Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Sharia-charlatan (1)
"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Een nieuw feuilleton op K&K.

Maurits Berger is Leids hoog­leraar "Islam in de heden­daagse Westerse wereld". De gulle sultan van Oman betaalt zijn leer­stoel. Berger is vooral bekend van zijn uit­spraak dat de Sharia (het isla­mitisch recht) voor 98% over­een zou komen met het Neder­lands recht; later werd dat weer 95%.
Een jaar geleden las ik op Hoeiboei dat arabist Jansen aan Berger om onderbouwing van dat percentage had gevraagd. Berger zou dat meermalen hebben toegezegd, maar was dat nooit nagekomen. Aanleiding voor mij om de professor aan te schrijven.
»

Rijswijk, 12 januari 2011

Geachte heer Berger,

Op Hoeiboei las ik het volgende fragment uit de tekst 'Sharia en jihad versus vrijheid en vrede' (20 pagina's), geschreven door Hans Jansen, opgenomen in de bundel: DE ISLAM Kritische essays over een politieke religie - Wim van Rooy en Sam van Rooy (red.):

Het vierde misverstand is de 95% claim. De sharia (4) zou in zo een grote mate gelijk zijn aan het heersende Nederlandse recht dat het van dwaze islamofobie getuigt zich zorgen te maken over de invoering of gedeeltelijke toepassing van de sharia. ‘Het gewone recht van Nederland (of België, en zo voort) is immers voor (misschien nog wel meer dan) 95% identiek met de sharia’. In Nederland is de meest prominente vertegenwoordiger van dit standpunt professor dr. Maurits Berger, hoogleraar te Leiden.

Ondanks jarenlang herhaalde verzoeken daartoe heeft professor nog nimmer een rekenkundige onderbouwing van deze 95% gegeven. Wie zich eens over het proefschrift van professor buigt, begrijpt dat wel. Zijn leerstoel wordt overigens door het Sultanaat Oman betaald. De Nederlandse CDA-politicus Maxime Verhagen heeft toen hij nog minister van buitenlandse zaken was een keer gezegd dat als dat klopt, van die 95%, dat de moslims in Nederland dan weinig of niets te klagen hebben. Voor zo ver bekend heeft professor ook daar niet op gereageerd, wat, zie hieronder bij misverstand 6, alleen maar verstandig van hem geweest is.

Ik vond van u enkele uitspraken terug met die 95%. U doet de uitspraken als wetenschapper, gespecialiseerd in Islamitisch recht. Dat betekent dat u zorgvuldig zal moeten voldoen aan de regels voor wetenschappelijke integriteit. Ik denk dat dat niet het geval is wanneer het citaat van Jansen klopt. Ik zou dat bijzonder ernstig vinden, want het gaat om de sharia, naar mijn mening een afschuwelijk systeem.

Ik stel u daarom de volgende vragen:

  • Is aan u herhaaldelijk gevraagd om een onderbouwing?

  • Heeft u die gevraagde rekenkundige onderbouwing gegeven?

  • Zo nee, wilt u dat alsnog doen?

Afhankelijk van uw antwoord, of het uitblijven daarvan, zal ik overwegen om een klacht wegens wetenschappelijke fraude bij de Leidse universiteit in te dienen.

Ik wacht uw reactie af, hoogachtend,


André van DelftVolgende week: het antwoord van Berger, en meer  

Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10.
Zie over Berger en over 'sharia' hier op Keizers & Kleren verder: Maurits Berger in het Handelsblad, DE sharia bestaat niet, Maurits Berger: wensdenken of leugen en De strijd met de islam.

Andre van Delft,  13-01-2012          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Komende periode zullen hier op K&K meer stukken verschijnen die met sharia te maken hebben. Komende zondag verschijnt deel 2 van een serie stukken gebaseerd op mijn boek. Dat gaat er ook over.
Een paar weken geleden kondigde ik in dit stuk over OIC en sharia al een vervolg aan. Dat volgt ook nog.

13-jan 2012 ,  04:09
# 2
Ester Losita:

Het is terecht om Berger te herinneren aan zijn gewaagde uitspraak, maar het is zinloos.

