Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Sharia-charlatan (3)
"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Deel drie van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Wat vooraf ging: Mau­rits Ber­­ger is Leids hoo­g­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral bekend van zijn uit­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mitisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­een zou komen met het Neder­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit. Drie weken later kreeg ik antwoord.

»

Datum: 21 maart 2011

Geachte heer Van Delft,
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit ontving 3 maart 2010 uw brief d.d. 25 februari 2011 met betrekking tot uw klacht tegen Prof.mr.dr. M.S. Berger.

In uw brief stelt u dat professor Berger wetenschappelijke fraude pleegt. U verzoekt het College van Bestuur maatregelen te nemen. Alvorens te kunnen bepalen of uw klacht ontvankelijk is, ontvangt de Commissie graag uiterlijk 14 april 2011 een nadere schriftelijke onderbouwing van uw klacht.

Namens de Commissie,

X.
paralegal


Dat viel me tegen; ik had gedacht dat mijn klacht wel duidelijk was. Met enige tegenzin klom ik in de pen:


Aan de Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Universiteit Leiden


Uw referentie: 2011/12210 JZ


Rijswijk, 13 april 2011Geachte Commissie,


Afgelopen februari diende ik een klacht in bij het College van Bestuur over wetenschappelijke fraude door de heer M.S. Berger, hoogleraar in Leiden. Op 21 maart vroeg u mij om deze klacht toe te lichten.

  • De heer Berger heeft als wetenschapper, gespecialiseerd in Islamitisch recht, meerdere malen gezegd dat de Sharia voor 95% (of zelfs meer) gelijk is aan het Nederlands recht.

  • Hij onderbouwt dit niet, ondanks herhaalde verzoeken.

  • Die onderbouwing is volgens mij niet mogelijk: de Sharia en het Nederlands recht verschillen in essentie namelijk sterk.

  • De heer Berger heeft met zijn uitspraken schadelijke maatschappelijke invloed gehad.

  • De heer Berger zou juist moeten staan voor de uitspraken die hij doet vanuit zijn positie als wetenschapper, of hij zou die uitspraken moeten intrekken.
Deze punten licht ik hieronder toe:


Gewraakte Uitspraken

Om het islamitisch recht te doorgronden, woonde en werkte Berger in Egypte en later in Syrië. Nederland komt sterk overeen met een islamitische modelstaat, ontdekte hij tijdens zijn sjariastudie. ,,Eis is dat er wordt geregeerd volgens consensus en raadpleging, en onze democratie voldoet daaraan. De sjaria komt voor 98 procent overeen met het Nederlands recht.''
Het verschil is slechts twee procent, meent Berger; het zijn de straffen die staan op overspel, diefstal, alcoholgebruik, afvalligheid van de islam en laster, en enkele regelingen in het familierecht, over vrouwen- en mannenrechten.
Trouw, 11 juni 2003: “Nederland als een islamitische staat”
Als we het Nederlandse en islamitische recht naast elkaar leggen, ben ik van mening dat het Nederlandse recht voor meer dan 95 procent aansluit bij het islamitisch recht.
NRC 14 juni 2003: “Nederland is al een islamitisch land”
Ik zeg wel eens dat de sjaria voor 95 procent overeenkomt met het Nederlandse recht.
Trouw, 12 februari 2005: “Ik ben geneigd de islam te verdedigen”

Verzoeken om onderbouwing


Hans Jansen schreef mij desgevraagd op 12 april het volgende over zijn verzoeken aan de heer Berger: “elke keer als ik hem sprak op een congres, vroeg ik hem er naar. Hij zegde dan vrolijk toe, maar natuurlijk nooit iets ontvangen. Dat duurt nu al jaren en jaren.”


