Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De sofen en de moslimbroeders samen tegen kernsplitsing
Bezorgd 2

Bijna een jaar geleden schreef ik een eerste stukje voor mijn eigen blog met de titel ‘bezorgd’. Ik moet er nu weer aan denken. De gebeurtenissen rondom het bezoek van Haitham Al-haddad aan Nederland brachten mijn zorgen weer opnieuw in mijn bewustzijn. Zou in het afgelopen jaar de zorgelijke situatie veranderd zijn? Nee mijn zorgen zijn niet echt weggenomen.
Ik zag een filmpje waarin moslim studenten werden geïnterviewd n.a.v. uitlatingen van Al-Haddad over steniging van overspelige vrouwen en doodstraf op verlating van de Islam.

»
Ik schreef in mijn eerste artikel onder de naam ‘bezorgd’ dat ik het schokkend en alarmerend vond hoe moslim studenten kennelijk kunnen denken. Dat ik geen enkele aanwijzing had dat het soort van denken dat ik toen signaleerde zou veranderen of verdwijnen en bang was dat het alleen maar zou groeien.

Ook in het filmpje dat ik nu zag antwoordden de studenten dat inderdaad de doodstraf of steniging zou moeten volgen op de overtredingen van de Islam. Nu niet natuurlijk want in dit land geldt de sharia niet. Maar, zoals minister Donner een paar jaar geleden al uitlegde, als de meerderheid de sharia wil dan krijgen we de sharia. Zover zal het niet komen natuurlijk. Maar hoe sharia vriendelijk willen we (stads)delen van ons land ingericht hebben.
u zou mijn imam kunnen zijn
Over deze studenten lees je dat ze topstudenten zijn, dat ze hoge prestaties leveren en zo bewijzen zich goed te integreren en mee te bouwen aan onze toekomst. In het Nederlandse leger hebben we natuurlijk mohammedaanse aalmoezeniers, geestelijke verzorgers die er hetzelfde gedachtegoed op nahouden, en dat is eerlijk gezegd ook democratisch. Eerlijk duurt het langst en de zachte krachten zullen overwinnen............

Waarom stelde het Haddad circus mij niet gerust? Tofik Dibi zat met hem in de Balie aan tafel en kon niet of durfde niet tot de uitspraak te komen: 'jouw Islam is niet mijn Islam meneer Haddad'. In de discussie bij De Halve Maan kwam ook Naeeda Aurangzeb niet verder dan; ‘ik geloof in god, u zou mijn imam kunnen zijn, het is ook mijn Islam, u gijzelt de islam meneer Haddad ...’ ‘Dat kan ik ook tegen u zeggen’, antwoordde Haddad.

Kernsplitsing
De kernsplitsing waar ik op hoop wil maar niet plaatsvinden. Ik bedoel de splitsing van de ‘kern van broederschap’, die de oemma vormt. Er vond geen scheuring plaats. Ze blijven een, ze blijven trouw. Ze zijn gevangen daarin door hun zelfidentificatie met Allah, de profeet en de Koran. Er is (nog) geen individuele zelfidentificatie los van de ziel van hun cultuur en die ziel is de Islam. Ze kunnen nog geen individueel geloofsleven hebben en tegelijkertijd (én én!) verbonden zijn aan een open, seculiere moderne samenleving.

Ik moet bij dit alles denken aan het eerste doel van de theosofische vereniging. “Het vormen van een kern van broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.” Let op hoeveel hiervan na echoot in artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Het is voor de theosofische vereniging helemaal niet erg dat het tegenwoordig zo’n klein clubje is. Het is een groot succes wat daar in artikel 1 staat en het wordt krachtig verdedigd en toegepast door de progressieve en sociaaldemocratische meerderheid in dit land. Zij zijn daar zo ‘positief en bezield’ mee bezig dat ze niet zien dat er een cultuur in Nederland voet aan de grond krijgt die het tegenovergestelde doel nastreeft; “het vormen van een kern van broederschap van de mensheid op grond van onderscheid van geloof” en die behalve onderscheid tussen moslims en niet-moslims onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen en tussen meesters en slaven.

Sofen
De moslimbroederschap, ik bedoel niet de Moslimbroederschap van: "Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg, en dood voor Allah onze hoogste aspiratie." (waar doet dit toch aan denken) maar ik bedoel de moslimbroederschap van de oemma, de zwijgende meerderheid van gewone mensen, van goed bedoelende gelovigen. Deze moslimbroederschap wordt door onze progressieve, sociaal democratische sofen ons ten voorbeeld gesteld. Wij westerse individualisten en onderscheid makers kunnen zoveel van hen leren. Een zijn en samen zijn, vooral ook met hen. Zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur weet je wel.

Bij Tofik Dibi en Naeeda Aurangzeb zie ik dat er geen scheiding gemaakt wordt tussen de islam van Al-Haddad en die van hun zelf. Er blijft een eenheid tussen de moslimbroederschap van Al Qaradawi en de gewone moslimmensen in Nederland. Bij de progressieve sofen elite van Nederland zie ik dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen “het vormen van broederschap van de mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht etc” en “het vormen van een broederschap juist op grond van onderscheid van geloof”.

Ze hebben het geeneens in de gaten, die progressieven en die sociale en democratische sofen.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Ad

Ad,  24-02-2012          

Reacties
# 1
de^mol:

... en “het vormen van een broederschap juist op grond van onderscheid van geloof”.
Dat wordt gewoon keihard ontkend.

27-feb 2012 ,  02:05
# 2
rekaba:

Ja, natuurlijk. Het zou een erkenning zijn van een rassistische grondslag in de godsdiensten. Niet werkelijk rassistisch natuurlijk want het betreft geen ras. Wel is het mechanisme en de impact eender. Religieuze discriminatie zou je kunnen zeggen.

27-feb 2012 ,  12:27
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.