Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De vrije ondernemingsgewijze productie beschermt niet
Verraderlijker dan de baggerbedrijven met hun niet-joodverklaringen

Het kapitalisme, of liever: de vrije onder­nemings­gewijze productie, behoort tot de (westerse) verworven­heden die het alles­zins waard zijn om te verdedigen. De zegeningen ervan kunnen echter alleen tot ont­plooi­ing komen onder voor­waarden en het zijn niet de indivi­duele onder­nemers zelf die die voor­waarden verdedigen. De onder­nemings­gewijze productie zorgt al helemaal niet voor bescherming van andere westerse verworven­heden zoals vrijheid van menings­uiting en wetenschaps­beoefening die die naam waardig is. Een buitengewoon heldere en pijnlijke illustratie van dit laatste werd enkele jaren geleden gegeven door een internationaal, weten­schappelijk, peer-reviewed, tijdschrift; een uitgave van Elsevier.
»
Commerciële en politieke belangen
Onlangs hoorde ik criminologie professor Van Swaaningen een anekdote vertellen over een Portugese die wilde promoveren op wetenschaps­fraude. Hij herinnerde zich zijn verbazing: "Fraude in de wetenschap? Fraude in de criminologie? In tegenstelling tot de farmacie bijvoorbeeld, is er toch geen groot geld dat wetenschappers zou kunnen corrumperen? Maar: er zijn wel politieke belangen". Letterlijk sprak hij van de “fragiele positie van de criminologie in relatie tot de politiek”.
Het is ongelooflijk maar waar: het tijdschrift waar ik hierboven op doelde betrof geen sociale of politieke wetenschap, maar het International Journal of Cardiology en het voorbeeld betrof zeer beslist geen commerciële maar politieke belangen. Het imago van de medische wetenschap werd door Elsevier willens en wetens aangetast door in dit wetenschappelijke tijdschrift dit stuk propaganda voor het mohammedanisme op te nemen: The heart and cardiovascular system in the Qur'an and Hadeeth.

Doorlooptijd
De superioriteit van wetenschapsbeoefening ten opzichte van andere vormen van kennisverwerving en -verspreiding, schuilt in het verwelkomen van kritiek, anders gezegd: in de focus op inhoud van hetgeen geschreven of uitgesproken wordt in plaats van op de gezagspositie van de schrijver of spreker.

Ik quote hier uit het 'pleidooi voor non-peer reviewing' dat ik schreef bij de start van de zusterwebstek Keizersenkleren.nl. Een van de redenen dat non-peer reviewing geboden is, is het gegeven dat peer-reviewing eenvoudigweg erg veel tijd kost.
dat peer-reviewing eenvoudigweg erg veel tijd kost

Dat wil zeggen: wanneer de review echt kritisch moet zijn.
Reviews moeten altijd heel kritisch zijn, maar zijn dat niet altijd in voldoende mate. Peer-reviewing is beter dan helemaal geen reviewing.
Peer-reviewing kost niet alleen veel werkuren voor de reviewer maar kent ook een lange doorlooptijd.
Ik geef een paar voorbeelden uit dat cardiologie tijdschrift om te laten zien dat dat echt op kan lopen.
Factors of importance for patients' decision time in acute coronary syndrome: "Received 2 July 2008; accepted 29 November 2008. published online 12 January 2009". Op papier verschenen: juni 2010.
Soms is de doorlooptijd nog heel wat langer. Metabolism and the heart: An overview of muscle, fat, and bone metabolism in heart failure: Received 8 March 2011; received in revised form 14 September 2011; accepted 17 September 2011. Published online 10 October 2011. On paper: January 2013.
Bij het propaganda verhaal voor het mohammedanisme was de doorlooptijd
Kan de wetenschap meer geperverteerd worden?
voor het reviewing-proces bijna nul: "Received 7 May 2009; accepted 12 May 2009. Published online 26 August 2009."
Kritiek kwam er wel, maar pas na langere tijd en het leverde geen 'retraction' op en geen reactie van Elsevier. Sterker nog, korte tijd later volgde dit: Islamic legacy of cardiology: Inspirations from the holy sources. De samenvatting daarvan begint zo:
The main source of all inspirational knowledge in Islam is indeed the Holy Qur'an. The verses of the Qur'an as well as the Hadeeth and Sunnah literature have also accumulated a number of teachings and practices in relation to cardiovascular medicine. Islam is actually a comprehensive system of life, which provides mankind with the best forms of balance between the mundane and the spiritual.

