Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De gewijzigde taakopvatting van de Openbare Bibliotheken, het vervolg

Dankzij de stichting DVK is het boek Bezorgde vaders nu weer verkrijgbaar (hieronder twee verschillende lezeressen met twee heel verschillende reacties op het boek).
NBD/Biblion, de koepelorganisatie van openbare bibliotheken had enige tijd geleden om een paar exemplaren gevraagd, vandaag verstuurde ik ze. Dat deed me terug denken aan een hilarische briefwisseling die ik met die organisatie had over de acht regeltjes tekst die ze op de binnenflap van de bibliotheek-exemplaren van Islamofobie? Een nuchter antwoord hebben geplakt.
Ruim twee maanden geleden schreef ik daarover dit ongelooflijke, edoch waargebeurde verhaal, het tot nu toe meest gelezen stukje op Keizers & Kleren.

»
Het beschreef onder andere hoe Het 'Hoofd redactie Media Aanbod' van deze organisatie heldhaftig de strijd op de vierkante centimeter aanbond -letterlijk- om eraan bij te dragen dat Het-Verschrikkelijke-Boek-Van-Groenendijk door zo weinig mogelijk bezoekers van de Openbare Bibliotheken gelezen zal worden. Per regel ging ze de discussie aan.
Ze besloot de laatste brief met:
Concluderend zijn wij bereid de door NBD/Biblion gepubliceerde recensietekst op de hiervoor aangegeven punten aan te passen. De gewijzigde tekst zullen wij opnieuw meegeven in onze databestanden.
Wat een ongelooflijke treurigheid dat bijna vier maanden na dato die wijziging nog steeds niet is doorgevoerd!
Ik was ook wel benieuwd naar de Biblion-recensie van Bezorgde vaders. Zou het voorzien zijn van zo'n zelfde onverhuld links-politieke en denigrerende tekst?
Het is minder erg, vind ik. Met de eerste drie regels en de laatste twee is weinig mis. De tussenliggende,.. nou ja oordeelt u zelf:
Zes verhalen over de dreigende teloorgang van de vrije westerse samenleving, geschreven door zes vaders voor hun kinderen. Drie van de auteurs schrijven niet onder hun eigen naam; bij elk verhaal worden de auteurs kort geintroduceerd. Rode draad is hun ongerustheid over de toename van de islam in Nederland, een 'ideologie', door hen consequent 'mohammedanisme' genoemd.
Een van de mannen vertelt dat hij een verjaardagsfeestje verpestte door over islam en politiek te praten. Een ander kon niemand vinden die voor hem op de PVV wilde stemmen. Ze voelen zich allemaal op hun eigen manier onbegrepen. Fortuyn, Wilders en Janmaat zijn voor hen de mannen die zich openlijk durfden uitspreken. De auteurs hebben diverse achtergronden qua opleiding, beroep etc. Op het omslag een nostalgische foto van vlak na de oorlog van een vader met kind op de fiets.
 

Frans Groenendijk,  17-09-2011          

Reacties
# 1
Andre van Delft:

Ook de Biblion-recensie over "Bezorgde Vaders" is enorm knullig, en geeft een zeer oppervlakkig beeld van de zorgen van de schrijvende vaders. De auteurs zien met de opkomende islam een nieuwe haat tegen joden, onveiligheid voor vrouwen, onvrijheid en onveiligheid om je mening te uiten, en verraderlijk falen van politici, journalisten, kerken, leraren en wetenschappers.

Het stel zinnen "Een van de mannen vertelt dat hij een verjaardagsfeestje verpestte door over islam en politiek te praten. Een ander kon niemand vinden die voor hem op de PVV wilde stemmen" klopt niet: het was 1 schrijver (ik dus) die beide zaken meemaakte.

De zin "Ze voelen zich allemaal op hun eigen manier onbegrepen" klopt wel, maar is wat neerbuigend.

De zin "Fortuyn, Wilders en Janmaat zijn voor hen de mannen die zich openlijk durfden uitspreken" klopt wel, maar dit is vrij onbelangrijk. De vaders schrijven over de risico's om zich openlijk uit te spreken over het mohammedanisme: vriendschappen, carrieres en zelfs levens lopen dan gevaar; en je kan juridisch vervolgd worden.

De zin "De auteurs hebben diverse achtergronden qua opleiding, beroep etc." staat op een knullige, verkeerde plaats. In een iets andere vorm zou deze direct moeten komen achter de zin "bij elk verhaal worden de auteurs kort geïntroduceerd"

De zin "Op het omslag een nostalgische foto van vlak na de oorlog van een vader met kind op de fiets" is vrij betekenisloos. De foto illustreert de zorgzame vader van één van de auteurs, zoals aangegeven in het boek

17-sep 2011 ,  11:39
# 2
trias politica:

Niet verbazend, wel typerend.
Een zo belangrijk instituut als Biblion zou natuurlijk veel neutraler dienen te zijn. Dat blijkt echter een illusie. Op vrijwel elke plek in het maatschappelijk middenveld hebben we te maken met vergiftigde en gehersenspoelde geesten van meer dan 40 jaar cultureel marxisme.

18-sep 2011 ,  01:31
# 3
Andre van Delft:

Ik denk dat dit dossier het beste naar de Ombudsman zou gaan

18-sep 2011 ,  02:01
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.