Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ouder: De overste Karremans
Nieuwer: Het ANC

De ondraaglijke volheid van Nederland

Dankzij een uit­spraak van de Raad van State is het zover: alle snel­wegen tussen Schip­hol en Almere zullen er ten­minste een rij­strook bij krijgen en op som­mige weg­trajecten zelfs twee. Er worden twee tunnels gebouwd, twee bruggen en een aantal aan­pas­singen om het verkeer te laten door­stromen (overzicht van dit project Schiphol-Amsterdam-Almere, kortweg SAA). Dit project gaat duren tot 2020 en gaat volgens de plannen 4,4 miljard euro kosten. Ik ben benieuwd wat in 2020 de werkelijke kosten zullen zijn geworden.

»
De uitbreiding van het wegennet is nodig omdat Amsterdam 350.000 in- en uitgaande pendelaars telt: mensen die in Amsterdam wonen, maar daarbuiten werken (92.000), maar vooral mensen die buiten Amsterdam wonen maar daar werken (249.000). Van deze laatste groep is het merendeel afkomstig uit Almere, zeven van de tien werknemers in Almere werken in Amsterdam [1]. Sinds de eerste bewoners zich in 1976 vestigden in Almere, vertrokken per jaar 2000 mensen uit Amsterdam naar Almere, een trend die pas in 2007 sterk daalde [2].

De helft van de bevolking van Amsterdam is inmiddels allochtoon, waarvan het merendeel niet-westers, namelijk 32% [3], oftewel 250.000 personen. Almere telt nu bijna 200.000 inwoners. In hoeverre de komst van migranten de trek van Amsterdam naar Almere heeft gemotiveerd is onduidelijk, maar feit is dat de opengevallen plaatsen onmiddellijk opgevuld werden met nieuwkomers. Sinds 2000 bestaat de bevolkingsgroei in Nederland voor bijna 90 % uit allochtonen (zie CBS tabel) . In 2020, als het project SAA klaar zal zijn, zullen er weer ongeveer 650.000 allochtonen bij zijn gekomen en het volgende uitbreidingsplan zal zich dan ongetwijfeld aandienen.

Mensen die van Amsterdam naar Almere trekken noemen als belangrijkste motieven: samenwonen, gezinsuitbreiding, veilige woonbuurt en de relatief lage prijzen van de woningen [4].
Zuidelijk Flevoland had één groot natuurpark kunnen zijn – maar er werd gekozen voor migranten.
Maar deze woonwensen zouden ook gerealiseerd kunnen worden in Amsterdam, mits het beleid daarop toegesneden zou zijn geweest.

Terwijl migranten de voorkeur geven aan vestiging in de grote steden, trekken de autochtone Nederlanders steeds meer weg naar randgemeenten en de periferie van de Randstad. Deze indruk wordt bevestigd door metingen: de gemiddelde reisafstand woon-werk is de afgelopen alleen maar toegenomen (van 14 naar 18 kilometer). Meer dan de helft van de werknemers werkt buiten de eigen gemeente en de dagelijkse reisafstand is het grootste onder de zakelijke dienstverleners, niet toevallig de groep die beschikt over relatief hoge salarissen [5].
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal auto’s sinds 1970 (van 4 miljoen naar 8 miljoen) sneller is toegenomen dan de bevolking. De toenemende reisafstand maakt de fiets en het openbaar vervoer minder aantrekkelijk.
Als Amsterdam zijn voormalige bewoners naast werk ook een aantrekkelijke woonomgeving had geboden, dan zou de dagelijkse trek van een groot deel van de 249.000 pendelaars overbodig zijn. Verhuizen is tegenwoordig nu eenmaal niet aantrekkelijk vanwege de korte duur van de arbeidscontracten en de situatie op de woningmarkt.

Onder de linkse partijen die anders het behoud van de natuur zo beijveren, was na de aankondiging van de bouwplannen geen woedend gehuil te horen. De linkse partijen zijn immers voorstander van immigratie.

De toenemende reisafstand woon-werk werkt uiteraard overal in door: uitstoot van CO2, verbruik van brandstof, toenemende belasting van het openbaar vervoer. Bijna nergens meer is het echt stil, altijd hoor je wel ergens in de verte het geruis van voertuigen, bijna nergens is het ’s nachts nog donker.

