Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Sharia-charlatan (10)
"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Nagekomen deel van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Hans Jansen meldde op Hoeiboei:
Maar er is vandaag (11 juni) ook goed nieuws. Op een receptie in Leiden, na de oratie van Leon Buskens, heeft professor Berger mij meegedeeld dat hij mij binnen­kort de onderbouwing zal toesturen van zijn stelling dat de sharia voor meer dan 90% iden­tiek is aan het Nederlands recht!
Interessant. Ik denk alleen dat arabist Jansen zich met het percentage vergist. De aan te tonen overeenkomst is 98%, of 95% zoals Berger later weer zei. Die drie procent verschil was wetenschappelijk trouwens op zichzelf ook al onverklaarbaar.
Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan.
»
Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI wees dat af. De universiteit beantwoordde enkele vragen over Bergers aanstelling. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid antwoordde nog enkele vragen.
 

Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10.
Zie over Berger en over 'sharia' hier op Keizers & Kleren verder: Maurits Berger in het Handelsblad, DE sharia bestaat niet, Maurits Berger: wensdenken of leugen en De strijd met de islam.

Andre van Delft,  13-06-2012          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Is dat niet een beetje pessimistisch Andre, om te veronderstellen dat Hans Jansen zich vergist? Hij verwijst immers nadrukkelijk naar een uitspraak van meneer Berger van 11 juni 2012. Berger is gewoon de claim verder aan het afzwakken. Dat is dubbel winst mijns inziens.

13-jun 2012 ,  01:10
# 2
Andre van Delft:

Zoals ik het lees heeft op de receptie Hans Jansen als eerste het percentage 90 genoemd, dus is Berger zelf niets aan het afzwakken. Maar hoe dan ook, Berger zou voor de volle 98% dan wel 95% moeten gaan, en uitleggen waarom het andere percentage (95 dan wel 98) niet klopt.

13-jun 2012 ,  01:18
# 3
nickster:

Sharia 90% hetzelfde als de nederlandse wet? en diet laatste 10%? dat is het geen scheiding van staat en kerk hebben, en het uitlachen, haten en niet accepteren van Non-moslins...tja die overige 10% overtuigen mij toch, om TEGEN sharia te moeten ageren hier in nederland. Ik laat me geliefde land niet 600 jaar in de tijdteruggooien door een "politike correct denker"...!!!!!!

13-jun 2012 ,  11:32
# 4
Arend:

Of we het nu over 98% of 90% hebben, het blijft belachelijke kretologie. Er is namelijk geen enkele opsomming, berekening of schatting aan die kreet vooraf gegaan. Het is niet eens slecht giswerk; het is puur retoriek.

Bepaalde verschillen zijn bovendien zo groot dat er geen enkele vergelijking mogelijk is:

1. De principiële ongelijkheid tussen mensen; vrouwen zijn minderwaardig aan mannen, en niet-moslims zijn minderwaardig aan moslims. Dat kleine verschil heeft grote invloed op elke uitspraak bij een conflict tussen man en vrouw, of moslim en niet-moslim. Dat kleine verschil wordt zelfs levensbedreigend voor die minderwaardigen als de sharia aan invloed wint. Geweld tegen vrouwen en niet-moslims wordt overal in de islamitische wereld door sharia-rechtbaken gedoogd of zelfs gelegitimeerd.

2. Het verschil tussen privézaken en overheidstaken. In de sharia staat de doodstraf op zaken als homofilie; overspel, afvalligheid, blasfemie en andere zaken die wij hier als privé beschouwen.
Andersom zal een moordenaar in het Westen altijd vervolgd worden, ook al is het slachtoffer maatschappelijk gezien onbelangrijk. In de sharia ligt dat anders.
Ten eerste is eremoord onder voorwaarden legaal.
Ten tweede is het niet justitie, maar de familie van het slachtoffer die de straf bepaalt. Dat betekent vaak dat machtiger families zwaardere straffen kunnen eisen (doodstraf) dan machtelozer families (afkoopsom).
Ten derde speelt ook de status van dader en slachtoffer (man/vrouw of moslim/niet-moslim) een rol in de strafmaat.

Dat zijn echt twee hele fundamentele verschillen.
Het sprookje over "heel veel verschillende sharia's" is ridicuul. Het enige verschil tussen moslimlanden is de vraag of er heel veel sharia is (Iran) of heel weinig sharia (Turkije). Een makkelijk ezelsbruggetje; hoe meer sharia, des te minder mensenrechten. Maar ook in Turkije worden religieuze minderheden door de overheid achtergesteld; wordt een pianist vervolgd voor een mogelijk blasfemisch twitter-bericht; en worden alewieten opgesloten omdat ze alewietisch onderwijs gaven.

Alleen landen met heel veel seculiere wetgeving (zoals Turkije) kunnen zeggen dat hun wetgeving enigszins overeenkomt met de onze. Maar dat ligt niet aan de sharia, maar aan de (Westerse) seculiere invloeden.

