Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Duitse hetze tegen Wilders

In het alge­meen moet de over­heid van een land zich neu­traal uiten naar zijn bur­gers toe. Als er een land is waar­van de over­heid zich verre zou moeten houden van het mis­bruiken van over­heids­voor­lichting als poli­tiek instru­ment – lees: propa­ganda, dan is het wel Duits­land. Als die propa­ganda dan ook nog tot doel heeft het besmeuren van een politicus uit een bevriend buur­land, dan kun je rustig stellen dat aan de drie nood­zakelijke voor­waarden voor een politieke rel is voldaan.

»
De verantwoordelijke voor deze uitglijder is Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, de minister van Justitie in Duitsland. Ze heeft het voorwoord geschreven van de
dat deze mensen meestal ook de multiculturele samenleving en het ‘groene’ denken afwijzen
brochure “Tussen Propaganda en Mimicry, Neonazi strategieën in sociale netwerken” (de pdf tekst is desgewenst te downloaden vanaf deze locatie). De brochure pretendeert zich te richten tegen mensen met een rechtsradikale instelling die geweld tegen minderheden goedkeuren. De tekst werd samengesteld door de Amadeu Antonio Stichting in opdracht van de Minister van Justitie.

De brochure vertelt ons dat rechtsradikalen ‘racistisch, antisemitisch en ondemocratisch’ zijn (p. 4), waarbij uitgebreid wordt toegelicht hoe de Amadeu Antonio Stichting al drie jaar bezig is met een exitprogramma voor Duitse jongeren, die verstrikt zijn geraakt in een rechtsradikale vriendenkring en die willen verlaten. Bladzijden lang wijdt de brochure uit over hoe rechtsradikalen actief zijn in de sociale media, in de popmuziek en hoe ze proberen om andere jongeren te strikken in hun belevingswereld. De tekst gaat dan over op de ‘islamcritici’, waarbij wordt opgemerkt dat deze mensen meestal ook de multiculturele samenleving en het ‘groene’ denken afwijzen (p. 11). Deze beweringen worden niet verder onderbouwd, evenmin als de bewering ‘deze mensen zijn voor een blank en christelijk Europa’ (p. 12).
van ‘islamcritici’ stapt men over op ‘islamhaters’ (p. 12)
De generalisatie van ‘kritiek op islam’ naar ‘voor een blank en christelijk Europa’ wordt als vanzelfsprekend gepresenteerd. Iets verderop bedrijft de tekst een volgende generalisatie: van ‘islamcritici’ stapt men over op ‘islamhaters’ (p. 12). De argumenten van de islamcritici worden kort samengevat, maar dan wel op een wijze die beter ridiculisering genoemd kan worden. Voor de lezer van de brochure is het in deze fase al duidelijk wat de bedoeling is: islamcritici zijn eigenlijk ultrarechtse islamhaters, die Eurocentrisch denken, gericht zijn op het verleden en racistisch denken.

Een dergelijke brochure kan eigenlijk alleen geschreven zijn voor mensen die toch al links denken. Een ieder die boeken leest van onpartijdige deskundigen over de islam, en daar enige actuele informatie van het internet aan toevoegt, komt al snel tot het inzicht dat de beschrijvingen in de brochure dichter komen bij een beschrijving van islam.
Concreet:
- moslims achten zichzelf superieur aan niet-moslims op basis van de koran (racistisch)
- islam wil de joden vernietigen (antisemitisch)
- is gefixeerd op het verleden en dan vooral de periode van de profeet en de eerste vier kaliefen (conservatief, reactionair)
- schrijft de schuld van de problemen van de moslims uitsluitend toe aan de kwade wil van de joden en de westerlingen (islamocentrisch denken)
- wijst seculariteit absoluut af (ondemocratisch)

Conclusie: islam is rechtsradikaal volgens de normen van de brochure.

