Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De Sharia-charlatan (9)
"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Laatste deel van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan. Hij antwoordde niet; daarop diende ik een klacht in bij het College van Bestuur van de universiteit, en op verzoek lichtte ik dat toe. Na maanden wachten wees de universiteit mijn klacht af.
Ik ging in beroep bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Het LOWI wees dat af. De universiteit beantwoordde enkele vragen over Bergers aanstelling. Het was me nog niet helemaal duidelijk, dus ik deed navraag bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

»
5 maart 2012 AVD aan WRR
In verband met een publicatie onderzoek ik of professor Berger in of rond 2005 verbonden is geweest aan de universiteit van Leiden.  Het WRR rapport "Klassieke sharia en vernieuwing" uit 2006 vermeldt op pagina 5 in "Ten Geleide":
De WRR is dan ook uiterst verheugd met de hier voorliggende studie van Maurits Berger. Deze studie maakte onderdeel uit van het onderzoeksproject over sharia en nationaal recht dat het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Ontwikkeling van de Universiteit Leiden op verzoek van de raad heeft verricht
Houdt dit in dat de heer Berger tijdens die studie verbonden was aan de Leidse universiteit? Zo ja, welke periode was dat precies? Zo nee, hoe verklaart u dit fragment dan?

Graag zie ik uw antwoord tegemoet.


7 maart 2012 WRR aan AVD
De WRR heeft voor de publicatie uit 2006 een brede onderzoeksopdracht verleend aan de Faculteit Rechtgeleerdheid van de Universiteit Leiden, die destijds op haar beurt de heer Berger als ZZP'er een opdracht heeft verleend om de desbetreffende deelstudie te verrichten. Het onderzoek is dus in directe opdracht van, maar niet in dienst van de Universiteit Leiden verricht.

Berger was dus niet in dienst van de universiteit ten tijde van één van zijn uitspraken. Wat dat betreft heeft het College van Bestuur dus gelijk. Daarmee komen we aan bij het einde van dit feuilleton.

De universiteit en het LOWI deden het voorstellen alsof mijn klacht over Bergers uitspraken zelf ging; en vanwege tijdsaspecten wezen ze mijn klacht af. Maar mijn klacht ging vooral over de weigering van Berger om zijn uitspraken te onderbouwen. De universiteit en het LOWI hebben dat handig weggemanipuleerd.

Het LOWI schreef dat het er niet is "om elke onderzoeker te verplichten een wetenschappelijke uitspraak te onderbouwen". Dat is toch wel lastig in deze kennismaatschappij. Wetenschappers kunnen dus stapels beweringen over uiterst belangrijke maatschappelijke onderwerpen uit de duim zuigen; onderbouwen hoeft niet van het LOWI. De meeste wetenschappers zullen dit niet doen, maar deze vorm van "academische vrijheid" veroorzaakt wel een hoop ongemak: welke wetenschappers kunnen we eigenlijk nog vertrouwen? Een lastige situatie die om een oplossing schreeuwt.

Ik heb een idee. Misschien zouden de universiteiten hun wetenschappers voor de duidelijkheid moeten verplichten op hun internetpagina aan te geven of zij alleen onderbouwde wetenschappelijke uitspraken willen doen, en waar nodig fouten rectificeren. De wetenschappers die aangeven dat zij dat inderdaad willen, moeten dan daaraan gehouden kunnen worden door het LOWI, dat dan zijn taak natuurlijk wel serieus moet opvatten. De andere wetenschappers mogen net als Berger allerlei onzin roepen, en ze hoeven eerder uitgeroepen onzin niet te herroepen. Het publiek kan dan bij twijfel snel nakijken of een uitspraak van een echte wetenschapper komt.

Ik heb deze actie gevoerd omdat ik me zorgen maak om de vrijheid in het Westen. Die ligt onder vuur van de Islam, maar vooral ook van de officiële elites. Mijn moeite lijkt misschien niet veel op te leveren: ik heb de procedures verloren, en Berger blijft professor. Maar ik neem toch aan dat onze naakte keizers het zich aantrekken wanneer zij zien dat sommigen onder hen goed te kijk worden gezet.

Onder deel drie van deze serie noemde ik nog twee andere redenen voor deze actie:
Als Leids alumnus vind ik dat ik een recht en een plicht heb om fraude aan te kaarten. 

Een recht, omdat ik met enthousiasme en inzet een diploma heb verkregen. De waarde van dat papier gaat omlaag als men de naam van de Universiteit te grabbel gooit. Men neemt dan iets van mij af; een soort diefstal. Dat pik ik niet.Een plicht, omdat ik erg veel te danken heb aan mijn studie in Leiden. Niet alleen mijn carrière; ik heb ook gewoon veel plezier aan allerlei wis- en natuurkundige kennis die ik er heb opgestoken. Ik merk ook dat ik er een zekere algemene vaardigheid in redeneren heb verkregen. Dan moet ik iets goeds terug proberen te doen wanneer de universiteit afglijdt. Temeer wanneer men de statistiek verkracht; die is onderdeel van de wiskunde, mijn vakgebied.

