Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De nieuwe puzzelopdracht komt van Trouw
Eildert Mulder en de moderne stroman

UPDATE: raad­sel op­ge­lost. Eildert Mulder, de man die samen met Thomas Milo het boek De omstreden bronnen van de Koran schreef, had vandaag bij Trouw een stuk in het kader van de islamofobiefobie.
Het heeft als titel meegekregen: 'Zo makkelijk komen islamofoben niet van Breivik af'. Meervoud dus. Mulder scheldt in zijn artikel echter alleen Theodor Holman uit voor islamofoob. Bovendien valt hij hem uitsluitend aan vanwege één interview. De hele tekst van Mulder is echt gewijd aan 'islamofoben'. Variaties op die term komen 17 keer voor in het stuk en 'islamofoben', meervoud, is zelfs het eerste woord van het stuk.


»
Meest intrigerende passage uit het verhaal vind ik deze:
Opnieuw is Holman interessanter dan veel van zijn islamofobe geestverwanten. Hij wijst erop dat Breiviks manifest, ondanks talloze manco's, toch een samenhangend verhaal oplevert. Andere islamofoben daarentegen zouden niets liever willen dan dat de rechters aan Breivik tbs zouden opleggen.
Dat zou juridische vrijspraak betekenen voor Breivik, gecombineerd met vermoedelijk levenslange opsluiting in een kliniek. Het zou ook vrijspraak betekenen voor de islamofobe ideeënleer, want die kun je niet verantwoordelijk houden voor het gedrag van een gestoorde, luidt de redenering.

Waarom vindt Mulder Holman interessanter? Daar schrijft hij dan weer niets over. Vreemd.
Nog vreemder is dat hij het gaat hebben over een islamofobe ideeënleer. Toe maar, een ideeënleer! Daar zou ik wel eens wat meer over willen weten. Wat houdt die in?
Een paar alinea's erboven heeft Mulder 'uitgelegd' wat die leer inhoudt. Nou ja, uitgelegd: dat is de enige plaats waar hij de term niet louter als scheldwoord gebruikt:
Letterlijk is een islamofoob iemand met een redeloze angst voor de islam. Maar islamofoben zelf vinden hun angst voor de islam allerminst redeloos.

Daar moeten we het mee doen. Dat is de definitie van een volgens Mulder gevaarlijke ideologie, die in hoge mate mede­verant­woordelijk­heid draagt voor het bloedbad van Utoya. Maar hij laat zich er zelfs niet over uit of hij angst voor islam redeloos vindt.
Overigens is zijn vertaling voor de uitgang -foob, afgeleid van -fobie, op zich ook al opmerkelijk. Een fobie is een ziekelijke angst, een die gedefinieerd is in psychiatrische handboeken.
Zucht. Zou hij enig besef hebben van de achtergrond van de term?
Het oude verhaal: 'islamofoob' dat is het zo vaag mogelijk aangeduide gedachtegoed van mensen die men als politieke tegenstander beschouwt. Er hoort bij dat je niet met die mensen in gesprek hoeft. Daarbij is het heel slim om een variant van de stroman-redenering te gebruiken: wel polemiseren maar niet precies aangeven tegen wie.

De meest genante passage uit zijn verhaal was voor mij aanleiding om een reactie te schrijven:
Er is een opvallend verschil in de discussies na 11 september 2001 en het debat na de moordpartij van Breivik. In 2001 werd de islam onderwerp, weinigen vroegen naar de psychische gesteldheid van de daders. Automatisch nam men aan dat die hadden gehandeld vanuit de rotsvaste overtuiging dat ze God een dienst bewezen en dat ze linea recta naar de hemel zouden gaan.

Ik dacht deze reactie te plaatsen:
Eildert Mulder verbaast zich erover dat de reactie op de aanslag door Breivik niet gelijk was aan die op 11 september.
Dat verbaast mij dan weer. Niet alleen omdat daarbij sowieso al 19 uitvoerders waren maar ook omdat er nadien nog duizenden 'kleine' aanslagen hebben plaatsgevonden onder hetzelfde vaandel. De bekende Tariq Ramadan neemt de Toulouse-moordenaar in bescherming, die is slachtoffer.
De kreet 'Islamofobie' is tegelijkertijd een belediging en een strijdkreet.