Geert Wilders wordt in de brochure genoemd omdat rechtsradikale partijen ook de sociale media proberen te benutten (p. 19). Wilders en de PVV worden hier rechtsradikaal genoemd omdat ze islamkritisch zijn. Hierna volgt weer een bladzijdenlange opsomming van namen, anekdotes, afkortingen zoals HH en andere uitingen die volgens de brochure aangeven hoe rechtsradikalen actief zijn in de sociale media. Geert Wilders wordt weer een keer genoemd in verband met de verspreiding van een button waarop een brandende moskee wordt afgebeeld (p. 23). In beide tekstfragmenten wordt op geen enkele wijze duidelijk gemaakt welke toegevoegde
dat het noemen van Wilders geen informatieve functie heeft, maar een propagandistische
waarde de vermelding van Wilders heeft voor de beeldvorming rond rechtsradikalen in Duitsland. Wilders wordt genoemd in een paragraaf met de titel ‘Anti-moslim racisme’ – ook hier wordt het verband in de tekst niet direct gelegd, maar wel door middel van een reeks gedachtesprongen. Nergens wordt onderbouwd op welke manier Wilders zich racistisch zou hebben geuit, de stilzwijgende suggestie is dat het voortvloeit uit islamkritiek.

Uit de genoemde voorbeelden blijkt dat het noemen van Wilders geen informatieve functie heeft, maar een propagandistische. De brochure bouwt een zorgvuldig uitgewerkt vijandbeeld op. Het steeds weer associatief noemen van Wilders in verband met neonazi’s schept een conceptueel kader dat de lezer geneigd is om zelf in te vullen met generalisaties. Het ontbreken van argumenten toont aan dat het informatieve element nauwelijks aanwezig is; het sterk suggestieve karakter van de teksten dat het hoofddoel politieke stemmingmakerij is.

Uit deze brochure blijkt geen neutraal wereldbeeld, geen neutrale overheid, maar een exclusief links wereldbeeld. Alles wat ermee botst, krijgt het etiket rechtsradikaal, zonder te onderzoeken wat de argumenten van de critici zijn. Niet de eigenschappen van het object zijn de basis voor het etiket, maar de subjectieve visie van de schrijver van de brochure.

Een dergelijke brochure over de extreem-linkse activisten zoals krakers, anarchisten, dierenactivisten en natuurlijk extreem-linkse partijen als GL, zou ondenkbaar zijn. Deze groepen zijn extreem omdat ze bewust proberen de samenleving te onderwerpen aan sociale experimenten en daarbij geweld niet schuwen. Zou een wetenschapper of een stichting het in zijn hoofd halen om een studie te maken van de sociale netwerken van GL en hoe deze ‘jongeren in hun netten verstrikken’ of geld beschikbaar stellen om jongeren te bevrijden ‘uit links-radikale netwerken’?

Zo vanzelfsprekend zijn wij het gaan vinden dat linkse activisten de toon zetten bij bepaalde maatschappelijke kwestie als dierenproeven, immigratie en kernenergie, dat linkse partijen voortdurend bezig zijn met sociale experimenten die miljarden kosten en niets opleveren, zo vanzelfsprekend zijn wij het gaan vinden dat links bepaalt wat nu eigenlijk rechtsradikaal is.  

Ester Losita,  05-02-2012          

Reacties
# 1
Groene Leeuw:

Nog niet zolang geleden had Duitsland een bondskanselier,dhr. A. Hitler,die van extreem linkse huize was,warme vriendschappen onderhield met Stalin,zijn legers liet trainen in Rusland tot 22-06-1941,toen dhr. Hitler van gedachten veranderde en ook zijn bondgenoot en trouwe vriend in de terreur aanviel.Voordien had hij al heel Europa en grote delen van Afrika bezet.Ook toen had Duitsland mensen in hun gelederen die vooral buitenlandse politici (staats)gevaarlijk vonden.Met name Polen zou de aanval op Duitsland hebben geopend waarop werd teruggeschoten,de alom bekende smoes van dhr. Hitler.Churchill,de Engelse mp was in zijn ogen de duivel waarmee afgerekend moest worden. Duitsland heeft een bedenkelijke en bloedige traditie betreft hun contacten met hun buurlanden.

05-feb 2012 ,  02:56
# 2
Marielle Bos:

Dank voor dit artikel Esther.
Die Amadeu Antonio stichting, die de brochure uitgaf, is zelf eng.

"De Amadeu Antonio Stiftung, vernoemd naar een jongen die werd vermoord door neonazi's, is in Duitsland een bekende stichting, die vraagt om meer aandacht voor geweld uit de extreem-rechtse hoek" schrijft de Volkskrant. Die "jongen" was 28 jaar oud toen hij vermoord werd maar je kunt blijkbaar van een Volkskrant journalist niet verwachten dat e eens iets opzoeken voor ze het opkalken.

