Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 


Doorbraak: NYT plaatst zinnig AP-stuk over brandstofcrisis in Gaza


»
ElderofZiyon. Zijn blog­naam is net als som­mige van zijn stuk­jes wat sarcas­tisch maar zijn blog is wer­kelijk uitzonder­lijk informa­tief en hij schrijft de beste analyses. Vandaar dat zijn tweets hier nu rechts automatisch worden opgenomen en er af en toe een vertaling van zijn stukken zal verschijnen. Dit is de eerste daarvan. Het AP-stuk waar hij naar verwijst is absoluut verplichte kost voor iedereen die zich bezig houdt met de bedreiging van Israël en/of met het moham­medanisme.
Het AP-stuk is onnodig lang, daarom is mijn vertaling tamelijk vrij en enigszins ingekort. Ik heb met name de 'human touch' weggelaten.
EoZ:
Het duurde slechts zes weken voordat een grote nieuwsdienst dieper inging op deze kwestie. Gezien het enorme aantal verslaggevers in het gebied, blijkt hieruit hoe weinig journalisten zich bekommeren om het leven van de Palestijnse Arabieren als Israël niet de schuld kan krijgen voor hun problemen.
Het enige belangrijke punt dat AP vermeldt dat in mijn stuk nog niet stond is het idee dat Egypte niet verantwoordelijk wil zijn voor Gaza en wil dat Israël dat blijft. Het grappige is dat Israël er nog nooit een probleem van gemaakt heeft om via Kerem Shalom brandstof te leveren en al maanden klaar staat en bereid is om dit te doen.
Het enige belangrijke punt dat AP mist is het feit dat voor Hamas meespeelt dat het brandstof via Egypte wil krijgen omdat ze er dan zelf hogere belastingen over kunnen heffen terwijl bij levering via Kerem Shalom de Palestijnse Autoriteit belastingen over de brandstof incasseert.

[Ook Time en ABC-nieuws rapporteren nu in vergelijkbare bewoordingen, FG]

Het AP-bericht:
Een geschil tussen Egypte en de Hamas-regering in Gaza heeft daar de ergste energiecrisis sinds jaren veroorzaakt: inwoners van Gaza hebben te maken met het uitvallen van elektriciteit die 18 uur per dag duren, brandstof is bijna op voor de back-up generatoren van ziekenhuizen, vuil rioolwater stroomt rechtstreeks de Middellandse Zee in omdat de pompen van de zuivering niet werken en benzinestations zijn gesloten.

De brandstof- en elektriciteitstekorten, die in de afgelopen twee maanden nijpender zijn geworden, maken de inwoners van Gaza razend. Openlijk wordt uitgesproken dat hun basisbehoeften, misschien meer dan ooit, worden opgeofferd in politieke spelletjes (…)
Na de machts­greep door Hamas, hebben Israël EN Egypte een grens­blokkade ingesteld

Ogenschijnlijk draait het om brandstoflevering via Egypte - maar er loopt een directe lijn naar de problematische relatie tussen Egypte en Hamas en de al lang bestaande Egyptische ambivalentie tegenover Gaza als zodanig.
Hamas wil niet alleen brandstof: het hoopt gebruik te kunnen maken van deze crisis om Egypte zo ver te krijgen dat ze een directe handelsroute met Gaza opent. Dat zou de heerschappij van Hamas bevestigen over het gebied waar ze in 2007 de macht grepen ten koste van de door het Westen gesteunde Palestijnse president Mahmoud Abbas, die zijn hoofdkantoor heeft op de Westbank.

Egypte weigert, wil Gaza op afstand houden, en wil Israël verantwoordelijk blijven stellen voor het dichtbevolkte, verarmde stuk Middellandse Zeekust. Israël trok in 2005, na 38 jaar militaire bezetting, soldaten en kolonisten terug uit de Gazastrook maar controleert nog altijd de toegang door de lucht en over zee - met uitzondering echter van de enkele kilometers lange landsgrens met Egypte.

Na de machtsgreep door Hamas, hebben Israël EN Egypte een grensblokkade ingesteld om te proberen de nieuwe machthebbers te verwijderen. Sinds de val van de Egyptische pro-westerse president Hosni Mubarak van vorig jaar,
De oorsprong van de brandstofcrisis is het besluit van Hamas
heeft Cairo beperkingen op het passagiersverkeer verminderd, maar heeft geweigerd om een handelsroute te openen voor vracht. In plaats daarvan heeft men smokkel van brandstof en andere voorraden door honderden grens tunnels oogluikend toegestaan.

