Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De oplossing voor de Eurocrisis? Staatsmanschap!
De hofnar van Brussel

Zonder er over te stemmen keurt de Kamer de overdracht van onze financiële soevereiniteit aan de Brusselse bureaucraten goed, onder het motto ‘wie zwijgt stemt toe’. Is dat niet opmerkelijk? Voor wie begrijpt wat er speelt is dit helemaal niet opmerkelijk. Nederland staat op het punt haar financiële soevereiniteit definitief uit handen te geven aan Brussel en niemand wil natuurlijk daarvoor later de zwarte piet in handen gespeeld krijgen. Iedereen was verantwoordelijk, dus niemand is verantwoordelijk ! Maar,…waar blijft het staatsmanschap van Rutte?

Vandaag, 5 oktober 2011 is een zwarte bladzijde uit onze parlementaire geschiedenis. Zij zal worden herinnerd als de dag waarop Nederland de zeggenschap over haar financiën weggaf.
»
Zoals ik al eerder schreef wordt Nederlands belastinggeld aangewend voor het redden van de Franse, Griekse en Spaanse banken en moeten we nog maar afwachten of de bedragen voldoende zullen zijn om onze pensioenreserves, op dit ogenblik nog € 800 miljard, te vrijwaren van de toekomstige geldstromen van Noord naar Zuid.
Dit VVD-CDA kabinet maakt, gesteund door de oppositie partijen PvdA, GL en D66, een historische fout.
Rutte zal de geschiedenis niet ingaan als een staatsman á la Thorbecke, maar als de hofnar van Brussel.

Probeert u zich eens te verplaatsen in de persoon Rutte, u bent dus de premier ‘van alle Nederlanders’, de man die vóór de verkiezingen van juni 2010 beweerde dat er ‘geen cent’ naar Griekenland moest gaan en nu met droge ogen de financiële onafhankelijkheid van ons land uit handen geeft. Je vraagt je dan toch af: Wat zou de goede man bezielen? Welke euro-duivel is er in hem gevaren? Waarom zou hij dit willens en wetens doen? Welke overwegingen spelen bij diens besluit een rol?

Het antwoord is: Angst.
Bang om als ‘dwarsligger’ in de internationale politieke gemeenschap te worden beschouwd. Bang om de relatie met onze verreweg belangrijkste handelspartner, Duitsland, op het spel te zetten.
Bang om het financiële stelsel op te blazen.
Bang om de private sector (banken en beleggers) te schofferen.
Bang om uit de pas te lopen met de rest van Europa.
Bang dat de oliekraan wordt dichtgedraaid door de OPEC landen.
Bang voor.. ja, voor wat eigenlijk?
Rutte toont hiermee geen staatsmanschap, maar lafheid. In plaats dat hij de belangen van Nederland dient, zijn voornaamste taak, verkwanselt hij deze door de macht over ons eigen belastinggeld over te hevelen naar het EFSF, met andere woorden naar de technocraten uit Brussel. Lees hier de tekst van het accoord.

Daarmee zet hij de deur open naar verregaande bailouts van failliete lidstaten, herkapitalisatie van buitenlandse banken, uitgifte van giftige eurobonds en een lagere en kostbare rating van ons land op de kapitaalmarkten. En dit alles zonder dat de Nederlandse regering er nog aan te pas komt. Ain’t that a shame?

Wat had Rutte dan wèl moeten doen?

Hij had moeten inzetten op een uitgewerkt plan om de liquidatie van zwakke eurolanden voor te bereiden en uit te (laten) voeren.

Hij had bij het IMF en ECB erop aan moeten dringen om alle bestaande derivaten van de zwakke schuldenlanden voorlopig te bevriezen. Voor tenminste vijf jaren en niet zoals wijlen president Hoover deed in 1931, voor slechts één jaar.

In lijn met het voorgaande had hij vervolgens moeten pleiten in zowel EU als IMF verband om de Credit Default Swaps en de Collateralized Debt Obligations te verbieden aangezien deze instrumenten door speculanten worden gebruikt om de gewenste en noodzakelijke stabiliteit van de eurozone te ondermijnen.

Hij had moeten werken aan het uitwerken van ‘sterfhuisconstructies’ voor in default verkerende landen in de eurozone, zoals Griekenland.