13-jun 2012 ,  01:31
# 5
Frans Groenendijk:

Helemaal gelijk @Arend, het is pure retoriek. Er bestaat vanzelfsprekend ook geen manier om de eventuele overeenkomst te kwanitficeren. Het is een kwalitatief gebeuren: de mohammedanen en hun wegbereiders willen benadrukken dat het allemaal niet zo erg is. Niet zo erg als wat? Niet zo erg als denkbaar is. Ze willen verkeerde ideeën corrigeren. Ze staan niet voor positieve waarden. Ze bestrijden kritiek.
Het kwalijkste daarvan is dat de discussie nu al af en toe langs de lijn loopt van 'is sharia misschien ook wat voor ons land'? Weerzinwekkend. Temeer daar het afleidt van wat nu op dit moment aan de hand is in westerse landen: meegaan met het idee dat er verschillende wetten zouden mogen gelden voor verschillende groepen mensen. Een praktijk die bijvoorbeeld India kent. Niet voor niets heet de bekendste anti-sharia groep 'Onelawforall'. Het gaat om het opsluiten van mensen, met name vrouwen, in achterlijke culturen. Wie stelt dat sharia-uitspraken nuttig kunnen zijn voor vrouwen legt zich er bij neer dat mohammedaanse mannen onze seculiere wetten aan de laars lappen.
We kunnen er niet omheen om: we moeten af van de automatische erkenning van religieuze -met name mohammedaanse- huwelijken alsof het wettige zijn: die erkenning is de kier waardoor de vuiligheid onze samenleving binnensijpelt.

13-jun 2012 ,  03:33
# 6
Arend:

@Frans,

Er is in veel Westerse landen gepleit voor sharia-rechtbanken, oa in Canada, VS, GB en Nederland. Aanhangers van de sharia proberen ons dan gerust te stellen; zo'n shariarechtbank zou hier alleen voor familiezaken worden ingezet.

In Marokko pleegde onlangs een meisje zelfmoord, nadat de rechter had bepaald dat ze met haar verkrachter diende te trouwen. Om dat soort familiezaken gaat het dus.

Vrouwen kunnen zó worden verstoten, maar mogen zelf nauwelijks scheiden. Vrouwen hoeven geen aangifte te doen van echtelijke mishandeling of verkrachting, hebben geen zeggenschap over de kinderen, krijgen minder in erfelijke kwesties.
De sharia geeft vrouwen vrijwel altijd in alles ongelijk, tenzij ze kunnen bewijzen dat hun echtgenoot geen (goed) moslim is. Wat lastig is, gezien het feit dat de getuigenis van een man 2 keer zoveel waard is als die van een vrouw.

Het is bizar dat dit soort voorstellen serieus worden genomen. Ik vraag me ook heel erg af waar al die voorvechters van gelijke rechten en emancipatie nu zijn. Vooral omdat sommige "extremisme-onderzoekers" er al van uitgaan dat kritiek op de sharia gelijk staat aan racisme.
http://www.carelbrendel.nl/2010/12/15/verzet-tegen-shariarechtbanken-is-nieuw-extreem-rechts/

14-jun 2012 ,  10:42
# 7
Frans Groenendijk:

@Arend. Die politieke aktivisten die zich voordoen als onderzoekers worden serieus genomen omdat ze door de universiteiten gedekt worden.
Ze geven zelf toe dat ze nieuwe termen verzinnen om de politieke strijd te voeren, maar op de universiteiten heeft men daar geen moeite mee.
"De oude term racisme (…) voldoet niet langer omdat degenen tegen wie de antiracisten strijden, over het algemeen niet meer grof naar raskenmerken verwijzen. (…) Vanwege deze activistische achtergrond zou je het woord islamofobie een strijdterm kunnen noemen." (lees verder

15-jun 2012 ,  01:25
# 8
vanhetgoor:

Hoe dan ook, er zal nooit een bevredigend antwoord komen van Berger de fop-professor uit Leiden. Ik zal dat uitleggen 90%, 98% of ook 95% zijn rekenkundige benaderingen om iets aan te duiden. Maar als wij nu beginnen met vergelijken van de meest essentiële verschillen tussen de wet en de spelregels van de moslim dan is het belangrijkste punt van de grondwet de gelijkheid en het non-discriminatie artikel. Hoe wegen wij de belangrijkheid? Is dit non-discriminatiebeginsel de helft van de waarde van het totaal? Of is de hele grondwet slechts 1 van de ca. 2250 wetten?

We kunnen aannemen dat bepaalde zaken erg belangrijk zijn omdat er zoveel op gebaseerd is. Als ik stel dat artikel 1 van de grondwet voor de volle 100% botst met de islam dan kan ik vervolgens hier de gevolgtrekking aan vastknopen dat alles van de islamitische spelregels botst met de wet. Dan kan ik met de beste wil van de wereld niet meer boven de 50% uit komen. Want stel nu dat ŕlle andere spelregels van de islam wčl gelijk zouden zijn met de beschaafde wetten van Nederland, dan zou dit nog maar gelden als voor de helft van de islamitische bevolking, namelijk de mannen, want voor vrouwen zijn er speciale regels, meer plichten en minder rechten.

Het is hoe dan ook onzin. Een wet is in een beschaafd land gemaakt door een volksvertegenwoordiging samen met een democratische regering. Een wet geldt voor zowel de burger als ook de wetgever. Want overal in de beschaafde wereld is ook de wetgever onderhavig aan die wet! De islamitische spelregels zijn zogenaamd niet door mensen gemaakt, in werkelijkheid wel maar men wil doen geloven van niet. De islamitische spelregels zijn geen wetten omdat de wetgever zich niet hoeft te houden aan die regels. Hieruit volgt dat de sharia geen wet is, en de islamitische spelregels niet te vergelijken zijn met welke wet ter wereld dan ook.

Ik verwacht dat Berger voor 98% afgeserveerd gaat worden. Dat kan men Hans Jansen wel toevertrouwen. Niet alleen is er een verschil in intellect, het maakt ook een groot verschil of men vecht aan de kant van de waarheid of dat men zijn ziel verkocht heeft aan de sultan van Bahrein.

18-jun 2012 ,  10:47
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.