De oorsprong van de brandstofcrisis is het besluit van Hamas, meer dan een jaar geleden, om gesmokkelde brandstof te gebruiken voor de enige elektriciteitscentrale van Gaza in plaats van te betalen voor duurdere brandstof die via een Israël het land binnenkwam. De centrale levert normaal gesproken 60 procent van de elektriciteit Gaza.
ze gingen gok­ken op de goed­kopere optie van gesmok­kelde Egyp­tische brand­stof

Enkele weken geleden begon de stroom van gesmokkelde Egyptische brandstof te haperen: Egypte kreeg zelf te maken met tekorten, en dat Hamas profiteert door het opleggen van heffingen op gesubsidieerde brandstof, bedoeld voor Egyptenaren, zorgde voor groeiende irritatie.

De Gaza elektriciteitscentrale werd op 10 februari stilgelegd en is sindsdien het grootste deel van de tijd niet actief. (…) Afgelopen dagen is er geen gesmokkelde brandstof Gaza binnengekomen zeggen handelaren. (…)
Gaza heeft brandstof problemen sinds het instellen van de Israëlisch-Egyptische grens blokkade. In eerste instantie kocht de EU de brandstof die nodig is voor de energiecentrale in Gaza van Israël, die het vervolgens leverde via een van de grensovergangen. Uiteindelijk heeft de EU de Abbas regering gevraagd om de brandstof te betalen en dit bij Hamas in rekening te brengen. Na een patstelling, betaalde Hamas voor het kopen van de Israëlische brandstof - totdat ze gingen gokken op de goedkopere optie van gesmokkelde Egyptische brandstof.

Hamas wil nu dat Egypte de brandstof openlijk aan Gaza gaat leveren via de grensovergang bij Rafah. Via hun gemeenschappelijke grens dus: een precedent voor het opzetten van een adequaat handelsroute.
Egypte houdt vast aan levering via Israël, zo hoorden we van een Egyptische diplomaat die op voorwaarde van anonimiteit sprak vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp.
Door de omslachtige regeling blijft Israël de verantwoordelijkheid dragen voor Gaza en niet Egypte.
"We stellen Kerem Shalom [de Israël-Gaza-grensovergang] voor, want daarmee benadrukken wij dat Gaza nog steeds onder de Israëlische verantwoordelijkheid valt," zei de diplomaat.
Als we accepteren wat Hamas wil, zouden we Israël ontslaan van deze verantwoordelijkheid.
(…)
Egypte wil ook de marktwaarde voor zijn brandstof, die Hamas zegt niet te kunnen opbrengen. De afgelopen dagen hebben Hamas-functionarissen Qatar, Turkije, Bahrein en Iran bezocht, op zoek naar brandstofsubsidies. Volgens Hama premier Ismail Haniyeh, heeft Qatar beloofd om te helpen.
Yousef Rizka, een adviseur van Haniyeh, beschuldigde Egypte van "politieke chantage" en riep het nieuw gekozen parlement van Egypte, gedomineerd door islamisten, op "dit probleem op te lossen."
Hamas-functionarissen vermoeden ook dat Egypte de brandstofkwestie gebruikt om de beweging indirect onder druk te zetten om een Palestijnse eenheidsdeal te accepteren waardoor Abbas weer enige controle over Gaza zou krijgen. Hamas-leiders in Gaza hebben de overeenkomst geblokkeerd die vorige maand door hun top leider in ballingschap, Khaled Mashaal ondertekend werd. (…) Hamas wordt geconfronteerd met groeiende ontevredenheid. (…)

Oorspronkelijke tekst
 

Frans Groenendijk,  23-03-2012          

Reacties
# 1
vanhetgoor:

Ik las in het verleden de blog van Elder of Ziyon wel, maar na verloop van tijd krijgt men genoeg van de verbluffende heldere observaties. Zijn informatieve en rake analyses. Steeds weer komt er iets naar boven wat duidelijk maakt dat men koste wat kost, en rücksichtslos vast wil blijven houden aan de ooit ingeslagen weg. Ik zal het probleem even kort en bondig schetsen. Volgens Allah dienen joden vermoord te worden, daarom zijn de joden in hun door JHWH beloofde land omringt door honderden miljoenen mensen die hen niet alleen dood wensen, maar als zij de kans zouden krijgen ook nog persoonlijk met de blote handen hart, lever, longen en nieren uit het lijf willen rukken.