Hij had moeten pleiten voor een echt politiek onafhankelijke ECB en dat instituut ook daadwerkelijk de macht moeten geven om een pan-Europees monetair beleid te voeren voor de eurozone met ruime bevoegdheden ter stabilisering van de euro en het handhaven van de prijsstabiliteit. Nu is de ECB een speelbal in handen van Merkozy.

Hij had moeten pleiten voor een verstandige economische politiek. Om aan failliete lidstaten als Griekenland een extreem bezuinigingsprogramma op te leggen is het paard achter de wagen spannen. Hij had er, samen met zijn Europese collega’s voor moeten pleiten dat de zwakke Zuid-Europese regio in staat werd gesteld terug te keren naar hun eigen oorspronkelijke valuta, die te devalueren en te helpen aan een economisch investeringsprogramma. Wat nu voorgesteld is geworden, is simpelweg het onmogelijke vragen van een land. Extreem bezuinigen leidt tot een krimpende economie, die bovendien bij handhaving van de schulden slechts leidt tot het slechtste van twee werelden: een ernstige en langdurige stagflatie.

Hij had in Brussel moeten aandringen op het creëren van miljoenen banen. Niet in de overheidssector, maar in de private sector. In plaats van het geld te spenderen aan allerhande onzinnige windmolenprojecten had het geld in Brussel besteed moeten worden aan grootschalige infra-structurele projecten: een supersnel netwerk van snelwegen, spoorlijnen en waterwegen.

Helaas, niets van dat alles heeft Rutte gedaan. Wat hij wel deed was ongelukkige rekenfouten maken tijdens diens publieke optredens, daarmee op zijn minst de indruk wekkend dit ongelooflijk belangrijke dossier niet serieus te nemen. Nu zal dat wel niet zo zijn, maar de uiterst knullige wijze waarop hij dit dossier heeft behandeld en nóg behandelt geeft alle reden tot grote zorg. Géén duidelijkheid, géén transparantie, géén rekensommen voor diverse scenario’s anders dan aan de Kamercommissies Financiën (zogenaamd omdat het koersgevoelige informatie betreft). En nu dus, als klap op de vuurpijl: géén formele stemming over het weggeven van onze financiële soevereiniteit.

Rutte, de eerste na-oorlogse liberale premier, heeft hier een kans laten liggen zich een waar staatsman te betonen. In plaats daarvan is hij de puppet-on-a-string van Brussel gebleken.
Het is om gekmakend kwaad van te worden.  

Trias,  05-10-2011          

Reacties
# 1
metamorfose:

Goed stuk met goede praktische oplossingen.
Heeft u dit stuk naar Wilders/PVV gestuurd?
Dat zou mijn advies aan u zijn.
Het is te hopen dat zij er wat mee kunnen en vooral DOEN!
Anders gaat hier het licht uit en valt er niets meer op te lossen.

05-okt 2011 ,  05:41
# 2
trias politica:

Dank voor compliment. Nee ik stuur dit niet naar de pvv. De ervaring leert dat zij zelden tot nooit mails beantwoorden. Het staat hen uiteraard vrij om deze site te bezoeken en met de inhoud hun voordeel te doen.

06-okt 2011 ,  12:24
# 3
metamorfose:

Okee, begrepen, alleen jammer dat u dat niet doet.
Echter, niet getreurd.
Ik heb een email naar Geert Wilders gestuurd en hem en z'n fractie naar dit artikel verwezen.
Ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen heeft.
mvg

06-okt 2011 ,  02:39
# 4
Frans Groenendijk:

Zouden de woedende uitlatingen van enkelen dan toch nog wat invloed hebben? Er is inmiddels alsnog gestemd. PVV, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren stemden tegen. Opmerkelijk, verontrustend in mijn ogen, dat alle fracties dus en bloc het een of het ander stemmen.

07-okt 2011 ,  01:30
# 5
trias politica:

De stemming ging slechts over de (eerste) verhoging van het steunfonds EFSF, stemming over de verkwanseling van de soevereiniteit is wijselijk achterwege gelaten. Dat is ook het punt in dit artikel.

07-okt 2011 ,  03:39
# 6
G.W.Tabak:

Dit hebben wij naar de leden van de Tweede Kamer gezonden:
Geacht kamerlid!


Uit onderzoek blijkt, dat twee derde (!) van de Nederlandse belastingbetalers tegen een verder geld geven aan Griekenland is.