Sinds 1961 zijn er 4,5 miljoen migranten ons land binnengekomen, waarvan ruim de helft is gebleven (zie tabel CBS) . Er zijn nu ongeveer 3,5 miljoen allochtonen (zie tabel CBS) . Zelfs als we de migranten uit de EU niet meerekenen, dan blijft er een toestroom van 2 miljoen migranten over uit niet-westerse culturen. De rol van deze groep is bijzonder omdat ze ten eerste een leeftijdsopbouw heeft die veel jonger is dan die van de andere groepen in Nederland en een hogere vruchtbaarheid. Deze twee factoren leiden ertoe dat deze groep elke 25 jaar verdubbelt in omvang. De immigratie zorgt niet alleen jaarlijks voor een migratiesaldo (meer komenden dan vertrekkers), maar leidt ook tot extra natuurlijke aanwas.

Indien de overheid de aanbevelingen van de Staatscommissie Muntendam in 1975 serieus had nageleefd, zou Almere nooit gebouwd zijn. Ook andere nieuwe steden die uit de grond zijn gestampt, zoals Vathorst, Leidse Rijn bij Utrecht, de Waalsprong bij Nijmegen (11.000 woningen), Stadshagen 1 (8500 woningen) bij Zwolle, zouden volledig overbodig zijn geweest. En ook de voorgenomen bouw van 3000 nieuwe woningen in de Bloemendalerpolder bij Weesp, Stadshagen 2 (4500 woningen) bij Zwolle, 5000 woningen op de voormalige vliegbasis Valkenburg bij Katwijk, 500 woningen op de voormalige vliegbasis Soesterberg zouden overbodig zijn geweest. De laatste twee gebieden zouden kunnen worden teruggegeven aan de natuur, zodat de recreatieve waarden van de omgeving in kwaliteit zouden verbeteren. Zuidelijk Flevoland had één groot natuurpark kunnen zijn – maar er werd gekozen voor migranten.

En natuurlijk zou het hele project Schiphol-Amsterdam-Almere overbodig zijn geweest, want met een stabiele bevolkingsomvang volstaat een stabiele omvang van het wegennet.

Uit alles blijkt dat de overheid de groei van de bevolking belangrijker vindt dan de beleving van de leefkwaliteit van de huidige bevolking. Nederland wordt volgebouwd, of de huidige bewoners dat nu wensen of niet, en als u de volheid van Nederland ondraaglijk vindt, dan kunt maar beter stemmen met de voeten en weggaan uit Nederland, want dan is de overheid weer verlost van wat zelfstandig denkende mensen die durven op te komen voor hun eigen belangen.
____
Noten

1 CBS, Woonwerkverkeer 2000, p. 9.
2 Gemeente Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek. “Amsterdam ziet aantal inwoners sterk groeien”.
3 Bevolkingssamenstelling van Amsterdam, wikipedia.
4 Gemeente Almere, Vestigingsmotieven van de bewoners in de regio 2004.
5 CBS, Woonwerkverkeer 2000, p. 3.
 

Ester Losita,  10-01-2012          

Reacties
# 1
Maarten:

Stemmen met de voeten maakt iemand tot immigrant, ergens.
Welk land, welke omgeving, zit te wachten op zelfstandig denkende mensen die opkomen voor hun eigenbelang?

10-jan 2012 ,  10:06
# 2
Floris van den Berg:

leuk stuk.

10-jan 2012 ,  11:19
# 3
Giuseppe:

Eindelijk een stuk over demografie dat het totaalplaatje laat zien! Het is welhaast onbevattelijk hoe wij ons land hebben verprutst. Het ergste is nog wel dat het onomkeerbaar is. Hoe onnozel kan een volk eigenlijk zijn?!

12-jan 2012 ,  12:46
# 4
louis-portugal:

Idd. met een paar zinnen een immens probleem weergegeven.
Maarten er zijn zat mooie landen waar je terecht kunt, maar werken moet je wel.

12-jan 2012 ,  12:25
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.