De enige oplossing tegen dit probleem is niet meer wapens, wegvluchten of onderhandelen. Toegeven en schipperen is dodelijk. De enige manier om deze onzinnige situatie een eind te maken is door de islam, het Mohammedanisme onmogelijk te maken. De enige weg die er volgens mij bewandeld kan worden is Allah & zijn aanhangers te ontmaskeren als een sprookjesgod & een gigantische hoeveelheid dieven en oplichters.

De keerzijde van deze oplossing heeft ook een terugslag. Ook JHWH zal een flinke stoot voor zijn kanis kunnen verwachten. Tenslotte was het Abraham (volgens de verhalen van Mozes) die sprak met een onzichtbare God en leefregels ontving. Daarnaast kreeg men van die onzichtbare God een land beloofd. En nu wil het geval dat die ene onzichtbare Allah van de Mohammed-aanbidders en de onzichtbare JHWH van de joden elkaar niet kunnen uitstaan, ze kotsen van elkaar! En als Allah wordt ontmaskert dan verliest JHWH ook zijn glans, tenslotte is het opgebouwd uit de zelfde stof als waar Allah mee gemaakt is namelijk fantasie!

De joden kunnen in vrede leven in het land van hun keuze als zij helpen om honderden miljoenen mensen te bevrijden van die bloedzuigers die al meer dan 1300 jaar de Arabische landen leegzuigt. De enige weg naar vrede is het ritueel afslachten van die fantasie-goed met de naam Allah. Er is geen andere weg! Toch gaat men hier niet in mee. Doordat men blijft vasthouden aan het eigen gelijk bestaat er geen manier om te komen tot vrede, het maakt niet uit hoe scherp de analyses zijn. Ook al legt men in de onderhandelingen met de Arabieren nog eens een extra land er bij, ook al geeft men de komende honderd jaar alle banksaldo's van alle joden, en alle geheime zakjes met goed die zij om hun nek hebben geknoopt aan de Mohammedanen, het maakt niet uit. Allah wenst de joden dood, dus alles wat men toegeeft en wat niet een duidelijke Endlösung is dat zal als een tijdelijke stap worden gezien. Uiteindelijk moeten volgens de Mohammedanen en volgens Allah alle joden dood, dus tot die tijd blijft men doorgaan.

Elke onderhandeling is zinloos! Het enige dat vrede in het midden oosten zal kunnen brengen is de totale vernietiging van Allah, het Mohammedaanse geloof en als zijn aspecten. Er moeten honderden miljoenen mensen worden bevrijd van hun vervelende zwak sociale gedrag! En daarbij is het van belang dat daar spoedig mee wordt begonnen, als die niet op een correcte manier wordt gedaan worden de problemen alleen maar groter. Als men eeuwen lang in een droomwereld heeft geleefd en men moet plotseling afkicken dan bestaat er een grote kans dat men daar een psychose aan over houdt. Het is nu al te zien dat er in de moslims wereld tal van mensen zijn die zo van de pot gerukt zijn dat er geen zinnig woord mee te spreken is. Wat drugs kapot kunnen maken is ook te vernielen met een absurd geloof. Het wakker worden uit die droom maakt dat mensen zich liever van kant maken dan toegeven dat hun fantasiegodje een vorm van oplichting is geweest die er voor gezorgd heeft dat hele volksstammen aan het werk gingen en braaf elke week geld naar de moskee brachten. Hoe stoom moet iemand zijn wil hij dit niet kunnen inzien.

Het probleem van Elder of Ziyon is dat hij is blijven steken in de joodse oplossing. Een prima analyse, maar hij gaat voorbij aan de echte oorzaak van de onlusten. Hij houdt zich daarom verre van de oplossing. Alle vuiligheid die in Gaza en de Westbank wordt gepleegd is heel duidelijk te herleiden naar die 'prachtige' islamitische gebruiken van de bevolking uitvreten en zelf een zalig leven lijden. Er is een toplaag die er goed van leeft, rijkelijk de Champagne laat vloeien en de hoeren uit Europa laat invliegen. Maar er is een grotere groep Palestijnen die een totaal uitzichtloos leven heeft, voor hen is er niets anders dan als zelfmoordterrorist het niet bestaande islamitische Paradijs te verdienen. Des te langer deze illusies in stand blijven, des te langer deze onwenselijke situatie blijft doorgaan.

25-maa 2012 ,  11:24
# 2
Frans Groenendijk:

Ik denk dat ik je kanttekening bij Elder Of Ziyon begrijp @vanhetgoor. Maar ik snap niet waarom het juist een taak voor de Joden is om het mohammedanisme onschadelijk te maken. Dat is toch zeker ook een taak voor christenen, atheïsten, hindus en niet te vergeten: van in-naam-moslims?

27-maa 2012 ,  04:36
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.