Zelf schreef ik de heer Berger op 12 en 28 januari, zowel per email als per gewone post. Zie bijlage. De heer Berger liet mijn brieven onbeantwoord.
Aanwijzingen dat de gewraakte uitspraken onwaar zijn


De heer Berger geeft zelf aan dat voor invoering van de sharia het Nederlandse recht omgegooid zou moeten worden; dit weerspreekt zijn claim van minstens 95% overeenkomst:

Ten eerste zijn er geen aanwijzingen dat binnen de Nederlandse moslimgemeenschap een wens bestaat tot invoering van (delen van) de sharia, althans niet zodanig dat het bestaande Nederlandse systeem daarvoor omgegooid zou moeten worden
Bron: Maurits Berger: “Sharia in Nederland is vaak keurig Nederlands”, in Mens en Maatschappij,

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg stelde in 2003 dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie. Bron: Wikipedia


Alle reden dus om te aan te nemen dat de sharia niet samengaat met de Universele Rechten van de Mens, en dus ook niet met het Nederlandse recht.


Maatschappelijke schade


De heer Berger vergoelijkt de Sharia. Politici en opinieleiders nemen zijn uitspraken serieus. Daardoor richt de heer Berger maatschappelijke schade aan.


Verantwoordelijkheid als wetenschapper


Jurist Ybo Buruma schreef op zijn blog:

Hoogleraren die publiekelijk een uitspraak doen leggen daarmee een waarheidsclaim op tafel. “Zo is het en niet anders”. … ik vind de stelling van een hoogleraar meer dan een mening. [1]

Ik ben het daarmee eens. Een wetenschapper moet staan voor zijn stellingen, of die intrekken. De heer Berger doet géén van beide: botweg negeert hij herhaaldelijke verzoeken om onderbouwing.


Ik heb zelf rond 30 jaar geleden Wiskunde gestudeerd in Leiden. Terugkijkend ben ik zeer tevreden over die opleiding. Ik leerde bij het practicum Natuurkunde en bij Numerieke Wiskunde dat we getallen die we noemen altijd goed moeten onderbouwen, en dat we daarbij zelfs een nauwkeurigheid moeten opgeven. Het valt me erg tegen dat een Leidse hoogleraar deze wetenschappelijke werkwijze tegenwoordig blijkbaar aan zijn laars kan lappen.


Conclusie


De heer Berger strooit in zijn vakgebied met getallen waarvoor hij geen verantwoording geeft, ook niet na herhaaldelijk aandringen. Bovendien is er reden om aan te nemen dat zijn uitspraken niet deugen en zelfs maatschappelijke schade aanrichten. De heer Berger handelt naar mijn mening niet integer. De Leidse Universiteit zou dat niet moeten accepteren.


Ik wacht uw reactie af, hoogachtend,


André van Delft
Alumnus Wiskunde, 1979-1985Als het College van Bestuur het nou nog niet snapte... of was het geen kwestie van snappen maar van toedekken? Volgende week meer daarover.

noot 1)
De link naar het citaat van Buruma leidde naar zijn weblog. Dat is blijkbaar opgeheven. Zijn uitspraak is wel her en der opgepikt. Hier bijvoorbeeld door Elsevier.  

Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10.
Zie over Berger en over 'sharia' hier op Keizers & Kleren verder: Maurits Berger in het Handelsblad, DE sharia bestaat niet, Maurits Berger: wensdenken of leugen en De strijd met de islam.

Andre van Delft,  27-01-2012          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Ik heb Maurits Berger nooit serieus genomen. Iemand die glashard beweert dat het slachtershandboek sharia voor 98%
gelijk is aan Nederlands recht, moet de filmpjes van de onthoofdingen in het Arabisch schiereiland nog maar eens bekijken. In debat gaan met verknipte "wetenschappers" van zijn kaliber acht ik verloren tijd.

27-jan 2012 ,  04:05
# 2
cornelissen:

Dit vind ik nu een excellente manier om zaken aan de kaak te stellen. Grondig, onderbouwd, beschaafd en volhardend.

Volgende stap zou zijn om een en ander in de landelijke pers te krijgen. Niets ten nadele van dit uitstekende weblog overigens, maar het blijft toch ergens in de spelonken van de mainstream media verkeren.

