Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De overste Karremans

Terug­schieten’, zei over­ste Karre­mans, ‘zal altijd esca­lerend werken en moest daarom verme­den worden’. Vervol­gens gaf hij tijdens zijn ver­hoor in de Srbre­nica enquête een voor­beeld uit de peri­ode die hij in de Liba­non had door­gebracht, waarin terug­schieten wel degelijk goed had gewerkt.
In Bosnië had het geen zin vond hij, behalve uit zelfver­dediging als er gericht op een patrouille werd gevuurd. Fransen en Engelsen vond hij trigger happy en de Fransen hadden daarom meer slachtoffers gehad dan wij. Aldus onze commandant ter plaatse.


»
Zo verliep het verhoor van de overste Karremans en zo was de manier waarop Dutchbat haar taak in Srebrenica heeft gezien. Toch moet het iedereen van het begin van de operatie af duidelijk
Karremans was ongeschikt voor het pokeren dat hem was opgedragen
zijn geweest dat de strategie van de VN bij de bescherming van de enclave een poker game was.

Het bataljon was onvoldoende bewapend om echt strijd te voeren, maar ooit had de Romeinse senaat Egypte tot overgave gedwongen door er een legaat en zeven manschappen heen te sturen. De zelfverzekerde legaat had virtueel het Romeinse leger achter zich staan en hoewel hij persoonlijk ongewapend was bleek zijn aanwezigheid voldoende. Zo ongeveer meende de VN dat ook de aanwezigheid van Dutchbat, slecht bewapend en al, voldoende had moeten zijn. Iedereen die oud genoeg was in die jaren, herinnert zich het televisieoptreden van de overste in zijn confrontatie met Mladic. Ook tijdens het verhoor kwam hetzelfde beeld naar voren. Karremans was geen Romein. Hij was helemaal ongeschikt voor het pokeren dat hem was opgedragen. De VN is al helemaal geen Rome en dat maakte het pokeren ook wel een stuk moeilijker.

Karremans zag zijn opdracht als het fysiek tegen houden van de Serviërs en het fysiek beschermen van de Bosniërs en constateerde dat die opdracht
...Karremans die als de Chinese student op het plein van de Hemelse Vrede voor de lopen van de kanonnen was gaan staan...
onuitvoerbaar was. Zijn ondergeschikte kapitein Groen, die met het verdedigen van de blocking position was belast, was dezelfde mening toegedaan. Deze defaitistische houding bepaalde het verloop. Psychologisch was men niet in staat weerwerk van welke aard dan ook aan Mladic te bieden.

Karremans heeft zijn positie nooit bekeken vanuit de VN-strategie. Zijn prioriteiten waren gebaseerd op een daadwerkelijke verdediging, die nooit een reële optie is geweest. Hij heeft nooit willen inzien bijvoorbeeld dat een bevoorrading, desnoods met een luchtbrug, veel belangrijker was dan tactische luchtsteun in een verloren gevecht. Hij had wel oog voor de mogelijke effecten van publiciteit maar heeft per saldo niets gedaan om die voor de camera’s te krijgen. De inspanningen van hemzelf en van Den Haag zijn steeds op de verkeerde soort ondersteuning gericht geweest en hadden daarom geen enkel effect.

Een Karremans die als de Chinese student op het plein van de Hemelse Vrede voor de lopen van de kanonnen was gaan staan met de camera’s van de NOS op hem gericht en daarachter een satellietstraalzender waardoor de wereld mee had kunnen kijken, had misschien wel het effect gehad dat de levens van de Bosnische mannen waren gered. In elk geval had hij dan in de geest van zijn opdracht gehandeld.

Ten onrechte heeft de onbetrouwbaarheid van de Bosniërs en de verziekte relatie tussen de moslims en Dutchbat een belangrijke rol gespeeld. Het was begrijpelijk dat de Bosniërs naar vermogen gebruik maakten van de aanwezigheid van Dutchbat. Zij vochten voor hun leven en wisten dat de Nederlanders dat niet deden. Ten onrechte meende Karremans hun vertrouwen te kunnen vragen terwijl de Bosniërs wisten dat hij hen als het erop aan kwam niet zou kunnen beschermen. Uit alles blijkt dat Karremans niet wist waar hij mee bezig was en dat de Nederlandse autoriteiten een ernstige fout hebben gemaakt door hem met het commando te belasten. Dutchbat en haar commandant hebben hun opdracht niet vervuld en zich weinig heldhaftig gedragen. Dat lag in hoofdzaak aan de politiek die hen met deze opdracht hadden belast en aan het militaire apparaat dat verantwoordelijk was voor de personele samenstelling van het bataljon en voor de uitrusting. Voor wat de formulering van de missie en de bewapening betreft draagt de VN medeverantwoordelijkheid. Allemaal verzachtende omstandigheden, maar als er nog een krijgsraad te velde was geweest was Karremans er niet zo goed van afgekomen.