Kan de wetenschap meer geperverteerd worden? Misschien wanneer een tijschrift over astronomie zonder commentaar een artikel van de hand van kardinaal Bellarmine(die Galileo terecht wees) publiceert.

1 april of: hoe erg is het?
Je kunt je afvragen hoe schadelijk het gedrag van Elsevier/deze tijdschriftredactie is. Optimistisch zou je kunnen veronderstellen dat toch geen enkele wetenschapper die die benaming waardig is, dit soort artikelen serieus neemt. De meesten zullen het niet lezen. De redactie heeft door het netjes vermelden van die data ook al gehint dat deze stukken niet serieus genomen hoeven te worden. De goede verstaander begrijpt dat dit 'advertorials' zijn. Het eerste van deze twee artikelen verscheen op papier bovendien op 1 april!
Wetenschappers zijn echter ook maar gewone mensen. Hier een genante illustratie daarvan: de serieuze beta-wetenschapper Marco de Baar blijkt voor de beoordeling van artikelen van Andre van Delft en mij over criminologie, af te gaan op de 'analyse' van Peter Breedveld, die door zijn tegenstanders met goede reden wel wordt aangeduid als Peter Blootveld, meneer Sokpop of man-in-de-lift.
Iets dat veel critici van 'islamcritici' zich niet lijken te kunnen voorstellen

(Grappig: zoek in dit stuk van diens hand en de commentaren eronder voor de aardigheid eens op "Elma" (Drayer). Dat stuk is van voordat hij een relatie kreeg met een mohammedaanse en zijn mening over het mohammedanisme vervolgens bijna volledig omkeerde).

Maar dat westerse wetenschappers ook gewone mensen zijn, is niet de belangrijkste reden dat ik, hoewel ik toch een pathologisch optimist ben, bovengeschetste optimisme niet deel.
Kort nadat het stuk The heart and cardiovascular system op papier verschenen was, besteedde Jihadwatch er al uitgebreid aandacht aan. Vooral de reacties van diverse uitstekend geïnformeerde reageerders zijn het waard goed bestudeerd te worden.
Reageerder 'Livingengine' haalt een stuk aan van Daniel Golden in The Wall Street Journal. Let vooral op die Zindani: een goed voorbeeld van een trawant van Mohammed die niet dom is en belangrijker: opereert op basis van een lange termijn agenda. Iets dat veel critici van 'islamcritici' zich niet lijken te kunnen voorstellen.
Bucailleism has been propelled by a well-funded campaign led by Prof. El-Naggar's onetime protege, Sheikh Abdul Majeed Zindani, a charismatic Yemeni academic and politician. Founder and former secretary-general of the Commission on Scientific Signs in the Quran and Sunnah, based in Saudi Arabia, Mr. Zindani organized conferences where . . . scientists appeared and were videotaped.
The commission drew the scientists to its conferences with first-class plane tickets for them and their wives, rooms at the best hotels, $1,000 honoraria, and banquets with Muslim leaders -- such as a palace dinner in Islamabad with Pakistani President Mohammed Zia ul-Haq shortly before he was killed in a plane crash. Mr. Ahmed also gave at least one scientist a crystal clock.
Marine scientist William Hay, then at the University of Colorado, was assigned a passage likening the minds of unbelievers to "the darkness in a deep sea ... covered by waves, above which are waves." As the videotape rolled, Mr. Zindani pressed Prof. Hay to admit that Muhammad couldn't have known about internal waves caused by varying densities in ocean depths. When Prof. Hay suggested Muhammad could have learned about the phenomenon from sailors, Mr. Zindani insisted that the prophet never visited a seaport.

Prof. Hay, a Methodist, says he then raised other hypotheses that Mr. Zindani also dismissed. Finally, Prof. Hay conceded that the inspiration for the reference to internal waves "must be the divine being," a statement now trumpeted on Islamic Web sites.
"I fell into that trap and then warned other people to watch out for it," says Prof. Hay, now at a German marine institute.
[Prof. Hay] is just one of several non-Muslim scientists who have found themselves caught up in the publicity machine of a fast-growing branch of Islamic fundamentalism. [Other] scientists complained of having fallen into a "trap" in interviews, or of "mutual manipulation" by the scientists and fundamentalists.
Even the man who had been the Bucailleists most enthusiastic supporter, embryologist Keith L. Moore who had an edition of his textbook financed by Bucailleists and co-written with Sheikh Abdul Majeed Zindani, declined to be interviewed and told the newspaper, “it’s been 10 or 11 years since I was involved in the Quran.")


