen opgelegde veranderingen een belangrijke rol speelden. Diezelfde mensen zijn nogal eens van mening dat het economisch herstel heel belangrijk is geweest. Een herstel dat mede mogelijk werd gemaakt doordat Duitsland nu, in tegenstelling tot in 1918, niet opnieuw de verplichting kreeg opgelegd zware herstelbetalingen te moeten betalen maar integendeel meedeelde in de Marshall-hulp. En om ons te beschermen tegen dreigende communistische machtsovernames (zoals in Tsjecho-Slowakije in 1948) werd ook nog de Navo opgericht.
Er zijn ook mensen die van mening zijn dat we die vrede te danken hebben aan de in 1993 opgerichte EU (daarvóór hadden we de EEG) en meer in het bijzonder aan de nobele intenties van de Europese elite.
Die mensen maken een tekenfilmpje zoals dit: What has Europe ever done for us?

»

De belangrijkste boodschap van het filmpje is dat de EU voor vrede heeft gezorgd en dat eurosceptici daar lichtzinnig overheen stappen. Velen zal dit filmpje van de Europese Beweging heel bekend voorkomen ook al hebben weinigen het ooit gezien.
Het filmpje is al van een paar jaar geleden, maart 2007, maar daarmee dus wel van ná de referenda over de Europese Grondwet. Een grondwet die door een ruime meerderheid van de bevolking verworpen werd in díe landen waarin de burgers zich erover mochten uitspreken.
De Europese Beweging heeft daar een mening over: de voordelen van de EU waren niet duidelijk genoeg uitgelegd aan de bevolking. Het filmpje draagt er aan bij om de burgers te wijzen op het doorslaggevende belang van de nobele intenties van de Europese elite.
Ja, je zou dit clipje plat-populistisch kunnen noemen.
Maar waarom je er druk om maken?
Het is al van een paar jaar geleden en we staan inmiddels toch voor heel andere vraagstukken? We spreken zo langzamerhand van een eurocrisis.
Dat klopt, maar de gekte van de eurofielen blijkt intussen eerder versterkt dan verminderd te zijn geworden.
4 april 2011. Vanaf de webstek van de Europese Beweging Nederland roept Paul de Hen ons toe Er is geen eurocrisis en komt met een adembenemende beperking van de mogelijkheden die ons open staan.
In zijn verhaal benoemt hij twee mogelijke scenario's: Griekenland kiest er zelf voor om uit de muntunie te stappen of Nederland en Duitsland gooien hun kont tegen de krib.
Nadat hij eerst heeft toegegeven dat
Landen die de euro als munt voeren en kampen met een betalingsbalanstekort, en dat geldt voor alle landen die problemen hebben met het (her)financieren van hun schulden, kunnen in theorie hun concurrentiepositie verbeteren door uit te treden uit de euro-muntunie.
De heringevoerde drachme of Iers pond zou dan als uitgangspunt een gunstige wisselkoers ten opzichte van de euro moeten krijgen, wat waarschijnlijk ook wel zou lukken
stelt hij over de eerste optie vast:
Uittreden biedt dus alleen een blijvend positief effect als de uittreders zich toch onderwerpen aan een harde bezuinigings- en herstructureringskuur, ongeveer zoals de andere eurolanden en het IMF nu ook eisen van de probleemlanden die een beroep hebben gedaan op financiële steun.
Bij uittreden zitten bovendien de bestaande schulden extra in de weg. Die kunnen niet zomaar van euro worden omgezet in een lager gewaardeerde oude munt en zouden dus extra zwaar gaan drukken op de overheid, het bedrijfsleven en de banken in de uittredende landen. Bovendien ontkomen ze door uittreden niet aan het betalen van extreem hoge rente. Integendeel waarschijnlijk. De probleemlanden hebben dus geen belang bij uittreden uit de muntunie.

Vervolgens stelt hij vast dat uittreden ook "voor Duitsland en Nederland" niet gunstig is. En komt met een verhaal dat op zich helemaal niet onzinnig lijkt maar er is iets vreemds aan. Iets héél vreemds. De Hen spreekt zich helemaal niet uit over voor- of nadelen van het uittreden van Griekenland uit de muntunie maar over het uittreden van Nederland en Duitsland! Omdat hij blijkbaar zelf dit absurde betoog evengoed nog onvoldoende overtuigend vindt, stapt hij in de loop van zijn verhaal vervolgens nog over op de optie van uittreden door Nederland alléén.
Of een actie om Griekenland met hardere of zachtere hand uit de muntunie te begeleiden gunstig of ongunstig is voor de andere EU-landen dan Griekenland weigert hij simpelweg zelfs maar in overweging te nemen!
Hij besluit zijn verhaal met
Uittreden uit de muntunie zonder Duitsland is dus voor Nederland een economisch riskante exercitie, waarvan het zeer de vraag is of die tenslotte minder zou kosten dan meebetalen aan de garanties voor de zwakke landen van nu. En omdat de euro niet in crisis is, is er ook geen enkele andere goede reden voor.

De Hen pretendeert tussen neus en lippen ook nog even te weten hoeveel dat meebetalen ons op den duur gaat kosten.

Voor wie het clipje van de Europese Beweging niet bekend overkwam, of niet wist waarom: het is gebaseerd op deze scene uit de onvolprezen Monthy Python film The Life of Brian.
Een film die beslist niet alleen kritisch was op een bepaalde invulling van het christelijk geloof maar (onder andere) ook de verdwazing en versplintering van linkse groepen genadeloos op de korrel nam. Deze scene is daar een mooi voorbeeld van, maar er zijn er meer.
 

Frans Groenendijk,  27-06-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Goede analyse, leuk gelardeerd met die alleszeggende clip van MP. Vraag blijft: welke argumenten zijn er VOOR steun aan Griekenland en steun aan de EU ? Wat is de onderbouwing van degenen die VOOR stemmen ? Ik heb nog geen onderbouwing vernomen. Geen cijfer of feit gehoord. Alleen meningen. Zeer discutabele meningen. Rutte, om iemand te noemen, zegt: het is goed voor Nederland. Waarom dan ? Waarom geeft de NL regering geen onderbouwde argumenten, feiten, cijfers ? kortom: transparantie ?

27-jun 2011 ,  02:33
# 2
Jaap:

Wie wel eens een pre-EMU discussion paper heeft doorgebladerd, zal het zijn opgevallen dat probleemscenario's zoals nu met Griekenland, ook toen al werden onderkend. Ook werd onderkend dat het wegvallen van een wisselkoersmechanisme een automatische correctie verhinderde.

Maar, zo lezen we dan, het devaluatie-instrument is een oneigenlijk instrument. "Het werkelijke probleem betreft altijd een te lang uitgestelde economische herstructurering". Door het wegvallen van het devaluatie-instrument zullen landen pro-actief hun economie gezond houden, zo was de gedachte.

Als stok achter de deur en om de zeurlanden in het noorden tevreden te stellen kwam er het stabiliteitspact, het verbod op bailouts, en het verbod op interventie door de ECB.

En nu het worst-case scenario werkelijkheid is geworden gaan alle afspraken overboord. Als de Griekse tragedie een ding duidelijk heeft gemaakt is het wel dat de EU niets meer van doen heeft met een Economische Unie maar alleen nog een Politieke Unie is. Het stabiliteitspact is vervangen door een solidariteitspact. We zijn niet langer een B.V. maar 'een grote familie'. De EU is het zoveelste mislukte socialistische experiment.

27-jun 2011 ,  03:18
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.