Dat minister de Jager nu desondanks van de Tweede Kamer een fiat heeft gekregen om Griekenland nog weer mťťr geld te geven, loopt waarschijnlijk uit op een catastrofe voor de belastingbetalers.
Men hoeft geen Einstein te zijn om dat te zien aankomen.

Derhalve lijkt het ons niet meer dan redelijk en rechtvaardig,
dat de komende financiŽle catastrofe in verband met Griekenland nu door de leden van de Tweede Kamer persůůnlijk wordt terugbetaald Ö..en niet door de belastingbetalers, die dit duidelijk NIET wensen en er dus ook niet schuldig aan of verantwoordelijk voor zijn.

Deze keer maar eens niet naar de lobbyist luisteren ( in wiens dienst u als kamerlid NIET staat) maar naar het volk, dat u wťl heet te vertegenwoordigen.

Met vriendelijke groeten,
G. Tabak-Veldhoen
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

en G.W.Tabak
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

07-okt 2011 ,  09:59
# 7
Frans Groenendijk:

@ #5 Het duizelt me een beetje. Even dacht ik dat ik te laat in de avond had gereageerd, maar mijn fout is dat het nog niet tot me doorgedrongen hoever 'we' al zijn. @ # 6 Veel direct politiek hoeven we niet te verwachten van deze soort brieven maar toch goed om ze te sturen. Het helpt misschien om de geadresseerden wat zenuwachtiger te maken.

07-okt 2011 ,  01:34
# 8
trias politica:

Beste Gielah, u moet dit blijven doen, ook al helpt het ogenschijnlijk geen bal. Op mijn brandbrief aan Jan Kees de Jager (zie elders op deze site) met c.c. aan ALLE TK-leden kwam uitgerekend ťťn (nietszeggende) reactie. Ik bedoel maar. Daarbij is het belangrijk om zoveel mogelijk links naar achtergrondinformatie aan te reiken. Kennis is belangrijk.

07-okt 2011 ,  01:49
# 9
trias politica:

@metamorfose, #3: tegen u zeg ik hetzelfde als tegen Gielah. Blijven doorgaan met informeren, het liefst gedocumenteerd met verwijzingen naar achtergrond informatie.

Deze site wordt door parlementsleden gelezen. De taak van Frans en mij is om hier zoveel mogelijk achtergrondartikelen neer te zetten. Kennis, informatie en inzicht te delen. Vooral financieel economische kennis is maar matig vertegenwoordigd onder onze parlementariŽrs, maar ook kennisoverdracht over het mohammedanisme en het Midden-Oosten kan stukken beter.
Het zou me geeneens verbazen als het merendeel geen idee heeft gehad wat de verregaande consequenties zijn van het EFSF.

07-okt 2011 ,  01:51
# 10
Paardestaart:

Staatsman?
Moet Rutte nu opeens een staatsman zijn? Terwijl generaties van politici al jaren hebben toegestaan dat er werd afgestuurd op de toetreding van landen die op een totaal ander traject zitten, of in een heel andere fase van ontwikkeling verkeren? Het is weliswaar geheel overeenkomstig de opstelling van het westen tav de VN, waar van de 193 landen de ontwikkelde landen ook al zwaar in de minderheid zijn, maar de derdewereld-lidmaten maken de slagvaardigheid en de relevantie van de organisatie tot een farce, en in de EU slepen de poor relations de ontwikkelde landen met zich mee de afgrond in
Het lijkt vreselijk nobel en tolerant, maar het is de noblesse van een onnozel kind, want als de blije peuter erin slaagt om onderwille van de eerlijkheid zelfs papa Amerika tot de bedelstaf te brengen dan verhongeren we allemaal.
Dat primitieve landen zelfs meepraten als het om mensenrechten, vrouwenemancipatie of veiligheid gaat, dat ze beschaafde landen op hoge toon de les lezen is helemaal bespottelijk en onwaardig. Het westen doet Weg met Ons, en dat is al jaren aan de gang, zodat er nu niemand meer van opkijkt.
Om dat nu van Rutte te verlangen is te veel eer, lijkt me

08-okt 2011 ,  05:32
# 11
trias politica:

Paardestaart, # 10, Met 'staatsmanschap' wordt bedoeld aan te geven, dat door NEE te zeggen Rutte had kunnen aantonen boven de partijen te staan door voor het landsbelang te kiezen ipv een ten dode opgeschreven politiek systeem van het EU communisme, want anders kunnen we dat niet noemen.
Nu hij dat niet heeft gedaan, rest hem nog een ding: samen met Duitsland de hegemonie over Brussel naar zich toe trekken onder het mom: wie betaalt, bepaalt.
Dat is ook de enige weg om de overdreven invloed van wanbetalers, fraudeurs en kleine praatjesmakers te beteugelen en -bovenal- Frankrijk te corneren.