Het lijkt niet uitgesloten dat zelfs de Serviërs achteraf gezien gelukkiger zouden zijn geweest met een bekwamere man in de positie van de overste Karremans. Liever iemand die de werkelijke sterkte en zwakte van zijn positie begreep, want uiteindelijk heeft de val van Srebrenica en het bloedbad dat er mee gepaard ging de Amerikanen in de oorlog betrokken en de nederlaag van de Servisch Bosnië ingeleid. Niet alleen Karremans en Nederland, maar ook de Serviërs hebben uiteindelijk het pokerspel verloren.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  09-01-2012          

Reacties
# 1
Ester Losita:

Ik weet nog een tactiek die leidt tot escalatie: niets doen, want dat is voor de tegenstander het signaal dat de buit binnengehaald kan worden zonder al teveel weerstand.

Wat Karremans betreft: die is opgeofferd aan het grotere doel: het creeren van een aanleiding waarmee Servie definitief in de hoek gezet kon worden. De eerste agressie ging immers van de moslim Bosniers uit, die jaren lang de omliggende Servische dorpen hadden geteisterd (Oric is daar deels voor veroordeeld, maar de straf is miniem vergeleken bij de manier waarop de Servische tegenstanders worden aangepakt). Het hogere doel was het opbreken van Joegoslavie en daarmee het afbrokkelen van de macht van Rusland op de Balkan.

09-jan 2012 ,  01:36
# 2
Groene Leeuw:

Overste Karremans is ook verraden door de Fransen die weigerden de Nederlanders te hulp te schieten die bij Srebenica in een zeer penibele situatie zaten en onder de voet werden gelopen door de Serviers en moslims waardoor ook door paniek moslims stierven onder NL-pantserwagens waarvan de bemanning door hen werden belaagd.Het Srebenica-debacle is te danken aan de besluiteloosheid van de VN en de vele regels en wetten van de Paarse NL-regeringen van destijds.

10-jan 2012 ,  01:13
# 3
toon kasdorp:

@Ester Losita en Groene Leeuw

Allemaal waar. Er zijn altijd reeksen oorzaken voor chaotische gebeurtenissen als Srbrenica, maar premier Kok droeg politieke verantwoordelijkheid namens ons allemaal voor het feit dat Karremans daar ruim baan maakte voor Mladic

10-jan 2012 ,  06:28
# 4
louis-portugal:

Als ik zie hoe de moslims huis hebben gehouden onder de serviŽrs kan ik me wel voorstellen dat die teruggemept hebben.
We zien het nu weer in o.a. Nigeria.
Ik denk ook dat de nederlandse regering mede schuldig is aan de daar onstane situatie.
Ik las ergens dat men erover denkt om Karremans tre vervolgen. Wat een belachelijk idee.

12-jan 2012 ,  12:39
# 5
Groene Leeuw:

@Louis,dat ben ik volledig met je eens. Overste Karremans wordt opgeofferd om Wim Kok (destijds Minister-President),Joris Voorhoeve (destijds minister van defensie )en Hans van Mierlo (destijds minister van BuZa)te sparen.De laatsten zijn de hoofdschuldigen,maar worden niet vervolgd omdat ze op dat moment onschendbaarheid genoten ten tijde van hun besluiten,althans wat je besluiten kunt noemen in die besluiteloze Paarse kabinetten.Moslims zijn inderdaad tuig van de richel,satanisten zijn het gewoon.De islam kan alleen bestaan op het bloed van onschuldige slachtoffers.Is dat zo gauw niet voorhanden,moorden ze elkaar wel uit.Dat zien we aan sjiieten en soennieten in Irak.En inderdaad,tot op zekere hoogte kan ook ik mij heel goed voorstellen waarom de Serven de moslims zo hebben aangepakt in Bosnie.De Serven zijn door de tijden heen door hen vervolgd,systematisch vernederd en bijna uitgeroeid.Dus heb ik heel veel begrip voor hen.

13-jan 2012 ,  11:10
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.