Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Dibi’s Doodsangst
Waarom ik Tofik Dibi op twitter een 'stuk vuilnis' noemde

Woedend was ik over het optre­den van Yoeri Al­brecht, Kus­taw Bes­sems en vooral Groen­Links kamer­lid Tofik Dibi.
Ik heb het natuur­lijk over hun debat (sic) met Al Haddad in De Balie. De man die van een Neder­landse univer­siteit een zaaltje kreeg om de moham­medaanse ideo­logie te komen toe­lichten voor een aantal van zijn volge­lingen, hetgeen die univer­siteit bij nader inzien, -lees: na boze reacties-, net iets te ver ging.
Ik had nog een sprankje hoop op een goede afloop toen Dibi op de avond zelf nog twitterde dat hij niet helemaal tevreden was over de afloop en hij bij de NCRV in gesprek met Gert Jan Segers er op terug zou komen.
Na het bekijken van die aflevering van Schepper & Co werd ik helemaal razend en noemde ik Dibi op Twitter een "stuk vuilnis'. Deze, voor mij niet gebruikelijke, soort uitbar­sting had effect want hij reageerde.

Volgende keer in De Balie:
Een heel warm welkom, Robert M. Waarom verkracht je peuters? Leg ons dat eens uit. Uit hierover eens je mening op een vrije manier. Je mag best weten dat wij daar afwijzend tegenover staan, hoor. Echt heel erg afwijzend. Maar WIJ snoeren niemand de mond. Dan zouden we immers zelf eigenlijk een soort peuterverkrachters zijn. Toch?

"Er was geen nieuwsgierigheid naar het standpunt van Al Haddad", zegt Dibi hierover letterlijk tegen Jacobine Geel.
Kanonnen.
Een beroeps­verkondiger van een 1400 jaar oude leer die decennia­lang zich daarin verdiept heeft: in een gesprek met een paar onin­gevoerden zal blijken dat deze iets vertelt wat we nog niet wisten. Tuurlijk joh.


»
Maar dat was vanzelf­sprekend niet waarom ik al zo boos was op Dibi. Dat was omdat hij in De Balie elk woord van Al Haddad ondersteunde door de manier waarop hij instemde, niet met de details, maar met de grote lijnen van de ideologie van Mohammed en Al Haddad. Op ongeveer tien minuten van het begin van het Balie circus herinnert Al Haddad Dibi eraan hoe de gezagsverhoudingen liggen binnen het mohammedanisme: je hebt de Koran, er is de Hadith en als derde heb je de consensus van de 'islamgeleerden' uit het verleden.

En Dibi knikt instemmend
En is dus verkocht. Hij heeft DE fundamentalistische invulling van het mohammedanisme onderschreven.
En of dat in de minuten daarna nog tot hem doordrong of niet: hij maakt het vervolgens nog erger door uit te spreken dat Al Haddad 'more qualified' is om uitspraken te doen over het mohammedanisme. Als Haddad hem daarop wijst, is Dibi geheel uit het veld geslagen en kan alleen nog maar giechelen, dat hij ha ha, zijn eerdere woorden, ha ha, zo niet bedoeld had. Wat bent u een slimme debater. Al Haddad bedankt hem natuurlijk hoffelijk voor het compliment.
Al Haddad kwam hier trouwens met een vergelijking die allerlei mohammedaanse fundamentalisten gebruiken, overal kom je die vergelijking tegen. Ik citeer simpelweg een alinea van mijn boek:
Toen Basma hem voorhield: ‘Negentig procent van de moslims, en daar hoor ik ook bij, begrijpt het islamitische standpunt over het concubinaat niet en heeft er moeite mee,’ antwoordde de sjeik, ‘Je hoeft het niet te begrijpen’. En over de moslims die naar Botros kijken en door hem beïnvloed worden blafte hij: ‘Pech voor hen. Wanneer mijn zoon ziek is en naar een monteur gaat in plaats van naar een dokter, dan is dat zijn probleem’.” (blz 217)

Let op: Basma trad hierop als de gesluierde gastvrouw van een Egyptisch televisieprogramma op het kanaal Iqra. En stond tegenover een kopstuk van de beruchte Al Aqsa universiteit.
Ongeveer twee jaar geleden beloofde Dibi me, om mijn boek te zullen lezen en er over te willen debatteren. Die bladzijde heeft hij zeker overgeslagen…
Ook Naïk, de man van "alle ongehuwde vrouwen zijn publieke vrouwen", gebruikt deze uitleg voor het verschil tussen de "Mensen van kennis" aan de ene kant en de rest van de mensheid -ongelovigen en gewone gelovigen- aan de andere kant.