Tot zover de zaak Berger. Binnenkort start ik hier een ander feuilleton over valse statistiek en fopwetenschap.

Stay tuned.  

Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4, Deel 5, Deel 6, Deel 7, Deel 8, Deel 9, Deel 10.
Zie over Berger en over 'sharia' hier op Keizers & Kleren verder: Maurits Berger in het Handelsblad, DE sharia bestaat niet, Maurits Berger: wensdenken of leugen en De strijd met de islam.

Andre van Delft,  17-03-2012          

Reacties
# 1
Giacomo:

Verrukkelijk stuk. Hopelijk neemt Berger uit eigen beweging alsnog de handschoen op.

17-maa 2012 ,  08:59
# 2
Frans Groenendijk:

Eenvoud: niet altijd maar wel vaak het kenmerk van het ware. Wetenschappers die zichzelf indelen in categorie 1) of 2): geweldig.
(A tegenover B of alpha versuss beta zou verwarring kunnen scheppen).
@Giacomo: Ik zou mijn adem niet inhouden. Ik zet er een fles goede wijn op dat Berger niet uit eigen beweging de uitdaging van Andre van Delft zal aannemen.

18-maa 2012 ,  12:28
# 3
de^mol:

vervelend om te verliezen, maar aan de andere kant wel een eyeopener. Stay tuned.

18-maa 2012 ,  01:25
# 4
Andre van Delft:

Nog een nagekomen mededeling van de WRR:

"De opdracht aan de heer Berger is verleend op 26 augustus 2003. De bredere onderzoeksopdracht (aan de Universiteit Leiden) is afgerond in oktober 2005. De publicatie vond plaats in april 2006."

Binnen deze periode ligt Berger's interview met Trouw van 12 februari 2005. Maar Berger was dus niet in dienst van de universiteit; hij zzp'de.

19-maa 2012 ,  10:57
# 5
vanhetgoor:

Vergeef mij mijn botte opmerking, Heeft nooit iemand er over nagedacht dat navraag doen over Maurits Berger bij een Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit of de Universiteit Leiden nonsens is?

Berger is net zomin wetenschappelijk bezig als de schoonmaker van studentenhuizen die op maandagochtend de opgedroogde kots moet opruimen. Het eventueel aanwezig zijn in collegezaal is ook geen argument om het werk van Berger als wetenschappelijk te kunnen classificeren. Laboratoriumratten en lijken worden ook besproken in een college, waarom neemt men niet gewoon van mij aan dat Berger wetenschappelijk gezien voor spek en bonen mag meespelen omdat hij vriendjes heeft die heel veel geld hebben. Die rijke vriendjes hebben betaald voor zijn lederen stoel, of een leerstoel. Kennelijk zijn die beiden voor geld te koop. De gehele Universiteit van Leiden is totaal maar dan ook in zijn geheel van voor tot achter ongeloofwaardig geworden. Als mensen tegen betaling de tijd en ruimte op het katheder kunnen kopen om zogenaamd wetenschappelijk werk te fulmineren dan is er gewoon iets mis.

Het is kolder om te doen alsof 'Leiden' nog steeds een universiteit is.

22-maa 2012 ,  01:15
# 6
Frans Groenendijk:

@vanhetgoor Wanneer je vergiffenis vraagt voor je botte opmerking, sta je er dus niet 100% achter. Gelukkig maar.
Ik ben het met je eens dat Berger beslist niet de enige is die een schande is voor de Leidse Universiteit. Ik buig mezelf over werkstukjes van enkele criminologen.
Maar om de medische, wiskundige of natuurkundige faculteiten te diskwalificeren vanwege het niveau van andere faculteiten?
Een andere kwestie is of de mensen bij die andere faculteiten wel in de gaten hebben hoe zeer hun naam mee omlaag gehaald wordt door politieke activisten die de goede naam van de wetenschap te grabbel gooien.

22-maa 2012 ,  02:00
# 7
André van Delft:

Ik ben de laatste tijd weer enkele keren op het Mathematisch Instituut geweest. Ik vertelde een paar oud-collega's over Berger en zijn sharia-opmerkingen; zij schrokken ervan.

Ik vermoed dat de overgrote meerderheid van de serieuze wetenschappers op de bčtafaculteit helemaal niets moet hebben van de pseudowetenschap van Berger en enkele(?) anderen, en de dekking door het College van Bestuur. Helaas komen ze niet in opstand; wel begrijpelijk, want het CvB zit aan de geldkraan (en de sultan van Oman ook een beetje).

22-maa 2012 ,  02:11
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.