Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
De zebibah galerij, het vervolg
En iets over de onmisbare rol van immigranten uit de wereld van het mohammedanisme

Mustafa Abdul Jalil. Foto: AP, Magid El FerfganyAnderhalf jaar geleden schreef ik een stuk, getiteld Galerij van zebibahs. Tijd voor een deel 2 over dit bijzondere verschijnsel.
Voor wie nog helemaal onbekend is met het begrip 'zebibah': de Nederlandse term is 'bideelt'. Eelt van het bidden. Op je voorhoofd. Het komt voor bij een klein deel van de volgelingen van Moham­med. Je krijgt het door, bij het aannemen van de houding van onder­worpenheid aan Allah/ Moham­med, met je kop hard op de grond te bonzen of schuren. Het is een soort wedstrijd. Ik begin met een soort update: meer informatie over enkele zebibah-dragers die ik in deel 1 noemde. Ik voer ook wat nieuwe exem­plaren toe met enige toelichting. Daarna beschrijf ik nog de aanleiding om juist nu met de update te komen. Daarmee licht ik ook de misschien raadsel­achtig overkomende ondertitel toe. Ik besluit met een conclusie over hoe naar mijn mening omgegaan moet worden met mensen die dit merkteken dragen.
»
Libië
Hierboven zien we Mustafa Abdul Jalil, de man die na het uitschakelen en vermoorden van kolonel Khadaffi een tijdje min of meer officieel de baas was in Libië. De foto prijkte op de voorkant van het tijdschrift Time toen dat een lofzang op de gematigdheid van de man publiceerde. In deel 1 schreef ik al dat hij nét op tijd overstapte van het Khadaffi-kamp naar het anti-Khadaffi-kamp om daarna onmiddellijk in veel westerse landen te worden omarmd als held van de Arabische 'lente'.
hij was tevens de man die Obama en Clinton ontmaskerde met betrekking tot Benghazigate
Na decennia­lang een trouwe bondgenoot van Khadaffi te zijn geweest …
Hij werd opgevolgd door meneer Mogarief die ik toen ook al noemde: die heeft een minder opvallende zebibah. Grappig wel: hij was tevens de man die Obama en Clinton ontmaskerde met betrekking tot Benghazigate. Hij sprak de leugen tegen dat een obscure video de reden zou zijn geweest van de moord op ambassadeur Stevens en de dood van de mariniers die hem probeerde te redden en die actief in de steek gelaten werden door het Witte Huis.
Later deed hij overigens wel heel expliciet mee aan initiatieven van de OIC "tegen blasfemie".
Niet lang daarna volgde er een aanslag op zijn leven. Die overleefde hij dankzij zijn lijfwachten. Toen er vervolgens een wet werd aangenomen dat iemand die ooit met Khadaffi had samengewerkt niet in aanmerking mocht komen voor
blijkbaar géén last van die wet over vroegere samenwerking met Khadaffi!
een hele reeks ambten, wachtte Mogarief niet af en stapte zelf op. Hij streed al meer dan dertig jaar tégen het regime van Khadaffi en overleefde in die tijd ook al enkele aanslagen op zijn leven, maar tot 1980 had hij inderdaad met hem samengewerkt.
Abusahmain-met-Jalil. Bron: CSMonitor. Geen fotograaf vermeld
Ene Giuma Ahmed Atigha nam enkele maanden de honneurs waar, waarna Nouri Abusahmain president werd. Een man met een zakelijke achtergrond en zonder zebibah. Maar zie (foto CSMonitor) wie er naast hem stond toen hij in het parlement trots een document omhoog hield over de opstelling van een nieuwe grondwet: diezelfde ultieme opportunist Mustafa Abdul Jalil. Die heeft blijkbaar géén last van die wet over vroegere samenwerking met Khadaffi!
Vorige maand moest deze Nouri Abusahmain al weer het veld ruimen.
Reden? Er waren 's avond vrouwen gesignaleerd in zijn woning die geen familie van hem waren. Hij is inmiddels het land uit 'om medische redenen'. Er is nog geen opvolger. Ook niet voor de premier Abdallah Al-Thinni.
Die is opgestapt met het oog op de veiligheid van zijn familie . Pas een maand daarvoor was hij Ali Zeidan opgevolgd die was afgezet omdat hij er niet in slaagde om de milities uit het oosten van zijn land te bedwingen en die, hé, het lijkt wel een patroon, het land is uitgevlucht.
Libië is inmiddels voor de 'Al-Qaeda afdeling Noord-Afrika' het veiligste land