Asielzoekerscentra
Dit was nog niet waarom ik Dibi een stuk vuilnis noemde. De reden daarvoor was zijn omgang met de kwestie van het vermoorden van afvalligen.
Dat Ehsan Jami aangifte deed vanwege de uitspraak dat hij, Jami, vermoord moest worden onder islamitisch regime, vond Dibi kinderachtig…
bedreigde ex-mohammedanen moeten zich niet als slachtoffers opstellen

Dat was immers maar theorie, omdat hij, Jami, immers niet meer in zijn geboorteland woont maar in Nederland en de Al Haddads daar wel maar hier nog nog niet aan de macht zijn. Dibi was even vergeten dat het verhaal van dat vermoorden van afvalligen geen theorie is. Maar daar was de integere Gert-Jan Segers om hem eraan te herinneren dat tot in asielzoekerscentra in Nederland 'gevluchte' mohammedanen gevluchte ex-mohammedanen met de dood bedreigen.
Dibi negeerde het.
Tenzij zijn opmerking dat het belangrijk was dat bedreigde ex-mohammedanen zich niet als slachtoffers moeten opstellen het antwoord was.

Een andere, 'islamkritische', twitteraar sprak me aan over mijn harde woorden: Dibi was laatst toch ook heel flink blijven staan naast de bedreigde en bespuugde Manji? In de zelfde Balie nota bene.
Een kwart seconde twijfelde ik, maar las vervolgens nog eens de vier tweets die Dibi aan mij richtte. (zie afb). En ik liet de strekking van deze tweets tot me doordringen en wist de titel voor dit stukje.
Ik houd me aanbevolen voor andere interpretaties maar volgens mij is dit wat er gebeurt:
Hij probeert Haddad over te halen om in te zien dat het niet fijn is voor moslims die twijfelen, dat hij zo uitgesproken is. Hij probeert ruimte voor zoekende moslims bespreekbaar te maken.
Herhaal dat hardop, zou ik zeggen. Hij eist niet eens ruimte op maar wil het inbrengen in het gesprek met een fundamentalist. Mogen we misschien zelf nadenken? Hij probeert van deze fundamentalist toestemming te krijgen om er een afwijkende mening op na te houden, of misschien zich niet helemaal te gedragen naar de eisen van het fundamentalistische mohammedanisme.

Al Haddad stelt hem gerust. Al die geboden, verboden die hij uitspreekt worden alleen gerealiseerd als het mohammedanisme de totale macht hebben, en dat is hier toch niet het geval? Nou dan?

Je door je doodsvijand laten geruststellen door zijn uitspraak dat hij nog niet de totale macht heeft die hij nastreeft.

Toch doodsangst. Zie ook de brief die ik hem stuurde na na zijn confrontatie met sharia-vier-belgie, waarin ik nog milder was.

Speciaal voor Yoeri Albrecht
Een commentaar onder het YouTube verslag van de bijeenkomst:
… de wat meer ervaren islamofoben en islamkritici vrezen voor dr. Haitham al-Haddad omdat ze weten dat hij extreem intelligent en als een berg van kennis is. Dus weigeren ze. Dan houdt je idd kandidaten over van een veel lager niveau.
Ben je trots nou?


De ondertiteling voor Google is gebaseerd op spraakherkenning en die werkt niet perfect. Hier de aankondiging van Al Haddad door Albrecht:

image  

Frans Groenendijk,  21-02-2012          

Reacties
# 1
winston:

geachte heer,groenendijk

is het u ook opgevallen dat de "moslimacademicus" onder de tafel constant met zijn benen zat te zwieberen?

volgens mij was de geleerde hypernerveus.

21-feb 2012 ,  11:28
# 2
rekaba:

Wat betreft doodsangst. Ik heb daar ook even aan gedacht. Waarom zei hij niet, -op verschillenden momenten was daarvoor de gelegenheid-; jouw islam is niet mijn islam.

Dit zou door mij en hopeleijk door vele moslims als een scheuring opgevat kunnen worden. Al Haddad echter zou het als afvalligheid kunnen bestempelen.

Dibi zit als gelovige moslim inderdaad tegenover een man met fatwa macht .... tenminste als ik het allemaal goed begrijp.