Ik deed blijkbaar iets fout, want ik zag dat er wel allerlei reacties zichtbaar werden die later waren geplaatst dan de mijne, maar die van mij dus niet.
Dus ik probeerde het nog eens. Ik kreeg nu de bevestiging dat de reactie was ontvangen.
En toen niets...
Ik sloeg er de gebruiksvoorwaarden op na die Trouw hanteert voor reageren op de stukken. En jawel hoor, daar staat het duidelijk:
Trouw behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.


Dat moet het wel zijn, want het zou wel heel erg flauw zijn wanneer ze regel 4 of 5 hier hadden gehanteerd:
4. Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
5. Geef argumenten voor uw mening.

Wanneer mensen maximaal 500 tekens, inclusief spaties biedt, mag je geen doortimmerde essays verlangen.
De online-versie van Trouw heeft wat mij betreft ook als vanzelfsprekend net als (andere) weblogs en individuen die hun meningen ventileren op hun eigen webstek,
Maar een raadsel blijft het wel
het recht om te bepalen wat ze wel en niet toelaten in de reacties. Je zult mij daar niet over horen klagen, een heel enkele keer ban ik ook wel eens iemand hier op Keizers & Kleren.
Maar een raadsel blijft het wel.
Veel fellere reacties dan die van mij komen wel door het filter. Deze reactie van mevrouw Tenhumberg bijvoorbeeld:
Eildert Mulder schiet hier verbaal weer in het rond tegen iedere imaginaire vijand van zijn eigen multiculturele denken...? (...) zoals dit hetzartikel stelt

Wat zou daar nu toch achter zitten? Zouden de motieven lijken op die van het Nationaal Islam Congres?

('Inzendingen' voor die paaspuzzelopdracht van dat congres zijn nog steeds welkom. Tot Hemelvaartsdag)

Update
Het raadsel is grotendeels opgelost. Gisteren stonden er acht reacties. De laatste drie daarvan waren van Tenhumberg, Dries en Ton Hollander. Nu staan er 55. Twaalf daarvan (waaronder die van mij) staan tussen die van Tenhumberg en Dries en 30 tussen die van Dries en Hollander. Alle reacties staan keurig op volgorde van binnenkomst. Blijkbaar gaan de reacties dus ter goedkeuring naar verschillende moderatoren en een van de twee is een dag sneller met doorlaten dan de ander. Het lijkt er dus op dat er geen politieke betekenis aan gehecht hoeft te worden. Gelukkig maar.
Wat blijft is de -eigenlijk toch wel veel belangrijkere- vraag waarom mensen als Eildert Mulder het verdommen om bijvoorbeeld mijn boek (€18,25 + verzendkosten) te lezen of toch tenminste mijn essay (gratis).  

Frans Groenendijk,  23-04-2012          

Reacties
# 1
André van Delft:

Ik had ook een reactie ingezonden op het artikel van Mulder, die helaas niet door Trouw's censuurmuur heen kwam:

De strijd is niet meer om rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed!
Het gebruik van het woord islamofobie is een vorm van stalinistische psychiatrisering, en hoort eigenlijk strafrechtelijk verboden te zijn. De gigantische problemen in Europa komen juist doordat mensen als Eildert Mulder de dienst uitmaken in de media, politiek, onderwijs en zogenaamde wetenschap.

23-apr 2012 ,  02:12
# 2
alf Jans:

De heer Eildert Mulder is demagogisch bezig indien hij zich niet de vraag stelt of het al dan niet terecht is als de islamofoben het mohammedanisme vrezen maar vooral verafschuwen.
Remember, The Fact That You're Paranoid Doesn't Mean They're NOT Out To Get You!
Remember, The Fact That You're Islamophobic Doesn't Mean That Mohammedanism is a harmless, peaceloving religion cum ideology.
Theodoor Holman is in mijn ogen een van de weinige integere lieden die in de Nederlandse MSM werkzaam zijn.

23-apr 2012 ,  08:22
# 3
Theo Haffmans:

Ik heb ook al ervaren dat Trouw bijdragen schrapt die anti-islam of ant-Europa zijn.
Ook al volgt de bijdrage rechtstreeks uit het becommentarieerde artikel.