08-okt 2011 ,  09:24
# 12
Pieter:

Rutte maakt natuurlijk alleen geen verschil. Juist daarom is hij gisteren naar Berlijn gevlogen om de Duits-Franse as voor zijn voorstel, een eurocommissaris van begrotingszaken, te winnen.
Het elimineren van zwakke eurobroeders is, hoe wenselijk ook, momenteel geen politieke optie. Een Europese kredietbeoordelaar, als tegenhanger van Moody's zou wel zeer welkom zijn.

08-okt 2011 ,  12:24
# 13
Frans Groenendijk:

@ # 10 Van elke premier (of president met macht) van een land met meer dan een miljoen inwoners mag je toch op z'n minst verwachten dat hij/zij zich in ieder geval probeert te gedragen als een staatsman?
Je besluit met "zodat er nu niemand meer van opkijkt". Eens met groot deel van je analyse maar wat mij betreft is het de hoogste tijd dat mensen wel van zaken opkijken en anderen daartoe aanzetten.

08-okt 2011 ,  01:03
# 14
trias politica:

Pieter, dat ben ik niet met je eens. Als Nederland zou gezegd hebben, hoor eens, maar dit gaat ons duidelijk tever, hier hebben we geen trek in, dan had dat vergaande effecten gehad, zeker omdat ook Slowakije nog moet stemmen. Maar ook in Duitsland zou een dergelijk stetement een enorme impact hebben gehad. Ik durf te beweren dat dit een keerpunt had kunnen zijn. Maar dan moet je wel durven. Zoals gezegd: angst is een slechte raadgever. Onwetendheid ook.
Tegen de wens van je eigen volk in dit soort majeure beslissingen nemen is fout. In elk bedrijf, ook het politieke.

08-okt 2011 ,  07:36
# 15
Pieter:

@15
Dat is misschien zo maar aan de andere kant pleegt het land dat de stekker uit het steunfonds trekt heiligschennis en verwordt tot een paria binnen de Europese economische gemeenschap. Zou Rutte dat risico willen nemen? Ik denk het nieten de lobby op de achtergrond, VNO/CNW al helemaal niet.
Maar wat is wijsheid? Dankzij Dexia en Moody's afwaardering van secundaire Britse banken wordt het nog spannender en ondoorzichtiger.

08-okt 2011 ,  07:58
# 16
trias politica:

# 15, die afwaarderingen, zeker de Britse, zijn allang door de markten ingecalculeerd. In het geval van de Britten werkt het oordeel zelfs positief uit. Belgie zal misschien straks wat meer moeten gaan betalen als het land geld aan wil trekken. Slechts nieuws voor nederbelgen zoals ik, want die zullen ongetwijfeld van nieuwe belastingen worden voorzien. Dat gaat hier in onland.be namelijk heel wat makkelijker dan in NL. Daar komt bij, dat er geen Europees land is met zulke hoge spaaroverschotten in de private sector als BelgiŽ. De burger betraalt het gelag, hoe dan ook en waar dan ook.
Dar zit ook mijn punt: Nederland, Duitsland, Finland en Oostenrijk hadden hun poot stijf moeten houden en zeggen: wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten. Eeerts orde op zaken stellen in jullie economieŽn en daarna zien we eventueel wel verder. Nu wordt Nederlands belastinggeld op het spel gezet voor een onzeker avontuur. Geheel ten onrechte betaalt de NL belastingbetaler mee aan het feilen van een gehele zuid-europese regio, incl France. Dat land staat er veel slechter voor dan de media ons willen laten geloven. Maar dat is nog niet alles, wie betaalt het deel van de EFSF bijdragen als de zuidelijke lidstaten hun quotum niet kunnen betalen ? Juist ! Deze oplossing is halfslachtig, bedoeld om tijd te kopen en vooral bedoeld om de rekening daar te leggen waar hij NIET hoort: bij Duitsland en Nederland. Waarom doorgaan met deze waanzin ?

