Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De ongekende eensgezindheid over de zaak Mauro
Geen kind in Afrika, geen vrouw in het Midden-Oosten

De afgelopen weken bleek dat er in Nederland felle voor- en tegenstanders wonen van het handhaven van de wet, in het geval dat een vriendelijke jongeman met een huidskleur als gevolg daarvan zou moeten verhuizen naar Afrika. Kranten en TV-programma's richtten de schijnwerpers op de diepe kloof tussen die voor- en tegenstanders. Hier wil ik wijzen op de andere kant: de ongekende eensgezindheid onder de Nederlandse bevolking over een belangrijk aspect van deze zaak en op een merkwaardige rolwisseling in de Nederlandse politieke verhoudingen.
»
Die eensgezindheid beperkt zich trouwens niet tot de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking maar vind je terug in de hele bewoonde wereld, inclusief Afrika en het Midden-Oosten.
onmenselijk om iemand te bewegen te verhuizen vanuit Nederland naar een land in het Midden-Oosten

Die eensgezindheid betreft de overtuiging dat leven in de Nederlandse beschaving verre te verkiezen is boven het leven in grote delen van de rest van de wereld, met name Afrika en het Midden-Oosten.
Die overtuiging wordt door bijna iedereen gedeeld, maar niet door iedereen in dezelfde mate. Ook worden totaal verschillende politieke strategieën gebaseerd op datzelfde oordeel. En nog opmerkelijker: wat klassiek (of karikaturaal) aan 'rechts' werd toegeschreven, hoort nu helemaal bij 'links' en andersom!

Een-tweetje met publieke omroep
De overtuiging dat onze beschaving, onze cultuur, superieur is, wordt in deze context het sterkste uitgedragen door de oppositiepartijen. Dat sentiment werd al in 1997 krachtig gecommuniceerd in de kwestie van de illegale immigrant Gümus. Hij was stiekem in Nederland komen wonen. Gümus was, en is waarschijnlijk nog steeds, een aardige man, een kleermaker, die niet voorkwam in allerlei negatieve statistieken, om het zo maar te zeggen. Toen er weer eens een actie was om een deel van illegalen in Nederland te pardonneren, had hij op eigen initiatief zijn illegaliteit onder de aandacht gebracht. Alleen was hij vergeten eerst nauwkeurig te bestuderen wat nu precies de voorwaarden waren waaraan hij moest voldoen om te worden gepardonneerd.
Mauro was beslist als Minderjarige hier gekomen: alleen de twee A's waren dus gelogen
Dat had hij wel moeten doen, want hij voldeed daar niet aan en moest dus Nederland verlaten. De boodschap die vervolgens uit de hoek van de PvdA en verwante partijen, organisaties en media opsteeg, werd nu dat het een grof schandaal en eigenlijk een uiting van onmenselijkheid was om iemand te bewegen te verhuizen vanuit Nederland naar een land in het Midden-Oosten. Ook al was dat zijn geboorteland, ook al was hij daar niet politiek of anderszins vervolgd en werd in andere debatten door mensen uit dezelfde partijen erop gewezen dat het in allerlei opzichten juist goed ging met dat land. Iemand terugsturen naar een land met een zo inferieure beschaving als Turkije was blijkbaar not done. Sommige journalisten waren daarvan zo mogelijk nog sterker overtuigd dan PvdA en GroenLinkse politici, nu.nl meldde in 2007
De kleermaker, die destijds uit Nederland weg moest omdat hij niet kon aantonen dat hij hier legaal was, was door het actualiteitenprogramma Netwerk getipt over het bezoek van de koningin. Samen met de rubriek reisde hij naar Kayseri. Daar overhandigde hij een brief aan de directeur van het Kabinet der Koningin. link


aMa
In de zaak Mauro is dat sentiment nog eens extra aangezet. Mauro was zogenaamd een AMA, een alleenstaande minderjarige asielzoeker. Bij sommige mensen blijken alle drie die letters gelogen, maar Mauro was beslist als Minderjarige hier gekomen: alleen de twee A's waren dus gelogen. Hij was niet alleenstaand en hij was geen asielzoeker. Hij werd niet bedreigd met verminking van zijn genitaliën of vervolging vanwege zijn seksuele geaardheid. Voor iedereen was van het begin af duidelijk dat hij op geen enkele manier recht op verblijf had. Ze gokten er gewoon op, zo beschreef Tofik Dibi het achteraf, dat het wel goed zou komen. De enige reden waarom zijn biologische moeder hem naar Europa, en meer in het bijzonder naar Nederland (hij kwam via Portugal), stuurde was dat het hier beter toeven is. Ze was, net als vele anderen in Angola, op de hoogte van de Nederlandse AMA-regeling en had genoeg geld om hem naar Nederland te sturen. Zodoende kwam hij ook niet, zoals een aantal andere zogenaamde AMA's uit Afrika, in handen van mensenhandelaren.
Ook aan de andere kant van het politieke spectrum leeft de overtuiging dat de Nederlandse beschaving superieur is. In die kringen gaat die opvatting vaak samen met het idee dat het nog een heel werk geweest is om het zover te krijgen en bij een deel leeft bezorgdheid over het voortbestaan van die superioriteit. En dan niet omdat we ingehaald zouden worden… Onder andere (maar beslist niet uitsluitend) door immigratie uit landen met een heel andere cultuur, ziet men een groei van verschijnselen als straatcriminaliteit, clientelisme in de politiek, afbraak van het onderwijs, gettovorming, afname van integriteit in wetenschap, politiek en bedrijfsleven.