23-apr 2012 ,  01:19
# 4
Frans Groenendijk:

@Theo Haffmans Dat niet plaatsen van bepaalde reacties omdat de inhoud ervan te zeer anti-islam of anti-EU zouden zijn, is een ding, maar niet het vreemdste. Dat is in mijn ogen het feit dat zeer felle reacties dan weer wel door het filter komen.
Net word ik erop gewezen dat er eerst 8 reacties stonden onder het artikel en nu 7. Los van de vraag wat precies de inhoud van die verwijderde reactie was, vind ik het opmerkelijke daaraan dat er blijkbaar veel aandacht besteed wordt aan de vraag welke reacties wel en niet 'passen'. En vooral: wat houdt dat passen in? De toon is duidelijk NIET bepalend.
Het raadsel wordt groter.

23-apr 2012 ,  02:22
# 5
Ad Rek:

Het artikel van Eildert Mulder eindigt met: “De ideologie moet op de helling”. Hij noemt in die laatste alinea Breiviks daad “islamofoob geweld” en ”Breiviks keuze voor geweld waanzinnig logisch”.

Twee alinea’s eerder geeft hij toch wel iets meer aan over zijn opvatting over de islamofobe ideeënleer dan slechts ‘een islamofoob is iemand met een redeloze angst voor de islam’. Namelijk dat de islamofoob vind dat er maar een echte islam bestaat en dat die alles bepalend is. Dat de islam onveranderlijk is. Dat het beoogt europa te islamiseren. Dat dit gebeurd door behoud van identiteit en massa immigratie. Dat dit onderdeel is van een heilige oorlog. Dat links hier een accommoderende rol in speelt.

Dit is allemaal wel wat kort door de bocht maar komt voor een behoorlijk deel overeen met mijn mening . Ik moet me dus tot het islamofobisme bekennen. Als ik mezelf soms zo benoem doe ik dat min of meer rebellies en gebruik de term als een soort geuzennaam. Ik zie mezelf eigenlijk liever als islamkritisch.

De alinea daarvoor begint met: “Wanneer gaat islamkritiek over in islamofobie?” Dat lijkt me een goeie vraag, hoewel ik ondertussen ook vind dat bange, angstige mensen en zelfs fobische mensen ook recht van spreken hebben en hen niet de mond gesnoerd moet worden.

Eildert Mulder vindt dat je de vraag over islamofobie of islamkritiek moet bezien in het perspectief van de plaats van godsdienst in de samenleving. Een samenleving is meer dan religie zegt hij. Een samenleving is te levend en te weinig maakbaar om zich te laten ketenen in regels. Daarom slagen de theologen die dat proberen daar ook niet in en bovendien omvat godsdienst op haar beurt meer dan de theologie en de heilige boeken alleen. Islamofoben willen dat niet zien lijkt hij te willen zeggen en dat komt natuurlijk door hun fobische aandoening.

Ik denk dat Eildert Mulder zich eens wat beter rekenschap zou kunnen geven van wat er allemaal gebeurd rondom die ‘levendigheid en te weinig maakbaarheid van de samenleving om zich in de regels van de islam te laten ketenen’. Hij lijkt me toch iemand die daar het een en ander van af moet weten. Volgens mij doet hij er soms zelfs verslag van. Een opvallend standpunt neemt hij hier in. Misschien hangt het samen met de plaats van waaruit hij zijn werk doet?

Godsdienstkritiek in de zin van kritiek op de godsdiensten, gaat nou juist over dat ‘ketenen van het leven’ wat mij betreft. In het geval van de Islam meer speciaal omdat die de enige van de drie monotheïstishe godsdiensten lijkt die deze ketenen maar niet wil opgeven. Die bijzonder hardnekkig de ziel en het geloof van de mensen in gijzeling houdt. Het is een heel bijzonder fijnzinnig en diepingrijpend totalitair systeem. Het werkt beangstigend goed, al 1400 jaar. Een islamofoob is iemand die vindt of ziet dat de greep van de Islam op de samenleving veel te groot is in de islamitische landen. Iemand die vreest dat de democratie geen antwoord heeft op een meerderheid van godsdienstige en islamitische regels op de moderne westerse samenleving in de nabije en verdere toekomst hier in europa.