Zakenman Ahmed Maiteeq kreeg vorige week in de eerste ronde de meeste stemmen om de nieuwe premier te worden, maar een tweede ronde kwam er niet: gewapende lieden staken daar een stokje voor.
Libië is inmiddels voor de 'Al-Qaeda afdeling Noord-Afrika' het veiligste land.
Het westerse militaire ingrijpen om Khadaffi ten val te brengen heeft geen vooruitgang en al helemaal geen stabiliteit gebracht voor Libië. Ik weet niet hoe ik het nog eufemistischer kan formuleren.
Een minister van buurland Niger formuleerde het ook op heel speciale wijze:
… the countries that overthrew Kadhafi must provide an "after-sales service".

Mokhtar Belmokhtar, leider van de Signatories in Blood, bekend van een bloedige aanval op een raffinaderij in Algerije, schijnt zelfs van plan te zijn om vanuit de uitvalsbasis Libië aanvallen uit te voeren in andere Noord-Afrikaanse landen en in het Westen.
Ik heb nog steeds moeite met het idee dat de Obama's en Van Rompuys van deze wereld er werkelijk op uit zijn om de positie van de Moslimbroederschap en Al Qaeda zo veel mogelijk te versterken. Wel begin ik er steeds meer van overtuigd te raken dat wanneer dat wél hun bedoeling zou zijn, hun beleid nauwelijks een 'beter' resultaat zou opleveren.

Van communist tot Khomeinist
Adil Abdul Mahdi. Bron Wikipedia Ali Sistani. Bron wikimediaOver extreem opportunisme gesproken. Hiernaast zien we links Adil Abdul-Mahdi, voormalig vice president van Irak.
In de jaren 70 was hij een topman van de communis­tische partij in zijn geboorte­land. Hij week uit naar buurland Iran. Toen Khomeiny daar huishield onder de communisten en anderen die hem aan de macht hadden geholpen, bekeerde Abdul-Mahdi zich tot het gedachtegoed van de Ayatollah. Hij zwoor zijn marxistische achtergrond af en werd in Frankrijk propagandist voor de sjiitische Leider. Met hoofdletter L. Hij werd lid van de Supreme Council for the Islamic Revolution, weer in, let op, Irak. De foto is van toen hij op bezoek was op het Pentagon, in 2006. Ja, ook vóórdat Obama president werd, was het op dit vlak al goed mis in de VS.
Naast hem een foto van een Irakees van weer heel ander kaliber: Ali al Sistani. Hij staat dit jaar kandidaat om winnaar te worden van de nobelprijs voor de vrede en is daarmee zonder twijfel de eerste zebibah-drager die die eer te beurt valt: Arafat had er geen. Nu is die eer dus niet zo groot (meer) -ik moet er niet aan denken dat bijvoorbeeld iemand als Hannah Lightfoot-Klein *) onteerd zou worden door toekenning van die prijs- maar Al Sistani is voor een moham­medaans-fundamen­talistisch prediker beslist een baken van beschaving.

Pakistan: de gevierde moordenaar Mumtaz Qadri en het 'gematigde' soefisme
Afbeelding Mumtaz Qadri rondgedragen door fans. Bron: Julie McCarthy-NPRVoor de meneer hier links geldt dat bepaald niet. Hij is een voorbeeld van het smerigste soort vuiligheid dat de leer van Mohammed vandaag de dag nog produceert. Ik noemde hem ook al in deel 1 en eerder en uitgebreider hier.
De organisatie Jamaat-e-Islami pleitte nog in 2013 voor amnestie voor de moordenaar. Het goede nieuws is dat hij (nog) niet vrijgelaten is. Het slechte dat er inmiddels zelfs een moskee naar hem is genoemd. Dat is overigens echt een traditie in Pakistan: het eren en herdenken van moham­medaanse moordenaars wanneer het slachtoffer christen was of heulde met christenen.
De schrijver van het stuk over deze vernoeming stuitte erop terwijl hij in de Osama Bin Laden bibliotheek zat van het Jamia Hafsa 'seminary for women in Islamabad'. Deze 'school' wordt geleid door Maulana Abdul
dat men er voor wil zorgen dat er geen toezicht is op wat er in de moskees gebeurt
Aziz, bekend van de terreur rond de Rode Moskee (Lal Masjid) en van zijn vlucht daaruit in een boerka.

