Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Sharia-charlatan (2)
"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel twee van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Wat vooraf ging: Mau­rits Ber­ger is Leids hoog­­leraar "Islam in de heden­­daagse Wes­terse wereld", vooral bekend van zijn uit­­spraak dat de Sharia (het isla­­mitisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­een zou komen met het Neder­­lands recht. Berger had arabist Jansen toegezegd om zijn uitspraak te onderbouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Wat antwoordde hij?

»
Niets.
Berger bleef stil op mijn brief van 12 januari 2011. Op 28 januari schreef ik hem nogmaals aan, weer zowel per email als ouderwetse post. En weer geen antwoord. Zoals aangekondigd bij Berger diende ik daarom een klacht in bij het College van Bestuur van de Universiteit Leiden:


Rijswijk, 25 februari 2011

Geachte College,
 
Naar mijn mening pleegt de heer M.S. Berger, hoogleraar in Leiden, wetenschappelijke fraude. Een maand geleden zond ik de heer Berger een brief, ook per email, waarin ik hem verzocht te reageren op enkele vragen. Ik herhaalde dat twee weken later. Hieronder volgt de inhoud van die brief:

Zie deel 1 van het feuilleton

Tot zover de inhoud van mijn brief aan de heer Berger. Hij heeft niet geantwoord. Ik concludeer dat de heer Berger daarmee fraude pleegt en schade veroorzaakt aan de maatschappij. Ik verzoek u om daar iets aan te doen.

Ik wacht uw reactie af, hoogachtend,

André van Delft
Alumnus Wiskunde,1979-1985

Met enig goed fatsoen moest de Universiteit wel ingrijpen, dacht ik. Maar was er nog veel fatsoen over op het Rapenburg in Leiden? Toen ik er studeerde liet het College van Bestuur het proefschrift van Elena Ceaucescu vertalen aan de universiteit. Mevrouw Ceaucescu was gepromoveerd in de chemie, maar ze had geen lagere school afgemaakt, en ze vond H2O maar een stomme naam voor gewoon water. Had Leiden zich laten betalen voor dit werk, ‘Stereospecifieke polymerisatie van isopreen’? De uitgeverij kreeg in elk geval 15.000 dollar, cash, af te halen op de ambassade.

Volgende week: het antwoord van het College van Bestuur op mijn brief...  

Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10.
Zie over Berger en over 'sharia' hier op Keizers & Kleren verder: Maurits Berger in het Handelsblad, DE sharia bestaat niet, Maurits Berger: wensdenken of leugen en De strijd met de islam.

Andre van Delft,  21-01-2012          

Reacties
# 1
Maarten:

Altijd lastig voor de lezer, zo'n feuilleton, een hele week wachten, en dat op het web! Een unicum.

21-jan 2012 ,  11:00
# 2
trias politica:

Tja, dat waren nog eens Andere Tijden André. Ben benieuwd met welke drogredenen het College van Bestuur zich eronderuit muist volgende week.

21-jan 2012 ,  02:51
# 3
toetssteen:

Ah ja, vandaar dat ik me telkens maar weer verbaas over de humor van links. Dat is geen humor, ze menen het.

Ingrijpen Trias? Grappenmaker!
Stel je er maar op in, deze mensen zullen hun fouten helemaal nooit erkennen. Erger, ze zullen er alles aan doen om de boodschapper in diskrediet te brengen.

23-jan 2012 ,  02:48
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.