Annette Kahane, de voorzitser van die stichting is helemaal een griezel. Ze heeft voor de eenwording undercover voor de Stasi gewerkt, zo'n DDR buuf die medeburgers op kon laten pakken als Kahane vond dat ze niet de juiste instelling hadden.

Kijk dit youtube filmpje en je weet meteen dat dit mens zo gek is als een bos uien:
http://www.youtube.com/watch?v=KpWhdrNlEmI

05-feb 2012 ,  01:45
# 3
Frans Groenendijk:

Zeer verhelderdend filmoje inderdaad. "Immigration is the future". Let ook op "The middle of the world: Europe". Europa is het centrum van de wereld voor deze kosmopolitische dame...

05-feb 2012 ,  01:51
# 4
Jaap:

Geweldig artikel Ester. Deze brochure is inderdaad illustratief voor - wat je zelf ook aangeeft - het scheve en feitelijk on-kosmopolitische wereldbeeld van onze bevlogen Europese bestuurders: Europa is de messias van de wereld die zichzelf moet kruisigen ter vergeving van haar zonden.

Alles wat links en zelfvernietigend is, is daarmee goed. Alles wat zich hiertegen teweer stelt of de euvele moed heeft het bevlekte verleden sporadisch te bewierroken is fout.

Ik put enige moed uit het feit dat 'de jeugd' in dit opzicht minder bevlogen is dan de generatie voor haar. Helaas heeft de autodestruct-generatie haar denken achtergelaten in zowel wetgeving als instituties zodat het bijzonder moeilijk wordt om weer tot een evenwichtig en rationeel speelveld te komen.

05-feb 2012 ,  02:30
# 5
Frans Groenendijk:

Zie ook Filantroop bij AmsterdamsePost over deze mevrouw Leutheusser.

05-feb 2012 ,  02:42
# 6
Marielle Bos:

Pardon. Omdat ik wel eens placht te vergeten hoe rot linkse journalisten nu eigenlijk in elkaar steken ging ik er van uit dat de schrijver van het volkskrant stuk per abuis een 28 jarige man "jongen" noemt. Omdat hij te lui was om het op te zoeken. Dat is natuurlijk niet zo.
De auteur van dat stuk weet donders goed dat de stichting is opgericht vanwege een 28 jarige vermoordde man maar "jongen" wekt meer symphatie voor "de goede zaak".

En voor de "goede zaak" mag je best gekke dingen doen zoals een 28 jarige "jongen" noemen.

05-feb 2012 ,  04:12
# 7
Ester Lositas:

@Marielle:

Alle bestuursleden vd Antonio Amadeu Stichting komen uit onverdachte extreem-linkse hoek. Sommige hebben politiek vuurrood verleden, zoals Kahane, andere zijn actief geweest in vakbonden of vormen van internationaal solidariteit.
Deze mensen verdedigen gewoon hun eigen broodwinning, want zonder een groep die als slachtoffers geetiketteerd kan worden hebben zij niets meer om uit te venten.

Het is heel bedenkelijk dat een minister zich verlaagt tot het inschakelen van een dergelijk 'instituut'.

Wat de jongen van 28 betreft: ik denk dat de verklaring veel eenvoudiger ligt.
Linkse mensen verheerlijken jeugdige naiviteit en willen altijd jong blijven, dan behouden ze altijd toekomst.

05-feb 2012 ,  04:32
# 8
Groene Leeuw:

@Marielle,jij slaat de spijker op de kop. Hitler zocht het ook in de jeugd.De Hitlerjugend wel te verstaan.En ook dhr.Hitler heeft een vuurrood verleden als links-extremist die er vooral (nationaal) socialistische denkbeelden op na hield na uit de communistische partij te zijn getrapt.De Hitlerjugend stond bekend om hun fanatieke eigenschappen.Zoals dhr.Hitler ooit op een van zijn dagelijkse toepraken zei: Die jugend hat den zukunft.

06-feb 2012 ,  02:59
# 9
Binnenlander:

Deze Duitse minister,
Minister van Justitie SabineLeutheusser-Schnarrenberger, lijkt ideologisch sterk op 'onze'voormalige minster Ellah Vogelaar:

http://www.youtube.com/watch?v=3WeS0iOZerg

07-feb 2012 ,  12:05
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.