De VS: Mohamed Magid
Mohammed Magid met een goede vriend. Bron facebook pagina ibtihajmuhammadusa. Geen fotograafDeze bideelter kwam, net als die hierna komt, ook al voor in deel 1. Hij is een graag geziene gast in het Witte Huis en bij CIA en FBI. Bij de CIA komt hij dan praten over "Building communities of trust. A local example of a partnership between the All Dulles Area Muslim Society and Law Inforcement". Ze schrijven zelf over dit soort inspanningen in termen als "Empowering the community to deal with extremism in our mosques", maar waar het in feite om gaat is dat men er voor wil zorgen dat er geen toezicht is op wat er in de moskees gebeurt:
“Safe spaces are needed so that government informants and extremist recruiters are prevented from violating the sanctity of the mosque. In essence, we want to enhance both a spiritual safety and public safety.

In hun verhaal erover, dat ze het “Safe Spaces Initiative” noemen, schrijven ze ook over de Boston Bomber. Ze beweren dat ze hem op het vredelievende pad hadden kunnen brengen. Direct na die aanslag van vorig jaar konden we daarover iets heel anders lezen in de Washington Post:
About three months ago, around Martin Luther King Day, Tamerlan stood up and interrupted the imam during the sermon, said Anwar Kazmi, a board member of the Islamic Society. The imam compared the slain civil rights leads (sic) to the Prophet Muhammed, drawing objections from Tamerlan, Kazmi said. Mosque leaders later sat down with Tamerlan and discussed his rant, said Kazmi, who said Tamerlan returned to future services and had no further outbursts.

Of ze de benodigde inspanning niet kónden of niet wílden leveren is lastig uit te maken zonder toezicht van buiten af, maar zeker is dat de claim van het kúnnen bijsturen niet werd waargemaakt. Meestal gaat het een tikje anders: moham­medaanse voormannen die alleen maar 'stomverbaasd' zijn wanneer een trouwe bezoeker van hun moskee dood en verderf heeft gezaaid.
Gezien zijn positie vind ik deze Soedanese zebibaïst bijna even eng als alle andere samen. Ongeveer op de manier waarop ik in de Nederlandse context Ahmed Marcouch enger vind dan Jabber van der Ven of Okay Pala.

Egypte: Wagdi Ghoneim
Wagdi GhoneimDeze Egyptische zebibaïst timmert nog steeds aan de weg, maar hij mag behalve de VS tegenwoordig ook Egypte niet meer in. En niet voor niets. Buurland Soedan, dat sinds de verdrijving van Morsi zeer vijandig staat tegenover Egypte, -het regime stelt zich zelfs volledig achter het 'christelijke' Ethiopië in het conflict over de dam in de Blauwe Nijl die men daar aan het bouwen is- heette hem vorige maand hartelijk welkom.
Vergis je niet: de Facebook-pagina van deze fundamentalistische gek -hij heeft filmpjes op YouTube staan over de meest uiteenlopende onderwerpen, tot en met een waarin hij tekeer gaat tegen eten met mes en vork - heeft een miljoen likes. Dat is Egypte.
Koranist Mansour. Bron wikipedia. Geen fotograaf.En meneer Ahmed Subhy Mansour blijkt dus ook een flinke knoeperd te hebben. "Ach gossie, de Koranist", was mijn eerste reactie toen ik bij mijn zoektocht zijn foto tegenkwam. Hij kwam tamelijk uitgebreid voor in mijn boek, hier op de webstek is een deel daarvan terug te vinden, maar ik heb geen plaatjes opgenomen in mijn boek en ik wist niets van zijn uiterlijk. Hij is met lof afgestudeerd aan de Al-Azhar 'universiteit'. In de jaren tachtig werd hij vanwege zijn te vrijzinnige standpunten in de Egyptische gevangenis gezet en in 2002 vluchtte hij naar de Verenigde Staten. En zo'n man heeft dus ook zo'n hoofdbonsplek.