21-feb 2012 ,  11:51
# 3
Tommie:

Ik heb me afgevraagd waar die lieden met taarten bleven. Had toch een paar mooie foto's opgeleverd.

21-feb 2012 ,  11:55
# 4
Tommie:

"Dat Ehsan Jami aangifte deed vanwege de uitspraak dat hij, Jami, vermoord moest worden onder islamitisch regime, vond Dibi kinderachtig…
bedreigde ex-mohammedanen moeten zich niet als slachtoffers opstellen. Dat was immers maar theorie, omdat hij, Jami, immers niet meer in zijn geboorteland woont maar in Nederland en de Al Haddads daar wel maar hier nog nog niet aan de macht zijn. Dibi was even vergeten dat het verhaal van dat vermoorden van afvalligen geen theorie is. Maar daar was de integere Gert-Jan Segers om hem eraan te herinneren dat tot in asielzoekerscentra in Nederland 'gevluchte' mohammedanen gevluchte ex-mohammedanen met de dood bedreigen.
Dibi negeerde het."

Het was nog erger: Gert-Jan Segers had de doodsbedreigingen in asielzoekerscentra al tweemaal uitvoerig en met nadruk genoemd, toen Tofik Dibi daar achteraan de aangifte van Ehsan Jami "ietwat kinderlijk" noemde.

En zo'n misantroop zit in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal om het Nederlandse volk te vertegenwoordigen?!

IMPEACH HIM!!!

21-feb 2012 ,  01:12
# 5
Tommie:

Onbegrijpelijk dat de Nederlandse pers dergelijke lieden met het epitheton 'geleerde' versieren.

21-feb 2012 ,  01:19
# 6
Renorth:

http://hurryupharry.org/2012/02/04/more-wisdom-of-haitham-al-haddad/ en http://www.alminbar.net/alkhutab/khutbaa.asp?mediaURL=4359
Geven in het engels en arabisch het gedachtengoed van de imam weer. In de engelse tekst vertalingen en commentaar. Met name zijn anti-Semitische uitingen worden voor het voetlicht geworpen; hetgeen belangrijk is omdat de meeste Nederlanders (progressief intellectuelen)twijfelen of dit het geval is. Verder zou het de Balie gesierd hebben zwaargewichten, ook vrouwen in de discussie opgevoerd te hebben. In Duitsland zijn er genoeg mensen die niet de lichte bagage der Nederlandse intellectuelen hebben, voorhanden. Ik stel voor dat we ons daarop orienteren bij volgende gesprekken.

21-feb 2012 ,  01:35
# 7
Frans Groenendijk:

Bedankt @Renorth. In de media spreekt men volop over 'vermeende' uitspraken van Al Haddad. Het ligt niet op hun weg om dat te checken. (de meningen over de vorm van de aarde lopen uiteen).
Ik voeg de link in, in het stuk zelf.

21-feb 2012 ,  01:44
# 8
Tommie:

One woman with guts amidst scores of black zombies:

http://vladtepesblog.com/?p=44640

21-feb 2012 ,  03:31
# 9
Janine:

De "hoogtepunten" van Dibi in het debat:

http://www.youtube.com/watch?v=nm-ZVwA6_tU

21-feb 2012 ,  10:24
# 10
marie:

Geen andere interpretaties Frans. Jouw woede was spot-on.
Dibi was een onvermurmbare autoriteit aan het smeken om meer bewegingsvrijheid, die betonnen muur van gelijk-hebben die hijnet zo goed kent als al zijn geloofsgenoten.
De jaren bij GL hadden blijkbaar een ongefundeerde hoop doen postvatten dat er gedialoogd kon worden.
Want dat had hij uit de partijdoctrine gedestilleerd.
Zijn tweets spreken van goede bedoelingen, en nog steeds is het kwartje niet gevallen.
Zijn instinctieve bijval van de ellendige El Haddad is inderdaad doodsangst Frans. Ook al tweet hij nog meer rationalisaties om uit zijn dilemma te ontsnappen.

21-feb 2012 ,  10:42
# 11
Frans Groenendijk:

Dit twitterde Dibi enkele minuten geleden:
"@Abdelkarimo Bij mij thuis ook. En met de buren ook en met gasten op straat. Maar wie durft imam, geleerde of sjeik openlijk aan te pakken?"
Dibi's Doodsangst, staat er boven mijn stukje.