Mr. Zindani also is a friend and mentor to another Bucailleism devotee of Yemeni descent: Osama bin Laden…

Een westerse hoogleraar drukt zich sarcastisch uit en zijn woorden worden ontdaan van het sarcasme gepresenteerd als overwinning van het mohammedaanse gedachtegoed!
Wanneer deze waanzin niet wordt tegengegaan wordt het steeds meer normaal dat mensen hoog op gaan geven over 'Andalus' (Spanje en Portugal onder mohammedaans bewind) of zelfs gaan suggereren dat de westerse beschaving of zelfs wiskunde 'eigenlijk' te danken is aan het mohammedanisme.

Sigmund Freud: "Thank the Fuhrer"
Ik moet ook denken aan Sigmund Freud. Hij was al over de 80 toen hij het door de nazi's
he did not even know of the pills she [his daughter Anna] had taken with her so that she could commit suicide if tortured
overgenomen Oostenrijk ontvluchtte. Hij moest een verklaring ondertekenen die inhield dat hij niet verjaagd was. Freud tekende het document en voegde er nog een extra regel aan toe: "I can heartily recommend the Gestapo to anyone".
Deze geweldige actie van Freud herinner ik me nog van mijn psychologie opleiding, maar ik moest de precieze tekst nazoeken. Ik vond hem in dit stuk op de Huffington Post, de Amerikaanse 'joop.nl' als het ware. In de commentaren onder het stuk sijpelt het anti-semitisme door.  

Frans Groenendijk,  12-03-2013          

Reacties
# 1
Veteraan:

De vrijheid van meningsuiting is in Nederland zeer sterk afhankelijk van de export.Zo hebben werkgeversvoorzitter Wientjes en alle politieke partijen op de PVV na Geert Wilders bij herhaling scherp bekritiseerd om zijn meningen omdat men bang is voor imagoschade in het buitenland.Dus de vrijheid om onze mening te verkondigen is zeer beperkt. Behalve voor politiek correct denkenden.

12-maa 2013 ,  11:53
# 2
HPax:

@ c 1

Dat onze mondiale vrijheid van meningsuiting beperkt is, laat zich vooral verklaren uit het feit dat NL het dichtstbevolkte -, i.e. zowat het minst autarkische land ter wereld is. Het Bangla Desh van Europa!

Met onze idiote bevolkingsgroei hebben we onszelf in een
gevaarlijke en dus minder vrije (menings)positie gemanoevreerd.

Het politiek correct denken kun je van veel, maar niet van alles de schuld geven.

En over de economie.

De economie houdt er geen eigen ethiek op na. Of de produktie naar de kanonnen gaat of naar de margarine laat haar koud. Ze houdt onmiddellijk op Economie te zijn zodra zij zich het onderscheid wel aantrekt en wordt dan Politiek of Religie.

13-maa 2013 ,  02:16
# 3
Frans Groenendijk:

Geen touw aan vast te knopen @HPax. "Mondiale vrijheid van meningsuiting"? Nederland dichtstbevolkt (wereldwijd staan we op nr 24) en direct verband met mate waarin we kunnen zonder import (export)? Onze idiote bevolkingsgroei?
De economie als subject?

13-maa 2013 ,  02:25
# 4
HPax:

@ 3
Ik wil hier later op verder borduren, en volsta alvast in het kort met de volgende verwijzingen:

1. De Nederlandse Stichting ‘De Club van Tienmiljoen’

2. Pen.

'De economie is een ethiek of gehoorzaamt een uitwendige ethiek. Bij de Nederlandse econoom Pen lezen wij dat zo': ‘ethisch en moreel voorziet het kapitalisme niet in een duidelijke behoefte. Het zorgt voor ons, maar het lijdt aan een moreel vacuüm, dat dan opgevuld moet worden door iets anders. Dat andere kan de godsdienst zijn, of de oude normen en waarden van een voor-kapitalistische samenleving, of een nieuw humanisme, of een nieuwe solidariteit, of een nieuwe postindustriële massacultuur.’ T. Parsons! (Pen, VERRASSINGEN ,’84, p. 79; † 14 .02.10).