08-okt 2011 ,  09:04
# 17
Pieter:

De waanzin is gekoppeld aan de politieke droom van de Duits/Franse as. Ook vandaag ontmoet Merkel Sarkozy om de strategie te bepalen. Maar waarom eigenlijk? Duitsland is de grootmacht binnen de Europese Unie en heeft Frankrijk niet nodig. Zolang de besluitvorming een Duits/Frans onderonsje blijft maakt het staatsmanschap van andere Europese leiders geen verschil. Pas als Duitsland Frankrijk als onderdeel van het probleem gaat zien zal alles in een stroomversnelling komen. En dat moment zal pas na de Franse presidentsverkiezingen komen, na juli 2012.

09-okt 2011 ,  01:11
# 18
Ron:

Aan mevrouw G. Tabak Veldhoen,
Ik ben zo vrij geweest uw tekst: 07-okt 2011 , 09:59, te kopiŽren en aan mevrouw Nepperus van de VVD te e-mailen. Ik heb een voorkeursstem op haar uitgebracht en beschouw haar als mijn congresvrouw naar Amerikaans voorbeeld. Zij reageert meestal wel op e-mails.
Uw tekst is een rake.

09-okt 2011 ,  01:32
# 19
trias politica:

Pieter, naar mijn stellige overtuiging heeft dat te maken met het na-oorlogse schuldgevoel waar Duitsland tot op heden onder gebukt lijkt te gaan. De Frans-Duitse strijd om de macht in Europa is bijna zo oud als de bekende weg naar Rome maar Frankrijk is militair, economisch en financieel veruit inferieur aan de Duitsers en le petit napoleon beseft dat maar al te goed. Echter, op politiek en diplomatiek vlak zijn de Fransen veruit superieur aan de Duitsers. Ik ken geen natie die zo handig het wapen der diplomatie weet te hanteren. Ja, dat is ronduit zorgelijk, want Frankrijk weet daardoor haar structureel zwakke economie te verbloemen. Sterker nog, zij domineert de huidige Europese politiek. Het EFSF akkoord, vooruitlopend op het nog veel verdergaande ESM, geeft Frankrijk de mogelijkheid om haar zwakke banken sector te herkapitaliseren alsmede geld aan te trekken om haar eigen schulden te herfinancieren zůnder dat daar de andere lidstaten ook maar iets over te zeggen hebben.
Volgend jaar zijn er inderdaad verkiezingen. En ook al zijn de Fransen Sarkozy beu, wie ziet welke 'zwaargewichten' links naar voren schuift, moet vrezen dat ook na volgend jaar de kleine napoleon weer voor 4 jaar aan het roer blijft. De enige die hem het vuur na aan de schenen had kunnen leggen was DSK, maar die is vakkundig 'weggewerkt' door hem te pakken op zijn zwakste punt.

09-okt 2011 ,  01:34
# 20
Pieter:

Het is heel goed mogelijk dat Sarkozy's scepter nog eens vijf jaar zal zwaaien. Maar toch zal zijn scepter verzwaard worden met thema's die andere kandidaten aandragen. Zo leidde MLP de polls dit voorjaar maar is het denkbaar dat de Fransen in tijden van crisis liever een gevestigde partij aan de macht zien. Wanneer de financiŽle crisis het Elysťe betrekt dan worden de vooruitzichten voor de kleine Napoleon somber: kiezers willen nu eenmaal graag een zondebok.

09-okt 2011 ,  02:24
# 21
trias politica:

Gisteren heeft Sarkozy lang gesproken met de door hem geparachuteerde geestverwante Lagarde van het IMF over de te volgen strategie om vandaag Merkel op de knieŽn te krijgen. Duitsland dient vervolgens de Slowaken 'over de streep' te trekken. Franse diplomatie heet dat. Waar een financieel-economisch armetierig chauvinistisch landje toch groot in kan zijn...
Duitsland moet zichzelf herpakken. Maar dit land loopt minstens 10 jaar achter als het gaat om afrekening met het cultureel marxistisch erfgoed dat sinds eind zestiger jaren de gehele West-Europese democratie heeft vergiftigd.
De afgelopen 30, 40 jaar heeft het culureel maristische gedachtengoed, een mengeling van Marx, Adorno en Habermas, aangevuld met de ťťndimensionale mens van Marcuse, het maatschappijbeeld in de Westerse democratiŽn bepaald. Foucoult zwengelde het feminisme nog eens aan en ziedaar, in een notedop, het gedachtegoed wat heeft geleid tot een cultuurrelativisme van ongekende omvang.