Iemand een idee hoe dit artikel (doet me beetje denken aan de Folkert van de Graaf methode: bijtertje waar je gek van wordt, maar die niet loslaat) te verheffen in de regionen van de landelijke media?

27-jan 2012 ,  05:08
# 3
toetssteen:

Mijn waardering mijnheer van Delft, maar wat Cornelissen terecht opmerkt, het zal blijven steken in de spelonken van de MSM.
Wellicht dat u samen met Hans Jansen iets meer kunt bewerkstelligen.

Hoop ik althans. Aan Hans Jansen zal het m.i. niet liggen, maar helaas zijn de types Berger en Hendriks te dik gezaaid.

28-jan 2012 ,  02:21
# 4
Andre van Delft:

Cornelissen en Toetssteen:

We moeten het niet overhaasten met de pers, en er lezen vast ook enkele journalisten mee. Het feuilleton is nu aangekomen bij april 2011. Er komen hierna minstens 4 afleveringen. Afgelopen week was er nog een kleine verwikkeling in deze zaak, en daar verwacht ik binnenkort een vervolg op, dus stay tuned.

Hans Jansen is begonnen met de kwestie. Hij zal het wel druk genoeg hebben, dus ik wil hem niet verder belasten door samenwerking voor te stellen op dit dossier. Ik lever mijn bijdrage in deze strijd voor Westerse waarden op mijn eigen manier.

Als Leids alumnus vind ik dat ik overigens een recht en een plicht heb om fraude aan te kaarten.

Een recht, omdat ik met enthousiasme en inzet een diploma heb verkregen. De waarde van dat papier gaat omlaag als men de naam van de Universiteit te grabbel gooit. Men neemt dan iets van mij af; een soort diefstal. Dat pik ik niet.

Een plicht, omdat ik erg veel te danken heb aan mijn studie in Leiden. Niet alleen mijn carrière; ik heb ook gewoon veel plezier aan allerlei wis- en natuurkundige kennis die ik er heb opgestoken. Ik merk ook dat ik er een zekere algemene vaardigheid in redeneren heb verkregen. Dan moet ik iets goeds terug proberen te doen wanneer de universiteit afglijdt. Temeer wanneer men de statistiek verkracht; die is onderdeel van de wiskunde, mijn vakgebied.

28-jan 2012 ,  03:14
# 5
toetssteen:

@André van Delft
Wat u stelt lijkt me volkomen terecht. Helaas komen de exacte vakken meer en meer in de verdrukking.

Wat ik bij tijd en wijle voor onmogelijks voorbij hoor komen aan pretpakket-afgestudeerden, doet me altijd weer denken aan een lijst die ik eens met een paar collegae opstelde. Achteraf was onze fantasie bij lange na niet toereikend.
Of dat zijn repercussie zal hebben op de exacte vakken... Tja, ik mag hopen van niet.
In het buitenland zeer waarschijnlijk wel realiseer ik me.

28-jan 2012 ,  03:25
# 6
Frans Groenendijk:

@Cornelissen, @Toetssteen. Aflevering vier van mijn serie (verschijnt morgen) gaat niet toevallig ook voor een deel over meneer Berger. Maar belangrijker: K&K is niet alleen een weblog, maar ook onderdeel van de stichting DVK. Voor de stichting is aanpak van allerlei vormen van 'wetenschapsfraude' een erg belangrijke activiteit.
(NB: de verwijzing naar die moordenaar zou verkeerd begrepen kunnen worden)
@MeneerStorm. Dit feuilleton en andere stukjes waarin Berger voorkomt zijn niet bedoeld als aanzet voor debat met hem.

28-jan 2012 ,  11:21
# 7
Flap Friesland:

Even een adm. opmerking. Ik lees;
Geachte heer Van Delft,
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit ontving 3 maart 2010 uw brief d.d. 25 februari 2011

Grappig dat ze in 2010 een brief ontvangen die pas in 2011 geschreven is.

28-jan 2012 ,  11:27
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.