Ten eerste omdat een dergelijk percentage geen rekenkundige grondslag is, maar een metafoor om het volk te manipuleren. De onderliggende boodschap is: 'de overeenkomsten zijn groter dan de verschillen, dus niks aan de hand'.

Ten tweede omdat er in werkelijk 100 % verschil is tussen de sharia en de westerse wetgeving. Het gaat namelijk niet om de wetsbepalingen zelf (straf na misdaad) maar hoe het gewenste resultaat wordt bereikt. Westerse wetgeving is de uitdrukking van de wil van zelfstandig denkende individuen; sharia is het resultaat van goddelijke inspiratie dat mensen slaafs hebben na te volgen en waaraan ze niets kunnen veranderen.

Dat betekent dus heel simpel: eens sharia, altijd sharia.

13-jan 2012 ,  04:41
# 3
Simin Rafati:

De heer Jansen, een Arabist, is niet bevoegd om professor Berger, een rechtsgeleerde gespecialiseerd in de Islamitische recht te bekritiseren.
Alle rechtsystemen in de wereld hebben een lange geschiedenis, en zijn deels geworteld in de religie. Daar alle delen van de wereld, heden en verleden, door elkaar beinvloed en geinspireerd zijn, heeft als resultaat dat alle rechtsystemen gemeenschappelijke dan wel aparte kenmerken. Bovendien ieder systeem kan op verscheidene manieren geinterpreteerd worden. Er bestaat geen ÚÚn Sharia maar Sharia┤s, afhankelijk van hoe men deze in verschillende contexten interpreteert. Sharia bevat in veel interpretaties daarvan veel gemeenschappelijk met de Westerse wetgeving die ook verschillende interpretaties kent. Dit is niet alleen de mening van professor Beger maar die van heel veel rechtgeleerden.
┤De hoogleraar wordt door een sultan betaald┤ is een formulering die afkomstig is van iemand die niet weet wat een ┤chair┤in een universiteit betekent. Hij moet zich beter niet bemoeien met de academische wereld.

13-jan 2012 ,  06:23
# 4
Andre van Delft:

Simin, jij bent niet bevoegd om andere mensen te ontzeggen kritiek te leveren op de heer Berger; kritiek leveren is namelijk toegestaan in dit land en de rest van de westerse wereld. Kritiek heeft de wetenschap sterk geholpen; denk aan Galile´.
Verder heeft de heer Berger het zelf gehad over "de sjaria" (Trouw, 11 juni 2003 en 12 februari 2005).
Feit blijft dat Berger weigert zijn uitspraken te onderbouwen, ondanks toezeggingen daartoe.
En Berger's salaris komt toch echt van de sultan. Dat men daar een leuke constructie voor gevonden heeft, doet daar niets aan af.

13-jan 2012 ,  06:37
# 5
trias politica:

@ simin rafati, ow, ik heb slechte ogen, maar volgens mij staat er dat 'de leerstoel' (chair) door die brave sultan wordt betaald. U betwist dat ?
Hier een linkje waarin u kunt lezen hoe het zit met 'the appointment of specialty funded university chairs'.
Misschien moet u zich moeien met zaken waar u wel verstand van heeft ?

13-jan 2012 ,  06:40
# 6
trias politica:

Hier alsnog het linkje: http://www.sfu.ca/policies/gazette/academic/a10-06.html

13-jan 2012 ,  06:42
# 7
Andre van Delft:

Simin Rafati had weer gereageerd na mijn reactie, op LinkedIn, groep "Alumni van de Universiteit Leiden". Ze heeft dat niet hier gepost; ik citeer haar daarom:

"Alleen een rechtsgeleerde die ook gespecialiseerd is in de Islamitische recht kan vragen stellen aan een hoogleraar op het gebied net als een bouwkundige die ook niet een chemische proces mag bekritiseren. Het probleem van Galilei was just dat de kerk die niets van natuurkunde afwist hem veroordeelde!
Ik weet niet welke onderbouwing is gevraagd van professor Berger maar voor sommige vragen is het makkelijker om de mensen een paar boeken te verwijzen zodat ze eerst weten waar het om gaat.
Tot dusverre dat ik weet, werkte Berger voor Clingendael. De sultan van Oman heeft een leerstoel in Leiden gekocht(ik hoop dat je weet wat dit betekent) en daarna was Berger benoemd als hoogleraar om de stoel te bekleden. Dit is geen ┤leuke constructie┤, maar iets dat in de meest prominente universiteiten in de wereld gebruikelijk is."