Op de facebook-pagina van de schrijver Robbert van Lansschot kwam ik ook nog diverse zebibahs tegen. Van 'gematigde' tot zeer heftige. De foto's hieronder komen daar vandaan. Ze zijn van na het oppakken van Morsi. Behalve dat het fanatieke Morsi aanhangers zijn en ze om verschillende reden een nogal onprettige uitstraling hebben, weet ik niets positiefs of negatiefs over deze mensen. Nummer 6 maakt goede kans op een medaille bij wedstrijden wie heeft de meest opvallende bidblaar. Weer een andere naam voor wat ook wel eens aangeduid wordt als het teken van het beest.
image imageimageimageimageimage


Terroristen en andere criminelen
Minister Sultan AhmedSultan Ahmed is geen terrorist. Hij is minister in de Indiase deelstaat West-Bengalen. Lange tijd volledig gedomineerd door de communisten, die van harte samenwerkten met mohammedaanse extremisten. Nu is de partij van Ahmed, de All India Trinamool Congress, er aan het bewind. Ik vond zijn tronie dankzij het nieuws over zijn declaratie gedrag. Het bonnetje van een aantal hotelover­nachtingen noteerde als totaal 37 lakhs, oftewel 3700000 roepies. Nu is een roepie niet veel waard maar in deze aantallen loopt het toch wel op. Het ging dus om ongeveer 44000 euri. O ja. Mohammed Suleman Khan. Bron Birmingham MailZijn partij is volgens wikipedia secularistisch. In India betekent dat: tegen een rol voor het hindoeïsme in de politiek. Net zoiets als het secularisme van diverse politieke partijen in Nederland staat voor: geen rol voor het christendom in de politiek.

Rechts een heel interessante fraudeur. Hij had geen werk maar op een gegeven moment ging het opvallen dat Mohammed Suleman Khan in Groot Brittannië in een huis woonde ter waarde van een half miljoen en in een dikke BMW reed en bovendien in Pakistan een paleis liet bouwen.


Mohammed Mahid. Bron: Express.co.uk
Mohammed Hamid is woonachtig in Groot-Brittannië. Hij heeft niemand vermoord. Hij leidde slechts een trainingskamp voor terroristen. En hij houdt van opscheppen:
After asking how many people died in London on July 7, Hamid said: “52. That’s not even breakfast for me.
“That’s not even breakfast for me in this country, do you understand me?"

Zelfde bronHiernaast drie van zijn volgers: een met, twee zonder zebibah.

Hafiz Mohammed Saeed. Bron AP, Anjum NaveedDe meneer rechts is Hafiz Mohammad Saeed, oprichter van de 'militant group' Lashkar-e-Taiba. Beschuldigd van het organiseren van de aanvallen in 2008 in de Indiase stad Mumbai, waarbij 166 mensen vermoord werden, waaronder, beslist niet toevallig, de enige rabbi in de miljoenenstad en diens zwangere vrouw. Zelfs de Huffington Postis nogal negatief over de man. Misschien omdat hij Obama in zijn gezicht uitlacht.

Mohammed Akmal Qadri. Bron One PakistanDe Pakistaan hier links, 'Renowned Scholar' Mohammed Akmal Qadri, heeft niet dezelfde naam als de beruchte Mumtaz omdat hij familie van hem is maar omdat die moordenaar zichzelf de achternaam van deze moefti heeft aangemeten als eerbetoon aan deze meneer! Zijn zebibah voorhoofd vond ik hier. Beide Qadri's behoren tot de stroming der Barelvi's. Een stroming met tientallen miljoenen volgers die een soefi inslag zou hebben. Veel Barelvi's staan helemaal achter de moordaanslag op Taseer. Over het ontvoeren van diens zoon, kort na de moord op de vader, ontstond wel onenigheid. Let op het belangrijkste argument van degene die tegen die ontvoering waren:
He said that it was un-Islamic to punish someone “for the sins of his parents”.