Ondanks dat hij in de keuken staat zegt hij zelf dus dat hij niet tegen de hitte kan.
Mijn grootste verwijt aan hem is niet dat hij niet tegen de hitte kan, zelfs niet dat hij ondanks dat toch in de keuken blijft, nee mijn grootste verwijt is dat hij Ehsan Jami en mensen in asielzoekerscentra afvalt om zijn eigen falen te maskeren.
@Winston. Ik heb op dat benen zwieberen niet gelet. Werd het in de lopp van de tijd minder?

21-feb 2012 ,  11:57
# 12
peter klein:

'Maar wie durft imam, geleerde of sjeik openlijk aan te pakken?'
En ondertussen ontkennen dat moslims in nederland een probleem zijn, dat daar dreiging vanuit gaat.
Hij zou massaal spreekbeurten over dit thema moeten gaan houden, met beveiliging

22-feb 2012 ,  03:11
# 13
winston:

@heer groenendijk,

nee, volgens mij niet

22-feb 2012 ,  02:10
# 14
Ester Losita:

Hoe meer dit soort predikers gevraagd worden om hun verhaal te houden, hoe meer het grote publiek in staat wordt gesteld om kennis te nemen van de ware islam.

Tegelijkertijd wordt daarmee duidelijk gemaakt dat onder de 'gewone' en niet-extreme moslims er veel belangstelling is voor dit soort predikers. En dat ook de Tofik Dibi's van deze samenleving zich maar wat graag vertonen in samenhang met de predikers, omdat ze niet graag een gelegenheid laten lopen om van twee walletjes te eten (namelijk om twee gezichten tegelijk te laten zien, het gematigde en het integristische).

22-feb 2012 ,  04:12
# 15
Europide:

Enige manier dat wij isalmitisch kunnen worden is door zelfhaat.Toen die er nog niet was verpreidde de Islam zich alleen naar delen van de continent IQ lager dan 90.Misschien zijn die intelligentietesten toch wel vrij secuur?

Europa :Balkan stukje moslim gedeelte bosnie 82IQ, indonesie( dus indonesiers niet verwarren met de naar nederland getrokken gemengdbloeden die veelal christen zijn ) ook in de 80-90 IQ tesamen met malesiers en de afrikaanse ( destijds) gekolonaliseerde zijn veelal ook niet veroverd en een deel niet wellicht doordat ze tussen 1600-1700 er de brui aan gaven( wellicht hadden ze nog wat lage IQ evenaar landjes kunnen opzoeken).Toch wel opvallend dat precies in oost azie en in europa de landen die als laagste uit de bus komen met IQ metingen door arabieren zijn veroverd en moslim zijn geworden, toeval?

22-feb 2012 ,  07:30
# 16
europide:

sorry voor de slordigheid.

Opvallend was gister ook die vrouw die zich moslim noemde maar wel die imam bekritiseerde bij pauwenwitteman.Je kunt veel van die man zeggen maar hij heeft zich haarfijn verdiept in de Sharia.Ook al is dat niet zo moeilijk want wetten zijn naar regel duidelijk.De koran is overig vol met eer en lofverhalen en vormt de intro en onderbouwing( poging) om de bikkelharde wetten te handhaven.

22-feb 2012 ,  07:37
# 17
Meneer Storm:

@europide en de anderen: tot op heden is niemand op het idee gekomen vrouwenhaters van het type al-Haddad e.d.-die zonodig vanwege de vrijheid van meningsuiting uitgenodigd moeten worden om hun fundamentalistische vuil te kunnen spuien- allemaal tot in detail op de hoogte zijn van Het Project*, sterker nog: tot op heden heeft niemand(zelfs Dibi,Jami,Pessems en Albrecht niet) dat al-Haddad voor de voeten gegooid. Aan al-Haddad was duidelijk te zien dat hij zich ongemakkelijk voelde toen hij aangaf geen vrouw aan tafel te willen hebben en zij hem naderhand (gelukkig!) de mantel uitveegde!
Daar heb ik de andere heren aan de tafel niet op kunnen betrappen, kortom: dat hele "debat"was een aanfluiting voor Nederland.
*Les voor toekomstige debatten met dat uitschot:
http:/tinyurl.com/5za2bg

23-feb 2012 ,  05:31
# 18
Frans Groenendijk:

Ach @meneer Storm, hij kwam zelfs weg met de uitspraak dat hij niet meer zeker wist wat hij aan jodenhaat gespuid had en werd niet uitgelachen toen hij er voor de zekerheid nog aan toevoegde dat oproepen tot moord wanneer die in het Arabisch worden gedaan niet vertaald mogen worden. Wanneer er op Het Project, of enige ander project was gewezen was hij weggekomen met opmerkingen als 'waar heeft u het over'.