Einde citaat van Simin op LinkedIn.
Mijn reactie aldaar:

Simin, er is kennelijk een cultureel verschil tussen ons. Misschien moet ik het je in Jip-en-Janneke-taal uitleggen.

In de Islamitische wereld mag je een geleerde niet tegenspreken. Dat is niet echt handig voor het wetenschappelijke proces. In het Westen mag je wel kritiek leveren (nog wel). Zodoende is de wetenschap hier ook iets verder gevorderd dan daar.

Een geleerde die een percentage noemt als waarde voor een grootheid zonder dat te onderbouwen, is hier eigenlijk helemaal geen geleerde, maar een charlatan. Wanneer hij toezegt om onderbouwing te geven, maar dat niet nakomt, maakt dat hem n˛g eens tot een leugenaar.

Zo iemand kan wel een heel deftige professorstitel hebben, maar dat zal dan komen doordat de leiding van zijn universiteit corrupt is. Ik kan echt niets anders bedenken.

13-jan 2012 ,  08:26
# 8
Jaap:

"argumentum ad verecundiam", de autoriteit van de spreker is bepalend voor het waarheidsgehalte van de uitspraak. Deze redenatie gaat alleen op wanneer eenieder overtuigd is van de onfeilbaarheid van de spreker, wat zelden het geval is (met uitzondering van geloofsgemeenschappen). In de Westerse logica geldt het argumentum ad verecundiam dan ook als drogreden.

De opvatting dat Berger alleen door zijn vakgenoten mag worden tegengesproken is daarmee meer dan een cultuurverschil.

13-jan 2012 ,  09:24
# 9
Groene Leeuw:

Deze heer is net zo'n fraudeur als dhr.Diederik Stapel.Anders had hij zijn zaakjes allang onderbouwd.NSB'ers vonden in WO2 ook dat ze hun zaken goed konden onderbouwen met de nazi's.Gelukkig is daar ook na 5 lange bange jaren een eind aan gekomen.

13-jan 2012 ,  10:48
# 10
BlankeRaketUitvinding:

Als de meeste wetten multi-interpetabel waren geweest had je vrij weinig aan het wetboek.Ik heb het aantal wetten dat enigzins multi-interpetabel is niet geteld van privaat en publiekrecht 1 &2 maar het overgrote deel is vrij duidelijk, in wat er mee bedoeld wordt.Misschien is de islamitischer leer wat kriptischer maar dat iets meeerdere zienswijze heeft word vaak ook als excuus gebruikt en wanneer het niet eens het geval is.Wel zijn er vaak niet correecte interpetaties bijv. een homsexueel met kinderen die tot zijn vijftigste denkt dat hij heterosexueel( of zelfs zijn hele leven) is en dat pas opmerkt dat voor diegene toch het eigen geslacht het echte werk is en dat gaat switchen naar eiegn geslacht( er van uitgaande dat niet bepaalde geaarheid genen zijn on off geswitcht door eugenetica en in niet al reeds tot biseksueel rekende persoon is)

wat betreft het kritiek kunnen leveren: dit mag altijd maar de meste kans dat je het bij het rechte eind is als volgende van meest naar minst waarschijnlijk:

1) ieder die het tot zijn vak heeft en die zich op dat betreffende onderdeel/vertakking ook heeft verdiept

2) een van oorsprong leek met geen diploma op dat gebied, maar zich er wel in heeft verdiept.

3 een zogenaamd vakgeleerde zoals in 1 maar door luiheid, tijdsgebrek, erg binaire karakter toch lijkt op een leek.Komt erg vaak voor in deze drukke maatschapppij denk aan een huisarts die minder weet dan patient op bepaalde gebieden van de gezondheid.