Stuivertje wisselen
Tamelijk grote eensgezindheid dus over het verschil in aantrekkelijkheid van de beschavingen, maar minder over hoe daarmee om te gaan in verband met het immigratie-vraagstuk. Die verschillen zijn meer mensen opgevallen en komen ook uitgebreid aan de orde maar over een verschil heb ik nog nergens gelezen.
Wanneer ik het me goed herinner hoorde bij het 'linkse' denken over arm en rijk op wereldschaal vroeger dat niet zozeer gefocust werd op de individuele armen maar op structuren, systemen en een visie op machtsverhoudingen. Het idee van aalmoezen, bedeling, 'de missie', zilverpapier en dergelijke was toch meer verbonden met 'rechts'. Dat is nu dus helemaal omgewisseld.
Tegenwoordig is van de zijde van 'linkse' partijen de facto de insteek dat individuele mensen, ook jonge mannen, hun land maar moeten ontvluchten om hier perspectief te vinden voor hun eigen leventje in plaats van in eigen land politiek en economie in gunstige richting te beïnvloeden. Aan de andere kant is het besef gegroeid dat aalmoezen aan individuen averechts kunnen werken en aan overheden dat zeker doen.  
Dat stuivertje wisselen doet een beetje hieraan denken.

Frans Groenendijk,  17-11-2011          

Reacties
# 1
Tiemen Veenstra:

Dit soort mensen zal altijd glashard ontkennen dat ze de westerse beschaving superieur vinden. Maar soms verraden ze zichzelf en dan blijkt hoe ze er echt over denken. Dan zien ze Angola opeens als een achterlijk takkie-takkieland waar je zo'n jongen als Mauro beslist niet meer naar terug kunt sturen....

18-nov 2011 ,  06:13
# 2
Ester Losita:

Links wil de wet handhaven als die tegen uitbuiting werkt (lees: tegen het westen) maar 'humanitaire waarden' als die in het voordeel van de niet-westerling werkt.

Langs dezelfde scheidslijn profileert links de mening over de superieure westerse samenleving. Die superioriteit verdedigen ze als daarmee de geldstroom richting Afrika in stand gehouden kan worden (het verdedigen van de 0,7 %), maar ze vallen het aan als het ertoe zou kunnen leiden dat de migrantenstroom wordt afgeknepen ("Fort Europa"). Dat is zeker geen willekeur of opportunisme. Het is een goed doordachte ideologie: het cultureel marxisme.

18-nov 2011 ,  09:39
# 3
André van Delft:

Een collega zei eens tegen me dat het goed zou zijn als Turkije in de EU kwam. Ik vroeg hem toen of we dan ook nog asielzoekers uit dat land zouden moeten toelaten.
Dat veroorzaakte bij hem hersenkortsluiting.

18-nov 2011 ,  12:31
# 4
trias politica:

Iedereen met enige kennis van zaken weet dat vrijwel alle Afrikanen alleen maar hierheen komen als economisch vluchteling. Die heer Manuel vormt daarop geen uitzondering. De hypocrisie van het cultureel marxisme viert vervolgens hoogtij. Het is gewoon te zot voor woorden dat een parlement hier een hele dag en een nacht over debatteert, terwijl de zaak cristal clear is.
En zolang dit soort media circussen in stand worden gehouden blijft het probleem bestaan, dat verdwijnt daardoor niet. Het lijkt mij evident, dat het probleem in de oorzaak moet worden aangepakt. Dus: de grenzen gaan hier dicht en een eventuele aanvraag wordt behandeld in het land van herkomst. Zónder mogelijkheid van beroep.
Ik boek al een eerste besparing in voor de overheid: alle asieladvocaten dienen hun declaraties te zenden aan de aanvrager, niet langer bij de Nederlandse staat.

18-nov 2011 ,  01:46
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.