Om nog maar eens te benadrukken dat er met het vermoorden van de vader niets mis was! De man had zich immers gekeerd tegen de doodstraf voor allah/mohammed-lastering en was dus zelf ook een blasfemist.
Andere islam'geleerden' spraken zich in het verleden wel fel uit tegen de actie van Mumtaz Qadri en tegen collega-islam'geleerden'. Die islamgeleerden moesten zelf vermoord worden. De moord had Mumtaz namelijk niet op eigen houtje mogen uitvoeren omdat hij niet de baas is van alle moham­medanen, de Kalief of Imam.

Chiheb Essghaier. Bron Daily MailMeneer Khan. Foto: Dina Temple, Raston NPRDe zebibaïst links heet Chiheb Esseghaier. Hij woont in Canada en heeft echt niemand vermoord.
Het plan om een passa­gierstrein te laten ontsporen werd verijdeld.
De grootvader naast hem is waarschijnlijk nog onschuldiger. Hij woont in Pakistan. Hij wordt in dit artikel opgevoerd als slachtoffer van anti-soennitisch geweld. Dat is bijzonder. Bij het geweld tussen de twee hoofdstromingen binnen het mohammedanisme vallen in Pakistan immers veel meer doden onder de minderheidsgroep der sjiieten.

Ahmed dini. Wikipedia. Geen fotograafDarkanzali. Foto AFPDe meneer links is al dood. Het is Ahmed Dini Ahmed uit Djiboeti, weer eens een ander land. Ik kan weinig over hem vinden. Volgens wikipedia was hij in de jaren 70 premier van het landje, de eerste, en in de jaren 90 leider van het gewapend verzet. Mag ik zeggen dat het me niet verrast dat deze zebibaïst behoorde tot de radicale fractie van de FRUD ?
De Syriër naast hem mogen we niet vergeten.
De man loopt vrij rond...
Al-Qaeda-vriend Mamoun Darkazanli was de imam achter de moskee in Hamburg die een trefplaats was voor de terroristen van 9/11. Hij dook op in onderzoeken na andere jihadistische aanslagen. Kenya, Tanzania en Spanje. Volgens dit artikel hebben de Spanjaarden om zijn uitlevering gevraagd in verband met de 200 doden in Madrid. Duitsland heeft het afgewezen. De man loopt vrij rond...
O ja. Zijn moskee heette destijds 'Al Quds': de naam die de volgelingen geven aan Jeruzalem om te benadrukken dat die stad onder moham­medaans bewind moet komen.

Hamas kopstuk. Foto: IDFNiet alle kopstukken van PLO en Hamas hebben er een maar de bidblaar van Mousa Mohammed Abu Marzook, vice-voorzitter van het 'Political Bureau' van Hamas, mag er best wezen.
politiefotoSpeciale vermelding verdient ook Mohammed Atif Siddique uit Schotland, links. Niet vanwege zijn acties maar door de manier waarop politie en rechters met dit soort figuren omgaan.
Mohammed Atif Siddique was defended as being stupid but harmless for collecting terrorist literature as well as setting up websites to distribute such material.


Guantanamo
Onder de terroristen en terreurverdachten vormen de (ex-)Guantanamo-gevangenen een categorie op zichzelf. In deel 1 schreef ik al over Mamdouh Habib. Sinds zijn vrijlating in Australië actief om daar met zijn zoon de rechtstaat te ondermijnen.
Officieel archief
Deze meneer is afkomstig van de Westbank. Ik kwam deze 'onschuldige Palestijn' tegen op een webstek geheel gewijd aan zielige jihadisten. Deze meneer Mohammed Taha Mattan trok naar Pakistan, echt heus waar, alleen maar om nog geloviger te worden en zat, hoe is het mogelijk, toen een tijdje na 9-11 ineens op een locatie met (vrienden van de) Taliban.
Ibrahim Idris. Foto uit Guantanamo archief.De meneer hier rechts vond ik op dezelfde webstek, kandidaat kampioens-bideelter Ibrahim Idris uit Soedan. Op die webstek niets over waarom hij destijds opgepakt werd, wat hij deed in Afghanistan. Alleen dat hij nu zielig is. Hij draagt soms zijn ondergoed op zijn hoofd namelijk, dus hij is gewoon erg in de war. En hij heeft ook nog diabetes. Hoe zielig wil je het hebben.
Nageeb Al Hosani. Bron AI
Marokkaan Nageeb Al Hosani voegde zich bij de Taliban in Afghanistan om oorlog te voeren tegen andere Afghanen: die van Noordelijke Alliantie. Evengoed wordt hij door Amnesty International opgevoerd als voorbeeldig slachtoffer.