Mulders redenering volgend sta ik nu reeds aan de rand van het vertellen van een verhaal waarover ik niet verbaasd moet zijn dat ik zodoende een nieuwe Breivik oproep. Afhankelijk van mijn temperament zou ik zelfs zelf zo iemand kunnen zijn. Oh wat ben ik gevaarlijk bezig.

Sjonge jonge wat een macht wordt mij hier toebedeeld. Laat de samenleving zich dus wel ketenen door een paar islamofoben? Als je islamkritiek zo serieus neemt (of is het angst?) dat je die moet afserveren met ‘islamofobie’, moet je dan ook niet die “sommige theologen die beweren dat de islam alle facetten van het maatschappelijke leven zou moeten bepalen”, niet veel serieuzer nemen? Moet je vooral je ogen niet openen voor hun succes en hun macht?

Misschien kan Eildert Mulder tijdens zijn contacten in Islamitische landen de westerse zelfkritiek die hier rond Breivik plaatsvindt daar eens ten voorbeeld stellen? Misschien kent hij een Islamitische schrijver of journalist die een soortgelijk kritisch artikel schrijft in een toonaangevende krant in het midden oosten over geweldplegingen uit naam van de mohammedaanse ideologie? Eentje die het geweld vanuit de Islam ook “waanzinnig logisch” noemt?

De door hem waargenomen islamofoben alhier zullen volgens mij niet te fobisch zijn om zo’n schrijver te erkennen en er mee samen te werken.

23-apr 2012 ,  02:28
# 6
Tommie:

Dat de Trouw redactie zeer felle, anti-islam brieven wel plaatst, lijkt me toe te schrijven aan het feit, dat deze schrijfsels zo sterk anti zijn, dat ze (in de ogen van de redactie) ongeloofwaardig en derhalve (nog steeds naar inschatting van de redactie) contraproductief op de lezer zullen werken: te is namelijk nooit goed.

23-apr 2012 ,  05:14
# 7
Frans Groenendijk:

@Tommie Die mogelijkheid is ook wel bij me opgekomen. Het zou echter betekenen dat ze tegelijkertijd heel erg op de lezers neerkijken en denken dat ze hun eigen opvattingen kunnen uitdragen door heel precies alleen die tegengeluiden door te laten, die door de wijze van formuleren contraproductief werken voor de steun aan opvattingen van de reageerder.
Lijkt me toch wat onwaarschijnlijk, maar wat mij betreft is het raadsel nog niet opgelost.
Ik zie net dat er nu weer een 'anti-reactie' doorgelaten is. Betekent in ieder geval er nog wel reacties worden geplaatst. Zou deze reactie van Ton Hollander dan geacht worden 'contra-productief' te werken?
Wanneer gaat Mulder ons uitleggen dat de vele aanslagen die door moslims worden gepleegd het product zijn van de gewelddadige ideologie die de koran ons voorhoudt? Wanneer gaat hij ons vertellen dat de afschuwelijke discriminatie van Joden, Christenen en andere niet-moslims in islamitische landen rechtstreeks af te leiden is uit de voorschriften die in de koran staan? Wanneer trekt hij de conclusie dat het afschuw. geweld van Breivik een reactie is op het geweld en dreigementen van de islam?

24-apr 2012 ,  12:52
# 8
Tommie:

Tja, Frans, misschien heersen er verschillende zielen in de borst van de redactie.
Overigens een zwiepend en snerpend stukje van Ton Hollander met verdiende zweepslagen voor de half of bijna geheel blinde stakker Eildert M.
Pas als je het overgrote, niet-religieuze en dwingend politieke deel van de koran overtuigend en aansprekend aan het grote publiek kunt laten zien, zul je bij menig medium en politieke partij de kans krijgen een bruggenhoofd te veroveren.

24-apr 2012 ,  10:57
# 9
Andre van Delft:

Frans, jouw reactie is inmiddels geplaatst.
De mijne is kennelijk echt een brug te ver voor Trouw.

24-apr 2012 ,  01:11
# 10
Ad Rek:

"Anders kan ik het niet verklaren dat men zo’n drogverschijnsel als ‘islamofobie’ nog steeds als schild gebruikt en dat het nog steeds serieus genomen wordt."

Zegt Hafid Bouazza op 'loor Schijft'.

25-apr 2012 ,  11:11
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.