Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Koran heilig verklaren, verbieden, verbranden of lezen?
Het geheim van de KoranReageer hier of bij YouTube
»
Heilig verklaren, verbieden, verbranden of lezen

OVER DE TITEL
Wanneer in het Westen de Koran aan de orde komt, gaat het vaak over de status van dat boek, in plaats van over de inhoud.
Onder de strijdkreet 'islamofobie' wordt vooral vanuit de landen die georganiseerd zijn in de OIC, geprobeerd het becommentariëren van de Koran strafbaar te maken (tenzij het lovend is). In Groot Brittannië schijn je zelfs al in de problemen te kunnen komen door als niet-mohammedaan letterlijke citaten eruit voor te lezen!
(Zie over islamofobie ook DU21.nl voor de e-book-versie van dat essay getiteld Islamofobie, een strijdterm. Ook online te lezen hier op Keizers & Kleren)

Anderen willen de Koran als boek verbieden. Een vreemde gedachte voor een boek waar waarschijnlijk wereldwijd letterlijk honderden miljoenen exemplaren van gedrukt zijn en die bovendien nog door velen in zijn geheel uit het hoofd is geleerd.

Over verbranden van de Koran wordt ook gesproken. Er is iets héél vervelends aan de hand met de publiciteit die aan die laatste acties wordt gegeven. Sommige van die acties krijgen totaal geen publiciteit, andere juist ontzaglijk veel.
De christen-fundamentalistische Amerikaanse dominee Terry Jones had wat mij betreft genegeerd mogen worden. De publiciteitscampagne rond de man werd aangevoerd door president Obama, die er zelfs een persconferentie over organiseerde.
Ann Barnhardt kreeg aanzienlijk minder aandacht met haar filmpje waarin het meest opvallende was dat ze de Amerikaanse senator Graham uitdaagde om niet tegen Terry Jones in te gaan maar het debat met haar aan te gaan. (hoewel haar clips wel honderdduizenden kijkers trokken op YouTube)
Rituele Koranverbrandingen die juist wel meer aandacht zouden mogen krijgen, zijn acties van mensen in landen die door de leer van Mohammed beheerst worden. Daar getuigt het van nog meer moed dan Ann Barnhardt toonde (zij gaf haar exacte woonadres aan de kijkers). Vooral vanuit Iran zijn er nogal wat van dat soort filmpjes op YouTube gezet.
Hier een voorbeeld: YouTube heeft een leeftijdswaarschuwing bij dit filmpje. Ja ja.

Een bijzondere variant wordt gevormd door het zeer aanbevelenswaardige The original Burn the Quran day. In het filmpje wordt opgeroepen geen enkel boek te verbranden. Die oproep komt na een speurtocht, in door mohammedanen geschreven boeken, waaruit duidelijk blijkt dat het verbranden en kwijt maken van stukken van de Koran, stamt uit de tijd tussen de dood van Mohammed en de samenstelling van het boek… (minder dan 200 duizend views).

WAAROM DEZE VERSIE?
Er bestaan geen vertalingen van de Koran die de inhoud ervan extra ongunstig weergeven. Wel zijn er versies gemaakt om het nare karakter van het boek wat te verhullen. In alle andere versies zijn wel verschillen aan te wijzen tussen de vertalingen maar die zijn niet wezenlijk. Ik gebruik die van Kramers en Jansen. Wanneer je er net in begint, leest hij nog moeilijker dan de gemiddelde vertaling. Wanneer je er wat langer in bezig bent, gaat het juist gemakkelijker. Dat komt omdat de schrijvers hun best hebben gedaan om dicht bij het oorspronkelijke Arabisch te blijven en zo'n soort Nederlands te gebruiken dat je je als het ware kunt verplaatsten in het Arabië van de 7e eeuw.
Ik heb zelf naast deze vertaling nog een andere gelezen in het Nederlands en in de loop van de jaren heb ik voor honderden verzen daarnaast tien Engelse vertalingen geraadpleegd.

DE GRAFISCHE REKENMACHINE
Wanneer mensen die geen volgeling van Mohammed zijn, zich negatief uitlaten over de leer van die man worden er steeds tal van verdedigingslinies opgeworpen. Wanneer praatjes over 'het ligt aan de vertaling', 'je weet er te weinig van', 'DE Islam bestaat niet', 'je wordt betaald door de joden', of 'alle religies worden gekidnapt door extremisten' niet werken, wordt vaak een beroep gedaan op het even onjuiste, maar moeilijker te weerleggen: "je haalt het uit de context".
Daarom doe ik hier precies het tegenovergestelde: ik neem willekeurige stukjes Koran en plaats die juist in de context; van de gehele Koran en van geschiedenis van theorie en praktijk van het mohammedanisme. Daarom kies ik zelf geen stukken uit om voor te lezen maar laat ik mijn Grafische Rekenmachine dat doen. Mbv de opdracht RandInt kun je aan dit computertje willekeurige gehele getallen vragen. Het hier gebruikte RandInt(1,752,3) geeft 3 willekeurige getallen tussen 1 en 752 (mijn versie van de Koran heeft 752 bladzijden).
Aflevering 2 zal beginnen met pagina 5.

Het voorlezen vind ik zelf wat lang duren. Nog kortere stukken voorlezen vind ik echter geen goed alternatief omdat het dan zal lijken dat ik focus op details.

