Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De status van Frankrijk

Onder het motto 'Een plaatje zegt meer dan dui­zend woor­den' plaatste ik hier een paar weken geleden een gra­fiekje met wat toelich­ting om de zoge­naamde 'spread' in beeld te brengen. Een plaatje met praatje verheldert niet alles, maar maakt ont­houden makke­lijker. Om dezelfde reden nu twee afbeel­dingen over schulden­posities van landen.
Maar eerst kort iets over de aanleiding om ze nu te plaatsen: een tweet-uitwisseling met Peter Verhaar.

»
Met Verhaar maakte ik begin november kennis. Dat was net nadat ik een uitgebreide bespreking had gewijd aan de eerste bijeenkomst van de organisatie 'Sustainable Finance Lab'.
Ik ontdekte dat hij tamelijk bekend was en ook dat hij nogal wilde uitspraken doet op twitter. Dat had me niet verbaasd indien ik geweten had dat hij verbonden is aan GeenStijl: subtiliteit en nuance is daar niet de hoogste norm. In die bespreking van mij had ik Arnoud Boot nogal geprezen, Verhaar viel hem juist hard aan. Toen ik vragen stelde op basis van wat ik gezien had in een presentatie van Harald Benink over de geschiedenis van de capital/asset ratio, verwaaide zijn kritiek.

Gisteren retweette hij een bericht van Marcel ten Broeke "Eindelijk een medestander... Staatspersbureau China: vraagtekens bij timing downgrade S&P nu er juist signalen waren dat crisis bedaarde." Ik veronderstelde dat het een grap was, dat kan je op twitter nog wel eens verwachten, maar beiden bleken dit echt te menen.
Het ratingbureau had volgens hen dus het downgraden moeten uitstellen omdat de crisis aan het bedaren zou zijn.
Vreemd.
Ik ben er zeker van dat beide heren meer kennis hebben van de dagelijkse gang van zaken in de financiële wereld dan ik, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit soort commentaren onlosmakelijk verbonden is met een bepaalde politieke insteek. De boodschap in deze tweet is vrij duidelijk: het ratingbureau is verantwoordelijk voor de mogelijkheid dat hun boodschap (te) ondermijnend is voor het vertrouwen in het blijvende karakter van dat bedaren.
Los van de vraag hoe goed die ratingbureaus hun werk doen (Verhaar verwees naar zijn eigen kritiek op die bureaus) getuigt het in mijn ogen van een vreemde opvatting over de rol van die bureaus.
In de financiële wereld draait het om vertrouwen. Er zijn drie bekende ratingbureaus. Dit zijn geen overheidsinstellingen maar bedrijven. Heel veel beleggers achten de uitspraken van die bureaus goed onderbouwd en baseren zich bij belangrijke beslissingen daarom mede op die uitspraken. Dat is de reden dat die bureaus zo bekend en gevreesd zijn. Het staat iederen vrij ook uitspraken te doen over de financiële vooruitzichten van landen. Heel veel mensen en instellingen doen dat ook. Er wordt alleen minder waarde aan gehecht.

Frankrijk
De dreiging voor Frankrijk is groot. Al langer wordt door heel wat geïnformeerde betrokkenen -hier op Keizers & Kleren met name door Trias- erop gewezen dat Frankrijk echt 'een probleem heeft'. Onderstaande afbeeldingen geven daarvan geen onomstotelijk bewijs maar wanneer je ze gezien hebt, vergeet je nooit meer hoezeer de positie van Frankrijk verschilt van die van Groot-Brittannië of Duitsland.

De mate waarin een land, in de loop der jaren, schulden heeft kunnen opbouwen bij andere landen is een soort uitdrukking van het vertrouwen in de politieke en economische toekomst van dat land. Op 'een soort' moet hier wel nadruk gelegd worden. Door allerlei (o.a. politieke) factoren kan dat vertrouwen een zeepbel karakter krijgen. Zo'n soort zeepbel bedreigt in Europa met name Frankrijk. De afbeeldingen drukken uit dat juist landen die serieus in de problemen zijn in Frankrijk veel meer vertrouwen hebben opgebouwd dan in andere landen.
De twee volgende afbeeldingen maken dat bijna in een oogopslag duidelijk. De eerste afbeelding is afkomstig van de New York Times. Voor de ontwikkelingen in Europa laat die zien dat 'Frankrijk' (niet het land zelf, maar banken en andere spelers op de financiële markt) heel veel geld heeft uitstaan juist in Griekenland, Spanje en (vooral) Italië.Vermoedelijk niet helemaal toevallig is China weggelaten uit dit plaatje van de Amerikaanse krant. De pijl van de VS naar China zou ongeveer twee keer zo dik moeten zijn als die naar Japan!
Naar het tweede plaatje (afkomstig van de webstek KPI library, maar daar helaas niet meer te zien) moet je wat beter kijken. Dat komt omdat de VS, nu wel inclusief hun schuld aan China, er ook in staan. Maar als je dan beter kijkt (klik voor groot), wordt ineens heel duidelijk hoe onevenredig groot het aandeel van Frankrijk is in de schuldenposities van de Europese landen die het meest in de problemen zijn.Overigens heeft S&P vandaag ook de rating voor het ESFS verlaagd en, minstens zo interessant, de andere twee grote ratingbureaus hebben Frankrijk (vooralsnog) geen lager 'cijfer' gegeven.  

Frans Groenendijk,  17-01-2012          

Reacties
# 1
trias politica:

Goed stuk met idd illustratieve grafiekjes.
Het is een bekend fenomeen dat politici graag de schuld van eigen falen buiten henzelf zoeken. De markten, bankiers, kredietbeoordelaars, etc. hebben het gedaan !

Nou, laat die Europese Credit Rating Agency er maar komen. Want als het ze (de politici) dan nóg niet lukt de crisis onder controle te krijgen, dan ligt de conclusie voor de hand..
Overigens stond er gisteren in Die Welt am Sonntag een aardig stukje over CRA en de rol van de politiek:
http://www.welt.de/print/wams/vermischtes/article13815788/Euroland-sucht-nach-Suendenboecken.html

17-jan 2012 ,  07:19
# 2
toetssteen:

Die Trias
Helemaal ingepakt door de banksters en hun virtuele nullen.
Hé, lening nemen? Leg even een onderpand in en ik geef jou virtueel geld. Psst, wel even rente betalen...

Wat een lol met de FED, they print money out of blue air, en de ECB, nou, nou? Ze doen hetzelfde! Waarom, nou da's eenvoudig, d'r is niks!!!
Wanneer wordt er nou eens iemand wakker?
Jij betaalt rente over geld dat er niet is!!! Vandaar dat de banken nu willen dat jij geld sluist naar hun boedel, die failliet is.
Het is een piramidespel Trias, een spel met enkel nieten.

18-jan 2012 ,  03:19
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.