Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De kolonisatie van Europa
Naar aanleiding van het maken van een bloemlezing van K & K

Op dit weblog staan inmiddels ongeveer 500 stukken. De lengte ervan varieert tussen de 500 en 2500 woorden met uitschieters naar boven en naar beneden. Op papier zou die hoeveelheid tekst vier of vijf flinke boeken beslaan. Voor een geïnteresseerd Tweede Kamerlid maakte ik daarom een soort leeswijzer: een lijst met ruim 30 'speciaal aanbevolen' stukken (zie verderop). Hier een overzicht van de 100 meest gelezen stukken opgesomd: een ander soort van aanbeveling. Alleen het essay Islamofobie, een strijdterm, dat ook op papier verscheen als onderdeel van de bundel *) De islam. Kritische essays over een politieke religie, komt in beide lijstjes voor.
Het stuk over Tilburggate staat stijf bovenaan voor wat betreft aantal lezers. Dat is grotendeels te danken aan een prominente link op GeenStijl. Inhoudelijk steekt het niet boven de meeste andere stukken uit maar de afbeelding, die ik ook boven dit stukje heb gezet, is het beslist waard om door nog veel meer mensen gezien te worden.
»
De afbeelding vond ik op de webstek van de school Iselinge in een werkstukje van een tweedejaars Pabo-student. Het betreft een soort 'online godsdienstlesje'.
We wilden arbeiders maar er kwamen mensen
Deze lesjes werden gemaakt tot en met 2007: "educatieve websites die te gebruiken zijn door kinderen in het basisonderwijs". Hier de link naar het hele verhaal.
Dit is dus gemaakt door iemand die misschien nu al op de basisschool de leer van die 7e eeuwse krijgsheer aanprijst bij uw kind of kleinkind. Maar dat is niet de reden waarom ik nogmaals de aandacht vestig op die afbeelding. Het gaat mij om de vanzelfsprekendheid van niet integreren die hij er, eigenlijk terloops, in tot uitdrukking brengt.
Er kwam destijds slechts een handjevol gastarbeiders uit Marokko en Turkije. Dat het aantal Marokkanen en Turken daarna explodeerde kwam vooral door de zogenaamde gezinshereniging, een term die ook gebruikt wordt wanneer het over gezinsvorming gaat. Een tijdje geleden introduceerde schrijver Max Frisch de uitdrukking: "We wilden arbeiders maar er kwamen mensen". Die uitdrukking is omarmd, om het zacht uit te drukken. Een wat sentimentele uitdrukking maar een die een kern van waarheid bevat. De afbeelding van die onderwijzer/Mohammed-propagandist
We verwelkomden mensen, maar er kwamen andere culturen
laat zien dat hij echter moet worden aangevuld met: "We verwelkomden mensen, maar er kwamen andere culturen". Sommige van de subculturen daarbinnen zijn zeer gesloten of hebben een houding tegenover onze cultuur die gekenmerkt wordt door minachting of zelfs uitgesproken vijandigheid. De onderwijzer ziet zichzelf en zijn mohammedaanse kameraden als een soort kolonisten.

Het lijstje:
Mohammedanisme, theorie en geschiedenis
Allah heeft geen boodschap, alleen een boodschapper. Een van de grootste olifanten in de woonkamer van het 'mohammedanisme-debat'.
Paaspuzzelopdracht van het Nationaal Islam Congres. Ik werd eerst uitgenodigd voor een "open gesprek/discussie" over islamofobie en in tweede instantie was ik niet meer uitgenodigd zonder dat ik daar zelfs bericht over kreeg.
Tekst lezing “wenselijkheid en kans op een westerse islam”. Gehouden voor JOVD, in Den Haag.
Islamofobie, een strijdterm (deel 1). Mijn bijdrage aan de bundel van Wim en Sam van Rooy "De islam. Kritische essays over een politieke religie".
Islamofobie, een strijdterm (deel 2)
Fundamentalisten als veelbelovende hervormers

Mohammedanisme, de praktijk in verre landen
Arabische lente of mohammedaanse herfst?
De Oeigoeren in China: Taliban noch Marokkaan
Pakistan-2011, Perzië-1951: moorden en dreigen uit naam van Mohammed.
De grafsteen van de moslimcultuur. De haat tegen de Ahmediyya gaat zover dat de grafsteen van de eerste Nobelprijswinnaar met mohammedaanse achtergrond, gecensureerd is.

Demografie
Demografische ontwikkelingen? Het is de cultuur, suffie (2 *)
Is immigratie wel het taboe?.
Achtergrond van deze bijdrage en een aantal andere, is het krankzinnige, maar wijd verbreide denkbeeld, dat immigratie wenselijk of zelfs noodzakelijk is met het oog op vergrijzing.

De PVV
De PVV is geen ongewone partij. Mijn milde kritiek op de PVV. Inmiddels ben ik nog wat kritischer.
Wilders en Churchill. Bespreking van 'Marked for Death'.

Suïcidaal cultuurrelativisme en de lange mars
Pamflet van een bezorgde tekstwetenschapper *). Een vernietigende bespreking van het boek "Islamofobie en discriminatie" van Van der Valk. Vorige week ontdekte ik tot mijn afgrijzen dat de regering dit flutwerkje serieus neemt, inclusief de 'islamofobie-leugen'.
Openbare Bibliotheek: steun voor de “begaafde politicus Pechtold”
Eurabië: geen complottheorie
Leren van inferieure culturen
Rijnland en halal

Christendom
Het christendom, de christenen en ik. Bespreking van het boek van Samira Abbos-Bouchibti. Verrassend: op twitter bedankte ze me ervoor.
Christenen als bondgenoten van Mohammed?
De laffe, disproportionele reacties op één castratie van 60 jaar geleden.

Israël (en de VN)
De VN en Israël
De strijd vanuit de VN tegen Israel: met geld van Nederland en EU. Twee stukjes met enkele belangrijke feiten en enige interpretatie.
Gaza provocatie flottielje: “We have no cargo”. Kort stukje over het belangrijkste feit mbt de provocatie van Israël vanuit Turkije.
Koerden en Palestijnen, overeenkomsten en verschillen. Ik heb vaker de vergelijking zien maken. Nooit zo uitgebreid echter.

Misogynie
Kijken naar een onthoofding of naar een totaal verminkte vagina. Een om aandacht schreeuwende titel: met reden. Aanleiding was een serie videoclips van Ann Barnhardt (ze werd beroemd door de manier waarop ze het opnam voor de pastoor Terry Jones) over de gruwelijkste vormen van FGM en de relatie met het mohammedanisme.

Economie en Europa
Het Europees Parlement: de blootste aller keizers
Het verband tussen politiek en economie: generiek, specifiek of spiritueel?
Zalm laat het midden van zijn tong zien

Populisme
De ongekende eensgezindheid over de zaak Mauro


*) Een Engelstalige variant van dit essay, -een licht verbeterde versie-, is als e-book verkrijgbaar via Amazon  

Frans Groenendijk,  30-09-2012          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.