.

Geen zaken met Taliban
Tussen de regels door is hopelijk wel duidelijk geworden waarom ik dit deel twee schreef. De aanleiding om er juist nu mee te komen heb ik nog niet genoemd. Dat was een ontmoeting met een zebibah-drager in Zweden.
Mijn schoonzoon is Koerd. Mijn kleinkinderen zijn dus half-Koerdisch/half-Nederlands. En ze wonen in Zweden. Zweeds is dan ook hun eerste taal, maar dit terzijde. Mede, maar niet alleen, vanwege hem heb ik me verdiept in de geschiedenis van de Koerden. Een aantal stukken op deze webstek vormen een deel van de neerslag daarvan: 1, 2, en 3. En deze ook in zekere zin: 4 en 5.)
Als ik in Zweden ben kom ik meestal ook andere immigranten tegen. Ondernemende mensen. Een Koerdische eigenaar van een restaurant werd benaderd door moham­medanen afkomstig uit Kosovo. Ook ondernemend. Zij zaten in de straathandel in aardbeien. De familie had op slimme wijze ervoor gezorgd dat ze daarop het monopolie hadden in de regio, maar dat doet voor dit verhaal niet ter zake. Ik zag twee van die Kosovaren: een jongere, die er vrij normaal uitzag en een lachende bebaarde oudere met een knoeperd van een zebibah. De Kosovaren benaderden de Koerd omdat ze ruimtes van hem wilden huren om de aardbeien gekoeld op te kunnen slaan. De Koerd kon er zonder inspanning van zijn kant
mensen die hier zeer nuttige, wat zeg ik: onmisbare, kennis kunnen inbrengen over hoe het werkelijk zit in hun land van herkomst
letterlijk duizenden euri aan verdienen maar hij had er geen zin in. "Ik doe geen zaken met de taliban", waren zijn woorden. Hij had ze als zodanig geïdentificeerd vanwege hun baardgroei en de zebibah.

Onder immigranten uit middenoostelijke landen en hun nakomelingen zijn extreem fanatieke volgelingen van de krijgsheer Moham­med, er zijn laffe BNN-ers (Bekende Nieuwe Nederlanders) bij zoals Monique Samuel, maar ook mensen die hier zeer nuttige, wat zeg ik: onmisbare, kennis kunnen inbrengen over hoe het werkelijk zit in hun land van herkomst. Mensen die dus bijvoorbeeld de achtergrond kennen van dit verschijnsel, dat door Sophie Broersen van Medisch Contact misplaatst onschuldig wordt aangeduid als 'religieus huidleed'.
Mensen als Stire Kaya-Cirik die er ons op kan wijzen dat de Turken een eeuw geleden niet alleen genocidaal tekeer gingen tegen de Armeniërs en Grieken, maar ook tegen de Assyrische christenen. Bijzonder detail: de hoofdpersoon van het non-fictie gedeelte in dit boek overleeft met haar kinderen, dankzij de hulp van Koerdische islamitische buren.
Misschien wel mijn scherpste echt inhoudelijke bezwaar tegen de PVV is het niet (willen?) begrijpen van de noodzaak om die buiten­gewoon waarde­volle immigranten te omhelzen.
Sommige immigranten begrijpen gewoon veel beter dan de meeste geboren westerlingen wat we te verliezen hebben. Ik retweette in dit verband al eens een berichtje van @DambisaMoyo:
I took part in a CNN Special with @FareedZakaria on "Restoring the American Dream" with @NFergus, Jeffrey Sachs & others bit.ly/mwURly

Een geleerde dame van Afrikaanse afkomst die samen met een geleerde man van Indiase afkomst praat over de Amerikaanse droom!