13-maa 2013 ,  03:18
# 5
Frans Groenendijk:

@HPax De verwijzing naar 'Club van Tienmiljoen' wekt bij mij de indruk dat u het stuk waar ik naar linkte in #3 nog niet gelezen hebt.
Misschien kreeg de link onvoldoende nadruk. Dus nog een keer:
Hoort AJBoekestijn tot de allerdomsten onder politici of wetenschappers? luidde de titel, die eerlijk gezegd ook een beetje bedoeld was om aandacht te trekken.
Het gaat over twee gruwelijke misverstanden:
1) dat groei van de bevolking nog steeds wereldwijd een probleem zou vormen, terwijl het inmiddels al decennialang slechts een probleem is van bepaalde delen van de wereld, terwijl in een groot deel van de wereld het omgaan met een slinkende bevolkingsomvang de grotere uitdagingen stelt.
2) Nog erger: het idee dat de slinkende bevolking aangevuld zou moeten worden met immigranten.

13-maa 2013 ,  03:36
# 6
HPax:

@ #5

Mijn lichte critiek op #1 was - en is - dat al kun je ook met recht ‘politiek correct’ een onrechtmatig monopolisme op ‘vrijheid om onze mening te verkondigen’ verwijten, er ook een objectieve(re) reden is dat wij Nederlanders een beetje onze mond moeten houden. Wij zijn een gruwelijk overbevolkt, ecologisch uitgewoond land dat voor zijn welvaart extreem van de internationale handel afhankelijk is.

Tevens nam ik uit hetzelfde opstel deze zin onder de loep: ‘De ondernemingsgewijze productie zorgt al helemaal niet voor bescherming van andere westerse verworvenheden zoals vrijheid van meningsuiting en wetenschaps¬beoefening die die naam waardig is.’
Daaraan voegde ik toe wat er in de 4e en 5e alinea van mijn c #2 staat.

Het spijt mij dat ik zo onduidelijk ben geweest

Ik bewonder uw scherpzinnige & onvermoeibare bestrijding van de Islam. Ik zal dat blijven doen, maar deel absoluut uw onbezorgde mening over de wereldbevolkingsgroei niet. Misschien mag ik op dit onderwerp dat beslist niet los staat van de Nederlandse Massa Immigratie nog eens terugkomen. Wat Nederland betreft, zegt uw vacantie naar Turkije dit keer af en maakt een fietstocht door Denemarken. Kijkt en vergelijkt.

13-maa 2013 ,  10:12
# 7
Veteraan:

De groei van de autochtone Nederlandse bevolking slinkt in zeer snel tempo. Dit in tegenstelling tot de moslimbevolking die zich in sneltrein tempo vermeerdert.Dit in aanmerking nemende is ons land over 40 á 50 jaar een islamitische onrechtstaat geworden omdat het dezelfde kant opgaat als Amsterdam en Rotterdam waar al een meerderheid aan het ontstaan is onder met name islamitische migranten.Dat baart mij vreselijk veel zorgen.

14-maa 2013 ,  03:07
# 8
Frans Groenendijk:

Te pessimistisch @Veteraan. Wanneer er helemáál geen tegenkrachten zouden zijn, klopte de voorspelling misschien omdat die ontwikkeling dan ook nog zou versnellen. Er is echter beslist al sprake van negatieve versnelling. Bovendien zijn die tegenkrachten er wel en groeien ze.
Die meneer frontaalnaakt schijnt nu te gaan stoppen. Onder zijn jankerige verhaal daarover staan veel reacties. Daar vind je beweringen dat die tegenkrachten al 99% van de bevolking uitmaken ("dom-rechts" noemen ze dat).

14-maa 2013 ,  12:14
# 9
Veteraan:

Je hebt gelijk Frans.Wat ik vooral bedoel is dat wij onze krachten moeten blijven bundelen en alert moeten blijven.

14-maa 2013 ,  05:03
# 10
Veteraan:

Als in Nederland Niet-Moslim verklaringen verplicht zouden worden gesteld voor buitenlandse bedrijven,zou de hele VN Nederland op hun nek vallen. Maar een Jood is in de ogen van de VN nog altijd een untermensch die het gewaagd heeft de kampen helaas te overleven. Dat heeft zelfs de VN flink gespeten....

19-maa 2013 ,  12:29
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.