PS: Een groot deel van mijn studie van het mohammedanisme heb ik verricht ten behoeve van mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord (hier te koop)  

Frans Groenendijk,  03-10-2011          

Reacties
# 1
Alf Jans:

Schitterend Frans Groenendijk. Ik hoop dat u hiermee meer publiek bereikt dan met uw boek, die ik heb moeten bestellen omdat het niet in het assortiment van de boekhandel zit.
Inderdaad; dat “Heilige Geschrift” dient gelezen te worden, vooral uiteraard de Medinense hoofdstukken die de Mekkaanse abrogeren indien ze met elkaar in tegenspraak zijn.
U vermeldt ook de Sira. Misschien iets voor het middelbaar onderwijs?
Heb zojuist een filmpje van PI gezien. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3-IXa-Kz8lE
OP 1:52 kan men voor een moskee een affiche bekijken waarin staat: Muhammad, profeet der barmhartigheid. Op blz. 308 van de Sira van Ibn Ishaq (The Life of Muhammad vertaald door A. Guillaume) staat onderaan: “When the apostle ordered him to be killed ‘Uqba said,‘But who will look after my children, O Muhammad?’ ‘Hell’, he said, and ‘Aasim b. Thaabit b. Abu’l-Aqlah al-Ansari killed him according to what Abu ‘Ubayda b. Muhammad b. ‘Ammaar b. Yasir told me (382)”. Het Mohammedanisme moet wel een heel ander definitie van het begrip barmhartigheid hebben.
Hoe makkelijk is het om de taqqiyya praatjes te logenstraffen als men de moeite neemt om hun allereigenste geschriften te lezen.
Ik kijk vol verwachting uit naar uw volgende filmpje.

03-okt 2011 ,  08:15
# 2
lucky9:

Als je als objectief denkend mens de Koran leest -die oefening heb ik inderdaad bij herhaling gemaakt- overvalt je meteen een indruk van totalitarisme. Een weeë geur van stinkend ongelijk dat toch gelijk wil krijgen.
Meer is er aan de Koran niet. Nada! Rien! Nothing! Nichts!
Alleen totalitaire stank.
Als bondige samenvatting vind ik dit een kernachtige formulering.

03-okt 2011 ,  10:29
# 3
trias politica:

Knap gedaan. Toch zou het wellicht ook zinvol kunnen zijn om m.n. de duidelijk anti-semitische en anti-westerse elementen ook een keer te benadrukken. Hoezeer ik de poging tot objectiviteit ook waardeer, het moet cristal clear zijn dat de basis van het Mohammedanisme haaks staat op onze culturele waarden en normen.

03-okt 2011 ,  11:02
# 4
Frans Groenendijk:

@Alf Jans. Dank. @Lucky9 Het zou zo maar kunnen dat meer mensen wat negatiever gaan denken over de Koran en over Mohammed wanneer ze zonder angst dat boek gaan lezen…  @Trias Ik doe meer moeite om zuiver te blijven dan om objectief te zijn: ik focus hier echt op het boek. Daarin is per definitie niets anti-westers te vinden.
Ik denk dat de jodenhaat van toen en nu vooral wordt ingegeven door jaloezie en frustratie. Ik weet niet of de verachting voor het Westen nu meer wordt ingegeven door de kracht of door de zwakte.

04-okt 2011 ,  12:36
# 5
Thomas:

Voor kennis over de koran en het plaatsen van zijn soera´s in de context is lezing van “The Sword of the Prophet” geschreven door Serge Trifkovic sterk aan te bevelen. De ondertitel ervan luidt: Islam, history, theology, impact on the world.
Het boek is tweedehands voor een appel en een ei te koop:
http://www.amazon.com/Sword-Prophet-History-Theology-Impact/dp/1928653111

05-okt 2011 ,  03:41
# 6
Thomas:

Het gaat om meer dan de westerse waarden alleen. De menselijke beschaving staat op het spel.

Trifkovic’ ‘The Sword of the Prophet’, (p.111):
“In the aftermath of the (islamic) invasion, in the ancient cities of Varanasi, Mathura, Ujjain, Maheshwar, Jwalamukhi, and Dwarka, not one temple survived whole and intact. In his The Story of Civilisation Will Durant lamented the results of what he termed “probably the bloodiest story in history.” He called it “a discouraging tale, for its evident moral is that civilization is a precious good, whose delicate complex order and freedom can at any moment be overthrown by barbarians invading from without and multiplying from within.” The bitter lesson, Durant concluded, was that “eternal vigilance is the price of civilization. A nation must love peace, but keep its powder dry.”“

Inderdaad!!! Wat zeiden de oude Romeinen ook alweer? juist:
SI VULT PACEM PARA BELLUM

05-okt 2011 ,  04:02
# 7
Thomas:

multiplying from within”!!!

05-okt 2011 ,  04:03
# 8
Theo Prinse:

Ik heb de video op mijn http://www.facebook.com/theo.prinse  gezet

07-okt 2011 ,  12:48
# 9
Groene Leeuw:

De Koran verbranden is de beste optie.Dat boek staat bol van vuiligheden en het aanzetten tot haat,moord,vervolging en verkrachting etc.Maar als verbranding gewetensbezwaren oplevert,kan het ook worden gebruikt als toiletpapier.

08-okt 2011 ,  01:04
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.