Conclusie
Niet alle mensen met een zebibah zijn toegewijde krijgers of organisatoren van de heilige oorlog van Mohammed. Er zijn ook vreedzame godsdienstwaanzinnigen bij. En bij een enkeling lijkt het ook nog echt ongepast om dát stempel te gebruiken. Wetenschapper Ahmed Niyaz. Bron IsogemNeem de meneer hier rechts. Het lijkt er echt op dat Niyaz Ahmed een een heuse wetenschapper is. En geen politicoloog of criminoloog of zo, nee een bioloog. Gepromoveerd aan de UVA en creationist, dat dan weer wel.
Bron: Arab Muscle Net
Van de meneer links gaat ook absoluut geen dreiging uit. Hoe hij daar staat te poseren in zijn onderbroek!
Mensen met een zebibah moeten gediscrimineerd worden in mijn ogen.
Ik bedoel daarmee dat we het als een waarschuwingssignaal moeten opvatten: dit is waarschijnlijk een godsdienstwaanzinnige en mogelijk een
Eigenlijk zoals je moet omgaan met mensen die een hakenkruis-tatoeage hebben
gevaarlijke. Eigenlijk zoals je moet omgaan met iemand die een hakenkruis-tatoeage heeft. Ook bij zo iemand is het mogelijk dat die is aangebracht terwijl hij onder narcose was (of in een ver verleden) en dat hij nog niet genoeg geld gespaard heeft om hem te laten weghalen.

PS: De enige keer dat ik tot nu toe duidelijke zebibah zag in Nederland was toen ik door een gang liep in een gebouw van de VU. Het tijdstip van mijn bezoek, de leeftijd van de man en het feit dat hij geen schoonmaker was, deden mij vermoeden dat het om een medewerker ging. Het was nota bene in het gebouw van wis- en natuurkunde.

*) … oneindig ver torent haar mededogen, inzet en integriteit uit boven die van cynische machtspolitici als Gandhi of Obama schreef ik enige tijd geleden over haar. Inmiddels hebben zelfs mannetjes als Barosso en Van Rompuy ook een nobelprijs in ontvangst genomen.  

Frans Groenendijk,  07-05-2014          

Reacties
# 1
HPax:

Wie regelmatig in opperste concentratie op z’n bidmat (tapijt) tot Allah of zo’n iemand bidt en zich daarbij lichamelijk verkleint en verlaagt, maximaliseert binnen een relatie de afstand tussen schepsel en God. De allerkleinste in verhouding tot het allerhoogste. Deze symboliek van kosmische afmeting heeft een electrificerend vermogen dat de zichzelf hallucinerende bidder de kracht tot het ondernemen van buitensporige acties geeft.

Terreur van de Islam = ‘Vredemaking door onderwerping’ is oud, structureel. De Islamiet, de ‘preacherman’ met in zijn geoefende hand het rusteloze zwaard of parate pistool dat hij Vredestichter noemt, kent geen politiek. Een Nederland-achtige, opinieleidende Islamiet drukte het voor de NL-tv zo uit: ‘de Islam heeft geen bepaalde politieke vorm.’ Dat klinkt neutralistisch of flexibel, maar het is de ellende met de Islam.

08-mei 2014 ,  11:05
# 2
Veteraan:

Met andere woorden: De Islam staat voor Dood en Verderf.Als veteraan ben ik getraind in het omgaan en het hanteren van wapens.Daar maak ik ook zeker weer gebruik van als de tijd komt dat ons land gaat zuchten onder de islam. Tegen de islam.

12-mei 2014 ,  12:16
# 3
HPax:

Aan mijn reactie nr. 1 op het artikel: ´De zebibah galerij´ ontbreken een paar inleidende zinnen die aan wat ik er overigens in betoog de ´pointe´ hadden moeten geven. Ik ben zo vrij alsnog mijn gecorrigeerde versie ´comment´ 1 ter publicatie op uw weblog aan te bieden. Dank u.

Misschien werden de aanslagplegers bij het kiezen van hun wapens ook geïnspireerd door de voorstelling van het vliegende tapijt. Dat komt ergens - uit het Oosten / Islam - vandaan.
Wie regelmatig in opperste concentratie op z’n bidmat (tapijt) tot Allah of zo’n iemand bidt en zich daarbij lichamelijk verkleint en verlaagt, maximaliseert binnen een relatie de afstand tussen schepsel en God. De allerkleinste in verhouding tot het allerhoogste. Deze symboliek van kosmische afmeting heeft een electrificerend vermogen dat de zichzelf hallucinerende bidder de kracht tot het ondernemen van buitensporige acties geeft.

12-mei 2014 ,  01:06
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.