Intussen zijn er 'een paar probleempjes' ontstaan in diezelfde Westerse democratiŽn: een dominant aanwezige minderheid van een ons volkomen vreemde en hatende cultuur, die om onduidelijke redenen niet bekritiseerd mag worden en een schuldencrisis die zowel letterlijk als figuurlijk alle grenzen overstijgt.
De crisis in EU is anders van aard dan de kredietcrisis van 2008, die vooral een uit de hand gelopen speculanten game was. Deze crisis is veel structureler. Een crisis van ongekende craetie van fiat geld voor big spending governements uit zuid europa en Frankrijk. De EU politici proberen het vege lijf te redden door een mistgordijn op te trekken. Maar..., we leven in een ander tijdperk dan pakweg 10, 20 jaar geleden. Door het internet en sociale media kan kennis, informatie en inzicht met de snelheid van het licht worden gedeeld (onzin helaas ook, laat ik dat vooral niet vergeten te melden). Dit betekent, dat de tijd dat 'de politiek' het volk 'dom' en onwetend kon houden voorgoed voorbij is. Het is te hopen dat de ontwikkelingen die nu ingezet zijn om de euro kostte wat kost te behouden tijdig worden bijgesteld naar een richting die noodzakelijk is. Anders zal het Avondland eindigen in armoede, chaos en conflict. Binnen 10 jaar.

09-okt 2011 ,  03:29
# 22
Pieter:

Duitsland is inderdaad een vat vol tegenstrijdigheden en geeft voortdurend wisselende signalen af. Zo is naast de bezorgdheid rondom de financiŽle crisis de werkeloosheid in Duitsland nog nooit zo laag geweest sinds die Wende. De industriŽle motor loopt op volle toeren. Duitsers lopen voorop bij innovatie en werken heel slim aan diversiteit van de export. Zolang Merkel de opbrengst van de Duitse export aan de toekomst van de EU blijft binden heeft het een toekomst.

10-okt 2011 ,  01:05
# 23
trias politica:

Pieter, Sarkozy heeft maar ťťn agenda: de Franse banken en de Franse staat redden van een bankroet. Dat is zijn enige kans om nog herkozen te worden.
In 'Nog 6 weken te gaan...' elders op deze site staan wat achtergronden.
Waar het Merkel om gaat is dat zij bang is dat er door de eurocrisis een mondiale failure van het monetaire systeem ontstaat. Deze angst wordt uiteraard gevoed door Obama en Cameron, die er beiden belang bij hebben dat hun inflatoire monetaire beleid nog even kan worden gecontinueerd.
Uiteindelijk zal dit niet helpen, want failliet is failliet en de situatie in de Zuid-Europese regio en in Frankrijk zijn ronduit hopeloos. Je kunt dan veel beter eerlijk zijn en zeggen dat er ernstige beoordelingsfouten zijn gemaakt, dat elk land op zijn eigen blaren moet zitten en dat er afscheid wordt genomen van de eurozone. Tegelijkertijd zal men met een uitgewerkt plan moeten komen over hoe de monetaire politiek op een verantwoorde manier vorm gegeven kan worden. Dat veronderstelt dat de politiek zijn handen aftrekt van monetair beleid, maar ik geloof nooit dat de Fransen daar ook maar in de verste verte aan mee zouden willen werken. Ik voorspel een horror movie na Cannes.

10-okt 2011 ,  02:07
# 24
louis-portugal:

Trias pas nu las ik het artikel en de reacties.
Werkelijk geweldig zoals jij het zooitje op een rij zet.
Uiteraard helemaal mee eens.
Om iets te presteren heb duidelijk wat meer nodig dan het niveau Rutte: HELAAS

02-nov 2011 ,  09:26
# 25
trias politica:

Louis, ik begin te blozen bij zoveel bijval. Luisterden de bierpomp liberalen en de socialisten maar, dat is mij nog veel meer waard. Ik begrijp werkelijk niet waarom men zo volhardend is in het volhouden dat de euro zoveel goeds heeft opgeleverd. Zie mijn recente stuk over de mythes van de euro.

02-nov 2011 ,  09:44
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.