Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De PvdA laat het erbij zitten

Rene Cuperus is bij de PvdA zo’n beetje de opvolger van Bart Tromp. Hij is meer partij-ideoloog dan politicus, meer Wiardi Beckman dan Tweede Kamer. Maar anders dan Bart ook meer thuis in Brussel dan in Den Haag of in Amsterdam.
Vandaag (11/7/11) heeft hij in de Volkskrant kritiek op de linkse oppositie in het Nederlandse parlement, die hij, als ik zijn ironie versta, gebrek aan daadkracht verwijt. Daarnaast heeft hij kritiek op ons allemaal omdat we een sluipende ‘Amerikanisering’ van Europa toestaan.
»
Onder Amerikanisering verstaat hij ‘een ongehoorde ongelijkheid, heftige criminaliteit, een totaal uitgeholde verzorgingsstaat en afnemend onderling vertrouwen’. Oorzaken zoekt hij in neoliberaal marktfetisjisme, ongevoeligheid voor ongelijkheid en naïeve onderschatting van de gevolgen van slecht begeleide massa-immigratie.
Bij gebrek aan eigen soortelijk gewicht zetten Europarlementariërs in Brussel zich tegen Amerika af


Als U dit allemaal niet zulk mooi Nederlands vindt dan kan ik dat niet helpen, ik citeer maar. En ik ben het trouwens ook in ieder ander opzicht niet met Cuperus eens. Wat hij doet is een potje meehuilen met de Brusselse wolven in het bos. Marktfetisjisme is helemaal niet liberaal, het is politiek, van links tot rechts. Het is fetisjisme omdat het niets met een echte markt van doen heeft. Het marktdenken in de zorg, het onderwijs en bij zoveel andere overheidstaken is niets anders dan het ‘op afstand zetten’ van bestaande bureaucratieën die daardoor helemaal niet efficiënter of gevoeliger voor marktwerking worden. Wat het doet is de publieke sector oncontroleerbaar maken en een vooruitgang is dat niet.

Bij gebrek aan eigen soortelijk gewicht zetten Europarlementariërs in Brussel zich tegen Amerika af. De uitholling van de verzorgingsstaat halen we in Europa helemaal niet uit Amerika, dat doen we hier echt zelf. En de belangrijkste oorzaak is de niet begeleide massa-immigratie, als gevolg waarvan we nu zeventien in plaats van dertien miljoen inwoners hebben in Nederland and more to come. Het is een illusie om te menen dat je een verzorgingsstaat overeind kunt houden met open grenzen, zolang de nieuwkomers meer kosten dan ze opbrengen. De toenemende ongelijkheid is een gevolg van de immigratie en van de internationalisering van onze economie.
Een belangrijke nevenoorzaak is de afnemende soevereiniteit in eigen land. Die wordt niet in de eerste plaats veroorzaakt door Washington maar door Brussel en Straatsburg. We zijn met handen en voeten aan het buitenland gebonden en kunnen helemaal niet meer ongestraft de Lorenzcurve afvlakken al zouden we dat willen. Onze economie zou het niet verdragen en het middel zou erger blijken dan de kwaal.
omdat veel aanhangers van SP en PVV het de PvdA en andere bolwerken van ons establishment kwalijk nemen dat ze alle ramen en de voordeur hebben opengezet, waardoor het vertrouwen de deur uit kon en de ongelijkheid naar binnen


De heftige criminaliteit waar Cuperus over spreekt is een gevolg van de immigratie en van de culturele verwarring die er mee samenhangt. Antillianen en Marokkanen nemen een buitenproportioneel deel van de misdaad voor hun rekening en in mindere mate geldt dat ook voor de andere grote immigrantenstromen. Misschien dat in Amerika soortgelijke oorzaken tot soortgelijke gevolgen hebben geleid maar dat wil nog niet zeggen dat Cuperus en zijn Brusselse vrienden de schuld voor eigen fouten bij Amerika neer kunnen leggen. Nederland was na de afbraak van het zuilenstelsel een grote familie met een hoog niveau van onderling vertrouwen en solidariteit. Dat was het fundament voor de verzorgingsstaat van Willem Drees. Dat het onderling vertrouwen sindsdien is uitgehold komt omdat veel aanhangers van SP en PVV het de PvdA en andere bolwerken van ons establishment kwalijk nemen dat ze alle ramen en de voordeur hebben opengezet, waardoor het vertrouwen de deur uit kon en de ongelijkheid naar binnen. Het heeft ook een verhoging van de welvaart meegebracht, die de sociale achteruitgang tot op zekere hoogte nog camoufleert. Brokkelt die welvaart straks af, wat niet ondenkbaar is als de vrienden van Cuperus het voor het zeggen houden met hun top down voorkeur, dan zijn de rapen gaar.  
Het staat vandaag ook op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  11-07-2011          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.