4 iemand niet werkzaam in het desbetreffende maar wel zijn oordeel klaar hebbende zo snel als de bliksem.

Is de vertaling vanuit de koran ; als je tijdens een jihad een niet islamiet zijn leven beeindigt , dood dat is het enige wat je dood zijn lichaam, is mijn zienswijze van deze profetische les, een niet islamiet is onwetend en wanneer je geen islamiet bent beschik je niet over een ziel.

Lessen als deze kan bij sommigen lijden tot grootheidswaanzin.mijn(subjective ) mening is dat hoe je leeft belangrijker is dan of je gelooft, waarbij het geloof natuurlijk wel een goede steun kan zijn.

Ik vind wel dat je altijd genuanceerd moet zijn over islamieten, nota bene 80% van de arabische wereld is woestijn, wat lijd tot frustratie.Ik zou ook denken ,Mohammed mij profeet! waarom hebben wij al dit zand gekegen en dan nog met weinig water, het is zelfs nog varkensonwaardig, Inshallah .Deze frustratie zie je overal in de islamitische en met name islamitisch-arabische cultuur.Sorry als ik overkom als een caberatier, een slechte versie van Freek de Jonge want ik bedoel het vrij serieus.

14-jan 2012 ,  12:30
# 11
BlankeRaketUitvinding:

Sorry voor het gehaast schrijven met slordige foutjes.
Ik dacht :laat ik ook is een keer iets posten :)

14-jan 2012 ,  12:41
# 12
Frans Groenendijk:

@BRU Met zo'n nick wekt u wel de indruk dat u aan cabaret wilt doen :-)
Niks mis mee, maar zo te zien heeft u nog niet definitief de knoop doorgehakt wat dit betreft.

14-jan 2012 ,  12:51
# 13
louis-portugal:

Ik ben het wel eens met Ester dat hij waarschijnlijk gewoon kletst.
Maar bij zo┤n belangrijk verhaal waar zoveel (islam)over te doen is en waar maar weinig mensen er werkelijk iets vanaf weten kan iemand die als islamwetenschapper te boek staat dit niet beweren en dus mensen manipuleren zonder het te onderbouwen.

Als ge´nteresseerde leek wil ik een voorbeeld geven.
Men bracht een vrouw bij Jezus Christus die overspel gepleegd had en vroeg hem wat ze ermee moesten (steniggen was toen waarschijnlijk normmal).
In de bijbel staat dat J.C. toen zei dat hij die zonder zonden is de eerste steen moest gooien waarna de mensen zich omdraaiden en weg liepen en hij tegen die vrouw zei "ga heen en zondig niet meer".

Hetzelfde bij mohammed.
Hij zei dat de vrouw het kind dat ze droeg mocht uitdragen. Daarna mocht ze het kind nog zogen. Toen dat voorbij was moest ze gestenigd worden.

Ondanks dat ik helemaal niet meer in een god geloof vind ik hier toch wel een duidelijk verschil.
Ik wil dan maar niet beginnen over het afhakken van ledematen en zelfs het hoofd bij vertrek uit de islam.

Er zijn op internet genoeg foto┤s van de sharia rechtspraak te vinden.

14-jan 2012 ,  11:45
# 14
toetssteen:

Zo zeg en voor we tot tien kunnen tellen gaat het over bijbel of koran terwijl het over geld gaat, Ik vind het uitermate knap!
Mijn gehandicapte club zou binnen lopen!

Kras toch op met die gelijkheid. In de basis is er al geen gelijkheid en dat weet ook M. Berger als geen ander. Al dat slap gezever is voor hen die werkelijk niet verder durven te kijken.
Ach en dat is wat het socialisme wenst.
De echt vrije markt is verwerpelijk! Lang leve Stalin!!!! Kijk dan krijg je automatisch twee derde van de prestaties van dat wat een ander levert!

Zo en zet dan vooral de grenzen helemaal open!!!!

Ben ik en cynicus? Ja.

15-jan 2012 ,  06:20
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.