23-feb 2012 ,  09:17
# 19
Meneer Strom:

Ja, ongetwijfeld Frans. En dat is de hoofdreden dat het zo verdomt lang duurt voordat iedereen in de gaten heeft wat de plannen van die idioten zijn!

23-feb 2012 ,  01:08
# 20
Caesar Lion Cachet:

LS...

Ik ben een fan van Two And a Half Man ! Kan lachen om de dubbelhartige, slemiele maar doortrapte broer, Alan ! De kop van Dibi is nog een stuk achterlijker maar om te huilen. Wat een l#l is dat !

24-feb 2012 ,  02:19
# 21
Frans Groenendijk:

Ik zie dat programma ook wel eens @Caesar. Vooral Bertha is sterk. Een enkele keer haalt de sullige Alan trouwens nog wel eens letterlijk uit naar zijn oudere broer. Overigens vind ik het uiterlijk van iemand of iemands seksuele geaardheid -er wordt nogal veel gespeculeerd over de mogelijkheid dat meneer DIbi niet 'uit de kast' wil komen- geen argument. Lichaamstaal is iets anders.

24-feb 2012 ,  02:44
# 22
Bas:

De gehele islam moet uit de nederlandse, europese en israelische samenlevingen worden verwijderd, tot op de wortels moet de islam vernietigd worden. De islam heeft aan niets bij gedragen, niet aan vrede, religie of cultuur. De islam is puur vergift!

25-feb 2012 ,  02:15
# 23
marie:

De herkenning van pure pathologie, van tot destructie opgevoede kinderen, is niet zo moeilijk. De ramp is dat zoŽn levensvijandige houding zich kan verschuilen achter het principe van godsdienstvrijheid, en daardoor met volledig irrationeel respect benaderd wordt.
Als ze niet de paraplu hadden van onaantastbaarheid doordat ze zich op een geloof beroepen dan zou een haat adept die ruiterlijk verklaart dat hij niks te maken wil hebben met de wetten en de mores van het land waarin hij zich onuitgenodigd toegang heeft verschaft ,binnen de kortste keren verwijdering tot gevolg hebben.
wie bij zijn of haar gezond verstand laat iemand zijn gang gaan die de ondergang nastreeft van de gemeenschap die prima functioneerde voordat het geperverteerde over-eisen geimporteerd werd ?
Het kwalijke idee van grenzenloosheid uit de sixties heeft op alle fronten monsters gecreëerd . Die allemaal onze basis van vanzelfsprekendheid aantasten.
Zelfverdediging begint een wandaad te worden.
We zijn nog heel ver verwijderd van herstel, weg met die moslim scholen, weg met subsidies van leugenachtige stichtingen, weg met het podium voor rabiate gekken, en hijs de broek nou eens op en verklaar dat anti-nederlandse opinies hier niet welkom zijn.

25-feb 2012 ,  06:37
# 24
Sander:

Een moslim die 'gematigd' wil zijn heeft het nu eenmaal moeilijk. De koran verklaart zelf het letterlijke woord van allah te zijn. Dus ben je moslim dan MOET je dat wel geloven. Wat Hadad zegt staat gewoon in de koran, (of de ahadhit) dus zolang je je moslim noemt kom je niet onder zijn conclusies uit. DAT is het gene wat hier zo zonneklaar duidelijk wordt. Daarom hoop ik ook van harte dat alle gematigde moslims zich nog eens goed achter de oren krabben en doordenken over de consequenties van wat ze menen te geloven en waar dat toe leidt. Moge ze allen de conclusie trekken dat de koran toch geen woord van allah is maar een misleidende leugen!

26-feb 2012 ,  09:46
# 25
de^mol:

#11 Frans:
Al eerder heeft Dibi aangetoond een taqiya-ridder te zijn. Hij heeft het zeer aan de stok gehad met Marcouch (overigens ook een taqiya-ridder), die 2 criminele marokkanen zonder geldige verblijfsvergunning wilde terugsturen, waarop Dibi Marcouch toebeet dat ie zich maar bij Wilders moest aansluiten.

Dibi kun je dus beter gewoon voor 'kennisgeving' aannemen, heb je verder niets aan, in tegendeel. In al zijn gedragingen probeert ie je alleen maar op een dwaalspoor te zetten.

27-feb 2012 ,  02:24
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.